Per remiamą pasiuntinį perduotų mokymų teisingumas

Klausimas: O jeigu pasiuntinys užstringa arba nupuola į žemesnį sąmonės lygį? Ar tas darbas, kuris buvo atneštas anksčiau, vis dar turi vertę?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, paprastas atsakymas, žinoma, yra toksai, kad jeigu pasiuntinys yra remiamas pasiuntinys ir turi mantiją, tuomet tol, kol pasiuntinys turi mantiją, per šią mantiją perduoti mokymai tebėra tikri. Tačiau galime čia kalbėti apie dar vieną papildomą sudėtingumo sluoksnį.

Summit Lighthouse organizacijoje egzistavo tam tikra laipsniškai išsivysčiusi kultūra, kad pasiuntinė pasiuntine buvo dėl to, jog ji turėjo labai aukštą dvasinių pasiekimų lygmenį prieš ateidama į šį įsikūnijimą, ji Žemėje buvo įsikūnijusi labai ilgą laiką, ji daug įsikūnijimų buvo ruošiama būti pasiuntine, ji pasiekė aukštą sąmonės lygį, ji turėjo tam tikrus ypatingus gebėjimus ir taip toliau.

Pagal šią kultūrą, galėtume sakyti, kad daugelis žmonių tikėjo, jog pasiuntinė pasiuntine buvo dėl savo pasiekimų. Ir nebuvo nė klausimo apie tai, ar ji galėjo tapti pasiuntine ir ar ji galėjo toliau tęsti savo pasiuntinės darbą. Tačiau realybė yra šiek tiek sudėtingesnė. Realybė yra tokia, kad būdami pasiuntiniu iš esmės esate nuolat išbandomi. Niekada nėra tokio taško, kuriame esate pasiuntiniu dėl to, kad pasiekėte kažkokį aukščiausią sąmonės lygį, iš kurio jums nebereikia augti. Niekada nėra tokio taško, kuriame galėtumėte sakyti: „Šis pasiuntinys pasiekė šį sąmonės lygį ir gavo pasiuntinio mantiją ir niekada negalėtų jos prarasti.“

Realybė yra tokia, kad būdami pasiuntiniu esate nuolatos išmėginami, nes tai priklauso nuo įvairių dalykų. Tai, tarp daugelio kitų dalykų, priklauso nuo jūsų intencijos būti pasiuntiniu. Ar jūs, kažkuriuo metu, pradedate naudotis tuo savo asmenybei aukštinti, išsikeldami save į tam tikrą poziciją, kurioje turite valdžią kitiems, sakydami jiems, ką šie turėtų daryti, susikurdami patogų gyvenimo būdą, kuriame kiti žmonės jus palaiko, ar kad ir kas tai galėtų būti?

Gali egzistuoti asmeninė intencija būti pasiuntiniu. Ir galite pradėti savo pasiuntinystę turėdami tam tikrą asmeninę intenciją, tačiau tuomet jums yra suteikiamas tam tikras laikas tai transcenduoti. O jeigu jūs to netranscenduojate, galite prarasti savo mantiją. Taip pat yra faktas, kad kai pradedate savo pasiuntinystę, esate tam tikrame sąmonės lygyje. Visi buvę pasiuntiniai savo pasiuntinystę pradėjo būdami tam tikrame sąmonės lygyje, o tai reiškia, kad tame sąmonės lygyje jūs, kaip pasiuntinys, sugebate perduoti tam tikro lygmens mokymus. Tai yra visiškai pagrįsta, kadangi yra daug, daug žmonių, mokinių arba potencialių mokinių, kurie yra tame sąmonės lygyje, kuriame jiems reikalingas to lygmens mokymas, ir tik tiek jie ir gali suvokti.

Tačiau, kas tuomet nutinka, tarkime, po kelerių metų, per kuriuos mes perdavėme visus mokymus, kuriuos norėjome perduoti tam sąmonės lygiui? Kas nutinka pasiuntiniui? Na, jeigu pasiuntinys nerodo noro transcenduoti savo sąmonės lygio, negalime per tą pasiuntinį perduoti aukštesnio lygmens mokymo. Tai nebūtinai reiškia, kad pasiuntinys praranda savo mantiją. Tai priklauso nuo sudėtingų veiksnių, tame tarpe ir nuo to, ar įsikūnijime esama kito pasiuntinio, kuris tuo metu galėtų perimti tą mantiją.

Tad matote, jog yra pasiuntinių, kurie pasiuntiniais tampa dėl to, kad turi tam tikrą pasiekimų lygmenį, kuris jiems leidžia perduoti to lygmens mokymą. O jeigu pasiuntinys to netranscenduoja, tuomet, kai jau esame perdavę mokymus, kuriuos norėjome perduoti tam lygmeniui, pasiuntinys gali prarasti savo mantiją, tačiau taip pat gali ją kurį laiką išsaugoti, ir mes tuomet galime perduoti vis daugiau ir daugiau diktavimų tam sąmonės lygiui.

Tačiau galite matyti, kad per tą pasiuntinį iš tiesų nebėra perduodami jokie naujo lygmens mokymai. Galite tai matyti keliose ankstesnėse dispensacijose, jeigu atidžiai jas išstudijuosite, ir nesakau, kad būtinai turite tai daryti, tai yra jūsų pasirinkimas.

Taip pat yra tokių pasiuntinių, kurie tampa pasiuntiniais ne dėl to, kad jau yra pasiekę tam tikrą sąmonės lygį, o dėl to, kad turi galimybę tai pasiekti. Tad jiems mantija yra suteikiama ne dėl jų pasiekimų, bet dėl jų potencialo įgyti šiuos pasiekimus. Tai, žinoma, reiškia, kad jie iš tiesų negauna tokios aukštos mantijos, kaip pasiekimus turintis pasiuntinys.

Ir vis dėlto, yra žmonių, kuriems buvo suteikta galimybė funkcionuoti pasiuntinio vaidmenyje. Tačiau tai priklauso nuo jų gebėjimo pasinaudoti šia galimybe ir transcenduoti savo sąmonės lygį, pakelti savo sąmonės lygį. Ir kai kuriais atvejais šie žmonės nenori to daryti, tad po kurio laiko jie nustoja funkcionuoti kaip pasiuntiniai, kai kuriais atvejais tai nutinka dėl to, kad jie nusprendžia sustoti. Kitais atvejais tai nutinka dėl to, kad jie praranda savo mantiją. O dar kitais atvejais, jie toliau priiminėja diktavimus, tačiau šie diktavimai nebėra iš pakylėtųjų mokytojų, jie yra iš būtybių mentalinėje karalijoje.

Neketinu čia specifiškai įvardinti konkrečių žmonių ar organizacijų. Tiesiog duodu jums šiuos mokymus, ir jeigu grįžtume prie klausimo, jeigu paimtume pasiuntinį, turėjusį tam tikrą pasiekimų lygmenį ir atnešusį tam tikro lygmens mokymą, nėra tikėtina, kad jeigu pasiuntinys turėjo tuos pasiekimus, kad šis pasiuntinys nugrims į žemesnę sąmonės būseną ar bus įtrauktas į žemyn traukiantį sūkurį. Nėra tikėtina, kad tai įvyktų.

Tačiau egzistuoja galimybė, kad pasiuntinys gali pasilikti tame sąmonės lygyje ir jo netranscenduoti, o tai tuomet reiškia, kad per tą pasiuntinį perduoti mokymai, žinoma, bus teisingi. Tačiau yra labai svarbu suprasti, kad teisingi jie yra tam tikram sąmonės lygiui, ir todėl tai nėra aukščiausias mokymas. Jeigu dabar paimsite tokį mokymą ir sukursite kultūrą organizacijoje, kad tai yra aukščiausias mokymas, pats aukščiausias mokymas planetoje, tuomet iš tiesų galite iškreipti tikslą, dėl kurio buvo perduotas mokymas, nes šis tikslas yra vesti jus į nuolatinį augimą.

Ir, žinoma, jeigu įžengiate į proto būseną, kurioje sakote: „Mūsų pasiuntinys buvo aukščiausias pasiuntinys ir joks asmuo, kuris teigia esąs pasiuntinys po mūsiškio, nėra tikras pasiuntinys, nes mūsų pasiuntinys perdavė aukščiausią mokymą.“ Na, tuo atveju, jūs iš tiesų iškreipėte laipsniško apreiškimo tikslą. Tai nereiškia, kad jūsų mokymas tapo klaidingas. Tačiau klaidinga yra projektuoti, kad niekas neturėtų studijuoti mokymų, kurie buvo perduoti po jūsiškio.

Na ir dabar, jeigu pažvelgtumėte į pasiuntinius, kuriems buvo suteikta galimybė tapti pasiuntiniais, šie žmonės neturėjo pasiekimų, jie turėjo potencialą juos įgyti, tačiau jie vis dar tebeturėjo tam tikras iliuzijas. Ir tokiam pasiuntiniui, kuris turi žemesnę mantiją, yra įmanoma, kad jo sąmonė gali tam tikru laipsniu paveikti žinią. Nors jis perdavė arba priėmė diktavimus, ir turėjo tam tikrą mantiją, vis dar gali egzistuoti tam tikras nuspalvinimas tuose diktavimuose, kuris nėra pats aukščiausias. Tai reiškia, kad diktavimai iš dalies yra teisingi, o iš dalies neteisingi. Tai nebūtinai reiškia, kad jie yra absoliučiai klaidingi, tačiau jie yra nuspalvinti, jie yra šiek tiek subjektyvūs.

Na ir dabar, žinoma, galėtume leistis į visą šią diskusiją, ar nors vienas pasiuntinys gali būti visiškai neutralus, nes, kaip jau anksčiau sakėme, kiekvienas žmogus, kuris užauga tam tikroje kultūroje, turi tam tikrą mąstymą, jis naudoja kalbą tam tikru būdu. Ir todėl tai tam tikru būdu nuspalvins žinią. Galite matyti ankstesnėse dispensacijose, kuriose pasiuntiniai buvo užaugę Amerikoje, kad šios organizacijos ir netgi perduoti mokymai labiau koncentravosi į Ameriką. Ir galite matyti, kad šis pasiuntinys, kuris neužaugo Amerikoje, nėra taip stipriai į ją susikoncentravęs, kadangi jis užaugo kitoje kultūroje ir kitokiame mąstyme.

Kiekvienas pasiuntinys įneša tam tikrą nuspalvinimą. Tačiau, vėlgi, tai yra priimtina, nes tuomet mokymai yra lengviau suprantami panašioje kultūroje užaugusiems žmonėms. Ir, žinoma, kai kurios kultūros gali taip stipriai skirtis nuo pasiuntinio gimtosios kultūros, kad žmonėms yra sunku pajausti ryšį su mokymais. Tačiau iš tiesų matote, kad daug, daug mokinių visame pasaulyje sugebėjo atrasti ryšį su šia dispensacija, o taip pat ir su ankstesnėmis dispensacijomis. Tai jums rodo, kad yra daug mokinių, kurie ryžtasi transcenduoti savo konkrečią kultūrą, ir vis dar gali atrasti universalių elementų iš kitos kultūros kilusio pasiuntinio perduotuose mokymuose.

Negalėtume sakyti, kad tai kelia problemą mokymui. Tačiau, žinoma, turite suprasti, kad nė vienas pasiuntinys negali išlikti visiškai neutralus, kadangi joks pakylėtųjų mokytojų pasiuntinys nėra transe. Mokymas visada yra perduodamas per pasiuntinio sąmonę, ir jis yra įvelkamas į žodžius pasiuntinio keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Kitaip tiesiog negali būti. Kitaip ir nėra skirta būti, bent jau dabartiniame kolektyvinės sąmonės Žemėje lygmenyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels