Dangus

15 | Pasaulio pabaiga yra įmanoma

Jeigu kada nors buvote susidūrę su „didelio spaudimo“ pardavimo metodais, žinote juose naudojamą psichologinį mechanizmą. Tikslas yra sukurti skubos jausmą, tai reiškia, kad privalote tuoj pat kažką nupirkti, nes kitaip prarasite unikalią galimybę, kurios daugiau nebebus. Kaip buvo anksčiau minėta, tikslas yra priversti jus priimti skubotus sprendimus, kurių niekada nepriimtumėte, jeigu skirtumėte šiek tiek laiko atsitraukti ir pažvelgti į situaciją iš platesnės perspektyvos. Skubos jausmas susiaurina jūsų perspektyvą, jūsų mąstymą, ir priverčia koncentruotis į būtinybę tuojau pat priimti sprendimą, tai reiškia, kad privalote jį priimti su jums šiuo metu prieinama informacija, su pardavėjo jums pristatyta informacija.

Šią taktiką išrado puolusios būtybės ir efektyviai ja naudojasi epinėse dramose. Viena iš subtilių idėjų, projektuojamų į kolektyvinę sąmonę, yra ta, kad Žemė gali būti sunaikinta, arba ji gali būti užvaldyta velnio. Ar galėtų būti didesnė žmonių įsivaizduojama grėsmė? Kas galėtų sukurti didesnį skubos jausmą? Koks dar geresnis būdas būtų priversti žmones priiminėti skubotus sprendimus, grindžiamus neišsamiomis žiniomis, puolusių būtybių pristatomomis žiniomis be jokio išorinio atskaitos taško?

Ar Žemė gali būti sunaikinta?

Yra tam tikros tiesos teiginyje, kad planeta gali būti sunaikinta. Tai nutiko ne vienai planetai, ir kai kurios Žemėje įsikūnijančios puolusios būtybės pačios tai patyrė. Tad, žvelgiant iš šios perspektyvos, galėtume sakyti, kad jos yra teisios perspėdamos žmones, kad tokia galimybė egzistuoja. Problema čia yra ta, kad galimybė tai yra tik dėl puolusių būtybių egzistavimo. Realistiška galimybe tai tampa tik tuomet, kai kritinė žmonių masė seka puolusiomis būtybėmis ir įsitraukia į epinę kovą prieš kitus žmones.

Dabar tampa akivaizdu, kad puolusios būtybės naudojasi Žemės sunaikinimo grėsme, siekdamos sukurti skubos jausmą ir priversti žmones tarpusavyje kovoti. Jos nesiekia žmonių perspėti dėl savo geraširdiškumo. Jos siekia manipuliuoti žmonėmis per baimę, ir kai kurios iš jų tiki, jog galės išvengti Žemės sunaikinimo. Kai kurios iš jų nejaučia jokios pagarbos Žemei kaip planetai ir joms nė kiek nerūpi, jeigu ji būtų sunaikinta. Kai kurios netgi pasijustų galingomis sunaikinusios (dar vieną) planetą.

Leiskite man jums duoti realistišką įvertinimą iš pakylėtosios perspektyvos. Žemės planeta neseniai peržengė svarbią skiriamąją ribą, ir šios planetos susinaikinimas nustojo būti realistiška galimybe. To priežastis yra kritinė masė žmonių įsikūnijime, kurie pakilo virš epinio mąstymo tiek, kad tam tikros puolusios būtybės buvo pašalintos iš planetos. Įsikūnijime nebeliko puolusių būtybių, turėjusių tokį blogio momentumą, kuris galėjo atvesti Žemę prie susinaikinimo.

Galbūt esate skaitę pranašystes apie „trečiąjį antikristą“, kuris tariamai turi pasirodyti netolimoje ateityje ir sukelti Žemėje visuotinį karą. Dar visai neseniai tai buvo realus potencialas, tačiau dabar šio potencialo nebeliko. Dėl to, kad tam tikri žmonės pakilo į reikalingą Kristiškumo lygmenį, puolusi būtybė, kuri galėjo vaidinti šį vaidmenį, buvo paimta iš Žemės ir jai daugiau niekada nebus leista čionai įsikūnyti.

Daugiau nebėra realistiškos rizikos, kad Žemė galėtų būti sunaikinta arba užvaldyta blogio. Sakau jums tai, nes labai gerai žinau, kad, kai žmonės pradeda busti dvasiniam keliui, jų supratimas apie daugelį dalykų, kuriuos dauguma žmonių ignoruoja, labai išsiplečia. Ir tai paskatina dvasios ieškotojus rimtai priimti pranašystes, ir daugelis ieškotojų įsitraukia į baime grįstą sūkurį, kuriame priima įvairiausius nesubalansuotus sprendimus. Viso to pasekmė yra tokia, kad daugelis žmonių, kurie buvo ant nubudimo slenksčio, iš tiesų netgi dar giliau buvo įtraukti į epinį mąstymą. Net ir daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių buvo įtraukti į mąstymą, kad jie kovoja žūtbūtinę kovą prieš tamsos jėgas šioje planetoje.

PASTABA: Likusį diktavimą rasite knygoje Laisvė nuo ego dramų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels