Patirkite realybę už konceptualaus proto ribų

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus per Kim Michaels, 2024 metų kovo 30 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2024 metų Velykų vebinare: „Kristaus išlaisvinimas“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus.

Meditacija Kristui patirti

Pradėdamas šį perdavimą iš savo širdies, paprašysiu jūsų sudalyvauti meditacijoje. Užmerkite akis, klausykite mano balso. Įsisąmoninkite, kad čia sėdite ir to klausotės. Įsisąmoninkite, kad esate daugiau nei jūsų fizinis kūnas. Ir tai suvokę, jūs mentališkai išeinate iš kūno, žiūrite į kūną iš išorės. Įsisąmoninkite, kad jūsų kūnas yra jūsų visuminio energetinio lauko dalis. Na ir dabar, jūs mentališkai, per emocinio kūno sąmonę, išeinate iš emocinio kūno, patiriate, kad esate daugiau nei kūnas. Nes jeigu nebūtumėte daugiau už savo emocijas, kaip galėtumėte iš jų išeiti? Na ir dabar, įsisąmoninate, kad už jūsų emocinio kūno yra jūsų mentalinis kūnas. Ir įsisąmoninę mentalinį kūną, jūs taip pat iš jo išeinate ir žiūrite į jį iš išorės. Na o dabar, atsitraukiate dar toliau ir suvokiate, kad už jūsų mentalinio kūno yra jūsų identiteto kūnas. Ir įsisąmoninę savo identiteto kūną, jūs taip pat mentališkai galite išeiti iš jo ir patirti, kad esate daugiau nei identiteto kūnas.

Jūsų sąmonė pakilo nuo fizinio lygmens į emocinį, po to į mentalinį, tada į identiteto, o tuomet virš identiteto lygmens. Na, kas materijos pasaulyje, materialiame pasaulyje, yra virš identiteto? Nieko, jokio dalyko. Suvokiate, kad nesate fizinis, nesate emocinis, nesate mentalinis, nesate identiteto kūnai. Nesate jokie dalykai. Nesate niekas. Nesate jokie dalykai. Nesate niekas, nes esate sąmoningi. Ir šitai, virš identiteto kūno, yra susikirtimo taškas tarp materialaus pasaulio su savo keturiais lygmenimis, ir dvasinės karalijos, susikirtimo taškas tarp jūsų žemesnės esybės ir jūsų AŠ ESU Esaties. Ir tai yra Kristaus jūsų esybėje vieta. Ir kai patiriate, kad nesate jokie dalykai, patiriate Sąmoningąjį AŠ mūsų taip pavadintoje grynojoje sąmonėje. Esate daugiau nei jūsų įprastinis tapatumo jausmas, nei jūsų įprastinis patyrimas. Esate grynoji sąmonė, neutrali sąmonė.

Kai patiriate šią neutralią sąmonę, ką jūs patiriate? Patiriate Kristų. Ką mes tiek daug kartų aiškinome? Kas yra Kristus? Tai yra protas, kuris buvo sukurtas Kūrėjo, prieš Kūrėjui sukuriant bet kokias formas, bet kokius dalykus. Kristaus paskirtis yra užtikrinti vienovę tarp Kūrėjo ir visko, kas yra sukuriama, visko, kas turi formą, bet kokios būtybės, kuri turi formą, tai reiškia, turinčios savimonę, savęs suvokimą.

Yra daug žmonių, kuriems bus labai sunku net ir mentališkai išeiti iš fizinio kūno, emocijų, minčių ir tapatumo jausmo. Ir taip yra dėl to, kad jie dar nepatyrė, jog yra daugiau už visus tuos dalykus jų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, kurie, jų įsitikinimu, juos apibrėžia. Bet net jeigu negalite su šiuo pratimu patirti Sąmoningojo AŠ grynosios sąmonės, vis tiek galite suvokti, jog galite matyti, kad turite fizinį kūną, emocinį kūną, mentalinį kūną ir identiteto kūną. Jūs galite šitai suvokti. Galite studijuoti mūsų mokymus ir galite pradėti suprasti, suvokti, įsisąmoninti koncepcijas, kurias mes jums duodame.

Atskirties iliuzija

Tai kas tuomet yra Kristus? Ar Kristus yra koncepcijos? Ne. Kristus yra tai, kas jums rodo už koncepcijos, kas yra daugiau nei koncepcija. Kodėl ši konferencija vadinasi Kristaus išlaisvinimas? Kodėl Kristus turi būti išlaisvintas? Na, galime sakyti, jog specialiai pasirinkome šį pavadinimą, nes jis užmina mįslę. Kai kurie tai vadins prieštaravimu, tačiau iš tiesų tai yra mįslė, kurios tikslas yra padėti jums peržengti konceptualaus proto ribas, kurį mes taip pat dar vadinome linijišku, analitiniu protu. Matote, tai yra esminė dilema tokioje planetoje kaip Žemė. Mes ją pavadinome nenatūralia planeta. Sakėme, kad nenatūralią planetą apibūdina įvairūs dalykai, įskaitant ir tai, kad žmonės yra šioje atskirties būsenoje, kuri juos paverčia susikoncentravusiais į save, susitelkusiais į save, savanaudiškais. Sakėme, kad kai žmonės įžengia į atskirtį, jų protai tampa uždara sistema, nes jie mano galintys apibrėžti realybę iš savo proto vidaus. Jie mano galintys sukurti mentalinius įvaizdžius atskirame prote ir suprojektuoti juos ant realybės.

Na, šis fenomenas gali egzistuoti tik nenatūralioje planetoje, kaip daug kartų paaiškinome. Tai neegzistuoja natūralioje planetoje. Tačiau šitai, žinoma, nėra labai reikšminga žmonių situacijai Žemėje, tad minutėlę pamąstykime, kas nutinka, kai būtybė įžengia į atskirties būseną. Visų pirma, paaiškinome, kad atskirtis nėra tikra. Atskirtis nėra realiai egzistuojanti būsena. Tai yra prote sukurta iliuzija. Kai kurie tai užginčytų, kai kurios puolusios būtybės, įstrigusios žaltiškame prote, tai užginčytų, sumąstydamos įvairiausius prieš tai nukreiptus argumentus. Tačiau kol kas atidėkime tai į šalį ir pamąstykime apie situaciją, kurioje yra dauguma žmonių čia Žemėje.

Kaip sukuriate šią atskirties iliuziją? Kaip ji pradeda atrodyti tikra? Ką aš sakiau? Kristaus proto užduotis yra užtikrinti vienovę tarp Kūrėjo ir Kūrinijos. Kaip Kristaus protas tai padaro? Na, kaip yra sakoma evangelijoje: „Be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta.“ Nieko negalite sukurti, nieko negalite konceptualizuoti be Kristaus proto. Tai neįmanoma. Jums, kaip individualiai būtybei, savimonę suteikia Kristaus protas. Būtent dėl to anksčiau sakiau, kad jūs jau esate Kristus. Sąmoningasis AŠ yra Kristus, kai patiria save kaip grynąją sąmonę, kaip neutralią sąmonę. Ką tai reiškia? Kas yra neutrali sąmonė, grynoji sąmonė? Tai yra sąmonė, kuri yra aukščiau koncepcijų.

Kristaus sąmonė yra visur

Na ir dabar, kaip paaiškinome, egzistuoja dvasinės karalijos lygmenys, kurie driekiasi nuo jūsų nepakilusios sferos per visas šešias pakilusias sferas iki Kūrėjo, tad yra daug Kristaus Sąmonės lygmenų. Negalite, nepakilusioje, nenatūralioje planetoje tokioje kaip Žemė patirti aukščiausių Kristaus proto lygmenų. Bet jums to ir nereikia, nes jums tereikia patirti, kad egzistuoja kažkas daugiau už jūsų dabartinį proto lygmenį. Nes kai tai patiriate, žinote, kad galite išsilaisvinti iš savo dabartinės proto būsenos kalėjimo. Galite būti išlaisvinti iš savo dabartinės proto būsenos. Galite ištrūkti iš kančių, kurias sukėlė jūsų dabartinė proto būsena. Galite pasiekti didesnę laisvę ir kūrybiškumą nei jūsų dabartinė proto būsena.

Be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, tai reiškia, kad šis tapatumas, kurį Sąmoningasis AŠ susikūrė čia Žemėje, šis mentalinis aparatas, šie emociniai šablonai ir netgi šis fizinis kūnas, – visa tai buvo sukurta iš Kristaus sąmonės. Žinoma, jeigu save pastebėsite, pamatysite, kad šiuo metu, jums išgirdus šiuos žodžius, jūsų mentalinis protas lekia šimtus mylių per minutę greičiu, mėgindamas sugalvoti paaiškinimą, kurį galėtų suvokti, kad galėtų paimti tai, ką sakau, ir sutalpinti tai į savo pasaulėžiūrą, savo dvasinę pasaulėžiūrą. Protas nori paimti tai, ką sakau, ir konceptualizuoti, šitaip įtalpindamas tai į prote jau egzistuojančią struktūrą. Bet matote, ši struktūra yra sukurta iš Kristaus proto. Tačiau tai nėra Kristaus protas. Leiskite sau sugerti šį teiginį. Struktūra jūsų prote, identiteto, mentaliniame, emociniame lygmenyse, yra sukurta iš Kristaus proto, bet tai nėra Kristaus protas.

Už koncepcijų egzistuojančios realybės patyrimas

Kaip galite suvokti šį teiginį? Pamąstykite, ką mėginu čia padaryti. Aš esu pakylėtasis mokytojas. Esu aukščiau už bet kokias struktūras, bet kokias koncepcijas Žemėje. Žinoma, daug žmonių turi Jėzaus Kristaus koncepciją, turi koncepciją apie tai, kas aš esu, kas esu šiandien, kas aš nesu. Bet aš esu aukščiau už visa tai. Tačiau kadangi esate įsikūnijime, esate šioje tankioje planetoje, esate įstrigę tam tikrame atskirties lygmenyje, turiu jums kalbėti žodžiais, kuriuos galite suvokti. Bet kaip jūs suvokiate žodžius? Protu. Ir ką protas daro su žodžiais? Na, jis asocijuoja žodžius su koncepcijomis. Kai kalbu žodžiais, protas nori paimti šiuos žodžius ir sudėti juos į savo struktūrą, patalpinti juos į savo pasąmonės duomenų bazę, surasti kokį tai failų aplanką: „A taip, šie žodžiai yra asocijuojami su tuo aplanku, ir jeigu sudėsiu žodžius, kuriuos šis Pakylėtasis Mokytojas Jėzus kalba, į aplanką, aš juos kontroliuosiu. Vis dar viską kontroliuosiu, kol tik galėsiu paimti viską, kas buvo pasakyta, ir sudėti tai į failų aplanką, užklijuoti koncepciją, ir tuomet vis dar viską kontroliuosiu, tai reiškia, kad Sąmoningasis AŠ vis dar žiūrės į pasaulį iš savo suvokimo filtro vidaus, kurį taip rūpestingai sukūriau Sąmoningajam AŠ per tiek daug gyvenimų Žemėje.“

Tokia tiesiog yra situacija, su kuria pakylėtiesiems mokytojams tenka dirbti nenatūralioje planetoje. Štai kodėl mes jums davėme tiek daug mokymų apie dualistinę sąmonę, apie suvokimo filtrus, apie ego ir apie tai, kad Sąmoningasis AŠ yra daugiau už visa tai. Bet ar jūs tai suvokiate? Ar jūs tai patiriate? Ar galite paimti mokymus ir išlipti iš proto struktūros, ir patirti, kad yra kažkas daugiau? Na ir dabar, galite sakyti, kad bent jau didžioji dauguma žmonių, kurie susidūrė su šia dispensacija, kad jūs tai patyrėte. Jūs patyrėte, kad esate daugiau nei protas, nes kitaip nesektumėte šiais mokymais. Visada yra išimčių, bet didžioji jūsų dalis patyrėte tai akies mirksniais. Jums tiesiog reikia suvokti šį patyrimą ir toliau ant jo statyti.

Kristaus protas prisiima formą, bet ja netampa

Matote, ką mes sakėme apie Sąmoningąjį AŠ? Jis sukuria struktūras keturiuose proto lygmenyse. Jis sukuria šias pasąmonės savastis, ir tuomet jūs galite įlipti į savastį, ir dabar jūs patiriate pasaulį per savasties suvokimo filtrą. Tačiau nors Sąmoningasis AŠ sukūrė savastis, jūs netapote savastimis. Na, tas pats galioja ir Kristaus protui. Be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, be viengimio Tėvo Sūnaus, Visuotinio Kristaus proto, nebuvo sukurta jokia forma, jokia koncepcija. Tačiau Kristaus protas netampa koncepcija, netampa forma.

Na ir dabar, galime sakyti, kad toks iš tiesų ir yra tikslas, aukštesnis, ezoterinis, dvasinis Velykų istorijos tikslas; galime sakyti, kad Kristus yra nukryžiuotas materijoje. Kryžius turi keturis taškus, ir Kristus yra nukryžiuotas šiuose keturiuose materialaus pasaulio lygmenyse. Negalite sukurti, be Kristaus proto, jokio tapatumo jausmo, negalite sukurti jokių mentalinių struktūrų, negalite sukurti jokių emocijų, jokių reakcinių šablonų, ir negalite sukurti nieko fiziško, ar tai būtų kūnas, ar kad ir ką galėtumėte sukurti kūnu, be Kristaus proto. Tačiau Kristaus protas niekada netampa forma, kurią jis prisiima. Jis visada yra daugiau už formą, jis visada yra susijęs su visa šia šviesos hierarchija, besidriekiančia iki paties Kūrėjo.

Negalite nusileisti į tokį žemą lygmenį, kad Kristaus tenai nebūtų. Tai yra iliuzija, kurią sukūrė puolusios būtybės, kai kurios iš jų, ir jos yra labai ryžtingai nusiteikusios ją išsaugoti. Būtent dėl to matote šią koncepciją, apie kurią taip dažnai kalba krikščioniai – apie dangų ir pragarą. Ir krikščioniai sakytų, kad Kristaus nėra pragare, bet argi aš nenusileidau į pragarą trims dienoms po savo mirties ant kryžiaus? Ką tai simbolizuoja? Na, tai simbolizuoja du dalykus. Aš, kaip individuali Kristaus proto išraiška, iš tiesų nusileidau į tam tikrą pragaro lygmenį, mėgindamas pasiekti tam tikras tenai įstrigusias sielas. Tačiau Kristaus protas, visuotinis Kristaus protas, nenusileidžia į pragarą, nes pragaras negalėtų būti sukurtas be Kristaus proto. Be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Kad ir kur beeitumėte, kad ir kaip žemai nusileistumėte, negalite tenai nueiti, nesinaudodami Kristaus protu. Tačiau Kristaus protas niekada netampa tuo, ką jūs sukuriate.

Visuotinis Kristaus protas ir diferencijuotas formų pasaulis

Dabar atsitraukime į aukštesnį lygmenį. Pakilkime į patį aukščiausią formų pasaulio lygmenį, tą pačią pirmąją sferą, kuri pakilo, patį aukščiausią tos pirmos sferos lygmenį. Čia matote dvi būtybes. Galime jas vadinti Alfa ir Omega, nors Alfa ir Omega egzistuoja kiekvienoje pakilusioje sferoje, net ir jūsų nepakilusioje sferoje dvasinėje karalijoje. Ir vis dėlto, jeigu pakiltume į tą pačią pirmąją sferą, tenai matome dvi būtybes, sudarančias poliariškumą, ir jos turi absoliučiai aukščiausią sąmonės lygį, kurį galite pasiekti prieš pasiekdami Kūrėjo sąmonę.

Kas sukūrė šias būtybes ir jų tapatumo jausmą? Kuo jos naudojosi savo tapatumo jausmui kurti? Na, jos naudojosi Kristaus protu. Tačiau nors šios būtybės turi patį aukščiausią sąmonės lygį, kurį galite pasiekti prieš Kūrėją, ar Kristaus protas tapo jomis? Ne, nes nors šios būtybės turi patį aukščiausią sąmonės lygį formų pasaulyje, Kristaus protas vis tiek yra daugiau. Kodėl? Todėl, kad būtybė, net ir būtybė su aukščiausiu sąmonės lygiu turi individualų tapatumo jausmą. Na ir dabar, tai pasirodys kaip prieštaravimas esantiesiems Žemėje, nes jeigu galėtumėte patirti Alfos ir Omegos sąmonę, pamatytumėte, kad beveik negalite jos vadinti individualia, kaip vadinate ją individualia Žemėje, nes ji yra žymiai universalesnė. Ji apima visą formų pasaulį, ir vis dėlto, tai yra individualus tapatumo jausmas. Tačiau Kristaus protas nėra individualus, jis nėra individualizuotas, jis yra universalus.

Na ir dabar, galėtumėte palypėti aukščiau ir tarti: „Kaip Kristaus protas atsirado jūsų formų pasaulyje?“, tačiau tai yra tema, kurios kol kas neliesiu. Jūsų formų pasaulyje egzistuoja specifinis visuotinis Kristaus protas, kurį Kūrėjas apibrėžė prieš pradėdamas kurti formas. Jis yra universalus. Tačiau kaip buvo sukurta bet kokia forma? Vedų mokymuose ir induizme, ir kai kuriuose šiuolaikiniuose non-dualizmo mokymuose turite šią koncepciją, kad „tik Brahmanas yra tikras, pasaulis yra iliuzija“. Nes jie sako, kad Brahmanas yra viena nediferencijuota sąmonė, o viskas, kas turi formą, yra dualizmo karalijoje ir yra netikra. Na, bet šis Brahmanas, apie kurį jie kalba, yra visuotinė Kristaus sąmonė. Klausimas, kurio jie iš tiesų neužduoda, yra, kaip ši visuotinė nediferencijuota sąmonė galėjo tapti išreikšta diferencijuotomis formomis? Jokia forma negali būti sukurta be diferenciacijos. Mąstote apie tai, kad egzistuoja nediferencijuota sąmonės būsena, vadinkite ją Kristaus sąmone ar Brahmanu, ar begaliniu suvokimu ar kad ir kaip norėtumėte tai vadinti. Egzistuoja nediferencijuota sąmonė. Tačiau jūs tai galite kontempliuoti tik dėl to, kad gyvenate diferencijuotame pasaulyje. Jūs egzistuojate kaip individuali diferencijuota būtybė, tad kaip šis formų pasaulis, diferencijuotas pasaulis atsirado, užgimė į egzistenciją? Kodėl jis iš viso čia yra?

Egzistuoja koncepcija filosofijoje ir moksle, kodėl iš visko kažkas yra? Ir netgi specifiškesnis klausimas, kaip tai, kas yra nediferencijuota, galėjo tapti forma? Jeigu egzistuoja kažkas, kas yra nediferencijuota, pavyzdžiui Brahmanas, kaip galėjo užgimti forma? Ar galėjo nediferencijuotasis pats savaimiškai sukurti formą? Ne. Kristaus sąmonė negali pati nieko sukurti. Vėlgi, tai skambės kaip prieštaravimas. Tačiau suvokiate, kad Kristaus sąmonė buvo sukurta ar bent jau buvo apibrėžta jūsų Kūrėjo. Ir kas yra jūsų Kūrėjas? Tai yra individualizuota būtybė. Ir kaip individualizuota būtybė jis gali sukurti įvaizdį savo prote, ką jis nori materializuoti, ir tuomet jis gali pasinaudoti Kristaus sąmone šiai formai sukurti. Kaip daug kartų paaiškinome, Kūrėjas sukūrė pirmąją sferą, sukūrė struktūras sferoje, tuomet iš savo paties esybės ir iš Kristaus sąmonės sukūrė individualias būtybes, diferencijuotas būtybes, pasiuntė jas į pirmąją sferą būti bendrakūrėjais su Kūrėju. Šios būtybės pirmoje sferoje buvo individualizuotos ir diferencijuotos būtybės, bet toks buvo ir Kūrėjas. Kūrėjas tiesiog yra aukščiau visų būtybių, kurios yra iš Kūrėjo esybės, bet jis vis dar tebėra individualizuota būtybė, kuri gali laikyti viziją ir gali materializuoti tą viziją.

Kur veda visos šios ezoterinės kalbos? Jos veda prie fakto, kad jokia forma niekada nebuvo sukurta Kristaus sąmonės. Jokia forma niekada nebuvo sukurta be Kristaus sąmonės. Tačiau iš Kūrėjo esybės buvo sukurtos individualizuotos būtybės. Ir nors jos buvo sukurtos iš Kūrėjo sąmonės, kai jos tampa individualizuotos, Kūrėjui jas, taip sakant, įkvėpus, Kūrėjui jas pradėjus, jos tuomet įgyja gebėjimą kurti formas iš Kristaus sąmonės, kurių Kristaus sąmonė, kaip universali nediferencijuota sąmonė, negali sukurti.

Du Kristaus proto aspektai

Na ir dabar, galime tai išreikšti skirtingais būdais. Galime sakyti, kad Kristaus sąmonė turi du aspektus, universalų ir individualų. Ir universalus aspektas nieko negali sukurti. Tiktai individualizuota Kristaus sąmonė gali sukurti formą, tačiau ji sukuria tą formą iš universalios Kristaus sąmonės, ir būtent dėl to nė viena būtybė, kuri sukuria formą, niekada netampa šia savo sukurta forma, nes ji yra daugiau už formą.

Na ir dabar, kalbėjau apie šią Centrinę Saulę pirmoje sferoje su Alfa ir Omega, kurie turi aukščiausią sąmonę. Jie yra individualizacijos, sukurtos Kūrėjo iš visuotinės Kristaus sąmonės. Tačiau jie yra individualizacijos. Jie turi individualų tapatumo jausmą, kurį bendrakūrė per labai ilgą laiką nuo pirmosios sferos pradžios. Tai yra labai, labai sudėtingas tapatumo jausmas. Ir galite sakyti: „Na, ar galėjo Alfa ir Omega pamiršti, kad jie yra iš Kristaus sąmonės?“ Ne, nes jie yra toje pozicijoje, kurioje yra šiandien dėl to, kad pakilo iš pirmosios sferos.

Ir štai čia yra esminis skirtumas tarp pakylėtosios būtybės ir nepakilusios būtybės. Nepakilusi būtybė yra iš Kristaus sąmonės. Ji netapo forma, kurią prisiėmė. Kai pažvelgiate į Žemę, matote, kad tipiškas žmogus Žemėje yra visiškai susitapatinęs su savo keturių žemesniųjų kūnų turiniu. Skirtumas tarp vidutinio žmogaus Žemėje ir Alfos ir Omegos sąmonės yra milžiniškas, nesuvokiamas nė vienai būtybei Žemėje. Tačiau jie vis tiek yra iš Kristaus sąmonės. Ir todėl, net ir vidutinis žmogus Žemėje netapo tuo tapatumu, kurį prisiėmė čia Žemėje. Jis turi Kristaus sąmonę savyje. Tačiau dalykas tas, kad jis tai pamiršo. Sąmoningasis AŠ pamiršo, kas jis yra, o tiksliau, jis iš tiesų to nepamiršo. Jis tiesiog patiria kažką kitokio, nes patiria pasaulį per šių pasąmonės savasčių suvokimo filtrą. Nėra taip, kad jis būtų kažkuo tapęs, netgi nėra taip, kad jis iš tiesų būtų pamiršęs, jis tiesiog susikoncentravo į tam tikros rūšies patyrimą, užuot virš to pakilęs, kaip jus iš pradžių vedžiau tai padaryti per meditaciją.

Susitapatinimo su forma paleidimas

Dalykas tas, kad nepakilusioje sferoje, būdami nepakilusia būtybe, galite susikurti tapatumo jausmą, galite susikurti struktūrą keturiuose lygmenyse, ir galite būti taip jos paveikti, kad nepatiriate už jos slypinčio Kristaus. Nematote, kad už visų šių formų yra visuotinis Kristaus protas, be kurio nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Tačiau kai pakylate, pakylate pripažinę, kas jūs esate. Ir todėl, kai jau esate pakilę, niekada daugiau negalėtumėte pamiršti, niekada daugiau negalėtumėte turėti tos patirties, kad Kristaus nėra kiekvienoje formoje. Alfa ir Omega – jie turi nepaprastai sudėtingą tapatumą. Tačiau jie žino, kad yra iš Kristaus proto. Ir be Kristaus proto jie nieko negalėtų daryti. Be Kūrėjo, jie negalėtų egzistuoti. Jie tai žino. Nors turi aukščiausią sąmonės lygį formų pasaulyje, jie vis tiek save laiko bendrakūrėjais. Vienintelis skirtumas tarp jūsų ir Alfos ir Omegos yra tas, kad jūs vis dar tebeturite struktūras šiuose keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Ir ne tik turite struktūras, bet ir tapatinatės su jomis, žiūrite į pasaulį per šias struktūras. O dabar pasiekėme sudėtingiausią dalį. Nėra taip, kad turėtumėte paleisti visas struktūras, turite paleisti savo susitapatinimą su jomis. Gyvasis Kristus nėra asmuo fiziniame įsikūnijime, kuris neturi absoliučiai jokių struktūrų savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Nes kad galėtumėte funkcionuoti fiziniame kūne, per fizinį kūną, turite turėti tam tikras struktūras. Tačiau, žinoma, egzistuoja du šių struktūrų, kurias galite turėti, lygmenys. Galite turėti struktūras, kurios yra sukurtos iš atskirties iliuzijos, ir tai yra tai, ką mes taip pat galime vadinti antikristo sąmone. Tai yra tik vienas pavadinimas, kurį galime pritaikyti. Mes taip pat galime tai vadinti dualistine sąmone arba atskirosiomis savastimis. Ir Gyvasis Kristus yra transcendavęs tas struktūras, tačiau vis dar tebeturi struktūras, kurios jam leidžia save išreikšti pasaulyje per fizinį kūną.

Gyvasis Kristus įsikūnijime

Na ir dabar, galite pažvelgti į žmogų, kuris pasiekė 144 sąmonės lygį. Kaip sakėme, Sąmoningasis AŠ savo kelionę pradeda kaip grynoji sąmonė, nueina į 144 lygį ir prisiima tam tikrą iliuziją. Tuomet jis prisiima dar vieną iliuziją, kad nusileistų į 143 lygį, ir tai tęsiasi tol, kol jis pasiekia 48 lygį. Šios iliuzijos nėra atskirties, dualizmo iliuzijos. Tai yra iliuzijos, dėl kurių atrodo, kad Žemė yra tikras pasaulis. Turite tikrą fizinį kūną, tikrą emocinį kūną, tikrą mentalinį kūną, tikrą identiteto kūną. Ir jums atrodo, kad šios struktūros yra tikros. Jūs prisiimate šias iliuzijas, kad nusileistumėte į 48 lygį. Tuomet jūs galite pasirinkti leistis žemiau 48 lygmens, nusileisti į dualizmą, ir dabar jūs naudojatės dualistine sąmone kitoms iliuzijoms kurtis. Būdami Gyvuoju Kristumi, jūs įveikiate dualistines iliuzijas, atskirties iliuzijas. Ir būtent tai jums yra skirta padaryti 96 lygmenyje, kuriame suvokiate, kad esate daugiau už visas šias struktūras, kurias turite savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Suvokiate, kad jūs jas susikūrėte, kad Sąmoningasis AŠ jas sukūrė, tačiau jūs jomis netapote.

Kai pasiekiate 96 lygmenį, jūs esate įveikę visas šias dualistines iliuzijas, ir dabar jūs galite pradėti išreikšti savo Kristiškumą. Tačiau, žinoma, 96 lygmenyje jūs neturite aukščiausio lygmens Kristiškumo. Egzistuoja Kristiškumo lygmenys, Kristaus įžvalgumo lygmenys. Kopdami link 144 lygmens, paleidžiate šias iliuzijas, kurios sukuria tikrovės regimybę, kad jūs esate šis žmogus, kad jūs esate fizinis kūnas, esate jūsų emocijos, esate jūsų mintys, ir Žemė yra tikras pasaulis. Jūs paleidžiate šias iliuzijas. Tačiau jums pasiekiant tuos aukštesnius lygmenis, tai yra dalis Kristiškumo, kad išreikštumėte savo sąmonės lygį, savo įžvalgas, savo supratimą, padėdami kitiems. Nes, kaip anksčiau sakėme, Kristiškumas, kuris nėra išreiškiamas pagalboje kitiems, nėra Kristiškumas.

Ir kaip jūs save išreiškiate? Kaip iš viso kalbate žodžius? Turite turėti tam tikras struktūras prote, tam tikrą asmenybę, nes kaip kitaip save išreikšite ir kaip kiti žmonės galės su jumis bendrauti? Matote, turime atskirti tarp iliuzijų, kurios jums leidžia nusileisti, ir išorinės asmenybės, kuria naudojatės išreikšdami save šiame pasaulyje. Skirtumas yra tas, kad kildami link 144 sąmonės lygmens, jūs paleidžiate iliuzijas, kurios jus verčia tapatintis su šia išorine asmenybe. Jums nereikia įveikti išorinės asmenybės. Buda vis dar tebeturėjo individualią asmenybę. Aš vis dar tebeturėjau individualią asmenybę. Kiti mokytojai taip pat ją turėjo. Jūs tiesiog nesate su ja susitapatinę.

Konceptualaus proto mįslė

Na ir dabar, mano mylimieji, tai nėra lengvas procesas. Nepamenu, kad mes kada nors būtume žadėję, jog dvasinis kelias bus lengvas, kad kelias į pakylėjimą bus lengvas. O kodėl jis nėra lengvas? Todėl, kad protas, konceptualus protas, linijiškas protas mėgins sustabdyti, sutrukdyti arba sulėtinti jūsų progresavimą link Kristiškumo. Tai tikriausiai yra ganėtinai nesunku suprasti, kai kalbame apie atskirąjį protą, dualistinį protą. Dualistinis protas yra labai, labai savanaudiškas, susikoncentravęs į save, susitelkęs į save. Kai pažvelgiate į žmones su žemiausiu sąmonės lygiu Žemėje, jie neturi jokios empatijos, kaip paprastai yra sakoma apie narcizus. Jie negalvoja apie kitų žmonių kančias. Jie mąsto tik apie save ir savo tikslus. Yra lengva matyti, kad šis atskirasis protas, šis savanaudiškas protas, šis egoistiškas protas gali sutrukdyti jūsų progresui, ir jis iš tiesų trukdys jūsų progresui. Ego mėgins laikyti jus įstrigusius susikoncentravime į save. Tačiau kai pakylate virš 96 lygmens, jūs virš šito pakylate. Tačiau vis dar tebeegzistuoja protas, kuris mėgins sulėtinti jūsų progresą, nukreipti jūsų dėmesį į aklavietes. Ir tai yra protas, kurį yra sunkiau atskleisti. Yra sunkiau iš jo praregėti, ir daugelis žmonių iš tiesų įstrigo šiame prote ištisus gyvenimus, galynėdamiesi su šiuo protu.

Ir tai iš tiesų yra mįslė. Kai kurie vadins tai prieštaravimu. Ir nemėginu pilnai to paaiškinti viename diktavime. Nesitikiu, kad jūs tai pilnai suvoksite, išgirdę tik šį vieną diktavimą. Tačiau turime nuo kažko pradėti. Ką mes sakėme? Ką sakiau šiame diktavime? Ką sakėme daugelyje kitų diktavimų? Kaip galite kažką sukurti? Kaip galite kažką bendrakurti? Vėlgi, paimkime Alfą ir Omegą. Alfa ir Omega yra labai kūrybiškos būtybės, jų kūrybiškumas daug kartų pranoksta tai, ką net galėtumėte įsivaizduoti Žemėje. Ir kaip jūs kuriate? Kaip bendrakuriate kažką kaip individuali būtybė, net ir pačiame aukščiausiame sąmonės lygyje? Kaip jūs bendrakuriate? Suformuluojate formos, kurią norite bendrakurti, įvaizdį savo prote. Kaip suformuluojate įvaizdį? Na, per tai, ką Žemėje vadintumėte koncepcija. Suformuojate koncepciją savo prote. Ir jūs, kaip jau anksčiau aprašėme, tuomet naudojatės savo proto galiomis, suprojektuodami tą koncepciją, tą proto įvaizdį ant Materijos šviesos, ir jis tuomet prisiima formą. Iš pradžių identiteto lygmenyje, po to mentaliniame, tada emociniame, tada fiziniame, jeigu esate šioje nepakilusioje sferoje. Dvasinėje karalijoje tai vyksta kitaip, kadangi materializuojate tiesiogiai ir iš karto. Suformuluojate koncepciją, kad sukurtumėte bet kokią formą. Kitaip tariant, bet kokia forma, kuri kada nors egzistavo, yra paremta koncepcija, kuri buvo suformuluota kažkokių būtybių protuose. Ir jie naudojasi Kristaus sąmone suformuluoti koncepciją, tai reiškia, kad Kristaus sąmonė yra įspausta koncepcijoje. Ir kai koncepcija materializuojasi kaip forma, Kristaus sąmonė yra įdėta į tą formą. Ji, galėtume sakyti, yra įkalinta formoje, visuotinės Kristaus sąmonės aspektas. Matote, dvasinėje karalijoje būtybės konceptualizuoja, kad bendrakurtų. Kaip tai skiriasi nuo to, ką jūs darote nepakilusioje sferoje? Iš principo, tai nesiskiria. Tačiau praktikoje skirtumas yra fundamentalus. Matote, nepakilusioje sferoje jūs neturite pakilusios sąmonės lygio. Todėl jūs iš tiesų nelaikote savęs bendrakūrėju. Galite pradėti suprasti, kad esate bendrakūrėjas. Jūs netgi galite tai patirti, kai patiriate Sąmoningąjį AŠ kaip grynąją sąmonę, kadangi suvokiate, jog negalite egzistuoti vieni patys.

Konceptualaus proto sukūrimas

Vis dėlto, kai prisiimate iliuziją 144 lygmenyje, ir toliau leidžiatės iki 48 lygmens, jūs tai darote priimdami šias koncepcijas: „Štai kaip veikia pasaulis.“ Ir jūs kuriatės savo šių bendrų koncepcijų versiją. Ir jūs konceptualizuojate. Ir tai darydami jūs taip pat kuriatės protą, kuris konceptualizuoja šios nepakilusios sferos rėmuose, specifiškai tokioje planetoje kaip Žemė. Egzistuoja platus iliuzijų spektras nuo 144 iki 48 lygmens čia Žemėje, kurios yra specifinės Žemei. O kad prisiimtumėte šias iliuzijas, jūs kuriatės konceptualų protą. Ir kad pilnai tai suvoktumėte, turite suprasti, kad nors mes kalbėjome jums apie šiuos proto lygmenis, konceptualus protas iš tiesų peržengia mentalinio proto ribas. Mentalinis protas yra minčių lygmuo, kuris yra specifiškai susikoncentravęs į tai, kaip galite daryti dalykus fiziniame pasaulyje. Tačiau konceptualus protas yra virš to. Konceptualus protas taip pat yra jūsų identiteto kūne. Jis yra tai, kuo naudojatės, kurdami savo tapatumo jausmą. Jūs juo naudojatės, kurdami savo mintis, savo mąstymo struktūras, ir naudojatės juo, kurdami savo emocinius šablonus. Jūs juo netgi naudojatės, kurdami dalį savo fizinio kūno. Konceptualus protas yra daugiau nei keturi proto lygmenys, jis iš tiesų yra tai, kas sukuria keturis proto lygmenis. Galime kalbėti apie ego savo žemiausioje formoje, kuris yra žemiau 48 sąmonės lygmens, į save susikoncentravęs, savanaudiškas ego, bet taip pat galime sakyti, kad konceptualus protas yra ego tarp 48 ir 144 lygmenų, specifiškai tarp 96 ir 144. Tai yra aukštesnis ego lygmuo, kuris leidžia jums, Sąmoningajam AŠ, patirti pasaulį kaip tikrovę, patirti kūną kaip tikrovę, emocijas, mintis ir tapatumą kaip tikrovę.

Visada yra daugiau

Matote, kildami nuo 96 lygmens link 144, pradedate suvokti, kad esate daugiau, visų pirma, už fizinį kūną, emocijas, mintis ir tapatumo jausmą. Tačiau ateina toks momentas, kai taip pat turite pradėti suvokti, kad esate daugiau nei šis konceptualus protas. Ir kad viskas, kas yra saugoma konceptualiame prote, iš tiesų yra iliuzija, ir tai yra tai, ką jums reikia kvestionuoti ir paleisti. Ir konceptualus protas tam priešinsis, nes konceptualus protas sakys: „Bet tai nėra iliuzija, tai yra tikra.“ Ir net kai turite šias koncepcijas, kurias mes jums perdavėme apie Kristų ir Kristaus protą, konceptualus protas tai paims, ir jis gali paimti tai, ką sakiau šiame diktavime, jis gali sakyti: „Bet žiūrėk, Jėzus sakė, kad kiekviena forma, kuri kada nors buvo sukurta, buvo sukurta iš Kristaus proto, tad šis įvaizdis, su kuriuo tu šiuo metu galynėjiesi ir kurį pradedi kvestionuoti, jis buvo sukurtas iš Kristaus proto, tad kaip jis gali būti neteisingas? Todėl neturėtum jo kvestionuoti, turėtum jį priimti, priimti, kad tai yra Kristiškumas, tai yra Kristaus įžvalgumas tau.“

Ir būtent dėl to atsiranda žmonių, kurie gali būti pasiekę tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygmenį, tačiau dabar jie atranda specifinę idėją apie pasaulį, apie save, kurios nenori paleisti, jie nenori jos kvestionuoti. Ir dabar jie sako: „Bet tai yra Kristaus proto išraiška, ir todėl tai yra absoliuti tiesa, ir todėl man nereikia to kvestionuoti, man nereikia už jos pažvelgti.“ Ir jūs galite tai padaryti 48 lygmenyje, 64 lygmenyje, 96 lygmenyje, 124 lygmenyje, netgi 144 lygmenyje. Galite leisti konceptualiam protui sakyti: „Ne, tu šito neturėtum kvestionuoti, nes tai yra Kristaus tiesa.“

Bet ką aš vis kartojau šiame diktavime, kas yra Kristus? Jis yra daugiau už bet kokią formą, už bet kokią koncepciją. Kaip pakylate iš 48 lygmens į 49 lygmenį? Suvokdami, kad yra kažkas daugiau už tą pasaulėžiūrą, kurią turite 48 lygmenyje. Kaip pakylate iš 143 į 144 lygmenį? Suvokdami, kad yra kažkas daugiau už tai, ką jūs turite net ir 143 lygmenyje. Kaip užsitarnaujate savo pakylėjimą? Suvokdami, kad yra kažkas daugiau net ir už tai, ką matote 144 lygmenyje. Tai yra Kristus. Taip, kiekviena koncepcija yra iš Kristaus sąmonės. Negalite suformuluoti koncepcijos be Kristaus sąmonės. Tačiau Kristaus sąmonė netapo koncepcija, tad Kristus visada yra daugiau už koncepciją. Ir Sąmoningasis AŠ suformulavo koncepciją, tačiau netapo koncepcija, tad jūs visada esate daugiau už koncepciją. Ir kai šitai pripažįstate, kai šitai patiriate, patiriate Kristų. Kad jūs esate Kristus, nes jūs esate Kristaus. Ir patiriate, kad yra daugiau, nes kai pasiekiate tam tikrą sąmonės lygį, tam tikrą pasiryžimą kvestionuoti net ir patį giliausią tapatumą čia Žemėje, pradedate patirti, kad yra daugiau, ir tai yra AŠ ESU Esatis. Ir todėl, jūs iš pradžių turite ryšį su AŠ ESU Esatimi, po to palaipsniui jūs netgi paleidžiate atstumo jausmą ir galite sakyti: „AŠ ESU Esatis.“ Ir jūs galite patirti AŠ ESU Esatį. Ir štai tuomet jūs esate Gyvasis Kristus įsikūnijime. Tačiau kol turite koncepciją, kurios nenorite kvestionuoti ir už kurios nenorite pažvelgti, nesate Gyvasis Kristus įsikūnijime. Galite galvoti, kad esate Gyvasis Kristus. Galite paskelbti, kad esate Gyvasis Kristus. Galite galvoti, kad turite kažkokį aukščiausią Kristaus įžvalgumą, bet jūs jo neturite. Todėl, kad nepripažįstate, jog yra daugiau. Jūs esate daugiau, jūsų tapatumas yra daugiau, daugiau už bet kokias mintis, bet kokias idėjas, kuriomis tikite, daugiau už bet kokius jausmus. Jeigu nepripažįstate, kad yra daugiau, nesate Gyvasis Kristus, kad ir kuo save laikytumėte. Galite turėti, ir būtent tai darys konceptualus protas, jums kylant aukščiau, jūs galite turėti susikūrę koncepciją, ką reiškia būti Gyvuoju Kristumi. Tačiau jokia koncepcija negali apibrėžti Gyvojo Kristaus.

Rinkitės gyvenimą!

Čia mėginau prieš jus išstatyti gyvenimą ir mirtį. Trumpai tariant, labai sukoncentruota forma, daviau jums bazinę formų pasaulio dinamiką, kaip vyksta sąmonės kėlimas. Žinoma, yra daugiau, ką galima pasakyti. Žinoma, daugiau bus pasakyta. Tačiau jeigu paimsite šį vieną diktavimą, jį skaitysite, jį studijuosite, jį kontempliuosite, leisite jam transformuoti jūsų sąmonę, šis vienas diktavimas gali padėti jums pasiekti savo pakylėjimą, jeigu iš tiesų suvoksite, kas čia buvo pasakyta. Ir būtent dėl to, tam tikru būdu, išstačiau prieš jus gyvenimą ir mirtį, ir todėl galiu sakyti: „Rinkitės gyvenimą!“

Visada yra daugiau. Kristus negali būti apibrėžtas jokia forma šioje nepakilusioje sferoje, ypač tokioje nenatūralioje planetoje kaip Žemė. Galime jums duoti žodžius, kurie parodo kryptį, bet jeigu neperžengsite žodžių, nepatirsite Kristaus. O jeigu nepatirsite Kristaus, negalėsite būti Gyvuoju Kristumi. Bet ką aš sakiau? Sąmoningasis AŠ galėjo susitapatinti su ego. Jis netapo ego, jis netapo fundamentaliai kitokia būtybe. Jis tiesiog įžengė į suvokimo filtrą ir patiria gyvenimą, ir patiria save per tą filtrą, nes žiūri į išorę per filtrą. Tačiau Sąmoningasis AŠ gali bet kurią akimirką pasirinkti pakeisti savo krypties pojūtį ir pažvelgti vidun. Ir jeigu naudositės šia paprasta meditacija, kurią daviau pradžioje, galėsite pažvelgti vidun ir pamatyti: „Aš nesu fizinis kūnas, nesu šie emociniai šablonai, nesu šie minčių šablonai, šie įsitikinimai ir idėjos, nesu šis tapatumo jausmas, aš esu daugiau.“ Ir šis patyrimas yra vienintelis būdas išsilaisvinti nuo tapatumo jausmo, kurį turite Žemėje.

Kristaus patyrimas individualioje formoje

Ir vienintelis būdas patirti tą patyrimą yra per Kristų, per Kristaus sąmonę. Štai kodėl Kristus yra Atpirkėjas. Štai kodėl niekas negali būti išgelbėtas be Kristaus kaip tos universalios sąmonės. Bet kaip ši universali sąmonė kada nors galės būti išreikšta formų pasaulyje? Kaip sakiau, universali sąmonė negali nieko sukurti pati iš savęs, tiktai per individualias būtybes. Kaip galite patirti universalią Kristaus sąmonę Žemėje? Na, negalite, bet jūs galite patirti individualizuotą Kristaus sąmonę, kadangi specifinė būtybė pasiekė Kristaus sąmonę ir pasirinko likti su Žeme ir save čia išreikšti. Tai gali būti būtybės įsikūnijime, ir buvo daug tokių būtybių šios planetos istorijoje, arba tai gali būti pakylėtosios būtybės, išreiškiančios save per būtybes įsikūnijime. Ir, žinoma, būtybės įsikūnijime, kurios buvo Gyvuoju Kristumi, suvokia, kad jos nėra Gyvasis Kristus savo asmeninėmis pastangomis. Pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti. Jos suvokia, kad tai vyksta tik dėl to, jog būtybė aukštesniame lygmenyje, pakylėtoji būtybė, teka per juos. Mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu.

Matote, kas yra Kristus. Kristus kažkokią prasmę Žemėje turi ne kaip visuotinis Kristaus protas, neišreikštas, nediferencijuotas. Jis egzistuoja, tiesa, tačiau jūs jo nepatirsite Žemėje. Tiesą sakant, jūs niekada jo niekur nepatirsite. Nes ką aš sakiau? Alfa ir Omega, galime sakyti, kad jie turi patį aukščiausią Kristaus sąmonės lygį iš visų būtybių formų pasaulyje, tačiau jų sąmonė vis dar tebėra individualizuota. Jums kylant į vis aukštesnius sąmonės lygius, jūs keliate savo sąmonę iki ten, kur dabar galite patirti sekantį aukštesnį lygį. Ir tai tęsis tol, kol pasieksite Alfos ir Omegos lygmenį. Tuomet jūs patiriate aukščiausią Kristaus sąmonės lygį šiame formų pasaulyje. Ir kai peržengiate tai, patiriate Kūrėjo Kristaus sąmonę. Visa ši nediferencijuotos sąmonės koncepcija – nėra taip, kad ji būtų klaidinga. Brahmanas, kaip nediferencijuota sąmonė, tai nėra klaidinga, nėra taip, kad tai neegzistuoja, tiesiog to niekaip negalima pritaikyti praktikoje.

Nes niekas niekada to nepatyrė, ir niekas niekada to nepatirs, kad ir kuo jie betikėtų, kad ir ką jie beteigtų, kad jie pasiekė Dievo realizaciją ar nušvitimą, tą ar aną. Kristaus sąmonę jūs galite patirti tik individualioje formoje, ir jūs, kaip įsikūnijime Žemėje esanti būtybė, Kristaus sąmonę galite patirti tik iš pakylėtųjų mokytojų, kurie dirba su Žeme, kurie yra artimiausi Kristaus sąmonės atstovai, kuriuos galite patirti šioje planetoje. Yra visiškai nesvarbu, ką kas nors teigia, jokia būtybė Žemėje niekada nepatyrė Brahmano ar Begalinės Sąmonės, ar visuotinės Kristaus sąmonės. Jūs galite patirti tik Kristaus būtybių hierarchiją, besidriekiančią iki Kūrėjo.

Tai, žinoma, yra kita tema, apie kurią pakalbėsime vėliau. O kol kas, žinau, kad daviau jums daugiau, nei galite pakelti vienu prisėdimu, tad užsklęsiu jus savo širdies džiaugsme, ir tiek aš, tiek Maitrėja duosime jums daugiau mokymų. Tačiau norėjau jums duoti šį labai didelį iššūkį keliantį mokymą pradžioje, nes jis gali padėti jums, jeigu to norėsite, atverti savo protą, pradėti kvestionuoti šį konceptualų protą.

Nes kas yra konceptualus protas? Na, jis gali būti vadinamas įvairiai, bet jeigu pažvelgtumėte į situaciją, aprašyta Mato evangelijoje, kurioje Petras man paprieštaravo, kai sakiau, kas man nutiks, ir jis sakė: „Toli gražu tau to nenutiks, Viešpatie“, ir aš į tai, kaip žinote, atsakiau: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone“. Nes būtent konceptualus Petro protas paskatino jį galvoti, kad nors jis pripažino, jog manyje yra kažkas ypatingo, jog aš turiu aukštesnį sąmonės lygį už jį, jis vis tiek manė, kad jo konceptualus protas gali pasakyti, kas yra Kristus. Ir štai čia yra pagrindinė problema, kuri trukdo Kristaus išlaisvinimui. Ši tendencija naudotis konceptualiu protu, suformuojant koncepciją, kas yra Kristus, ir tuomet norint išaukštinti tą koncepciją, kad ji yra ne koncepcija, o kažkokia absoliuti realybė. Štai koks yra pasaulis. Bet ką aš anksčiau sakiau? Kiekviena forma prasidėjo nuo koncepcijos. Ar yra kažkas, kas nebūtų koncepcija? Ne. Todėl, ar yra kas nors, kas turėtų aukščiausią tikrovę? Ne. Ar tai reiškia, kad viskas yra iliuzija? Ne. Nes egzistuoja koncepcijos, kurios yra paremtos suvokimu apie tai, kas yra Kristaus protas. Ir taip pat egzistuoja koncepcijos, kurios kyla iš atskirties. Bet prie to grįšime vėlesniuose mokymuose.

Užsklendžiu jus šioje Džiaugsmo Liepsnoje, kuria AŠ ESU, ir palyginkite tai su tuo, kaip dauguma krikščionių švenčia Velykas. Jie koncentruojasi į šiuos ant kryžiaus kenčiančio Kristaus vaizdus. Bet kur čia yra džiaugsmas? Kur yra džiaugsmas jų širdyse? Ant kryžiaus aš buvau labai neilgai, o tikrasis Velykų džiaugsmas, žinoma, yra tai, kad transcendavau kryžių, kaip Kristus visada tai daro. Ir toje konceptualių apribojimų transcendencijoje slypi tikrasis džiaugsmas. Būkite užsklęsti tame džiaugsme.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels