Dangus

18 | Nustokite norėti pakeisti puolusias būtybes

Jėzus: Aš esu pakylėtasis mokytojas Jėzus Kristus, ir noriu jums pateikti kitokią perspektyvą į Velykų istoriją. Užuot koncentravęsis į prisikėlimą, noriu susitelkti į tai, kad buvau suimtas to meto galingųjų, valdžios elito, buvau kalinamas, visaip žeminamas, ir buvau jų nuteistas, kol galiausiai, po įvairių kankinimų, man buvo įvykdyta mirties bausmė.

Ir tai turi panašumų su tuo, ką jūs visi patirsite, kai, būdami fiziniame įsikūnijime, pradėsite artėti prie savo Kristiškumo. Tai, žinoma, nepasireikš tokia pačia fizine forma, ir nebūsite prikalti prie medinio kryžiaus; tai gali įgyti kitokią formą, galbūt netgi ne fizinę formą. Galbūt būsite persekiojami ir nukryžiuoti emocinėje karalijoje, mentalinėje karalijoje ar identiteto karalijoje.

Tačiau būsite persekiojami net ir fizinėje plotmėje. Tokia tiesiog yra sandorio dalis, mano mylimieji, kai pasisiūlote įsikūnyti Žemėje. Visada taip buvo, nuo pat šios planetos nuopolio ir nuo to laiko, kai čia įsikūnijo pirmosios puolusios būtybės, nes jos visada puola tuos, kurie yra Šventi Nekaltieji. Jos puola tuos, kurie neša šviesą, kurie drįsta šviesti savo šviesą žmonėms, kurie neketina jos slėpti po puolusių būtybių apibrėžtomis sąlygomis.

Nubudimas artėja

Šios puolusios būtybės sudaro jėgą šioje Žemėje, ir savo aklume – savo dvasiniame aklume – jos turi tokią didelę dvasinę puikybę ir aroganciją, kad tiki kontroliuojančios gyvenimą. Jos tiki galinčios ištremti Kristų ir Kristaus šviesą iš šios planetos. Aš atėjau prieš 2000 metų įrodyti, kad jos klysta. Ir iš tiesų įrodžiau, kad jos klysta, nes tuomet puolusių būtybių grupė buvo paimta iš įsikūnijimo, ir joms daugiau niekada nebebus leista čionai įsikūnyti.

Galite pažvelgti į krikščionybę ir į tai, kaip ji vystėsi per praėjusius 2000 metų, ir galite matyti, kad ji neatvedė milijonų žmonių į tokį patį Kristaus sąmonės lygį. Galite manyti, kad, nors puolusios būtybės nesugebėjo manęs nužudyti nužudydamos mano kūną, jos vis tiek nužudė mano pavyzdį, jos nužudė bažnyčią, religiją, kuri teigia mane atstovaujanti.

Tačiau sakau jums, tai nėra taip, nes vis tebėra 10 000 ir milijonai kitų žmonių, kurie yra pasirengę įkūnyti Kristiškumą šiame įsikūnijime ir kurie vis labiau prie jo artėja. Kai kurie atrado mokymus, kuriuos perdavėme per šį ir kitus pasiuntinius. Kai kurie žinojo iš vidaus ar netgi per mokymą, kuris nebuvo tiesiogiai perduotas pakylėtųjų mokytojų.

Žmonės pradeda busti ir suvokti, kad stovime priešais milžinišką sąmonės pokytį šioje planetoje, ir jie čia turi suvaidinti kažkokį vaidmenį. Norėdami suvaidinti šį vaidmenį, jie turi transcenduoti tą savasties jausmą, turi transcenduoti save, savo ankstesnius ribotumus ir sąlygas.

Buvimas artimuose santykiuose su puolusiomis būtybėmis

Norėčiau jums duoti gilesnį mokymą nei daviau anksčiau apie tai, kaip elgtis su puolusiomis būtybėmis. Yra daug tokių, kurie savanoriškai atėjo į Žemę su Sanat Kumara arba pasisiūlė čionai ateiti po Sanat Kumaros atėjimo, kaip paaiškino Venera [Žiūrėkite knygoje Gyvenimo Dainos Gydanti Matrica], kad suteiktų galimybę įstrigusiems puolusioje sąmonėje. Daugelis dvasingų žmonių Žemėje įsikūnijo artimuose santykiuose su tais, kurie yra puolusioje sąmonėje. Tai gali būti tėvai, antrosios pusės, vaikai, šeimos nariai arba žmonės, su kuriais turite kažkokį ryšį. Tai dažnai būna žmonės, su kuriais turite labai artimą fizinį ryšį, galbūt netgi būdami fiziškai priklausomi nuo šių žmonių. 

Tai yra dažnai pasitaikantis scenarijus, nes, kai esate savo paskutiniame įsikūnijime arba arti savo paskutinio įsikūnijimo, norite išlaikyti iniciacijas ir norite jas išlaikyti kuo greičiau. Nėra geresnio būdo išlaikyti paskutinių iniciacijų nei būnant artimuose asmeniniuose santykiuose su puolusia būtybe. Ne visiems jums yra skirta mesti iššūkį puolusiesiems viešoje aplinkoje, kaip tą dariau aš. Daugelis jūsų, bent jau savo pirmuoju žingsniu, pasirinkote įsikūnyti su puolusiomis būtybėmis tuose artimuose, asmeniniuose santykiuose.

Koks yra raktas šiai iniciacijai išlaikyti? Visų pirma, turite neleisti puolusioms būtybėms jūsų pakeisti, kad pradėtumėte neigti savo Kristiškumą. Jums gali tekti pristabdyti savo Kristiškumą, kad iš viso galėtumėte turėti santykius su puolusiomis būtybėmis, tačiau tai nereiškia, kad turite eiti su Kristiškumu į kompromisą tiek, kad negalėtumėte jo išreikšti – kai jau esate išpildę dangiškuosius ciklus ir jums nebereikia rūpintis dėl santykių išsaugojimo ar taikymosi prie šių santykių. Tad koks gi yra raktas, atrakinsiantis sekantį iniciacijų lygmenį?

Daugeliu atvejų galite turėti gilų pajautimą, kad jums yra skirta padėti tam kitam žmogui. Jūs galite, laikui bėgant, pradėti matyti tam tikras tendencijas to žmogaus psichologijoje, ir galite matyti, kad šis žmogus nenori į tai pažvelgti, nenori į tai žiūrėti, ir nenori pripažinti turintis problemą, nors jūs jam daug kartų demonstravote savitranscendenciją tarpusavio santykiuose.

Ir tai jus gali paskatinti galvoti, kad turite pakeisti kitą žmogų. Tačiau, jeigu leisite sau patikėti, kad turite pakeisti puolusioje sąmonėje esantį žmogų, savo progresą ir savo pakylėjimą paversite priklausomais nuo kitos savimonę turinčios būtybės pasirinkimų.

Galėtume sakyti, kad puolusioje sąmonėje esantis asmuo neturi tikros savimonės pagal aukščiausią šio žodžio apibrėžimą. Jūs savo gyvenimą paverčiate priklausomu nuo nenušvitusios būtybės pasirinkimų, kuri gali galvoti, kad yra gudri ir dvasinga, ir vis dėlto ji tebėra įstrigusi puolusios sąmonės aklume.

Ir tai tikrai nėra kažkas, ką norėtumėte daryti, mano mylimieji. Sakau jums, kad daugeliui jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, daugeliui jūsų, kurie turite tą Šventąjį Nekaltumą palaidotą kažkur giliai savo širdyje, reikia pamąstyti, kad galbūt atėjo laikas pažvelgti į jūsų įtakos sferoje esančius žmones, ir pradėti atpažinti tuos, kurie yra puolusioje sąmonėje, ir pradėti žiūrėti, kaip jūsų santykiai su šiais žmonėmis paveikė jus pačius, jūsų požiūrį į save, jūsų požiūrį į dvasingumą, jūsų gebėjimą išreikšti savo šviesą, jūsų gebėjimą kažką nuveikti fizinėje plotmėje.

Nėra tokių puolusioje sąmonėje įstrigusių žmonių, kurie nebūtų įstrigę troškime kontroliuoti kitus, norėdami, kad būtumėte nuo jų priklausomi ir negalėtumėte palikti šių santykių, nes jie sugebėjo jus įtikinti, kad esate kažkokie riboti, kad turėtumėte save stabdyti, idant išsaugotumėte šiuos santykius. Jie nori jus laikyti įstrigusius ir dažnai netgi tiki, kad būtent jie jums suteikė tam tikrą poziciją arba tam tikrą gebėjimą ir todėl turi teisę jus savintis.

PASTABA: Likusį diktavimą rasite knygoje Laisvė nuo ego dramų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels