Aukso amžiaus atnešimas į fizinį įsikūnijimą per technologiją

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas per Kim Michaels, 2023 metų spalio 28 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2023 metų Amerikai skirtame vebinare „Įženkite į vienovę su Sen Žermeno vizija Amerikai“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas. Noriu jums duoti dar vieną trumpą įžvalgą apie tai, ką matau Amerikai žiūrėdamas į ateitį. Vėlgi, tai, ką aš matau, iš tiesų įvyks. Klausimas tėra, kiek ilgai tai truks ir kiek ekstremali turės pasidaryti situacija, kad žmonės pamatytų tai, ką jiems reikia pamatyti.

Naujas bendruomeniškumo jausmas Amerikoje

Ką aš matau Amerikos ateityje yra iš dalies technologija, o iš dalies pokytis žmonių tarpusavio santykiuose. Matau, kad šie dalykai eina ranka rankon, nes egzistuoja limitas technologijai, kurią galiu perduoti, o tiksliau, kada ją galiu perduoti, ir šį limitą nustato žmonių sąmonė bei jų pasiryžimas dirbti kartu kaip bendruomenei, užuot susiskaldžius į šias priešingas frakcijas. Yra akivaizdu, kad šiuo metu Jungtinės Valstijos, Amerikos žmonės, yra labai susipriešinę. Taip pat yra akivaizdu, jog tai nėra tvari situacija. Tai pasikeis. Ateis toks momentas, kaip sakėme, kai kritinė masė žmonių pamatys, jog tai nuėjo per toli, kad tai negali atvesti prie pozityvios baigties Amerikos žmonėms.

Įvyks pokytis viešame diskurse, ir žmonės pradės kvestionuoti ekstremistiškus žmones, pradės juos raginti stabdyti šį elgesį. Matote, kad kol kas ekstremistiški žmonės pasižymėjo tuo, jog yra absoliučiai įsitikinę savo teisumu, ar bent jau save šitaip pristato. Ir būtent tai skatina nuosaikesnius žmones atsitraukti ir tarti: „Na, galbūt geriau būtų nieko nesakyti. Vis tiek negalėsime jų įtikinti. Negalime įkrėsti jiems proto.“ Tačiau tai pasikeis. Ateis toks momentas, kai nuosaikūs subalansuoti žmonės suvoks, jog jie iš tiesų gali pasisakyti ir jie tiesiog gali užduoti klausimus, kurie, kaip sakiau, priverstų žmones susimąstyti. Jie taip pat gali atkreipti dėmesį į dalykus, kuriuos pastebėjo. Jie gali užduoti klausimus, kokios bus šio ekstremistinio, nesubalansuoto požiūrio pasekmės, ir tai pradės vykti.

Pradės atsirasti vis daugiau ir daugiau žmonių grupių, kurie suvoks, kad panašiai žiūri į politinį procesą, ir jie pradės burtis drauge, nebūtinai į grupes ar organizacijas, bet labiau į tai, ką galėtume pavadinti bendruomenėmis. Į tokias bendruomenes, kuriose jie sieks dirbti kartu, kadangi suvoks, jog turi didesnę galią bendruomenėje nei kaip individai. Žinote seną posakį: „Komandoje nėra aš.“ Na, nėra to „AŠ“ iš didžiosios raidės bendruomenėje. Pradės vykti pokytis, tai yra, žmonės pradės matyti, jog Mes, Žmonės, nesame „aš, šis asmuo“ ir „aš tas asmuo“, bet esame Mes, Žmonės.

Yra tyrinėtojų, kurie studijavo šį klausimą, ir suvokė, kad ypač po Antrojo Pasaulinio Karo egzistavo didesnis bendruomeniškumo jausmas Amerikoje, didesnis vienybės pojūtis apie tai, ką mes galime nuveikti kartu kaip šalis. Tačiau septintajame dešimtmetyje tai pradėjo keistis. Žmonės pradėjo labiau koncentruotis į individą, ir būtent tai nutiesė kelią neoliberalizmui ekonomikoje, kuris yra ryškiausias įsisiautėjusio individualizmo pavyzdys. Ir būtent tai atvedė prie dabartinės situacijos, kai yra žmonių, kurie yra taip stipriai įsitikinę, kad yra teisūs ir kad yra epiškai svarbu, jog jų požiūris būtų primestas visai šaliai. Tai kažkuriuo metu pasieks kulminaciją, kai kritinė masė žmonių, kuriems bus to gana, pamatys, jog šalis dėl to tiesiog nebegali funkcionuoti. Tiesą sakant, tai ves nuo vienos griūties prie kitos griūties, nuo konfrontacijos prie konfrontacijos.

Na ir dabar, matėte, kad tas susivienijimas, kurį paskatino Antrasis Pasaulinis Karas, įvyko dėl to, kad amerikiečiai buvo susivieniję prieš išorinį priešą. Ir, žinoma, vėlgi, gali atsirasti išoriniai priešai, kurie suvaidins vaidmenį, tačiau labiau ilgalaikėje perspektyvoje matau, kad žmonės pradės burtis į bendruomenę be jokios būtinybės turėti išorinį priešą. Jie susiburs drauge, nes matys, kad būtent taip jie gali pasiekti didžiausią potencialą sau ir savo bendruomenei, o taip pat visai šaliai. Jie matys, kad Amerika yra lygių žmonių bendruomenė, tai nereiškia, kad jie visi yra vienodi, bet jie yra lygūs, nes turi kažką bendro, ir tai yra mūsų taip vadinamas žmogiškumas, pamatinis žmogiškumas, esminis žmogiškumas, ir žmonės pradės tai vis labiau matyti.

Smurtas yra nesuderinamas su demokratiniais idealais

Ir kai tai pradės įgyti daugiau įtakos šalyje, įvyks dar vienas labai svarbus pokytis, ir tai yra, jog amerikiečiai, kritinė masė amerikiečių, pradės palikti požiūrį, kad tikslas gali pateisinti priemones, visų pirma, kad smurtas yra priimtinas būdas politiniams tikslams pasiekti. Na ir dabar, žinoma, galite matyti, kaip tai yra ironiška, nes kai žiūrite į Konstituciją ir politinę sistemą, matote, kad demokratija yra tokia valstybės valdymo forma, kurioje siekiate savo tikslų be smurto.

Taikus konfliktų išsprendimas yra esminė demokratijos dalis, tačiau Amerika niekada iki galo to nesuvokė. Štai kodėl demokratinė Amerikos šalis turėjo patirti Pilietinį Karą, o dabar, vėlgi, yra atsidūrusi būsenoje, kurioje susipriešinimas pasiekė ganėtinai ekstremalų lygmenį. Taip yra dėl to, kad vis dar tebėra žmonių, kurie smurtą laiko priimtina priemone pasiekti šiuos epiškai svarbius tikslus. Ir aš čia kalbu ne vien apie fizinį smurtą, bet taip pat, žinoma, ir apie psichologinį smurtą. Kai rašinėjate grasinimus susidoroti arba labai negatyvius komentarus kitų žmonių socialinės medijos profiliuose, tai yra politinio psichologinio smurto forma.

Kai kalbate apie kitus žmones šiuo juos menkinančiu būdu, kaltindami juos turint ketinimus, kurių jie neturi, kaltindami juos, kad jie yra korumpuoti, kad yra politiškai šališki, kad yra politiškai motyvuoti, kad jų tikslas yra politiškai jus sunaikinti, visa tai yra politinis smurtas psichologinėje karalijoje. Atsiras vis labiau augantis suvokimas, kad ši psichologinio smurto forma nėra suderinama su demokratiniais idealais, su demokratine valstybės valdymo forma, ir todėl ji turi būti transcenduota. Tačiau tai įvyks šiek tiek tolesnėje ateities perspektyvoje.

Na ir dabar, galite matyti, kad daugelis kitų demokratinių šalių jau tai pasiekė. Tačiau Amerika yra, tarp visų demokratinių šalių, viena iš nedaugelio, kuri to dar nepasiekė. Ir Amerika vis dar tebeturi šią ganėtinai ekstremalią tikėjimo versiją, kad jėga yra priimtinas būdas pasiekti savo demokratinius tikslus. Vis dar egzistuoja didelė amerikiečių dalis, kurie tiki, kad netgi yra pateisinama ir, kai kuriais atvejais, būtina naudoti smurtą, aplenkiant arba apeinant demokratinį procesą, nes yra nepaprastai svarbu pasiekti tam tikrus tikslus. Tačiau atsiras vis didėjantis suvokimas, kad demokratijoje nėra taip epiškai svarbu pasiekti specifinį tikslą, kadangi demokratijos tikslas nėra pasiekti specifinius išorinius tikslus; jos tikslas yra pakelti žmonių sąmoningumą. Ir kartais žmonėms turi būti leidžiama balsuoti už tam tikrą dalyką, už tam tikrą sprendimą, ir pamatyti pasekmes, nes būtent taip jie mokosi. Kai kuriais atvejais, vienintelis būdas, kuriuo jie gali mokytis, yra per Skaudžių Smūgių Mokyklą.

Ir, žinoma, atsiras šis augantis suvokimas apie juodai baltą mąstymą, apie epinį mąstymą, ir kaip tai iš tiesų kenkia demokratiniam procesui. Na ir dabar, žinoma, tai yra svarbu dėl daugelio priežasčių, tačiau tai yra svarbu dar ir dėl to, kad kol šis pokytis nepradės įgyti momentumo, egzistuoja labai griežtas limitas, kokią aš galiu perduoti technologiją. Kai žvelgiate į šiandieninį pasaulį, aiškiai matote, kad yra šalių, kurios nėra demokratiškos, kurios netgi yra pasišventusios sunaikinti ar bent jau mesti iššūkį demokratijai, ir jos yra pasišventusios mesti iššūkį savo taip vadinamai pasaulio tvarkai, kas iš tiesų tėra šis demokratinių šalių mėginimas pasiekti taikų konfliktų išsprendimą, kad galėtų išvengti įsitraukimo į karą. Yra šalių, kurios yra pasišventusios mesti iššūkį arba kenkti šiam procesui.

Demokratijai tarnaujanti technologija

Yra akivaizdu, kad ilgalaikėje perspektyvoje demokratija laimės. Aukso amžiuje demokratija švęs pergalę ir konfliktai bus sprendžiami taikiai. Tačiau kaip matote aiškiai pademonstruota Rusijos kare prieš Ukrainą ir nesiliaujančiame Kinijos kardų žvanginime prieš Taivaną, ir daugelyje šalių Vidurio Rytuose, matote, kad vis dar tebėra šalių, kurios tiki, kad karas yra priimtina priemonė savo užsibrėžtiems tikslams siekti. To, žinoma, negali būti aukso amžiuje. Tai negalės tęstis, tai negalės išlikti aukso amžiuje. Puolusios būtybės, kai kurios iš jų, tai jaučia, ir todėl daro viską, ką gali, kad sukurtų didesnio masto karą ir įtrauktų pasaulį į šią būseną, kurioje nuolatos kažkur planetoje vyktų karas.

Kaip šitai būtų galima realistiškai sustabdyti? Na, ilgalaikėje perspektyvoje tai bus sustabdyta, pakėlus kolektyvinę sąmonę, idant karas taptų nebepriimtinas. Tačiau labiau trumpalaikėje perspektyvoje potencialas tai sustabdyti yra perduoti technologiją, dėl kurios karo nebebus įmanoma laimėti, ir tam bus reikalinga tam tikra technologija, kuri gali pasirodyti kaip iš mokslinės fantastikos srities. Jis bus kažkiek panaši į tai, ką matote kai kuriuose šiuose filmuose apie ateities visuomenes kitose galaktikose, „toli, toli esančioje galaktikoje“, turinčiose technologiją, kuri, visų pirma, yra anti-gravitacinė, tačiau taip pat turinčiose vibracinę technologiją, kuri gali sukurti skydą aplink tam tikrą transporto priemonę, ir jie turi lazerinius ginklus, kurie gali daryti įvairų poveikį.

Egzistuoja technologija, kuriai aš turiu planus savo ašrame, kuomet jūs galėsite sukurti, ne erdvėlaivį, bet transporto priemonę Žemėje, kuri galės sklęsti ore, suspenduodama gravitaciją, ir ji galės turėti ją supantį skydą, kurio negalės pramušti kulkos, raketos, artilerijos sviediniai ir bet kokie šiandien egzistuojantys ginklai. Tuo pat metu, ši transporto priemonė galės šaudyti ginklais, kurie nebūtinai susprogdins ar sunaikins dalykus, bet ji netgi turės ginklus, kurie galės paversti įprastinius ginklus neveikiančiais, kad negalėtumėte šaudyti iš ginklo, negalėtumėte važiuoti tanku, jūsų variklis nebeveiktų, negalėtumėte skraidinti drono, negalėtumėte valdyti kompiuterio, negalėtumėte paleisti raketų. Visi šie dalykai, šie ginklai, iš esmės gali būti nukenksminti su šia technologija, o tai reiškia, kad reliatyviai nedidelis šių skraidančių transporto priemonių skaičius galėtų sunaikinti, ar bent jau padaryti neveiksnia ištisą armiją. Dėl jų egzistavimo taptų neįmanoma kariauti karą, nes būtų neįmanoma laimėti karo prieš šią technologiją.

Neagresyvių šalių koalicija

Tam, žinoma, reikės, kad Žemėje atsirastų jėga, kuri galėtų materializuoti šią technologiją, sukurti šią technologiją ir naudoti šią technologiją atsakingu būdu. Ir tam tuomet reikėtų, kad ši jėga neturėtų savanaudiško motyvo ir požiūrio. Ji nenorėtų naudotis šia technologija savanaudiškiems tikslams, bet tik kaip priemone sustabdyti karui, sustabdyti agresyvias šalis, kad jos nepultų mažiau agresyvių šalių. Kuri jėga galėtų tai padaryti? Jungtinės Tautos negalėtų tuo būdu funkcionuoti, bent jau ne dabartinėje savo versijoje. Galima vizualizuoti, kad atsiras grupė šalių, kurios galės tai padaryti, ir aš numatau, labiau ilgalaikėje perspektyvoje, kad šios šalys iš tiesų atsiras. Tačiau kai žvelgiate į šalis, kurios turi didžiausius technologinius gebėjimus atnešti ir iš tiesų sukurti šią jėgą, ką padaryti bus ganėtinai brangu, tuomet Jungtinės Valstijos, žinoma, yra viena iš šių šalių.

Tačiau problema yra ta, kad su dabartiniu pasišventimu, kaip galėtume jį pavadinti, smurtui kaip priimtinai priemonei konfliktams spręsti, negaliu perduoti šios technologijos Jungtinėms Valstijoms, nes tiesiog būtų neįmanoma užtikrinti, kad šia technologija būtų naudojamasi atsakingu būdu. Tačiau kai požiūris pasikeis, kai kritinė masė amerikiečių pakeis savo požiūrį, tuomet bus įmanoma perduoti šią technologiją, ne vien Jungtinėms Valstijoms, bet šalių koalicijai, kurios tuomet galės susiburti drauge ir naudoti šią technologiją atsakingu būdu. Ir tuomet taps praktiškai neįmanoma jokiai šaliai pasaulyje kariauti karo. Tai netgi pavers branduolinius ginklus, branduolines raketas atgyvena, nes ši technologija neleis šiems ginklams veikti.

Tai yra potencialus scenarijus, tačiau kad jis išsipildytų, reikalingi labai dramatiški pokyčiai požiūryje, ne tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse, nors pirmiausia Amerikoje, kadangi ji yra didžiausia ir įtakingiausia šalis, ji turi didžiausią ginklų pramonę, didžiausias ginklų tyrimų laboratorijas ir kitas laboratorijas. Ir todėl ji turi didesnius technologinius gebėjimus ir žinias, kad iš tiesų galėtų gauti šias idėjas ir jas įgyvendinti. Nesakau, kad tai yra idealus sprendimas. Nesakau, kad tai yra ilgalaikis sprendimas. Tačiau suprasite, jeigu girdėjote, ką anksčiau kalbėjau, kad branduolinių ginklų perdavimas buvo grubus mėginimas priversti žmones dukart pagalvoti, prieš einant į karą. O ši technologija būtų sofistiškesnis mėginimas priversti žmones dukart pagalvoti, prieš einant į karą, nes jie matytų, kad to karo yra neįmanoma laimėti.

Dauguma žmonių suvokia, kad branduolinio karo yra neįmanoma laimėti, tačiau jie vis dar tebemano, kad įprastinį karą yra įmanoma laimėti, ir kad įprastinis karas gali būti kariaujamas, jo neeskaluojant į branduolinį karą. Ar tai yra realistiška ar ne, neketinu čia to komentuoti. Tačiau yra žmonių, kurie tuo tiki. Ši nauja technologija, apie kurią kalbu, sudaužytų bet kokį tikėjimą, kad net ir įprastinis karas galėtų būti laimėtas. Tačiau, žinoma, kaip aš galėčiau perduoti šią technologiją šaliai ar šalių grupei, kurios šią technologiją panaudotų savo karinės įtakos plėtimui ar kitų šalių užkariavimui? Tai gali būti padaryta tik per šalis, kurios neturi agresyvios intencijos plėstis, neieško naudos iš kitų teritorijų užkariavimo, bet siekia sustabdyti karą visos planetos mastu.

Labiau tolesnėje perspektyvoje, žinoma, požiūris, o tiksliau, kolektyvinė sąmonė bus pakelta iki lygmens, kuriame karas taps nepriimtina priemone konfliktams spręsti. Ateis toks momentas, kai kariuomenės taps atgyvena, ir vietoj kariuomenių jaunuoliai privalės metus atitarnauti kitose šalyse, ypač tose šalyse, kurios vis dar nėra pasiekusios aukštesnio pragyvenimo lygio, kurį matote daugumoje pasiturinčių šalių. Užuot mokęsi žudyti žmones, jie mokysis padėti žmonėms ir pakelti aukštyn kitas šalis. Ir tuo būdu jie įgis vertingos patirties, sužinodami, kad kitiems žmonėms kitose šalyse pasisekė mažiau negu jiems, ir tai gali duoti įvairiopą naudą šioms turtingesnėms šalims ir patiems šiems žmonėms asmeniškai.

Ne jėga paremtas verslas

Kai įvyks šis pokytis sąmonėje, atsitraukiant nuo smurto, šio pokyčio dalimi taip pat bus tai, jog bus suvokta, kad demokratinėje šalyje negalite leisti nedideliam elitui kontroliuoti ekonomikos, finansų sistemos. Nes tai, ką valdžios elitas daro ekonomikoje, finansų srityje, taip pat yra smurto forma. Tai yra smurtas, kai jūs, apgaulingomis priemonėmis, atimate turtą iš žmonių, atimate žmonių turto vertę iš žmonių, Kai pradės vykti šis pokytis, atsiras kitokia nuosavybės forma, kaip jau anksčiau kalbėjome, verslų turėjime, ir tai reikš, kad žmonės, kurie atlieka darbą, kurie įdeda savo kūrybiškumą naujų sprendimų, naujų išradimų paieškai, jie bus apdovanojami labiau tiesioginiu būdu. Jie įgis didesnę nuosavybės dalį kompanijoje, ir taip pat atsiras tendencija verslams darytis mažesniems, ir ši dabartinė tendencija link vis didesnių ir didesnių tarptautinių korporacijų pakeis kryptį, ir kompanijos ims labiau artėti prie žmogaus mastelio, kuriose individas bus svarbiausias.

Priežastis, kodėl tai yra svarbu, vėlgi, yra ta, kad tai man leis perduoti tolesnes technologijas. Kas yra šių šiandieninių didelių korporacijų varomoji jėga? Tai yra jėga paremtas požiūris – troškimas uždirbti pinigus. Jie į save žiūri kaip kovojančius kovoje iki mirties prieš konkurentus. Daugelis jų yra pasiruošę naudoti smurto formas, nuo fizinio smurto iki psichologinio smurto, ir taip pat naudoti apgaulę, stengiantis pasiekti kuo didesnį pelną ir pergudrauti konkurentus. Kai šitai pasikeis ir atsiras ne jėga paremtas požiūris į pinigų uždirbimą, kuomet jūsų svarbiausias tikslas nebus uždirbti pinigus, o kuo labiau pasitarnauti žmonėms ir visuomenei, štai tuomet galėsiu perduoti technologiją, kuri nebus paremta jėga.

„Laisvos energijos“ technologija

Neleisime, kad šią technologiją monopolizuotų viena milžiniška korporacija, nes čia dalyvaus daug verslų. Būtent tai atves prie šios technologijos perdavimo, kurią jūs, iš tiesų klaidingai, galite vadinti „laisvos energijos“ technologija. Tai, žinoma, nebus laisva energija, tai bus natūrali energija. Tai taip pat gali įvykti ir Jungtinėse Valstijose kaip vienoje iš šios technologijos pionierių, tačiau ar Jungtinės Valstijos bus viena iš pionierių, ar tai bus kitos šalys, apspręs pokytis kolektyvinėje Amerikos sąmonėje. Jeigu kitos šalys šį pokytį atliks greičiau už Ameriką, tuomet technologija pirmiausia bus perduota tenai. Na ir dabar, vėlgi, technologija negali būti monopolizuota, tad iš tiesų nėra taip svarbu, kur ji pirmiausia bus perduota. Ir vis dėlto, mano aukščiausia vizija Amerikai būtų, kad, vėlgi, ji būtų viena iš šios rūšies technologijos pionierių.

Jūs tuomet, vėlgi, sugebėsite paimti technologiją, apie kurią aš kalbėjau, kalbėdamas apie ginklų sistemą, šią anti-gravitacinę technologiją, nors ji iš tiesų nėra anti-gravitacinė, bet tiesiog naudojanti ne vien gravitacijos jėgą, bet ir priešingą jėgą, kuri egzistuoja poliariškume su gravitacija, idant galėtumėte sukurti transporto priemones, kurioms nereikalinga jėga pakilti į orą. Jos tiesiog gali sklandyti, nes gali suspenduoti žemyn tempiančią gravitacijos trauką, pasinaudodamos aukštyn keliančia jėga, kuri egzistuoja poliariškume su gravitacija. Tai, žinoma, atvers galimybę didžiuliams pokyčiams visuomenėje. Tik įsivaizduokite, kaip vieną pavyzdį, kad užuot turėję automobilius, kuriems reikalingi keliai, kuriais galėtų važinėti, jūs turėsite automobilius, kurie galės sklęsti ore. Ir staiga šios milžiniškos išlaidos, kurios yra skiriamos kelių tiesimui ir tvarkymui, galės būti panaudotos kitiems tikslams, ir kraštovaizdyje nebeliks šių randų, kuriuos sukuria tiesiami keliai.

Jūs taip pat, žinoma, turėsite šiuos energijos šaltinius, kurie apšvies jūsų namus, šildys jūsų namus, ir jums nebereikės būti pririštiems prie elektros tinklo. Šie didžiuliai pinigai, kurie yra išleidžiami šio elektros tinklo sukūrimui ir išlaikymui, ir elektros gamybai iš iškastinio kuro ar branduolinio kuro, galės būti panaudoti kitiems tikslams. Tam, žinoma, bus milžiniškas pasipriešinimas, kadangi, žinoma, egzistuoja šios milžiniškos korporacijos, kurios dabar uždirba savo pinigus gamindamos automobilius, tiesdamos kelius, statydamos elektrines, prižiūrėdamos elektros tinklą, ir iš pradžių jos priešinsis šiam technologijų pokyčiui. Jos iš tiesų priešinsis ir mėgins užgniaužti naują technologiją. Tačiau kai sąmonė, kolektyvinė sąmonė, pakankamai pasikeis, jie nesugebės palaidoti technologijos.

Galiausiai jie suvoks, bent jau kai kurie iš jų, kad tiesiog gali pereiti prie naujos technologijos gamybos ir todėl vis dar gali išsaugoti gyvybingą verslo modelį. Tačiau, žinoma, kad tai padarytų, jie turės pakeisti savo požiūrį į verslą, pereidami prie ne jėga paremto požiūrio. Kai kurie iš jų nesugebės to padaryti. Jiems baigsis taip pat kaip dinozaurams, ir šiandien egzistuoja milžiniškos korporacijos, kurias žmonės mano egzistuosiant amžinai, tačiau aukso amžiuje jų neliks. Lygiai taip pat kaip matėte tam tikrą milžinišką technologijų korporaciją, kuri nesugebėjo matyti kompiuterio potencialo, ar bent jau grafinės naudotojų aplinkos potencialo, ir todėl praleido šansą tapti šio milžiniško naujo technologinio vystymosi dalimi.

Vizijoje, kurią turiu Amerikai, iš dalies yra šis pokytis sąmonėje link bendruomenės, link suėjimo drauge į vienybę, dėl kurios, žinoma, yra būtina transcenduoti jėga paremtą požiūrį. Tai yra viena pusė, o tuomet kita pusė yra naujos technologijos perdavimas, kuri galėtų technologinį vystymąsi pakelti į visiškai naują lygmenį, kurio dauguma žmonių šiandieniniame pasaulyje negali, jie arba negali įsivaizduoti, arba net negalėtų priimti, nes tai taip stipriai skiriasi nuo jėga paremto požiūrio, kurį jie buvo užprogramuoti laikyti vieninteliu būdu daryti verslą, vieninteliu būdu žiūrėti į technologiją.

Nauja komunikacijų technologija

Na ir dabar, šiek tiek labiau ilgalaikėje perspektyvoje, žinoma, bus ir kitų vystymųsi, kurie čia pasirodys. Pasirodys visiškai naujos komunikacijų technologijos, kurioms nereikės siųsti informacijos per atstumą, kadangi egzistuoja energetiniai laukai, kurie dar nebuvo atrasti arba dar nebuvo suprasta, kas tai yra, kuriuose informacija gali būti saugoma tokiu būdu, kad ji nebūtų saugoma lokaliai, ir todėl nebus būtina turėti visą informaciją vienoje vietoje ir kitiems žmonėms prie jos prisijungti. Ši informacija egzistuos nelokalioje formoje, ir prie jos bus galima prisijungti ir ją plėsti iš bet kurios planetos vietos.

Tai kažkiek būtų galima palyginti su Akašos Kronikomis, tačiau tai yra šiek tiek kitokios rūšies energija. Tai, vėlgi, reiškia, kad staiga komunikacijų industrija patirs dramatiškus pokyčius, per kuriuos šios milžiniškos korporacijos, filmų kompanijos ir kitos, arba išnyks, arba turės pasikeisti, suteikdamos priėjimą prie šios informacijos. Tai leis atsirasti visiškai naujiems metodams, kadangi nebeliks limitų atminties talpai, informacijos kiekiui, kuri gali būti saugojama. Tačiau tai taip pat pareikalaus pokyčio, kad jūs nebemėgintumėte nieko nuslėpti. Tačiau, žinoma, tai taip pat reiškia, kad turi įvykti pokytis, kuomet nebemėgintumėte pasinaudoti kitais žmonėmis. Kitaip tariant, nemėgintumėte uždaryti interneto, kaip kai kurie žmonės mėgina tai dabar padaryti. Nemėgintumėte pavogti informacijos ir naudotis ja kaip ginklu prieš kitus žmones.

Laipsniškas pokytis sąmonėje ir technologijose

Pažvelgę šiek tiek toliau į aukso amžių, pamatysite, kad technologija ir atsitraukimas nuo jėga paremto požiūrio eis ranka rankon ir sukurs iš tiesų revoliucinius pokyčius, kurių dauguma žmonių šiandien net negali įsivaizduoti. Tai tiesiog yra pernelyg toli nuo to, ką jūs šiandien turite. Štai kodėl anksčiau sakiau, jog jeigu papasakočiau savo aukso amžiaus viziją, dauguma žmonių tai laikytų absoliučia fantazija. Jie nesugebėtų jos priimti. Jie manytų, kad tai yra visiškai nerealistiška, kad tai yra drambliuko svajonės, ir būtent dėl to tai būti perduodama laipsniškai, keičiantis sąmonei.

Technologija, kaip jūs visi šiuo metu jau turėjote būti supratę, tiesiog yra technologija. Elektra egzistavo dar iki ją atrandant ir pavadinant elektra, dar gerokai prieš tai, kai žmonės atrado būdą naudoti, gaminti ir skirstyti elektrą. Ji visada egzistavo. Ta technologija, apie kurią kalbu, ir netgi dar pažangesnės technologijos formos, apie kurias dar nekalbu, jau egzistuoja. Nėra taip, kad elektra atsirado tuomet, kai ją atrado kažkoks žmogus. Šitai visi žmonės, kurie užaugo technologiniame amžiuje, jau turėjo būti supratę ir jie iš tiesų gali labai greitai tai suprasti, kai tiesiog ims aiškiau apie tai mąstyti.

Nemateriali technologija

Tai nėra drambliuko svajonės. Tai nėra kažkoks nerealistiškas scenarijus. Technologija jau egzistuoja. Tereikia ją atrasti ir panaudoti praktikoje. Tokia yra technologijos paskirtis. Štai kodėl aš jau labai seniai nusprendžiau, kad jeigu norime pakeisti situaciją Žemėje, atsižvelgiant į tai, kur Žemė yra sąmonėje, turime naudoti materialią technologiją, kadangi planeta nėra pasirengusi, ir realistiškai dar ilgai nebus pasirengusi, priimti nematerialią technologiją. Didelė dalis šios materialios technologijos, kurią jūs šiandien laikote savaime suprantamu dalyku, galėtų būti pakeista mūsų taip vadinama mentaline arba psichine technologija, kuomet žmonės naudotųsi savo protais, užuot naudojęsi fizine technologija, tam tikriems dalykams pasiekti, tokiems kaip komunikacija. Dar tolesnėje ateityje nebereikės fizinio prietaiso, kad galėtumėte prisijungti prie šio informacijos saugojimo lauko, apie kurį kalbu. Tai galės būti daroma tiesiogiai su protu.

Tačiau tam, žinoma, reikia išvystyti tam tikrus proto gebėjimus, kuriuos labai mažai žmonių buvo pasiekę istorijoje ar šiandien. Šie pokyčiai pareikalaus daug daugiau laiko, iki galės atsirasti technologija, kuri ne tik kad nebus paremta jėga, bet ji netgi nebus paremta materija. Tai bus mentalinė technologija. Tačiau ji bus žymiai efektyvesnė už materialią technologiją. Vienintelis dalykas, kalbant apie mentalinę technologiją, yra tai, jog ji nėra mechaniška arba fizinė technologija. Kai sukuriate fizinį ginklą, kurio veikimui reikia paspausti gaiduką, bet kuris žmogus, kuris geba paspausti tą gaiduką, gali šaudyti šiuo ginklu.

Tačiau kai kalbame apie mentalinę technologiją, bent jau kurį laiką, kol sąmonė nebus pakelta dar aukščiau, bus žmonių, kurie nesugebės naudotis šia technologija. Tai, žinoma, bus dalykas, kuriam daugelis žmonių priešinsis, nes jie norės technologijos, kuri būtų mechaniška. Puolusios būtybės nori technologijos, kuri būtų mechaniška, kad kiekvienas, kuris gali šaudyti iš ginklo, galėtų nušauti tuos, kuriuos puolusios būtybės liepia jiems nušauti. Kai tuo tarpu ši mentalinė technologija negalės būti naudojama destruktyviems tikslams, kadangi tie, kurie turi destruktyvų požiūrį, nesugebės išvystyti gebėjimų naudotis šia mentaline technologija.

Save pastiprinantis negatyvaus požiūrio į demokratiją sūkurys

Aš, žinoma, dar ilgai galėčiau kalbėti, dalindamasis su jumis savo vizija. Tačiau, vėlgi, aš jau jums daviau tiek daug dalykų, kurių didžioji dauguma žmonių nesugebėtų priimti, kad klausimas yra, ką gi iš tiesų pasiektume duodami jums dar daugiau? Aš bent jau tikiuosi, kad tai jums suteikė tam tikrą viziją, tam tikrą impulsą pakeisti savo požiūrį į situaciją pasaulyje, į situaciją Amerikoje. Kalbėjau apie Amerikos poliarizaciją. Tačiau tuo pat metu, kai vyko ši poliarizacija, taip pat vyko tai, ką galėtume pavadinti Amerikos „negatyvacija“. Tai reiškia, kad vis daugiau ir daugiau amerikiečių priėmė negatyvų požiūrį į savo šalį, į politinį procesą, į politinę sistemą, į politines institucijas ir negatyvų požiūrį į demokratiją. Pradėdami kvestionuoti, ar tai tikrai yra efektyvi valstybės valdymo forma.

Šitai, žinoma, yra tiksliai tai, ką nori pasiekti puolusios būtybės ir valdžios elitas, kad amerikiečiai pradėtų abejoti demokratijos vertingumu ar efektyvumu. Jums, kurie esate mūsų tiesioginiai mokiniai, reikia būti labai budriems, kad nenuslystumėte į šį požiūrį. Jeigu sąžiningai matote, kad į tai nuslydote, noriu jus paraginti ištraukti save iš šio žemyn traukiančio sūkurio, nes tai yra save pastiprinantis sūkurys, savaime išsipildanti pranašystė. Kai matote žmones, kurie stengiasi supriešinti Ameriką, taip yra dėl to, kad jie iš tiesų turi negatyvų požiūrį į demokratiją. Jie nenori leisti demokratiniam procesui veikti ir sukurti tuos rezultatus, kurie gali būti sukurti, atsižvelgiant į kolektyvinės sąmonės lygį. Jie tapo susikoncentravę į tam tikrų rezultatų prievartinį pasiekimą. Jie yra pasiruošę naudoti jėgą ir smurtą šiems rezultatams pasiekti. Tai, žinoma, yra demokratijos griovimas. Kuo daugiau šie žmonės supriešins šalį, tuo mažiau efektyvi taps demokratija. Todėl tuo labiau jie jaus pateisinimą naudoti jėgą, ir tuo daugiau žmonės taps nusivylę demokratija, ir tai gali tapti save pastiprinančiu sūkuriu.

Aukso amžiaus bendrakūrimas su Sen Žermenu

Dėl ko jūs čia esate, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais? Argi ne dėl to, kad patrauktumėte Žemę aukštyn? Kaip galite sau leisti būti įtraukti į šiuos sūkurius, negatyvius sūkurius, save pastiprinančius, save patvirtinančius sūkurius? Negalite būti pakylėtųjų mokytojų mokiniu ir tuo pačiu pesimistiškai žiūrėti į šios planetos ateitį, ar į Amerikos ateitį ar bet kurios kitos šalies ateitį. Jūs turite, jeigu norite išpildyti savo dangiškąjį planą, turite išsaugoti pozityvų požiūrį, pozityvų nusistatymą, ir matyti, jog kad ir kaip negatyviai viskas beatrodytų, tikslas visada yra leisti dalykams pasiekti tokius kraštutinumus, kad žmonės galiausiai pamatytų, jog tai nuėjo per toli. To jau per daug. Tai nebegali tęstis. Visada egzistuoja potencialas įvykti pokyčiui už bet kokių vykstančių įvykių. Niekas niekada nėra taip, kaip atrodo. Visada egzistuoja paslėptos valdžios elito ir puolusių būtybių manipuliacijos, tačiau taip pat visada egzistuoja paslėptas potencialas ir paslėpta galimybė, duodama pakylėtųjų mokytojų, kuomet planeta gali lygiai taip pat lengvai pakilti aukštyn kaip ji gali nusileisti žemyn. Tačiau kas nors turi ją patraukti aukštyn, ir jūs esate tie kas nors. Jeigu jūs to nedarysite, kas tai darys?

Tikiuosi, kad suteikiau jums impulsą, idant tie, kurie save laiko pakylėtųjų mokytojų mokiniais, galėtų žiūrėti į dabartinius pasaulyje vykstančius įvykius ir išvengti įtraukimo į negatyvų požiūrį, negatyvią nuostatą. Kaip jau anksčiau sakiau, mano aukso amžiaus atėjimas vyksta pagal grafiką. Jis yra neišvengiamas. Jis įvyks. Aš dabar šioje konferencijoje daviau jums daugiau mokymų apie tai, kodėl tai įvyks. Todėl raginu jus siekti susiderinti su mano vizija Žemės planetai, o ne puolusių būtybių ir daugumos žmonių vizija.

Esu pasiruošęs pasidalinti savo vizija su jumis asmeniniame lygmenyje. Kuomet galėčiau jums parodyti, koks yra jūsų potencialus vaidmuo, kurį galite suvaidinti aukso amžiaus įkūnijime. Tačiau jums reikia ryžtis prieiti prie manęs ir reikia mėginti eiti prie manęs kaip įmanoma neutralesnėje proto būsenoje. Apie tai mes perdavėme daug mokymų konferencijoje Korėjoje ir konferencijoje Kazachstane, apie tai kaip susiderinti su savo dvasiniais mokytojais ir tapti Gyvenimo Upės dalimi. Naudokitės šiais mokymais, studijuokite juos, praktikuokite juos, o svarbiausia, pakeiskite savo požiūrį. Pakeiskite savo požiūrį į gyvenimą šioje planetoje. Jeigu jums tai yra sunku padaryti, taip yra dėl to, kad dar neišrišote savo gimimo traumos ir neišrišote savo pirmykštės savasties ir kitų savasčių, kurias susikūrėte dėl savo sunkių patirčių šioje planetoje.

Mes visi suprantame, kaip yra sunku avatarui ateiti į Žemę. Mes visi buvome jūsų vietoje. Tačiau kaip jau anksčiau sakėme, mes virš to pakilome. Todėl žinome, kad jūs taip pat galite tai padaryti, nes ką vienas padarė, visi padaryti gali. Tad daugiau neaušindamas burnos, užsklendžiu jus šioje realizmo liepsnoje, kuri iš tiesų netgi nėra optimistiškas realizmas, bet tiesiog yra realizmas, ateinantis iš žinojimo, kuria kryptimi eina visa visata. Kai šitai žinote, žinote, kad Gyvenimo Upė patrauks Žemės planetą aukštyn.

Užsklendžiu jus toje liepsnoje, kurią saugau Žemei, nes jeigu nesaugočiau tos liepsnos, kaip galėčiau būti Vandenio amžiaus hierarchu? Kaip galėčiau turėti kažkokią ambiciją įkūnyti aukso amžių, jeigu nematyčiau potencialo ir realistiškos galimybės aukso amžiui išaušti Žemėje? Nebūčiau su šia planeta. O tuomet planetos čia jau nebebūtų, nes ji būtų nugrimzdusi į savęs susinaikinimo sūkurį. Tačiau tas faktas, jog planeta vis dar čia tebėra, rodo jums, kad aš vis dar čia tebesu. Kai nubundate realybei, kodėl jūs čia esate, jūs ir aš galime sukurti tą bendruomenę, kurios ilgėjotės ir kurį atneš aukso amžių į fizinį įsikūnijimą. Sen Žermenas, AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels