Dangus

11 | Ar Dievas galėjo padaryti klaidą?

Vienas iš mano, kaip dvasinio mokytojo, vaidmenų aspektų yra pažadinti jus veikti, duoti energetinį impulsą, kuris galėtų padėti jums pakilti virš savo įprastinės sąmonės būsenos ir nuspręsti pereiti į naują kelionės į Kristiškumą etapą. Šis kelias turi evoliucinius ir revoliucinius etapus, ir kartais jums iš tiesų reikia nubusti naujam suvokimui, kuris padėtų jums priimti sprendimą pakilti į naują lygmenį. Būtent tai mėginau padaryti ankstesniu mokymu.

Kai pakilsite į naują lygmenį, jūs, žinoma, susidursite su evoliuciniu iššūkiu, turėdami įveikti to lygmens iniciacijas. Tikiuosi, kad dabar jau padėjau jums suvokti būtinybę pakilti į lygmenį, kuriame sąmoningai imtumėte įveikinėti epines dramas, ir tolesniuose mokymuose duosiu įžvalgas, kurios jums padės transcenduoti šias dramas.

Epinės dramos yra labai stipriai paveikusios šią planetą fizinėje plotmėje, tačiau pražūtingiausias jų poveikis yra tai, kad jos jums pristato misteriją, mįslę, kurią yra sunku išspręsti. Ir daugelį žmonių tai paskatina priimti dramas ir jose vaidinti, arba šios dramos juos taip stipriai prislegia, kad jie tampa dvasiškai suparalyžiuoti. Tik pažvelkite į pasakojimą apie Ievos gundymą, kuomet žaltiška logika įstūmė Ievą į abejones.

Epinės dramos iškreipia žmonių požiūrį praktiškai į visus gyvenimo aspektus, ir jos tai padaro daugumai gyvybės srautų labai sunkiai pakeliamu būdu. Nauji bendrakūrėjai tiesiog neturi pakankamai savimonės spręsti epinių dramų keliamų klausimų. Būtent dėl to jie dažnai yra suparalyžiuojami abejonių ir nesugeba atremti dramų pateikiamų žaltiškos logikos argumentų. Jie dar nėra tapę išmintingi kaip žalčiai, ir todėl jiems yra labai sunku būti taikiais kaip balandžiai.

Kai pereinate į Kristiškumo kelią, privalote pažvelgti žaltiškoms iliuzijoms į akis ir pradėti jas viena po kitos įveikti. Privalote tapti išmintingais kaip žalčiai, tuo pat metu prarasdami bet kokį polinkį į smurtą ir įveikdami bet kokį troškimą naudoti jėgą. Norėdami pasiekti aukščiausią Kristiškumo lygmenį, privalote įveikti absoliučiai visas žaltiškas iliuzijas. Ir tai iš tiesų turi būti daroma per Kristaus įžvalgumą, kuris jums gali ateiti tik iš vidaus. Šiam tikslui duosiu jums keletą įžvalgų, kad padėčiau jums sustiprinti savo gebėjimus samprotauti ir įžvalgumą. Tad pamąstykime drauge.

Kuo skiriasi tikri ir netikri mokytojai

Būdami nauju bendrakūrėju turite ribotą savimonę ir tiesiog nesate pasirengę mąstyti apie aukštas materijas arba kosmologinius klausimus. Augdami savo savimonėje, išplėsite gebėjimą mąstyti apie tokius klausimus. Jūsų dvasinis mokytojas jums taip pat padės nepaklysti visuose šiuose klausimuose apie gyvenimą, Dievą ir visatą. Tačiau atkreipkite dėmesį į svarbų skirtumą.

Tikras dvasinis mokytojas nėra dualizme ir neturi jokio asmeninio poreikio jus kontroliuoti ar įtikinti tam tikro požiūrio teisingumu. Toks mokytojas pateiks jums Kristaus realybę tam tikra tema arba klausimu. Jis iš pradžių leis jums priimti savarankišką sprendimą, ir tuomet duos jums mokymus ir užduos klausimus, vedančius link aukštesnio supratimo. Jeigu norite panašaus mokytojo pavyzdžio, galite pasiskaityti apie graikų filosofą Sokratą, kuris uždavinėdavo klausimus, kad paskatintų žmones kvestionuoti tai, ką jie laikė savaime suprantamais dalykais.

Tikras mokytojas neturi poreikio priversti jus priimti tam tikrą požiūrį, kadangi tikrasis jo tikslas yra išplėsti jūsų savimonę, o tai tegali įvykti per vidinį procesą. Tikras mokytojas neturi jokių asmeninių ambicijų ir tiesiog siekia stimuliuoti jūsų vidinį procesą, jo nekontroliuodamas ir nesiekdamas konkretaus rezultato. Priešingai nei tiki daugelis žmonių, tikro mokytojo tikslas nėra priversti jus priimti tam tikrus faktus ar dogmas, jo tikslas yra išplėsti jūsų savimonę. Be to, tikras mokytojas niekada prieš jus nenaudoja prievarta grįstos arba agresyvios energijos. Kodėl taip yra? Todėl, kad tikras mokytojas asmeniškai yra išsprendęs visus klausimus ir žino, kad Dievo planas visatai veikia tobulai. Jis dirba šio plano rėmuose ir nemato jokių priežasčių jį taisyti.

O štai netikri mokytojai tiki, kad Dievo užmanymas yra fundamentaliai ydingas. Kaip matysime, jie turi įvairius specifinius būdus šiai ydai apibūdinti, tačiau tikroji „yda“ yra ta, kad jiems nepatinka, jog visos savimonę turinčios būtybės buvo sukurtos lygios, tai reiškia, kad Dievas nepavedė jiems vadovauti visatai. Jie norėjo valdyti savo gimtąją sferą ir turėti ypatingą statusą bei privilegijas. Kai jiems nebuvo leista to daryti, jie sukilo, ir nuo to laiko mėgina įrodyti, kad Dievas suklydo, ir siekia tai įrodyti versdami kitas būtybes piktnaudžiauti savo laisva valia. Jie taip pat pamėgino įgyti valdžią ir privilegijas šiame pasaulyje, kurių taip stipriai geidžia. Dėl to jie turi labai aiškų tikslą, ir šis tikslas nėra plėsti jūsų savimonę. Šis tikslas yra, jums to nesuvokiant, apriboti jūsų savimonę, kad niekada negalėtumėte įkūnyti ir išreikšti savo Kristiškumo Žemėje. Krikščionybė tiesiog yra proto kontroliavimo mašina, sukurta užtikrinti, kad daugiau niekada neatsirastų kitas žmogus, darantis darbus, kuriuos aš dariau.

Pagrindinis netikrų mokytojų metodas yra siekti jus suklaidinti ir priversti viskuo abejoti. Galite sakyti, kad Sokratas taip pat vertė visus viskuo abejoti, tačiau jo intencija ir metodai buvo kitokie. Yra viena, uždavinėti klausimus, kurie skatina žmones mąstyti, ir visai kita, kaltinti žmones, kad tai, kuo jie tiki, yra klaidinga pagal kažkokį epinį standartą. Yra viena, raginti žmones plėsti savo sąmonę, ir visai kita, mėginti juos priversti priimti tam tikrą požiūrį – ypač jeigu šis požiūris yra kilęs iš antikristo proto.

Pagrindinis skirtumas čia yra toks, kad tikras mokytojas energetiškai yra neagresyvus. Jis arba ji niekada prieš jus nenaudos agresyvios arba prievarta grįstos energijos. Tikras mokytojas jums duoda žinias ir įžvalgas arba užduoda klausimus, tačiau nėra jokios žemesnės energijos, kuri tai paverstų jūsų energetinį lauką skrodžiančiomis strėlėmis. O štai netikri mokytojai sukuria psichinį impulsą, kurį sudaro du elementai. Pirmasis elementas yra tam tikras žaltiška logika grįstas melas, o antrasis yra energetinis impulsas, įkrautas žemesnėmis emocijomis, tokiomis kaip baimė, abejonė, pyktis, kaltinimai ir t.t.

Tikras mokytojas pripažįsta, kad jūsų protas yra išskirtinai jūsų viešpatija. Netikras mokytojas nejaučia jokios tokios pagarbos ir visą laiką mėgina prasibrauti į jūsų protą, siekdamas jį suparalyžiuoti ir įtikinti tam tikra epine drama. Jūs iš tiesų galite išmokti atpažinti netikrus mokytojus, nuskaitydami jų intencijos, kuri slypi už jų kalbamų arba rašomų žodžių, vibraciją. Netgi galite išmokti nuskaityti idėjos vibraciją. Visa tai yra Kristaus įžvalgumo dalis.

Vėlgi, kodėl puolusioms būtybėms buvo leista įsikūnyti Žemėje? Todėl, kad kritinė pirminių gyventojų masė nusileido į dualizmą, kuriame atgręžė nugarą tikriesiems mokytojams. Tai reiškia, kad jie dabar galėjo mokytis tik iš Skaudžių Smūgių Mokyklos, tačiau net ir ši mokykla turi savo mokytojus. Tik šie mokytojai yra puolusios būtybės, siekiančios kontroliuoti mokinių protus. Galėtume sakyti, kad po to, kai tiek daug gyvybės srautų įžengė į dualizmą, Karminė Valdyba, prižiūrinti Žemės evoliucijas, nusprendė, kad, jeigu žmonės iš tiesų nori mokytis Skaudžių Smūgių Mokykloje, jie leis čia įsikūnyti puolusioms būtybėms. Tikslas buvo paskaudinti smūgius, kad būtų sutrumpintas laikas, kurio gyvybės srautams reikės, kad galėtų pradėti kvestionuoti, ar tikrai nėra aukštesnio būdo mokytis.

Todėl galėtume sakyti, kad puolusios būtybės yra pakaitiniai mokytojai. Žinoma, jos nesiekia jums padėti mokytis ar kelti savo sąmonės. Jos siekia išlaikyti jus savo įtakos sferoje. Tai nereiškia, kad negalite mokytis iš netikrų mokytojų. Tačiau nepasimokysite iš jų tol, kol leisite jiems manipuliuoti jūsų protu. Pasimokysite iš jų tik tuomet, kai įsisąmoninsite jų egzistavimą ir išmoksite praregėti iš iliuzijų, kuriomis jie naudojasi jūsų protui manipuliuoti. Nesimokysite jų klausydami; pasimokysite tik nustoję jų klausyti.

Padėti jums nustoti klausyti netikrų mokytojų yra tikro mokytojo vaidmuo, tad dabar norėčiau toliau tęsti savo darbą.

PASTABA: Likusį diktavimą rasite knygoje Laisvė nuo ego dramų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels