Asmeninės atakos prieš dvasingus žmones

Klausimas: Atradau kelią 2010 metais. Nuo to laiko buvau pastoviai puolamas ir gavau smūgius iš juodųjų magų, neharmoningų žmonių, giminaičių ir netgi tų, kurie eina keliu, ypač kai jie yra neharmoningose būsenose. Ir tiesiog tarsi iš niekur, pasipila šimtai smūgių, ir šiuo metu aš ir vėl patiriu smūgius. Dauguma žmonių iš mūsų dvasinės grupės sako, kad su jais tai nevyksta. Kas su manimi yra ne taip?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Ukrainai.

Tai yra viena iš tų problemų, kuriai gali egzistuoti dvi pagrindinės priežastys, tačiau, žinoma, jos gali būti šiek tiek persipynusios. Kai padidinate savo dvasinę šviesą, kaip tai darote eidami keliu, ši šviesa gali pradėti erzinti žemesnėje sąmonės būsenoje esančius žmones. Ji juos provokuoja. Pavyzdžiui, dvasinę šviesą turintys žmonės gali eiti gatve ir niekada jų anksčiau nesutiktas žmogus gali prieiti ir juos aprėkti. Nesakau, kad tai nutinka visiems žmonėms, tačiau tai gali nutikti.

Kita priežastis gali būti ta, kad turi neišrištos psichologijos, kurioje tu, sąmoningai to nesuvokdamas, iš tiesų, tam tikra prasme, nori tokio puolimo, nes tai turi kažkokią reikšmę vienai iš tavo atskirųjų savasčių. Tai kažką įrodo atskirajai savasčiai. Kitaip tariant, turi dramą savo pasąmonėje, ir nori, kad kiti žmonės ją patvirtintų. Tikrai nesuklysite naudodamiesi mūsų įrankiais, kad atskleistumėte, kokia gali būti šio jūsų požiūrio, kurį galite turėti, priežastis, ir galite pradėti tirti savo reakcijas į šias situacijas ir pamatyti ne tik jausmus, bet ir gilesnes už jų slypinčias mintis. Kokios jums ateina mintys, kai susiduriate su tokiais dalykais? Kokios yra jūsų ilgalaikės mintys apie šią situaciją? Ir tuomet galite tai ištirti, naudodamiesi mūsų įrankiais, ir galite pamatyti, kokias turite atskirąsias savastis, kurios nulemia jūsų reakciją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels