Dangus

14 | Ar Dievui reikalinga jūsų pagalba?

Kaip paaiškinau, egzistuoja dvi pagrindinės puolusių būtybių grupės: mėgstančios smurtą ir mėgstančios melą. Mėgstančias smurtą puolusias būtybes dauguma žmonių būtent ir laiko blogio įsikūnijimu, ir jos iš tiesų yra žūtbūtinai pasiryžusios sunaikinti žmones ir viską, kas Žemėje buvo sukurta pozityvaus. Jos yra absoliučiai pasišventusios naikinimui ir neturi jokios pagarbos gyvybei. Negalite su jomis kalbėtis argumentų kalba, negalite jų įtikinti nenaikinti, nes jos peržengė ribą, už kurios neveikia jokie argumentai. Kodėl jos tai daro? Iš dalies dėl to, kad mėgaujasi pačiu naikinimu, o iš dalies dėl to, kad joms patinka šio naikinimo joms teikiama galia. Jos mėgaujasi galia naikinti idealų augimo scenarijų, apibrėžtą Dievo ir pakylėtųjų mokytojų.

Nors iš tiesų norėtume pamatyti smurtą mėgstančių puolusių būtybių Žemėje egzistavimo pabaigą, šios būtybės nėra pagrindinis mūsų rūpestis. Pagrindinis mūsų rūpestis yra padėti jums atpažinti meluojančias puolusias būtybes, nes būtent jos trukdo pašalinti smurtaujančias puolusias būtybes iš Žemės. Kaip jos tai daro? Visai paprastai. Tol, kol žmonės bus pasiryžę kovoti su smurtaujančiomis puolusiomis būtybėmis – kol žmonės priešinsis blogiui, – šios būtybės negalės būti pašalintos iš Žemės. Kas žmonėms kelia norą priešintis blogiui? Epinės dramos, sukurtos meluojančių puolusių būtybių. Viskas iš tiesų yra taip paprasta.

Ar Dievas yra blogas?

Smurtaujančių puolusių būtybių funkcija yra sukurti tokį didelį blogį, kad žmonės negalėtų jo ignoruoti ir būtų priversti ieškoti išeities. Žmonės pradeda jausti, kad jie neatidėliotinai privalo kažką daryti. Tai juos padaro pažeidžiamus idėjai, kad jie privalo kovoti su blogiu ir su žmonėmis, kuriuos jie laiko atstovaujančiais blogį.

Pamatinė iliuzija, kurią projektuoja meluojančios puolusios būtybės, yra ta, kad blogio egzistavimas šioje planetoje įrodo, jog kažkas nutiko ne taip su Dievo planu. Ir iš to yra išvedami argumentai, kad Dievas yra nekompetentingas arba tiesiog mėgstantis blogį.

Meluojančios puolusios būtybės suprojektavo įvaizdį, kad Dievas yra visagalis ir absoliučiai geras. Blogio egzistavimas atrodo prieštaraujantis abiem šiems teiginiams. Jeigu Dievas yra visagalis, tuomet Dievas turėtų sugebėti pašalinti blogį iš Žemės. Tai, kad jis to nepadarė, palieka tik dvi galimybes: arba Dievas nėra visagalis, tai reiškia, blogis turi tokią didelę galią, kad net ir Dievas negali jo pašalinti. Arba Dievas nenori pašalinti blogio iš šios planetos. Jeigu Dievas nenori pašalinti blogio, kaip jis tuomet gali būti absoliučiai geras? Kaip geras Dievas gali leisti blogiui toliau egzistuoti, atsisakydamas panaudoti savo galią jo pašalinimui?

Kad galėtumėte praregėti iš šio melo, privalote suvokti, kad puolusių būtybių projektuojamas Dievo įvaizdis yra atitrūkęs nuo realybės. Dievas nėra nei visagalis, nei geras – kai šis gerumas yra apibrėžiamas kaip blogio priešingybė. Kaip jau keletą kartų paaiškinau, Dievas suteikė savimonę turinčioms būtybėms laisvą valią, kadangi tik šitaip jos gali augti savimonėje. Dievas tuomet sukūrė visatą, kurioje jos turi maksimalias galimybes naudotis savo laisva valia savęs nesusinaikindamos.

Kūrėjas iš tiesų turi galią išnaikinti blogį tokioje planetoje kaip Žemė. O tiksliau, Dievo atstovai turi šią galią, kadangi pats Kūrėjas netgi nemato Žemėje egzistuojančio blogio. Septyni Elohimai sukūrė šią planetą ir jie bet kurią akimirką galėtų švariai nuvalyti Žemės lentą ir pašalinti blogį. Tačiau tai būtų priešinga tikslui, dėl kurio buvo sukurta Žemė, tai yra, kaip laboratorija savimonę turinčioms būtybėms naudotis savo laisva valia ir pamatyti materialioje karalijoje įkūnytus rezultatus.

Galėtume sakyti, kad, nors Elohimai turi galią pašalinti blogį, jie suspendavo šią galią, leisdami jai priklausyti nuo įsikūnijime esančių žmonių pasirinkimų. Kaip paaiškinau, tik tuomet, kai kritinė žmonių masė įžengė į dualizmą, čia buvo leista įsikūnyti puolusioms būtybėms. Jos bus pašalintos tik tuomet, kai kritinė masė pakils virš dualizmo, atsisakydami priešintis blogiui ir atsukdami kitą skruostą.

Realybė, kurios puolusios būtybės nenori, kad žinotumėte, yra ta, kad ne Dievas gali pašalinti blogį iš Žemės, o jūs. Elohimai turi galią, bet neturi įgaliojimų. Žmonės turi įgaliojimus, bet neturi galios. Tad trūkstama grandis yra ta, kad kritinė žmonių masė suteiktų įgaliojimus pakylėtiesiems mokytojams, idant mes galėtume pašalinti blogį. Kaip galite mums suteikti šiuos įgaliojimus? Negalėsite jų suteikti tol, kol būsite dualistiniame mąstyme, nes būtent šis mąstymas leidžia toliau egzistuoti blogiui. Įgaliojimus mums galite suteikti tik pakildami virš šio mąstymo, o tai reiškia, kad privalote pakilti virš epinių dramų ir liautis priešintis blogiui. Noriu aiškiai pasakyti, kad Dievas nesėdėjo Danguje ir nenusprendė leisti blogiui atsirasti Žemėje. Dievas nėra blogas, tačiau Dievas leido, kad viskas materialiame pasaulyje priklausytų nuo čia įsikūnijančių būtybių pasirinkimų. To iš tiesų negalima sudėti į skalę, su blogiu viename gale, ir žmogišku gėriu kitame. Viskas tiesiog yra kaip yra. Jūs arba priimate tai Kristaus protu, arba atstumiate tai antikristo protu.

PASTABA: Likusį diktavimą rasite knygoje Laisvė nuo ego dramų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels