Amerikos moterys, susivienykite!

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2023 metų spalio 27 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2023 metų Amerikai skirtame vebinare „Įženkite į vienovę su Sen Žermeno vizija Amerikai“.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Norėčiau pratęsti tai, apie ką kalbėjo Sen Žermenas, kalbėdamas apie būtinybę žmonėms susiburti ir atrasti kitokį būdą kalbėti apie politines problemas. Kaip sakė Sen Žermenas, egzistuoja didžiulis potencialas, kad moterys gali būti šio pokyčio pionierėmis. Ir priežastis tam iš tiesų yra ganėtinai paprasta. Mes jau anksčiau apie tai kalbėjome, tačiau tai turi būti dar kartą pakartota, kad nueitų į kolektyvinę sąmonę šiuo konkrečiu metu. Tikiuosi, kad jau pradedate suprasti, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, kad bet kuriuo laiko momentu egzistuoja labai sudėtinga lygtis kolektyvinėje sąmonėje. Ir kartais, kaip jau anksčiau sakiau, yra taip, kad nedidelis impulsas gali padaryti milžinišką poveikį, vos truputėlį pakeisdamas kryptį, kad ilgalaikėje perspektyvoje rezultatas taptų visiškai kitoks. Ir būtent toks šiuo metu yra laikas.

Ko nori Amerikos moterys?

Kodėl taip yra, kad moterys turi didesnį potencialą už vyrus įveikti poliarizaciją, skirtumus, susiskaldymus? Na, tam yra įvairių priežasčių, tačiau viena akivaizdi priežastis yra ta, jog norint įveikti susiskaldymą, privalo egzistuoti kažkas, ką mylėtumėte labiau už buvimą teisiu. Privalo egzistuoti kažkas, ką mylėtumėte labiau už norą įrodyti, kad tie kiti žmonės klysta. Ir moterims, žinoma, tai yra jų vaikai. Klausimas tiesiog yra toks: „Ko nori Amerikos moterys?“ Ar jos nori situacijos, kurioje šalis būtų susiskaldžiusi šioje kovoje tarp tų, kurie nori būti teisūs, ir tų, kurie nori įrodyti, kad kiti klysta, kad ji būtų pasidalijusi į šias dvi grupes? O gal jos nori matyti šalį, kuri darytų tai, kas yra geriausia jų vaikams? Juk yra akivaizdu, kad jeigu norite to, kas yra geriausia jūsų vaikams, nenorite susiskaldymo, konfliktų ir pilietinio karo būsenos Amerikoje. Akivaizdu, kad tai tikrai nebūtų geriausia jūsų vaikams. Egzistuoja potencialas, kad situacija gali pasikeisti ir moterys gali pažvelgti į Amerikos politiką, ir tarti: „Mes daugiau nebegalime nedalyvauti politikoje. Nebegalime ignoruoti politikos. Nebegalime leisti vyrams daryti politiką. Privalome į tai įsitraukti, nes geruoju tai nesibaigs, jeigu kažkas kažko nepakeis.“

„Mes daugiau nebegalime to leisti“

Šiuo metu egzistuoja nemažas moterų skaičius, kurios užaugo kultūroje, palaikančioje respublikonų partiją. Tačiau jos pažvelgė į tai, kas nutiko su respublikonų partija per praėjusius keletą metų. Ir jos pažvelgė į tai, kas vyko su visa šia situacija, kurioje buvo renkamas naujas pirmininkas. Ir jos pasiekė tašką, kuriame pamatė, kad tai nuėjo per toli. Kai kurios iš jų sąmoningai dar nesugebėto šito išreikšti, tačiau šis pokytis gali įvykti. Šis pokytis gali įvykti greitai. Kuomet jos pažvelgtų į šalį ir tartų: „Na, kad ir kokia bebūtų situacija, mes, žinoma, negalime leisti, kad vyriausybė nustotų funkcionuoti dėl lėšų stygiaus. Mes tiesiog negalime leisti keliems ekstremistams respublikonų partijoje išjungti šalį, išjungti vyriausybę, neleisti vyriausybės tarnautojams ir kareiviams gauti algų. Nes tai gali turėti pasekmių ne tik Amerikai, bet ir globaliai ekonomikai. Mes negalime to leisti.“

Ir tai tuomet gali atvesti prie kitų dalykų, kurių negalime leisti, nes tai akivaizdžiai nėra gerai mūsų vaikams ir ateinančiai kartai. Esmė čia iš tiesų yra, kad moterys nubustų, pažvelgtų į situaciją ir tartų: „Vyrai sukūrė tokią betvarkę šioje šalyje, kad kažkas turi pasikeisti. Ir kas tai pakeis? Tikrai ne vyrai, o tai reiškia, kad liekame tik mes. Mes privalome reikalauti pokyčių.“ Tai nereiškia, kad visos moterys turi eiti į politiką, kadangi dauguma vyrų, kurie dalyvauja politikoje, turi žmoną ir jie pasikliauja jos parama. Tad esmė čia yra prabilti, kad žmonai pradėjus kalbėti, vyras suprastų, kad jis iš tiesų mąstė ir jautė tuos pačius dalykus. Tačiau kažkodėl nesugebėjo prisiversti to pripažinti. Jis negalėjo prisiversti pasakyti: „Bet juk karalius nuogas.“ Pasakoje tai pasako mažas berniukas. Tikrame pasaulyje, didžiausias potencialas yra, kad tai pasakys moteris. Politikos karaliai yra nuogi. Finansų sistemos karaliai yra nuogi. Valdžios elitas yra nuogas. Ir atėjo laikas tai pamatyti.

Amerikos moterims reikia prabilti

Daugelis moterų yra pasiruošusios sąmoningai pripažinti, apie ką kalbėjo Sen Žermenas. Egzistuoja aukštesnis principas, aukštesnis teisingumas, nei būti teisiems tarp žmonių. Žinoma, galite rasti moterų, kai kurios iš jų netgi yra Kongrese ir Senate, kurios yra įstrigusios šiame žaidime, kuriame stengiatės įrodyti savo teisumą, įrodydami, kad kiti žmonės klysta. Tačiau jų yra mažuma. Dauguma moterų nėra įstrigusios šiame požiūryje, kadangi jos mato praktinę realybę, kad tai veda į konfliktą, o konfliktas niekada negalėtų išvesti šalies ir jų pačių gyvenimo teisinga kryptimi. Jeigu norime, kad Amerikoje įvyktų pokytis, moterims reikia išeiti į priekį ir pareikalauti pokyčių, pareikalauti naujo požiūrio. Ir tai yra impulsas, kurį čia duodu ir paleidžiu į kolektyvinę sąmonę:

Amerikos moterys, susivienykite! Amerikos moterys, susivienykite!

Kartokite su manimi:

Amerikos moterys, susivienykite! Amerikos moterys, susivienykite! Amerikos moterys, susivienykite! Amerikos moterys, susivienykite! Amerikos moterys, susivienykite!

Ir tai bus įkūnyta, nes tai fizinėje plotmėje ištarė Dangiškosios Motinos lūpos. Ir jūs, Omegos poliuje, tai patvirtinote ir ištarėte tai su manimi.

Atsiras naujas judėjimas, įkvėptas žmonių, kurie susiderino su mano Dangiškosios Motinos tarnyste, dėl moterų Amerikoje susivienijimo. Tai yra iniciatyva, kuri gali padaryti didžiulį poveikį, vos truputį pakeisdama Amerikos kursą, kaip atrodys iš pradžių, tačiau ilgesnėje perspektyvoje pokytis bus milžiniškas. Yra būtina, kad moterys prabiltų ir tartų: „Negali būti svarbiau būti teisiu šioje politinėje kovoje, šioje niekada nesibaigiančioje, pabaigos neturinčioje politinėje kovoje, nei daryti tai, kas yra teisinga mūsų vaikams. Tai negali būti teisinga. Privalo egzistuoti aukštesnis teisingumas nei būti teisiu šiuose smulkmeniškuose politiniuose ginčuose. Privalo egzistuoti kažkas, kas jums, vyrai, reikštų kažką daugiau už visą šitą smulkmeniškumą. Ir atėjo laikas palikti šią kvailą kovą. Atėjo laikas išlaisvinti respublikonų partiją iš šių žmonių įtakos, kurie tenori amžinai tęsti šią kovą ir yra pasiruošę ją tęsti, nepaisydami, kokias tai pasekmes turės šaliai ir mūsų vaikams. Nes jie yra apsėsti buvimo teisiais!“

Kas yra tie balsuotojai, kurie turi didžiausią potencialą staiga pamatyti, kad Donaldas Trampas yra nuogas? Tai yra moterys, kadangi jos gali pradėti matyti, kad per visą savo gyvenimą jis rodė akivaizdžią nepagarbą moterims. Tai buvo apnuoginta viešai visiems, kurie ryšis į tai pažvelgti. Šis vyras nejaučia jokios pagarbos moterims, ir tai jau savaime turėtų būti pakankama priežastis daugiau niekada neleisti jam užimti jokių viešų pareigų šiame amžiuje. Negalite turėti Jungtinių Valstijų prezidento, kuris nerodo jokios pagarbos moterims ir išnaudojo moteris visą savo gyvenimą. To negali būti šiame moterų dešimtmetyje. Ir yra pakankamai moterų, kurios yra pasiruošusios nubusti ir sąmoningai šitai pripažinti, tad be šių moterų balso jis neturi jokių šansų dar kartą tapti prezidentu. Ar man, kaip Dievo Motinai, tarnaujančiai Dievo Motinos tarnystėje, yra epiškai svarbu, kad Trampas netaptų prezidentu? Ne. Jeigu šaliai reikalinga pamoka, kurią ji gaus, jam dar kartą tapus prezidentu, tuomet aš gerbsiu daugumos laisvą valią.

Tačiau aš kalbu į kolektyvinę sąmonę ir į individualią šių moterų sąmonę, kurios iki šiol tyliai sau galvojo tiksliai tai, ką aš sakiau, tačiau nenorėjo apie tai kalbėti garsiai viena su kita ar viešoje erdvėje. Nes, žinoma, daug, daug, daug moterų tai matė, tačiau dėl šios hipnozės būsenos, kurioje buvo respublikonų partija, jos kol kas nepasisakė viešai, ir būtent tai gali šitai pakeisti ir gali tai pakeisti greitai.

Tad dabar, daviau jums impulsą, energetinį krūvį, kurį norėjau perduoti šiame šios konferencijos taške. Dėkoju jums, tiems iš jūsų kurie čia esate, kad esate atviros durys ir leidžiate, kad tai būtų ištarta fizinėje plotmėje ir padarytų poveikį per jūsų aurų ir čakrų padauginimą. Tad su tuo, užsklendžiu jus Dangiškosios Motinos meilėje. Motina Marija, AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels