Kristaus vyruose ir moteryse išlaisvinimas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2024 metų kovo 31 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2024 metų Velykų vebinare: „Kristaus išlaisvinimas“.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir noriu pakalbėti apie tai, kaip Kristus yra įkalintas šiame pasaulyje.

Aukštesnis kūrinijos supratimas

Iki šiol mes paaiškinome, kad egzistuoja Dievas Kūrėjas, kuris nusprendžia sukurti formas. Na ir dabar, kaip paaiškino Maitrėja ir Jėzus, egzistuoja plačiai paplitęs klaidingas supratimas Rytų filosofijoje, kad Brahmanas yra nedalomas, nediferencijuotas principas arba sąmonė, egzistuojanti už visų formų, ir todėl yra tikima, kad vos tik atsiranda diferenciacija į kažkokią formą, atsiranda dualizmas. Tačiau, žinoma, tai nėra tiesa, kaip paaiškino Maitrėja ir Jėzus, tačiau norėčiau su tuo eiti dar toliau.

Ką mes daug kartų paaiškinome savo mokymuose? Sakėme, kad Kūrėjas, tam kad kažką sukurtų, iš pradžių sukuria Kristaus sąmonę, vieną protą, kurio paskirtis yra išsaugoti vienovę tarp Kūrėjo ir kūrinijos. Tačiau mes taip pat paaiškinome, kad pats šis vienas protas nieko negali sukurti iš savęs, ir taip, žinoma, yra dėl to, kad vienas protas yra aukščiau formos, ir todėl iš tiesų negali sukurti formos iš savęs. Kūrėjas turi sukurti kažką, iš ko galėtų būti materializuojama forma, ir tas kažkas yra, kaip daug kartų paaiškinome, Materijos šviesa.

Ir kas čia iš tiesų nutinka – kas yra aukštesnė tiesa, aukštesnis kūrinijos supratimas – yra tai, kad Kūrėjas, tam kad kažką sukurtų, nesukuria dualizmo, jis sukuria poliariškumą. Egzistuoja skirtingi poliariškumų lygmenys. Galėtume sakyti, kad Kūrėjas atstovauja Dieviškąjį vyriškumą, o formų pasaulis atstovauja Dieviškąjį moteriškumą, Tėvą ir Motiną, egzistuojančius poliariškume. Tačiau, žinoma, net ir pačiame formų pasaulyje egzistuoja daug poliariškumų. Mes, pavyzdžiui, galime sakyti, kad dvasinė karalija, kuri yra pakilusi sfera, atstovauja Dieviškąjį vyriškumą, tuo tarpu nepakilusi sfera, materiali visata, atstovauja Dieviškąjį moteriškumą.

Tačiau, žinoma, egzistuoja daugybė tokių poliariškumų. Tai nėra dualizmas. Diferenciacija į Dangiškąjį Tėvą ir Dangiškąją Motiną, ir Dangiškąjį Sūnų, nėra dualizmas. Kodėl? Todėl, kad nors egzistuoja poliariškumas tarp Kūrėjo ir formų pasaulio, jie egzistuoja harmoningoje pusiausvyroje. Ir kas palaiko šią pusiausvyrą? Sūnaus sąmonė, kuris yra Tėvo viengimis, – Kristaus protas palaiko vienovę tarp Kūrėjo ir formų pasaulio, tarp Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos.

Diferenciacija ir poliariškumas nėra dualizmas

Matote, nesukūrus diferenciacijos, negalėtų būti sukurta jokia forma. Tačiau formos nėra sukuriamos vakuume, jos nėra sukuriamos egzistuoti savarankiškai, būti atskiros. Formos visada yra sukuriamos poliariškume, ir aukščiausias poliariškumas egzistuoja tarp Kūrėjo ir Materijos šviesos, arba formų pasaulio, tačiau net ir pačiame formų pasaulyje yra daug poliariškumų: Alfa ir Omega, dvasinė karalija – nepakilusi sfera, pakylėtieji mokytojai – nepakilusios būtybės, mokytojų tąsos jūsų AŠ ESU Esatis – Sąmoningasis AŠ, Sąmoningasis AŠ – jūsų išorinė esybė, jūsų protas – jūsų fizinis kūnas, ir taip toliau.

Nutiko taip, kad Rytų filosofija jau labai labai senais laikais buvo paveikta puolusių būtybių, kurios paveikė net ir ankstyviausius Vedų rišius arba regėtojus. Daugelis kitų religijų, monoteistinės Vakarų religijos taip pat buvo paveiktos puolusių būtybių. Ir ką Jėzus ką tik paaiškino, koks yra žaltiško proto tikslas? Jo tikslas yra atidalinti jus nuo Kristaus jūsų viduje, atskirti jus nuo Kristaus viduje, kad atsirastų atskirtis, opozicija, neigimas – štai kas sukuria dualizmą.

Kristaus pažeminimas moteryse

Matote simbolizmą iš daoizmo, jin ir jan, kur juodas ir baltas laukai yra persipynę. Na ir dabar, jeigu šiuos simbolius sudėtumėte ant disko ir jį pasuktumėte, pamatytumėte, kad jie pradeda susilieti. Tai yra Tėvo ir Motinos poliariškumas. Jie visada yra laikomi dinamiškoje pusiausvyroje, o šią pusiausvyrą laiko Kristaus protas, Sūnus. Žaltiškas protas nori atskirti Tėvą nuo Motinos, iškreipdamas Sūnų. To, žinoma, neįmanoma padaryti realybėje, tačiau tai gali būti padaryta savimonę turinčių būtybių protuose, kurios dar nepakilo, ir ypač tų būtybių protuose, kurios nusileido žemiau 48 sąmonės lygmens.

Labai seniai, kai puolusios būtybės pirmą kartą atėjo į Žemę, jos nusprendė: „Kaip galime sukurti maksimalų susiskaldymą Žemėje? Na, galime padalinti Dangiškąjį Tėvą ir Dangiškąją Motiną, pasinaudodami žaltiška logika, kad neutralizuotume Kristaus proto patyrimą ir priverstume žmones abejoti juose esančiu Kristaus protu.“ Rytuose tai atvedė prie šios idėjos, kad Brahmanas, nediferencijuotas Brahmanas, yra aukščiausia realybė, ir kad visas pasaulis yra iliuzija ir jūsų dvasinio augimo priešas. Vakaruose, ar bent jau Vidurio Rytuose, matėte atsirandant šias religijas, kurios taip pat vaizdavo Dievą kaip vyrišką tėvo asmenį, piktą teisiančią būtybę danguje.

Ir koks yra to poveikis? Na, poveikis, žinoma, yra įvairialypis, tačiau kai kalbame apie Kristaus įkalinimą, koks yra didžiausias Kristaus įkalinimas, kurį matote Žemėje? Tai yra Kristaus įkalinimas moteryse. Pažvelkite, kaip tiek Rytų, tiek Vakarų religijos žemino moteris, laikydamos jas antrarūšėmis prieš vyrus, ar netgi kaltindamos jas sukėlus žmonijos nuopolį. Tai buvo padaryta puolusių būtybių, kaip jau anksčiau paaiškinome, kurios pasakė: „Kaip galime sukurti maksimalų chaosą Žemėje, kad galėtume įgyti kontrolę? Na, supriešinkime vyrus su moterimis, kad jie negalėtų pabėgti nuo savo fizinio kūno lyties, ir pavaizduodami moteris menkesnėmis už vyrus arba vaizduodami, kad jos yra kaltos, galėsime sutrukdyti moterims išreikšti savo Kristiškumą, nes tuomet tiek vyrai, tiek jos pačios pradės tikėti, kad nėra vertos įkūnyti Kristiškumą.“

Ir jūs turite šias labai senas tradicijas, kuriose religiniai lyderiai yra tik vyrai, kuriose pranašai arba regėtojai, arba kalbėtojai, arba mesijai, yra tik vyrai, kuriose guru yra tik vyrai. Žinoma, tai pažemina Kristų moteryse ir tai sutrukdė daugeliui moterų istorijos eigoje išreikšti savo Kristiškumą, netgi išdrįsti mąstyti apie tai, kad jos galėtų jį turėti ir jį išreikšti. Tačiau tai taip pat pažemina Kristų vyruose, nes koks yra Kristaus vaidmuo? Jo vaidmuo yra subalansuoti du pamatinius kūrinijos polius tarp Kūrėjo ir formų pasaulio, tarp Dangiškojo Tėvo ir Dangiškosios Motinos. Ir kaip šis pamatinis poliariškumas yra išreiškiamas Žemėje? Tarp vyrų ir moterų. Jeigu nėra jokio poliariškumo tarp vyrų ir moterų, atsiranda dualizmas. Nors šios religijos teigia, kad vyrai yra pranašesni už moteris, ir kad vyrai turi aukštesnį dvasinį potencialą, tai nėra tiesa. Nes vyrai vieni negali pasiekti aukštesnės sąmonės būsenos, neturėdami pusiausvyros tarp dviejų bazinių polių.

Vyriškumo ir moteriškumo subalansavimas

Na ir dabar, tai nereiškia, jog vyrams reikia moterų arba fizinio bendravimo su moterimis, kad pasiektų aukštesnį sąmonės lygį, ar kad moterims reikia fizinio bendravimo su vyrais, kad pasiektų aukštesnę sąmonės būseną. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad tiek vyrams, tiek moterims reikia subalansuoti vyriškas ir moteriškas energijas savo esybėje. Ir kai esate planetoje, kurioje moterys visuotinai yra žeminamos ir laikomos menkesnėmis, tai pasiekti tampa žymiai sunkiau. Tai yra įmanoma pasiekti, kaip kai kurie žmonės tai padarė, tačiau absoliuti dauguma žmonių to nepadarė.

Nėra jokios pamatinės nelygybės tarp Dangiškojo Vyriškumo ir Dangiškojo Moteriškumo, tarp Tėvo ir Motinos, net ir tarp vyrų ir moterų nepakilusioje planetoje. Nėra taip, kad vienas jų yra svarbesnis ar pranašesnis už kitą, nes iš kur atėjo Materijos šviesa? Iš Tėvo esybės. Jie nėra atskirti Dievo prote, niekada negalėtų būti atskirti Dievo prote. Todėl Dievo protui nereikalingas Kristus – Sūnus, – kad matytų pusiausvyrą tarp vyriškumo ir moteriškumo, nes jis tai mato kaip dvi savo paties puses, dvi savo paties išraiškas.

Kristaus reikia ne Dievui, o nepakilusioms būtybėms ir netgi pakilusioms būtybėms, kurios taip pat naudojasi Kristaus protu, kildamos į vis aukštesnius lygmenis. Galime sakyti: „Kas jums leidžia pakilti į aukštesnius sąmonės lygius? Koks yra skirtumas tarp pakylėtojo mokytojo, kuris dirba su Žeme, kas yra žemiausias pakylėtosios karalijos lygmuo, ir Alfos ir Omegos, kas yra aukščiausias lygmuo?“ Na, skirtumas iš tiesų glūdi pusiausvyroje tarp Dangiškojo moteriškumo ir Dangiškojo vyriškumo. Yra sunku aprašyti šią pusiausvyrą žodžiais, nes jūs visada mąstote iš linijiško proto, kuris nori sukurti skalę.

Tačiau galime sakyti, kad pakylėtasis mokytojas žemiausiame pakylėtosios karalijos lygmenyje turi tam tikrą pusiausvyrą tarp vyriškumo ir moteriškumo. Nėra taip, kad ji yra klaidinga ar nesubalansuota, tačiau jis turi tam tikrą pusiausvyrą tarp šių dviejų jėgų, ir kuo aukščiau kylate pakylėtoje karalijoje, tuo subtilesnė tampa ši pusiausvyra. Alfa ir Omega, kurios yra aukščiausios savimonę turinčios būtybės formų pasaulyje, turi pačią subtiliausią pusiausvyrą tarp šių dviejų jėgų.

Fizinio kūno lyties transcendavimas

Na ir dabar, ką būtų galima pasakyti apie daugumą žmonių, ir ką užtikrintai būtų galima pasakyti apie tuos žmones, kurie įžengė į dualizmą, net ir apie puolusias būtybes, kurios yra dualizme? Na, jie neturi pusiausvyros tarp šių dviejų jėgų, kadangi jų esybėje šios dvi jėgos yra dualistinės priešingybės, tad jos iš tiesų veikia viena prieš kitą. O puolusios būtybės, kuo jos giliau yra nugrimzdusios į puolusią sąmonę, tuo daugiau pasipriešinimo ir įtampos jos turi tarp šių dviejų polių. Būtent dėl to jos yra nuolatinėje nerimo būsenoje. Nes jos visą laiką mėgina užgniaužti vieną arba kitą polių, siekdamos išsaugoti bent kažkokį gebėjimą psichologiškai funkcionuoti.

Tai yra nuolatinė kova, ir būtent dėl to žemiausio lygmens puolusios būtybės yra pačios pikčiausios, jų pyktis yra intensyviausias. Jos, žinoma, savęs nelaiko žemiausiomis, jos mano, kad yra pačios sofistiškiausios ir todėl toliausiai pažengusios ir aukščiausio lygmens puolusios būtybės, tačiau jos yra pačiame žemiausiame sąmonės lygyje, kadangi turi didžiausią disbalansą, o tiksliau, konfliktą tarp dviejų polių.

Tie, kurie pakilo virš 48 lygmens, pradėjo atkurti tam tikrą pusiausvyros lygį tarp vyriškojo ir moteriškojo aspektų savo esybėje, tačiau, žinoma, jie dar nepasiekė tokio pusiausvyros tarp šių dviejų aspektų lygmens, kuris jums leistų pakilti. Ir koks yra šis pusiausvyros lygmuo, kuris jums leidžia pakilti? Na, Žemėje jūs esate fiziniame kūne. Kūnas yra vyriškos arba moteriškos lyties, ir atsižvelgiant į ilgą Žemės istoriją, per kurią buvo apibrėžiami šie vyrų ir moterų vaidmenys, jūs esate paveikti šių vaidmenų. Dauguma visuomenių turi didelį disbalansą tarp vyrų ir moterų, ir netgi pažangesnės pasaulio demokratijos vis dar tebeturi šį disbalansą. Jūs buvote auginami su šiuo disbalansu, dėl kurio esate linkę save apibrėžti pagal fizinio kūno lytį.

Tačiau kas yra Kristaus protas? Kristaus protas, nepaisant to, kaip tai buvo vaizduojama, nėra nei vyriškas nei moteriškas, nes Kristaus protas egzistavo dar prieš atsirandant bet kokiai diferenciacijai į vyrišką ir moterišką polius. Būtent taip jis gali išsaugoti pusiausvyrą tarp šių dviejų polių. Tam, kad pasiektumėte pusiausvyros tašką, turite įveikti kolektyvinėje sąmonėje egzistuojantį disbalansą. Tai nereiškia, kad nebebūsite vyriškame kūne, ar kad savęs nelaikysite vyru ar moterimi. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad įveiksite disbalansą savo kultūroje, kurioje užaugote, kai tapatinotės su šiais tradiciniais vaidmenimis, kurie buvo priskirti vyrams ir moterims amžių bėgyje. Jūs, tikrąja to žodžio prasme, tai transcenduojate, ir nebesate nei vyras, nei moteris, tačiau nesate belytis.

Žaltiško proto sukurtos mįslės

Žinau, kad tai skamba kaip prieštaravimas, tačiau tai yra dar vienas pavyzdys to, ką Maitrėja pavadino mįslėmis. Mįslės, kurias turite įminti, augdami kelyje. Ir kaip įmenate mįslę? Suvokę, jeigu norite universalios formuluotės, kad mįslė atrodo kaip mįslė ar prieštaravimas tik tuomet, kai į tai yra žiūrima per dualistinės sąmonės filtrą. Ir koks yra universalus būdas įveikti dualistinę sąmonę? Užmegzti ryšį su Kristumi. Kai patiriate Kristaus protą, iš tiesų nėra taip, kad išsprendžiate mįslę. Jūs tiesiog suvokiate, kad mįslė tai buvo, tik kai žiūrėjote į tai iš tam tikros perspektyvos, o dabar, kai turite Kristaus perspektyvą, jūs į tai nebežiūrite iš atskirosios savasties vidaus, tad mįslė išnyksta.

Na ir dabar, kai kurias iš šių mįslių jūs galite išreikšti žodžiais, ir būtent tai daro konceptualus protas, jis nori projektuoti, kad privalo egzistuoti kažkoks žodžiais išreikštas mokymas, kuris galėtų išspręsti mįslę. Būtent čia daug, daug dvasingų žmonių, daug geranoriškų žmonių įstrigo amžių bėgyje, nes jie mano, kad tai, kas buvo apibrėžta žodžiais kaip mįslė, gali būti išspręsta per žodžius. Tačiau taip nėra. Net ir Kristaus protas negalėtų sugalvoti žodžių, kurie išspręstų žaltiško proto sukurtą mįslę, nes ji nėra tikra!

Mėginimas samprotavimais nurungti puolusias būtybes

Prieš daugelį metų Jėzus jums davė šį mokymą, kad yra vienas dalykas, kurį jis norėtų, kad prisimintumėte, idant jam jus pažadinus ketvirtą valandą ryto ir paklausus: „Ką tu turi prisiminti?“, jūs žinotumėte, kas tai yra. Ir tai yra štai kas: tai, kas tikra, negali būti paveikta to, kas netikra.

Matote, daugelis jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, jūs esate avatarai. Jūs atėjote iš natūralios planetos į Žemę. Jūs žinote, kad esate brandesni, labiau išsivystę už daugumą žmonių Žemėje. Jums dažnai teko bendrauti su puolusiomis būtybėmis ir jūs patyrėte, kad puolusios būtybės yra labai sofistiškos ir geba sugalvoti visus šiuos argumentus ir samprotavimus, ir logiką – žaltišką logiką, net jeigu jūs jos taip nevadinote. Būdami avatarais jūs dažnai suformulavote per daugelį gyvenimų, nuo savo pirminės gimimo traumos, šį troškimą nurungti savo samprotavimais puolusias būtybes. Galvojote, kad galėsite atrasti būdą naudodamiesi logika pergudrauti puolusias būtybes, ir kai kurie iš jūsų patyrėte, kad kai kuriose situacijose galite pergudrauti arba nustebinti puolusias būtybes, naudodamiesi logika. Ir kai kurie iš jūsų įstrigote, kaip šis pasiuntinys buvo įstrigęs daugelį gyvenimų, galvojime, kad esate tokie gudrūs, jog galite pergudrauti puolusias būtybes. Bet matote, jūs negalite to padaryti.

Jums gali pavykti pasiekti tam tikrą laikiną sėkmę specifinėse situacijose, kuriose galite parodyti nenuoseklumus puolusios būtybės argumentuose. Tačiau kuo puolusios būtybės naudojasi savo argumentams sugalvoti? Na, jos naudojasi dualistiniu protu, žaltišku protu. Kuo jūs naudojatės, kad tai paneigtumėte? Taip pat žaltišku protu, dualistiniu protu, ir esmė tuomet yra tik tai, kad jūs, kaip avataras, geriau išmoktumėte naudotis žaltišku protu už tą konkrečią puolusią būtybę. Tačiau ką tai jums, kaip avatarui, padaro? Tai jus įkalina dualistiniame mąstyme. Net jeigu nesate tokie agresyvūs kaip puolusios būtybės, jūs vis dar tebesate įkalinti dualizme, kadangi negalite mėginti pagauti taukuotos kiaulės neišsiterliodami purvu, kaip yra populiariai sakoma. Jūs iš esmės esate tarsi dvi žuvys vandenyne. Puolusi būtybė yra žuvis ir jūs esate žuvis. Tačiau manote, kad esate tokie gudrūs, jog nesate šlapi. Kai ginčijatės su puolusia būtybe ir mėginate įveikti ją argumentais, galvojate, kad nesate šlapi, tačiau jūs esate šlapi, nes plaukiojate žaltiško proto vandenyne.

Aukščiausias supratimas nėra sprendimas

Nėra jokio aukščiausio supratimo, kuris išspręs problemas Žemėje. Šitai, vėlgi, galėtume pavadinti šiuolaikinio racionalaus amžiaus prakeiksmu. Pažvelkite, kaip žmonija buvo įstrigusi taip vadinamais tamsiaisiais amžiais visokiausiuose prietaruose. Na o dabar, mokslas ir racionalus mąstymas iškėlė jus į šį nuostabų technologijų amžių, kuriame žinote tiek nepalyginamai daugiau, suprantate, kaip veikia pasaulis, ir galite sukurti visas šias pažangias technologijas, kurios taip palengvina gyvenimą iki to momento, kol kažkas nuspaus branduolinį mygtuką. Kuris taip pat yra technologijų ir racionalaus proto rezultatas.

Egzistuoja šis įsitikinimas, kuris buvo sustiprintas puolusių būtybių ir būtent iš jų iš tiesų ateina, kad jeigu galėsite suprasti, kaip veikia pasaulis, galėsite kontroliuoti savo likimą. Būtent tai puolusios būtybės mėgino daryti nuo pat tos akimirkos, kai nupuolė, o kai kurios net ir anksčiau. Jos mano, kad jeigu galėsite suprasti formų pasaulio veikimo mechanizmus, galėsite kontroliuoti formų pasaulį. Ir jūs galite pasiekti tam tikrą sėkmę, kaip matote tai šiuolaikinėje technologijoje. Tačiau šis mąstymas atvedė prie taško, kai daugelis žmonių, net ir daugelis avatarų, tiki, kad jei tik turėsite aukščiausią supratimą, galėsite išspręsti visas problemas Žemėje. Ir tai paskatino daug, daug dvasios mokinių žiūrėti į dvasinį mokymą, ypač į pakylėtųjų mokytojų mokymą, su šiuo įsitikinimu, kad mes, pakylėtieji mokytojai, galime jums duoti aukščiausią sprendimą bet kokiai problemai Žemėje, žodžiais išreikštu išorinio mokymo pavidalu.

Kitaip tariant, racionalus protas mano, kad bet kuri problema gali būti aprašyta žodžiais arba įvaizdžiais, arba matematinėmis formulėmis, tad egzistuoja supratimas, kuris gali būti išreikštas žodžiais, kuris išspręs bet kokią problemą. Tačiau tai nėra tiesa, nes žodžiai iš prigimties yra dualistiški. Jie gali būti interpretuojami dualistinio proto kaip reiškiantys vieną dalyką arba reiškiantys visiškai priešingą dalyką. Nėra jokio limito problemoms, kurios gali būti sukurtos žaltiško proto, atskirojo proto, dualistinio proto, ir daugelis tų problemų gali būti aprašytos žodžiais. Tačiau Kristaus protas negali sukurti formuluotės žodžiais, kuri galėtų išspręsti kiekvieną problemą, kiekvieną galvosūkį, kiekvieną mįslę.

Problemos netikrumo pamatymas

Daugelis mokinių atėjo į pakylėtųjų mokytojų mokymus tikėdamiesi, kad mes galėsime viską paaiškinti tokiu būdu, kad problemos išnyks. Tačiau, kaip mes dabar paaiškinome daug kartų iš daugelio skirtingų perspektyvų, to padaryti yra neįmanoma. Žinoma, egzistuoja tam tikri dalykai jūsų psichologijoje, kuriuos yra įmanoma išrišti žodžiais, kadangi turite tam tikrą įsitikinimą, kuris yra suformuluotas žodžiais, ir tas įsitikinimas sukuria pagrindą pasąmonės savasčiai susiformuoti. Ir kai atskleidžiate įsitikinimą, egzistuoja žodžiais išreikštas teiginys, kuris gali jį neutralizuoti ir padėti jums pamatyti įsitikinimo netikrumą ir jį išrišti. Tačiau ne vien žodžiai tai padaro. Tai taip pat įvyksta ir dėl to, kad užmezgate ryšį su Kristaus protu ir Kristaus protas yra aukščiau už žodžius.

Matote, Jono evangelijoje yra sakoma, kad pradžioje buvo Žodis. Na, geresnis vertimas, kaip paaiškinome, iš tiesų būtų Logos. Tačiau net jeigu tai priimtume kaip Žodį, Žodis yra daugiau už žodžius, nes Žodis yra proto būsena, kurią galite patirti. Ir būtent dėl to mes taip pat sakėme, kad pasąmonės savastis visada projektuoja, jog egzistuoja problema, kuri gali būti aprašyta žodžiais, kurią jūs, Sąmoningasis AŠ, turite išspręsti. Tačiau jūs niekada neišspręsite dualistinio proto sugeneruotų problemų. Laisvi būsite, tik kai pamatysite, jog tai yra netikrovė, ir nuspręsite, kad nebemėginsite spręsti problemos, bet tiesiog nueisite nuo problemos.

Na ir dabar, vėlgi, pasistenkite nesinaudoti linijišku protu, nes ką mes sakėme? Egzistuoja 144 sąmonės lygiai. Kiekvienas sąmonės lygmuo turi savo iliuziją. Tačiau nėra taip, kad ši iliuzija suformuoja kažkokią žodžiais išreikštą mįslę, ir jūs turite ją išspręsti žodžių lygmenyje. Iš tiesų yra taip, kad jūs pamatote iliuzijos netikrumą, ir užuot mėginę ją išspręsti lygmenyje, kuriame iliuzija buvo suformuluota, jūs siekiate Kristaus proto, tuo būdu patirdami realybę, esančią aukščiau to lygmens, kuriame egzistuoja iliuzija. Net ir 144 lygmenyje, kuriame esate įveikę daug iliuzijų, jums vis dar reikia Kristaus proto, kad galėtumėte pakilti virš tos paskutinės iliuzijos.

Būtent šią idėją galite rasti dzenbudizmo koanuose. Koanai buvo sugalvoti, nes tiek daug mokinių atėjo su šiuo racionaliu, linijišku protu, norėdami paaiškinimo, manydami, kad kažkoks guru visada turėtų sugebėti sugalvoti žodžiais išreikštą teiginį, kuris galėtų išspręsti mokinio klausimus, atsakyti į jo klausimus. Tačiau sprendimas yra išlipti iš linijiško, racionalaus, konceptualaus proto, ir koanų paskirtis yra padėti jums tai padaryti. Tam tikra prasme, visi mūsų mokymai yra koanai, tačiau, žinoma, šiame šiuolaikiniame amžiuje mes pritaikome savo mokymus prie žmonių mąstymo būdo, ir, žinoma, supratimas turi tam tikrą vertę. Nesakome, kad linijiškas protas, racionalus protas, visada tik klysta, yra blogas ar bevertis. Mes tik sakome, kad jis turi tam tikrus limitus.

Mes duodame daug mokymų, kurie jums padeda išplėsti savo pasaulėžiūrą, išplėsti savo supratimą apie tai, kaip veikia kosmosas, kaip jis buvo sukurtas, kokia yra jūsų vieta jame. Tačiau kas padeda jums pakilti į aukštesnį sąmonės lygį yra ne tai, kad pradedate tai suprasti racionaliu, linijišku, logišku, analitiniu protu, bet kad išeinate iš to proto, tuo būdu transcenduodami tai, ką šis protas laiko mįsle, galvosūkiu, klausimu, prieštaravimu, problema, kuri privalo būti išspręsta. Matote, iš esmės, kiekvienas iš 144 sąmonės lygmenų atrodo turintis savo problemą, ir konceptualus protas galvoja, kad vienintelis būdas pakilti virš tos problemos, pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, yra išspręsti problemą tame sąmonės lygyje. Tačiau negalite išspręsti problemos tame pačiame sąmonės lygyje, kuriame problema buvo suformuluota, nes iš to sąmonės lygmens negalite matyti už problemos. Jūs galite matyti tik problemą.

Ir sprendimas čia yra užmegzti ryšį su Kristaus protu, kuris nėra paveiktas problemos. Nors problema buvo sukurta iš Kristaus proto, Kristaus protas nėra paveiktas problemos. Kodėl? Todėl, kad tai, kas tikra, negali būti paveikta to, kas netikra.

Galėtume, iš tam tikros perspektyvos, sakyti, kad formų pasaulyje tiktai Kristaus protas iš tiesų yra tikras. Tai, žinoma, nėra pilnas supratimas, tačiau galėtume taip sakyti. Ir todėl galėtume sakyti, kad bet kuri forma yra sukurta iš Kristaus proto, o tai reiškia, kad iš bet kokio sąmonės lygmens, iš bet kokios situacijos, kurioje esate, galite užmegzti ryšį su Kristaus protu. Ir kai užmezgate ryšį su Kristaus protu, patiriate, jog egzistuoja kažkas, kas yra tikriau už problemą, kurią matote tame sąmonės lygyje. Ir kai pamatote, kad yra kažkas tikresnio už problemą, matote, kad problema neturi aukščiausio tikrumo, ir todėl, užuot mėginę ją tame lygmenyje išspręsti, galite nuo jos nueiti. Galite ją atiduoti.

Ryšio atkūrimas su aukštesne vizija savo Dangiškajame plane

Būtent tai aš įkūnijau savo paskutiniame įsikūnijime būdama Jėzaus motina: „Vis dėlto Tėve, tegul būna ne mano, o tavo valia. Tebūnie man pagal tavo valią.“ Kadangi turėjau tam tikrą išorinę viziją savo prote, kaip turėtų klostytis mano gyvenimas, o dabar gavau šį impulsą, kad jis turėtų eiti kita kryptimi, ir užmezgusi ryšį su Kristaus protu savyje, sugebėjau atiduoti savo išorinę viziją ir atsiduoti aukštesnei vizijai, kurią buvau įdėjusi į savo Dangiškąjį planą prieš ateidama į įsikūnijimą. Ir būtent tai daugelis jūsų padarėte. Daugelis jūsų dirbate, siekdami atkurti ryšį su aukštesne vizija savo Dangiškajame plane, vietoj tos išorinės vizijos, kurią suformulavote augdami, kuri dažnai būna paveikta tėvų, šeimos ir visuomenės.

Vėlgi, tai nėra racionalus protas, nes racionalus protas pažvelgs į jūsų gyvenimą ir sakys: „O ne, tu niekada neturėjai daryti šitų dvasinių dalykų. Turėjai koncentruotis į praktinius aspektus, įgyti išsilavinimą, siekti karjeros, daryti tą, daryti aną, nusipirkti namą, susitaupyti pinigų,“ ir visi tie dalykai. Daugelis jūsų patyrėte, kad šeimos nariai naudojasi racionaliu protu sakydami, kad neturėjote eiti dvasiniu keliu. Tačiau jūs patyrėte Kristaus protą savyje, kad jums tai yra svarbiau nei siekti šių išorinių tikslų, normų ir standartų, ir todėl jūsų gyvenimas nuėjo ta kryptimi, kuria nuėjo. Ir jis, žinoma, galės nueiti dar toliau, jeigu sustiprinsite savo intuiciją.

Kaip iš tiesų išlaisvinti Kristų savyje

Matote, prie ko visa tai veda? Na, visų pirma, tai veda prie pripažinimo, kad Kristus labiau yra įkalintas moteryse nei vyruose, ta prasme, kad moterys taip ilgai buvo žeminamos ir laikomos antrarūšiais piliečiais, kurie negalėtų pasiekti aukštesnio sąmonės lygmens, jog egzistuoja didelė būtinybė išlaisvinti moteris. Tačiau vyrai taip pat yra įkalinti, nes nors jie buvo vaizduojami pranašesniais už moteris, neturėdami pusiausvyros tarp vyriškumo ir moteriškumo jie taip pat negali pasiekti aukštesnio sąmonės lygmens. Žmonės turi pamatyti šį pusiausvyros stygių ir suvokti, kad disbalansas buvo sukurtas per šį konceptualų protą, kuris sukūrė koncepcijas iš atskirties ir dualizmo ir suprojektavo jas tiek ant vyrų, tiek ant moterų, apibrėždamas šiuos tradicinius vaidmenis, kurie varžo tiek vyrus, tiek moteris. Net ir vyrai, kurie atrodo esantys pranašesnėje pozicijoje šiose patriarchalinėse visuomenėse, jie vis dar tebėra varžomi to vaidmens, kaip vis daugiau ir daugiau vyrų tose visuomenėse pradeda tai pripažinti.

Koks yra sprendimas? Na, sprendimas iš tiesų nėra išspręsti problemą tame sąmonės lygyje, kuriame problema buvo sukurta, o transcenduoti tą sąmonės lygį. Tai nereiškia, kad atmetu visą šį procesą, vedantį prie vis didesnio moterų išlaisvinimo. Kaip jau anksčiau sakiau, moterys turėjo pradėti nuo siekio apginti savo teisę balsuoti, ir jos turėjo atkreipti dėmesį į visas kitas sritis, kuriose egzistavo diskriminacija prieš moteris, ir visa tai daryti yra visiškai pagrįsta. Tačiau žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, esmė čia iš tiesų nėra sukurti lygybę tarp vyrų ir moterų, paremtą šiais tradiciniais vaidmenimis. Esmė čia nėra naujai apibrėžti moterų vaidmenį, naujai apibrėžti vyrų vaidmenį, kad tarp jų atsirastų didesnė lygybė. Esmė yra transcenduoti šiuos vaidmenis ir juos sukūrusią sąmonę. Tai yra bendras principas.

Kaip sakėme, viskas yra sukuriama, visos koncepcijos, visos idėjos iš tiesų yra sukuriamos iš Kristaus sąmonės. Net jeigu tai regimai yra dualistinėje sąmonėje, atskirtyje ir antikristuje, tai yra sukurta iš Kristaus proto. Tačiau Kristaus protas netampa tais dalykais. Ir todėl, užmezgę ryšį su Kristaus protu, patyrę, kad pats Kristaus protas yra tikresnis nei dualistinė išraiška, užuot mėginę išspręsti problemą ar pakeisti sąlygas, jūs galite tiesiog nueiti nuo sąmonės ir toje sąmonėje įstrigusių žmonių.

Tai yra atidavimo principas. Jūs atsisakote likti įstrigę sąmonėje, kuri apibrėžė problemą. Ir kai transcenduojate tą sąmonę, išlaisvinate Kristų savyje. Nes kol tebesate įstrigę mėginimuose išspręsti problemą, Kristus jumyse yra įkalintas to sąmonės lygmens, kuri apibrėžė problemą. Ir kaip galiausiai išlaisvinate Kristų savyje? Transcenduodami tą sąmonę. Transcenduodami šiuos tradicinius tiek vyrų, tiek moterų vaidmenis, atsisakydami jiems paklusti ir ieškodami aukštesnio požiūrio į save, aukštesnio požiūrio į priešingą lytį, kuri dabar nustoja būti priešinga lytimi, nes matote poliariškumą.

Naujas požiūris į santykius

Ir tai atveria naują būdą žiūrėti į santykius, į santykius tarp vyrų ir moterų, kuriuose galite siekti to poliariškumo, užuot turėję priešingybes, kurios yra įdiegtos į tuos tradicinius vaidmenis. Ir todėl, šie du poliariškumai papildo vienas kitą, ir kartu jie yra daugiau nei bet kuris iš jų būtų atskirai. Ir tai yra aukso amžiaus santykių pagrindas, kuriuose jūs nuo priespaudos išlaisvinate ne tik moteris, bet taip pat išlaisvinate ir vyrus nuo priespaudėjų vaidmens. Nes abu jie tėra vaidmenys, ir tiek vyrai, tiek moterys yra juose užrakinti, nors ir atrodo, kad vyrai turi didesnį fizinį pranašumą, būdami privilegijuotoje pozicijoje, visgi jie tebėra užrakinti, įstrigę šiuose vaidmenyse.

Šiame moterų dešimtmetyje yra svarbu, kad kai kurios moterys pradėtų apie tai mąstyti. Ir, žinoma, yra būtina, kad apie tai taip pat mąstytų ir kai kurie vyrai, tapdami pionieriais, transcenduojančiais moterų pavergimo sąmonę. Visada egzistuoja Alfa ir Omega, vyriškumas ir moteriškumas. Omega, praktinis aspektas, yra tai, kad išsprendžiate moterų pavergimą, diskriminaciją prieš moteris, reikalaujate lygybės, reikalaujate, kad tai būtų pakeista. Alfa yra, kad transcenduojate visą šią sąmonę. Ir jūs tai padarote suvokdami, patirdami, kad Kristus jumyse nėra nei vyras, nei moteris. Jis yra tarp dviejų poliariškumų, ir jis balansuoja šiuos du poliariškumus.

Na ir dabar, kol būsite fiziniame kūne, turėsite vyriškas ir moteriškas energijas savo energetiniame lauke, ir todėl jums reikės balansuoti šias dvi jėgas. Tačiau tai daro Kristus. Ir kai suvokiate, kad Sąmoningajam AŠ yra skirta būti Kristumi, būti susikirtimo taške aštuoniukės tėkmėje, nustojate tapatintis su kūno lytimi ir su juo susijusiais vaidmenimis, kurie buvo apibrėžti jūsų visuomenėje. Ir štai tuomet galite padaryti didžiausią poveikį, iškeldami savo visuomenę virš šių tradicinių, konfrontacinių, vyrams ir moterims konfliktus kuriančių vaidmenų.

Tad dabar, daviau jums tai, ką norėjau jums duoti šiame mokyme. Daug daugiau gali būti pasakyta ir bus pasakyta, mums judant toliau savo laipsniškame apreiškime. Tačiau kol kas, daviau jums pagrindą išlaisvinti Kristų tiek vyruose, tiek moteryse, šitaip išlaisvinant Kristų nuo privalėjimo paklusti šiems tradiciniams vaidmenims, kurie iš tiesų kyla iš šio pamatinių Dievo poliariškumų pavertimo priešingybėmis, veikiančiomis viena prieš kitą ir kuriančiomis vien konfliktus.

Tad turite mano dėkingumą už tai, kad ryžotės būti transliacinėmis stotimis šiai žiniai, kad ji būtų projektuojama į kolektyvinę sąmonę, kur ji jau palietė daug žmonių, kurie yra susiderinę su Dangiškąja Motina ir yra pasiruošę pakilti į aukštesnį sąmoningo suvokimo lygmenį, suvokdami pokyčius, kurie turi įvykti šiame moterų dešimtmetyje ir vėliau. Tad už tai, turite mano dėkingumą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels