Laisvė nuo save pagrindžiančios žmogiško proto sistemos

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus per Kim Michaels, 2022 metų spalio 9 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2022 m. vebinare „Demokratijos prikėlimas“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus. Šį sekmadienio rytą daug žmonių visoje Amerikoje, jeigu jau pabudo, ruošiasi eiti į savo krikščionišką bažnyčią. Tačiau jie nežino, nesupranta, nė neįtaria, kad bažnyčia, į kurią jie eina, atstovauja beveik visišką mano prieš 2000 metų perduotų mokymų iškraipymą, jau nekalbant apie mokymus, kuriuos duodu šiandien. Jie neįtaria, kaip galėjote suprasti iš mano paskutinio diktavimo, kad krikščionybė yra užmaskuota satanizmo forma, nes iškelia Šėtono sąmonę virš Kristaus sąmonės.

Kas yra Šėtono sąmonė? Na, kaip sakiau, tai yra sąmonė, kurioje jūs manote žinantys geriau, manote žinantys geriausiai, žinote geriau už Dievą, žinote geriau už Kristų. Daviau Petro pavyzdį, kuris žinojo geriau arba manė žinantis geriau, kas turėtų ar neturėtų man nutikti susidūrus su valdžios atstovais. Tai yra sąmonė, kuri tapo Romos katalikų bažnyčios pamatu, ji buvo Romos katalikų bažnyčios pamatu 1700 metų ir ji taip pat buvo didžiosios daugumos nekatalikiškų krikščioniškų bažnyčių pamatu. Tai yra sąmonė, kuriai nebuvo mestas iššūkis, kuri nebuvo suprasta, ji nebuvo atpažinta. Ji dar, taip sakant, nebuvo „sufokusuota į objektyvą“, kad žmonės galėtų tai pamatyti ir pamatytų, kaip ši sąmonė yra persmelkusi krikščionybės religiją. Ji, žinoma, taip pat yra persmelkusi ir kitas religijas, taip pat kitus visuomenės aspektus, tačiau dabar šiame perdavime noriu koncentruotis ne į tai.

Kaip sakiau praeitą kartą, kaip galite turėti šalį, kurioje egzistuoja demokratinė politinė sistema, ir tuo pačiu joje egzistuoja antidemokratiška religija, kuri yra dominuojanti religija toje šalyje – krikščionybė, egzistuojanti vienokia ar kitokia forma Amerikoje? Na, koks čia yra ryšys? Ką noriu, kad žmonės Amerikoje, bent jau tie, kurie yra atviri, suvoktų? Noriu, kad jie suvoktų, koks yra esminis šėtoniškos sąmonės, antikristo sąmonės bruožas.

Save pagrindžianti šėtoniškos sąmonės sistema

Na ir dabar, žinote, kad neseniai didelis uraganas smogė Amerikai, žinote, kad kiekvienais metais tam tikru metu centrinėje Amerikoje daugelį valstijų nusiaubia uraganai. Kas vyksta tokio pobūdžio oro reiškiniuose? Tai, tiesą sakant, yra gerai žinoma ir išstudijuota mokslininkų. Egzistuoja vandenyno vieta, kurioje oras šyla. Palaipsniui tai sukuria oro judėjimą, ir kai tai pasiekia kritinę masę, pradeda formuotis uraganas. Uragane sūkuriuojantys vėjai traukia karštį iš vandenyno, o tai didina vėjo greitį, ir vėjui greitėjant, jis gali ištraukti dar daugiau karščio iš vandenyno, kas netgi dar labiau padidina vėjo greitį. Kitaip tariant, turite save maitinančią, save pastiprinančią sistemą, kuri tuomet pradeda judėti per vandenyną, ir paprastai jos galia neišsisklaido, kol ji nepasiekia kranto arba vėsesnės vandenyno dalies, kurioje nebelieka jį maitinančios karščio jėgos. Būtent tai jums reikia įžvelgti šėtoniškoje sąmonėje.

Tai, žinoma, nevyksta lygiai taip pat kaip fiziniame reiškinyje, tačiau esmė yra ta, kad tai prasideda pamažėle. Tai prasideda žmonėms priimant vieną melą, po to kitą, tuomet dar vieną, ir ateina momentas, kai įvyksta pokytis žmonių protuose ir dabar jie tampa apakinti, tampa užvaldyti šėtoniškos sąmonės, ir dabar jų protai tampa šiomis save pastiprinančiomis, save pagrindžiančiomis sistemomis. Tai įvyksta, kaip mes daug kartų paaiškinome, dėl to, kad šie žmonės susikuria suvokimo filtrą, pasąmonės duomenų bazę, kuri įvertina bet kokią jiems pristatomą idėją. Ji įvertina: „Ar ši idėja dera su mano pamatiniais įsitikinimais, mano pamatine pasaulėžiūra, ar ji su tuo nedera?“ Ir tuomet, žinoma, ant viso to ji dar uždeda vertybinį vertinimą. Jeigu tai dera su mano pasaulėžiūra, tuomet ši idėja yra gera. Jeigu ji nedera, tuomet ji yra bloga, ji yra piktadariška, ji yra iš velnio, ir antikristo sąmonė netgi gali pavadinti tokią idėją kaip ateinančią iš antikristo. Žinote seną posakį, jog juokiasi puodas, kad katilas juodas, tačiau tai yra vienas iš skiriamųjų antikristo sąmonės bruožų.

Na ir dabar, vėlgi, kas yra viso to varomoji jėga? Tai yra žmonės, kuriuose įvyksta šis pokytis ir dabar jie tiki, kad yra teisūs: „Mes negalime klysti.“ Nėra svarbu, kokia yra jų išorinė tikėjimo sistema, religija ar politinė ideologija. Nesakau, kad tai galioja vien krikščionybei, nors, žinoma, yra didelė ironija, kad krikščionybė, kuri atstovauja, teigia atstovaujanti Kristų, yra užvaldyta antikristo sąmonės. Tačiau jų skiriamasis bruožas yra: „Mes priklausome ypatingai žmonių grupei. Mes turime tiesą, mes turime teisingą tikėjimą, teisingą sistemą, teisingą filosofiją, ideologiją, religiją, kad ir kas tai būtų. Ir mes negalime klysti, nes mūsų religija arba ideologija negali būti klaidinga.“ Kodėl tai yra antikristo sąmonė? Todėl, kad tai yra spąstai, kurie sustabdo augimą. Kaip galite augti manydami, kad viską žinote? Turite absoliučią sistemą, absoliučią ideologiją, kuri buvo patvirtinta paties aukščiausio įmanomo autoriteto, ar tai būtų pats Dievas, mokslinis metodas ar istorinė būtinybė, ar kad ir kokius patvirtinimus sugalvoja žmonės, o tiksliau, puolusios būtybės sugalvodavo amžių bėgyje. Galvojate, kad turite kažką absoliutaus, tad nėra jokio reikalo už to pažvelgti.

Ar nesuvokiate, ir žinau, kad jūs suvokiate, jūs, mūsų mokiniai, tačiau aš tai kalbu į kolektyvinę sąmonę; ar nesuvokiate, kad tai yra save pastiprinančios, save pagrindžiančios sistemos apibrėžimas? Žmonės sukūrė, visų pirma, tikėjimą, kad „aš negaliu klysti“. O tuomet jie dažniausiai savo pasąmonėje turi šį suvokimo filtrą, kuris atsijoja bet kokias idėjas, kurios pas juos ateina, vertindamas: teisinga tai ar klaidinga? Tiesa tai ar melas? Ar tai iš Dievo? Ar tai iš velnio? Ar tai iš Kristaus, ar tai iš antikristo, ar kad ir kas tai būtų? Tad kaip kada nors galėtumėte ištrūkti iš šios proto būsenos? Visi dalykai, kurie galėtų jums padėti ištrūkti iš tos proto būsenos, yra atsisijojami kaip ateinantys iš velnio, tad jie gali tai ignoruoti arba gali su tuo ginčytis, arba gali sugalvoti argumentus prieš bet kokią idėją, kuri galėtų juos išlaisvinti nuo šios save pastiprinančios uždaros sistemos, kuria yra tapę jų protai.

Nuolatinės savitranscendencijos procesas

Na ir dabar, galite sakyti, kodėl jie turėtų iš to išsilaisvinti, jeigu yra teisūs? Pažvelgę į istoriją galite matyti, kiek daug žmonių grupių buvo šioje proto būsenoje, ir jie visi manė esantys teisūs. Tačiau pažvelkite į istoriją ir užduokite sau klausimą: kiek iš jų išliko? Argi jiems visiems, anksčiau ar vėliau, neteko pasikeisti? Tad matote, kuo skiriasi Kristaus protas nuo antikristo proto? Na, Kristaus protas yra vienas, jis yra vienovėje, visų pirma su Dievu, vienovėje su pačia gyvybe, su gyvenimo procesu, ir todėl žino, kad gyvenimas yra nuolatinė savitranscendencija, gyvenimas yra keitimasis, kaita yra šios dienos realybė. Kai pažvelgiate į istoriją, ar nematote pokyčių? Ar nematote, kad daugelis šių imperijų, kurios nenorėjo keistis kartu su laikais, buvo paliktos praeities dulkėse, nes „laikai keičiasi“, kaip dainavo vienas Amerikos dainininkas (Bob Dylan).

Suvokiate, kad net jeigu netikite mokslu ir evoliucija, galite pažvelgti į istoriją ir matyti, kad egzistuoja procesas, kuris yra varomoji pokyčių jėga. Tai yra aiškią kryptį turintis procesas, ir būtent dėl to pasaulis perėjo nuo visur viešpataujančių diktatūrų prie dabar daugelyje šalių įsivyravusių demokratijų. Nuo mažesnės žmonių laisvės prie didesnės laisvės, ir bent jau nuo daugelio žmonių Žemėje turimos mažesnės gausos, prie didesnės gausos, ir taip toliau. Jeigu nesugebate matyti, kad pasaulyje vyko progresas, tuomet nieko jums negaliu pasakyti, išskyrus tai, kad jūsų protas yra tipiškas uždaros sistemos pavyzdys, nenorintis matyti nieko už savo pasaulėžiūros. Realybė čia yra tokia, kad laisva valia suteikia žmonėms galimybę įžengti į šią antikristo sąmonę, Šėtono sąmonę. Ir tuomet pasekmė, jiems į tai įžengus, ir tai neprivalo būti taip, tačiau daugumai žmonių Žemėje tai nutiko, jiems į tai įžengus; jų protai tapo uždaromis sistemomis, ir jie gali, labai, labai ilgą laiką, likti toje uždaroje sistemoje.

Būdas ištrūkti iš uždaros proto sistemos

Na ir dabar, kaip taip pat sakiau, kokia yra išeitis? Yra du keliai. Pirmasis yra Skaudžių Smūgių Mokykla, kurioje vyksta realūs fiziniai įvykiai Žemėje, metantys iššūkį žmonių pasaulėžiūrai, jų mąstymui, ir priverčiantys juos pamatyti, kad jų požiūris į pasaulį nėra dermėje su esama fizine realybe, kurios jie nebegali daugiau neigti, nes smūgiai tapo tokie skaudūs. Tad tai yra vienas kelias – Skaudžių Smūgių Mokykla. Ji išlaisvino daug žmonių iš jų uždaro proto sistemų. Tačiau ji neišlaisvino visų ir dar neišlaisvino jų iki aukščiausio laipsnio, ir, tiesą sakant, negali jų išlaisvinti iki aukščiausio laipsnio, nes kad galėtumėte iki aukščiausio laipsnio išsilaisvinti nuo antikristo sąmonės, kai jau esate į ją įžengę, privalote patirti, kad egzistuoja alternatyva antikristo sąmonei. Yra kažkas už jūsų proto, ko jūsų protas negali kontroliuoti, negali įtraukti į savo pasaulėžiūrą, kaip Petras mėgino mane įtraukti į savo pasaulėžiūrą. Tai yra kažkas, galite tai vadinti Kristumi, Buda, Krišna, Šventąja Dvasia, aukštesne sąmone ar kad ir kuo norėtumėte tai vadinti, tačiau tai yra kažkas, kas negali būti įtraukta į antikristo sąmonę, tai jai nepaklūsta.

Narcisistiniai uždaro proto lyderiai

Kaip tai yra susiję su demokratija? Na, yra daug, daug žmonių iš įvairių gyvenimo sričių, psichologų, istorikų, filosofų, netgi daug žmonių, kurie neturi jokios konkrečios profesijos, kurie pradeda įsisąmoninti šį fenomeną, tai, ką mes kalbėjome apie narcizus, sociopatus ir taip toliau. Tą, žinoma, paskatino labai vieša šį narcisistinį asmenybės sutrikimą turinčių lyderių demonstracija, kurie neturi jokios empatijos, jiems visiškai nerūpi kitų žmonių kančios, kurias jie sukėlė šiems žmonėms. Atsiranda augantis suvokimas, kad egzistuoja tokio tipo žmonės pasaulyje ir jie iš tiesų yra archetipinis antikristo sąmonės kraštutinumus demonstruojantis pavyzdys.

Galite pažvelgti į Vladimirą Putiną ir labai aiškiai matyti, kad jo protas yra uždara, save pastiprinanti, save pagrindžianti sistema, ar bent jau jis toks buvo prieš nuspręsdamas įsiveržti į Ukrainą. Nuo to laiko jo protas buvo labai stipriai supurtytas. Jis pilnai to nesuvokė, nepripažino to sąmoningai, tačiau jo protas buvo supurtytas, kadangi viskas nesiklostė fizinėje realybėje taip, kaip jis manė, jog tai klostysis savo, kabutėse, „proto realybėje“. Fizinis pasaulis nenorėjo paklusti jo proto uždarai sistemai. Kaip sakėme, ši sistema yra labai uždara, ir būtent dėl to mes vėl ir vėl apie tai kalbame ir raginame jus išsakyti dėl to prašymus, nes lūžis, kuris gali įvykti, jau yra labai arti, ir staiga gali atsirasti suvokimas, kuomet daug daug žmonių pamatys, kad būtent tokius lyderius mes turėjome per visą istoriją.

Būtent tokius lyderius mes turime šiandien, ir kai pažvelgiate į diktatūras, matote, kad beveik visi diktatoriai yra, arba buvo, šio tipo žmonės: narcizai, sociopatai ar kad ir kaip norėtumėte juos vadinti, net ir psichopatų, sociopatų ir narcizų derinys, kaip kai kurie jau pradeda apie tai kalbėti. O priežastis yra ta, kad jų protai yra uždaresni nei daugumos kitų žmonių. Tad čia gali įvykti šis pokytis, kuomet žmonės suvoktų, kad progresas pasaulyje iš tiesų įvyko dėl to, kad dauguma žmonių atvėrė savo protus naujoms idėjoms, idėjoms, kurios peržengė senosios sistemos, senosios kultūros, senosios religijos, senosios politinės ideologijos ir taip toliau, ribas. Žmonės tuomet gali atlikti pokytį ir suvokti, kad egzistuoja ši dinamika, kurioje yra tų, kurie aktyviai priešinasi progresui, kadangi jų protai yra uždari, o tuomet yra tie, kurie dirba dėl progreso, nes jų protai bent jau kažkiek yra atviri.

Tai gali atvesti prie pripažinimo, kad tie, kurie jaučia pasišventimą progresui, turi pažvelgti į save ir tarti: „Kiek atviri yra mūsų protai? Ar mes iš tiesų esame atviri naujoms idėjoms, o gal turime tam tikrus įsitikinimus, kurie mus riboja?“ Tai ypač yra reikalinga mokslininkų srityje, kurie turi pripažinti, kad didžiausias šiuo metu mokslą ribojantis dalykas yra jų materializmo filosofija, materializmo ideologija, materializmo religija, politinė materializmo filosofija. Ji stabdo mokslinį eksperimentavimą ir mokslinius persilaužimus, tad turi būti išmesta. Tačiau čia taip pat egzistuoja ir kita monetos pusė, ir tai yra pripažinimas, kad demokratija yra fundamentaliai kitokia valstybės valdymo sistema nei diktatūra, kadangi ji neleidžia valdžios sukoncentruoti vieno ar kelių žmonių rankose.

Diktatūroje visada egzistuoja valdžios sukoncentravimas. Ir diktatūroje dažniausiai nutinka taip, kad valdžią užgrobia patys nuožmiausi. Kai sakau, nuožmiausi, reikėtų tai paaiškinti, nes šie žmonės nelaiko savęs nuožmiais, jie save iš tiesų laiko tais, kurie turi aukščiausią viziją ir yra teisūs. Putinas, bent jau iki gana neseniai, save laikė turinčiu aukščiausią Rusijos ateities viziją ir laikė save absoliučiai teisiu toje vizijoje. Matote daugelį kitų lyderių, kurie lygiai taip pat buvo absoliučiai įsitikinę, kad turi teisingą viziją. Jie manė, kad yra teisūs. Būtent dėl to buvo pateisinama, kad jie atėjo į valdžią ir naudojosi visomis įmanomomis priemonėmis šiai valdžiai užgrobti ir šiai valdžiai išsaugoti. Matote, tai, vėlgi, yra Šėtono sąmonė: „Aš esu absoliučiai teisus. Negaliu klysti, ir todėl yra priimtina, kad naudojuosi visomis įmanomomis priemonėmis, kurios man atrodo būtinos, kad sunaikinčiau opoziciją, kuri gali mesti iššūkį mano buvimui teisiu. Prieš visus tuos, kurie teigia, kad nesu teisus, galiu panaudoti bet kokias priemones, kurios man atrodo reikalingos, kad juos sunaikinčiau ir sunaikinčiau jų iššūkį mano teisumo jausmui.“

Būtent tai jūs, žinoma, matote pas Putiną, Staliną, Mao, Kim Jong Juną, Donaldą Trampą. Nors jis nenaudojo tų pačių priemonių kaip tie kiti žmonės, jis vis tiek naudojo tam tikras priemones, kad sunaikintų, pažemintų ir išmestų iš darbo tuos, kurie nesutiko su juo ir jo vizija, kad jis yra teisus. Būtent tai turi prasilaužti demokratijose. Šis lūžis turi įvykti ypač Amerikoje, kadangi Amerikai reikia savęs paklausti: „Kodėl mes leidome susidaryti tokiai situacijai, kurioje toks žmogus kaip Donaldas Trampas buvo išrinktas? Kas čia įvyko? Kas tokio egzistavo kolektyvinėje Amerikos sąmonėje, kad tai leido tokiam žmogui būti išrinktam prezidentu ir daryti tai, ką jis padarė, ne tik būdamas prezidentu, bet ir po to, kai pralaimėjo rinkimus? Kaip tai buvo įmanoma? Koks nacionalinėje psichikoje esantis dalykas šitai sukėlė?“ Ir tai iš tiesų yra būtent šis jausmas tarp daugelio amerikiečių, kad mes esame teisūs, mes esame didingiausia šalis Žemėje. Tai galioja ne vien krikščionims, tačiau tai iš tiesų yra labai stipriai sukoncentruota Amerikos krikščioniuose. „Mes turime vienintelę tikrą religiją. Mes vieninteliai būsime išganyti. Mes esame teisūs, mes turime teisę primesti savo viziją Amerikai.“

Matote, kai atpažįstate, kad šie diktatoriški lyderiai turi narcisistinį asmenybės sutrikimą, privalote sakyti, kad krikščioniškas judėjimas Amerikoje turi narcisistinį asmenybės sutrikimą. Jis tiki, jog yra absoliučiai teisus. Jam nerūpi pasekmės kitiems žmonėms. Jis privalo primesti savo viziją kitiems, nesvarbu, kokia būtų žmogiška kaina, kokios būtų pasekmės žmonėms. Būtent dėl to, pavyzdžiui, jis nori įgyvendinti abortų draudimą ir nenori pažvelgti į situaciją moterų, kurios yra to veikiamos, akimis. Narcizai nepaiso žmonėms sukeliamų pasekmių. Tačiau tai yra vienas iš esminių demokratijos principų, kad atsižvelgiate į pasekmes žmonėms, atsižvelgiate į žmoniškumą ir todėl elgiatės su žmonėmis kaip su žmonėmis. Kaip sakėme, negalite paimti tokios problemos kaip abortai ir suvesti jos vien į tai, ar turėtų tai būti legalu ar ne. Čia egzistuoja daugybė ir kitų aspektų visuose šiuose debatuose, susijusių su žmogiškomis pasekmėmis, į kurias turi būti atsižvelgta, nes tik tuomet galėsite priimti geresnį sprendimą.

Politinio gyvenimo Amerikoje poliarizacija

Ką matėme įvykstant Jungtinėse Valstijose per kelis pastaruosius dešimtmečius? Na, matėme šią poliarizaciją politiniame gyvenime. Daugelis sugebės matyti, kad jeigu grįžtume į praeitį 30 ar 40 metų, reguliariai vykdavo taip, kad įstatymus Kongresas ir Senatas išleisdavo balsų dauguma, peržengiančia abi politinio spektro ribas. Senatoriai ir kongresmenai dažnai sugebėdavo bendradarbiauti. Jie sugebėdavo suformuoti grupę, kurioje visi sutardavo iš abiejų pasidalijimo pusių – ir šis pasidalijimas nebuvo toks didelis anais laikais, – kad būtent tai yra geriausia Amerikai. Tai yra geriausia žmonėms. Tad matėte šią dvipartinę sistemą kaip įprastą dalyką anais laikais. Tačiau tai, didžiąja dalimi, išnyko dėl šios poliarizacijos. O kodėl įvyko ši poliarizacija? Na, žinote, kadangi jau keletą kartų kalbėjome apie RAND korporacijos atliktą tyrimą apie pajamų nelygybę, jog per pastaruosius 40 metų pajamų nelygybės takoskyra Amerikoje vis labiau augo. Ir tuo pačiu metu matėte augant ir šią poliarizaciją, matėte, kaip ši dvipartinė sistema pasiekė aklavietę. Negi iš tiesų manote, kad šie du dalykai nėra susiję? Argi nematote, kad egzistuoja finansinis valdžios elitas, kurio visi nariai yra narcizai, ir jie sugebėjo manipuliacijomis priversti valdžią nuimti visus finansų industriją reguliuojančius mechanizmus, suteikiant jiems nevaržomą laisvę sukoncentruoti turtą į savo rankas? Jie nenori, kad tai būtų apnuoginta žmonėms. Jie nenori, kad žmonės apie tai žinotų ir prieš tai sukiltų, tad ką jie padarė? Skaldyk ir valdyk – suskaldė žmones.

Galite pažvelgti į dabartinę situaciją Amerikoje, kurioje matote šį susiskaldymą, kuris buvo stipriai pagilintas Donaldo Trampo ir jo prezidentavimo, ir jo reakcijos į rinkimus, kuomet dabar yra šeimų, kurios yra taip stipriai susiskaldžiusios, kad žmonės, kurie tiki Trampu, negali ir nenori kalbėti su žmonėmis, kurie netiki Trampu, ir atvirkščiai. Yra tiek daug žmonių, kurie nebegali kalbėtis su tais, kurie yra kitoje šio pasidalijimo pusėje. Nevyksta joks dialogas. Nevyksta joks bendravimas. Ir ką matote, kai yra dvi žmonių grupės, kurios negali komunikuoti? Na, skirtumai tarp jų yra išdidinami, įtampa auga ir tai gali atvesti prie visokių smurtinių išpuolių, pavyzdžiui, užpuolant pačią Amerikos demokratiją atstovaujančią instituciją, ir prie daugelio kitų dalykų.

Tendencija reaguoti smurtu

Čia matote, kad amerikiečiai, jeigu pažvelgtumėte į Ameriką, turi tam tikrą tendenciją, kad kai yra per daug stumiami, jie į tai reaguoja smurtu. Galite matyti didesnę tendenciją Amerikoje, ne tik su masinėmis šaudynėmis, bet ir su demonstracijomis, kurios baigiasi smurtu, nei tai matote daugelyje kitų demokratinių šalių. Galite suvokti, kad tai yra netvari situacija. Tai yra pavojinga situacija. Tai yra situacija, kurios Donaldas Trampas nesukūrė pats vienas.

Žinoma, Putinas darė viską, ką galėjo, kad kurstytų šias liepsnas, tačiau tai iš tiesų savo šaknimis ateina iš skilimo, kurį sukūrė valdžios elitas, dar aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose ir netgi dar seniau, jie kūrė šį susiskaldymą tarp žmonių labai pamažu, labai metodiškai. Krikščionybė čia suvaidino savo vaidmenį netgi dar ankstesniais laikais, nes krikščionys taip apie save kalbėjo: „Mes vieninteliai būsime išganyti. Mes vieninteliai esame teisūs, o visi kiti nueis į pragarą ir galimai jie yra iš velnio.“ Matote, kad tai savo šaknimis siekia labai, labai senus laikus, ir vis dėlto, tai buvo labai sustiprinta per kelis pastaruosius dešimtmečius.

Alternatyva konfrontaciniam mąstymui

Kokia yra išeitis iš šios situacijos? Kaip Amerika gali iš to išeiti? Na, tik kai pamatysite, kai kritinė masė amerikiečių pamatys, kad egzistuoja alternatyva. Egzistuoja alternatyva mąstymui, kuris yra poliarizuotas, kuris yra konfrontacinis, nes šis mąstymas yra antikristo mąstymas. Kiekvieną kartą, kai matote du žmones, kurie yra absoliučiai įsitikinę, kiekvienas iš jų, kad yra teisus, o kitas klysta, žinote, kad jie abu yra įstrigę antikristo sąmonėje. Jie abu susikūrė suvokimo filtrą, pagrįstą fundamentaliu įsitikinimu: „Mes esame teisūs, o visi, kurie su mumis nesutinka, klysta. Mes negalime dėl to klysti. Mes esame krikščionys. Mes negalime klysti dėl krikščionybės, kad ji yra vienintelė tikra religija, kad mes vieninteliai būsime išganyti.“ Vienintelė išeitis yra, kad kritinė masė amerikiečių patirtų, jog egzistuoja alternatyva šiai proto būsenai. Jie susidurtų su Kristaus sąmone. Jiems nereikia žinoti ar vadinti to Kristaus sąmone, jiems tereikia ją patirti. Kad egzistuoja kažkas daugiau už viso to.

Bus naudinga, jeigu jie sugebės suvokti, jog tai yra žmogaus proto tendencija, kurią galite matyti istorijoje, ir ji sukūrė daugiau chaoso nei bet kas kitas planetoje. Todėl jie galėtų suvokti, kad kai protas tampa uždara sistema, atsiranda poliarizacija. Atsiranda konfrontacija. Atsiranda potencialas vykti karams, revoliucijoms ir katastrofoms. Ir jeigu norime to išvengti, turime pasidaryti išmintingesni. Turime suvokti, kad tai yra žmogaus psichikoje glūdinti tendencija. Jiems nėra būtina žinoti, kad tai iš tiesų nėra natūralus dalykas žmogaus psichikai, tačiau jie turi tai atpažinti, kad galime tai matyti istorijoje, ir kad demokratija yra mėginimas šito išvengti, nes egzistuoja žodžio laisvė, egzistuoja nevaržoma komunikacija, valdžia nėra sukoncentruota kelių žmonių rankose ir taip toliau.

Kodėl tai sakau? Todėl, kad mes, pakylėtieji mokytojai, žinome, jog tai filtravosi per identiteto, mentalinį ir emocinį lygmenis ir yra pasiruošę persilaužti į fizinę plotmę, kurioje vis daugiau ir daugiau žmonių tai pamatysi ir suvoks, jog tai jau nuėjo per toli. Privalome tai sustabdyti. Privalome kažko imtis, kad tai sustabdytume, kol nenutiko kažkas labai labai blogo fiziškai. Tai yra potencialas. Jūs, žinoma, visada galite laikyti tam viziją, išsakyti tam prašymus, kad žmonės nubustų ir suvoktų, jog egzistuoja alternatyva proto būsenai, kuri yra tapusi uždara sistema, save cituojančia sistema. Ir iš tiesų, demokratijos esmė, kad ji galėtų funkcionuoti, yra tai, kad protui, kolektyviniam protui negali būti leidžiama tapti uždara sistema.

Pažvelkite į Nepriklausomybės Deklaraciją: „Visi žmonės yra sukurti lygūs. Jie buvo apdovanoti savo Kūrėjo neatimamomis teisėmis.“ Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šalis, kuri yra pastatyta ant šių pamatų, negali sau leisti tapti uždara sistema, nes ne žmonės, ne valdžia ir ne viena kažkuri grupė apibrėžia žmonių teises. Tai žmonių proto ribas peržengianti valdžia apibrėžia žmonių teises. Kas nutinka, kai esate susipriešinę, kai dvi žmonių grupės yra susipriešinusios? Pažvelkite į žmones, kurie įsilaužė į Kapitolijaus pastatą 2021 metų sausio 6-ąją. Ar jie gerbė kitų žmonių teisę būti kitokiais negu jie? Ar jie gerbė politines institucijas, politinį procesą, kuris, šiaip ar taip, leido Amerikai išgyventi šimtmečius? Jie to negerbė savo protuose, nes buvo taip įsitikinę savo teisumu, kad jiems buvo priimtina, netgi būtina naudoti smurtą, kad primestų savo viziją visai šaliai. Na, būtent tam Nepriklausomybės Deklaracija ir Konstitucija yra sukurtos užkirsti kelią.

Šie žmonės, teigdami, jog gina Konstituciją, iš tiesų pažeidė viską, kuo yra grindžiama Konstitucija, bet nesugebėjo to matyti. Na ir dabar, nekalbu apie šių žmonių protų pakeitimą, kalbu tik apie padėjimą kritinei masei amerikiečių pamatyti šį mechanizmą, nes tai pakeis kolektyvinę sąmonę, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių nubus ir tars: „Tai nebegali tęstis. Negalime leisti, kad tai tęstųsi. Negalime leisti, kad dar kada nors kas nors panašaus įvyktų.“ Mes čia kalbame ne tiek apie fizinius rezultatus, kiek apie sąmonės pokytį. O pokytis sąmonėje gali įvykti labai greitai, nes jis vyko labai ilgą laiką dėl pakylėtųjų mokytojų pastangų ir daugelio žmonių pastangų, kurie buvo atviri mūsų idėjoms, nežinodami, iš kur šios idėjos atėjo. Amerika tikrai nėra beviltiškai žlugusi. Amerika artėja prie lūžio taško, pokyčio kolektyvinėje sąmonėje, kai žmonės pradės matyti, jog susiskaldymas, priešiškumas nėra tvarus. Ir todėl jiems reikia pažvelgti į šią sąmonę, kad: „Mes esame teisūs, mes negalime klysti.“

Kai atsijojate viską, kas meta iššūkį jūsų pasaulėžiūrai

Pažvelkite į visus tuos daugybę žmonių, kurie buvo įsitikinę, kad yra teisūs. Ką jie visada daro? Jie ieško įrodymų, patvirtinančių tai, ką jie tiki esant tiesa. Jie tiki, kad rinkimai buvo pavogti iš Trampo. Jie eina į internetą, jie ieško, atlieka savo tyrimus ir randa svetaines, kuriose yra sakoma tiksliai tai, ką jie nori girdėti: „Tu esi teisus. Esi teisus dėl Trampo ir Trampas yra teisus. Trampas negali klysti, o tu negali klysti dėl Trampo.“ Štai ką jie nori girdėti. Jie atsijoja bet kokią informaciją, kuri meta tam iššūkį, ir susikoncentruoja vien į tai, kas tai patvirtina. Tas pats vyksta su daugeliu kitų žmonių. Visi krikščionys Amerikoje daro lygiai tą patį. Jie žiūri tik į tuos dalykus, kurie patvirtina jų krikščioniškus įsitikinimus. Jie atsijoja viską, kas meta tam iššūkį. Jie atsijotų Gyvąjį Kristų, jeigu jis vaikščiotų Žeme. Kaip sakiau, jeigu šiandien vaikščiočiau Žeme, jie mane atstumtų ir vis tiek vadintų save krikščionimis, būdami įsitikinę, kad net ir atstūmę Gyvąjį Kristų vis tiek bus išganyti.

Būtent tai žmonės gali pamatyti, jog galite įrodyti bet ką, jei tik ieškosite tai patvirtinančių įrodymų. Jeigu atmesite visus įrodymus, kurie meta tam iššūkį, galėsite įrodyti ką tiktai norite. Ir kol turėsite tokio lygio debatus, žmonės bus susiskaldę ir Amerika bus silpnesnė. Žmonės nesugebės susitelkti ir nuversti valdžios elito, ir todėl jie negalės turėti geresnio gyvenimo, to gyvenimo, kurį jau būtų galėję turėti, jeigu jų pajamos nebūtų iš jų pavogtos elito.

Sprendimas Amerikai

Mes pilnai pripažįstame, kad daug, daug žmonių Amerikoje yra labai sunkioje padėtyje po koronos krizės ir dabar dar prisidėjus aukštesnėmis energijos kainomis. Jiems yra sunku sudurti galą su galu. Jie mato, kad jų gyvenimo būdas patyrė eroziją. Suprantame praktines problemas, su kuriomis susiduria žmonės. Galite sakyti: „Bet kodėl tuomet jūs duodate žmonėms šias aukštas filosofijas, kurių dauguma žmonių net nepajėgia suvokti?“ Taip yra dėl to, kad matome, jog ši situacija neturi jokio praktinio sprendimo. Vienintelis sprendimas yra pokytis sąmonėje. Ir nėra taip, kad didžiausiai žmonių daugumai reikia pakeisti savo sąmonę, reikia tik kritinės masės – tų, kurie turi aukščiausią sąmonės lygį, kad jie atliktų tą pokytį ir tuomet šalis pasikeis.

Kas sakėme įvyko su požiūriu į Rusiją Europoje ir Jungtinėse Valstijose? Matėte, kaip egzistavo šis aklumas, susijęs su Putinu, prieš invaziją, kuomet, vėlgi, žmonės turėjo tam tikrą požiūrį ir manė, jog yra teisūs, kad Rusija galiausiai pati pasikeis, jeigu su ja bus elgiamasi kaip su civilizuota šalimi, ir jie atsijojo bet kokius dalykus, kuriuos sakė arba darė Putinas, metusius tam iššūkį, ir koncentravosi vien į tai, kas patvirtino jų požiūrį. Bet dabar įvyko pokytis, bent jau daugumoje Europos šalių ir Jungtinėse Valstijose, ir daugumoje pasaulio demokratijų. Žmonėse įvyko pokytis ir jie pripažino, kad tai nedera su realybe. Įvyko didžiulis pokytis kolektyvinėje sąmonėje, ir tai gali atvesti prie daugelio kitų pokyčių, įskaitant ir tą pokytį, apie kurį kalbėjome. Tai nėra neįmanoma užduotis. Tai netgi nėra nepraktiškas dalykas, apie ką aš kalbu. Tai yra pats praktiškiausias dalykas, nes niekas negali pasikeisti fizinėje plotmėje, kol neįvyksta pokyčio sąmonėje. Kaip mes tiek daug kartų sakėme, sąmonė eina prieš fizinį pasireiškimą.

Būtent šito iš tiesų mėginau išmokyti žmones prieš 2000 metų, su labai ribotomis galimybėmis, kurias tuo laiku turėjau, nes mane ribojo žmonių suvokimas apie save, ribojo jų sąmonė, pasaulio sąmonė. Tačiau daug žmonių šiandien yra pasiruošę tai suvokti, atlikti šį pokytį ir suvokti, kad privalo įvykti pokytis sąmonėje. Privalo įvykti pokytis, paliekant tą antikristo sąmonę, kuri yra uždara sistema, ir pereinant į labiau atvirą sąmonę, kurioje ieškote, esate atviri aukštesnėms idėjoms.

Galėtume sakyti, kaip vakar sakė Sen Žermenas, kad egzistuoja tam tikri ciklai. Atsiranda tam tikra idėja, kuri yra atnešama, ir ji sukuria pokytį visuomenėje, tačiau ši idėja gali atvesti visuomenę tik iki tam tikro taško, o tuomet turi atsirasti kita, aukštesnė idėja, kuri ateitų ir nuvestų visuomenę toliau. Demokratijos idėja, kaip ji iki šiol buvo suprantama, nuvedė visuomenes tiek toli, kiek jos galėjo nueiti. Vienintelis dalykas, kuris visuomenes gali nuvesti toliau, yra gilesnis psichologijos, žmogiškos psichologijos supratimas, narcizų psichologijos, uždarų sistemų supratimas, kaip protas tampa uždara sistema ir kaip egzistuoja potencialas virš to pakilti. Šis pokytis sąmonėje yra vienintelis praktinis sprendimas problemoms, su kuriomis susiduria ne tik Amerika, bet ir daugelis šiuolaikinių šalių. Tai, tiesą sakant, yra vienintelis sprendimas problemoms, su kuriomis susiduria visos šalys, ar jos būtų demokratinės ar ne. Tačiau yra akivaizdu, kad demokratinės šalys yra geriausioje pozicijoje įgyvendinti ir priimti šiuos pokyčius.

Diktatoriai priešinasi bet kokiems pokyčiams

Matote Irane, kaip jie priešinasi bet kokiems pokyčiams. Kodėl? Todėl, kad tiki esantys teisūs. Jie atsijoja viską, kas prieštarauja jų teisumo jausmui, ieškodami tiktai to, kas tai patvirtina, kad ir kokias pasekmes tai turėtų jų pačių žmonėms. Užduokite sau klausimą, kaip galite turėti šį nedidelį valdžios elitą Irane, kuris sukūrė įvairiausius ekonominius sunkumus savo pačių žmonėms, vien dėl to, kad yra absoliučiai įsitikinę savo teisumu? Ir jie nesikeis. Jie nenusileis. Pažvelkite į Xi Jinpingą ir kaip jo nulinė kovido politika Kinijoje sudarė įvairiausius sunkumus žmonėms, sukėlė įvairiausias problemas Kinijos ekonomikai. Tačiau jis negali nusileisti, nes pasakė, kad tai yra pranašesnis politinis sprendimas už tą, kuris buvo priimtas Vakaruose, ir tai yra jo politinis sprendimas, o jis yra pranašiausias Kinijos lyderis, tad jis negali klysti. Jeigu pakeis savo politiką, atrodys, kad prieš tai jis klydo, o to negali būti. Tai neįmanoma. Todėl žmonės privalo toliau kentėti, kad lyderis galėtų išsaugoti savo teisumo jausmą.

Vėlgi, turite akivaizdų Putino pavyzdį. Jis tikėjo esąs teisus prieš invaziją. Jeigu dabar nusileistų, kaip tai atrodytų? Na, atrodytų, kad jis iš tiesų nebuvo teisus. Jisai, 20 metų, kultivavo šį įvaizdį, kad yra neklystantis Rusijos lyderis, kuris žino geriausiai. Jis žino, kad jeigu šis įvaizdis susvyruos, jam bus galas. Jis praras viską, dėl ko dirbo. Kiek toli jis yra pasiruošęs eiti, toliau stumdamas į priekį savo prastai aprūpintą armiją ir kurdamas neišpasakytas kančias žmonėms? Kiek toli jis yra pasiruošęs eiti, siųsdamas raketas į miestus ir gyvenamuosius namus teritorijose, kurios, jo teigimu, dabar jau priklauso Rusijai? Turite diktatorių, kuris žudo savo paties žmones, bombarduoja savo paties miestus, ar bent jau teigia, kad tai yra jo žmonės ir jo miestai, ir niekas Rusijoje nemato šitos beprotybės. O gal jie tai mato? Gal jau pradeda matyti? Ar jie pradeda tai pripažinti, apie tai kalbėti? Nes, vėlgi, gali įvykti pokytis.

Pokytis Rusijoje vyko gilesniuose lygmenyse ilgą laiką, jis leidosi žemyn per identiteto, mentalinę ir emocinę karalijas, ir jį nešė daug dvasingų žmonių Rusijoje. Ne tik pakylėtųjų mokytojų mokiniai, bet ir daugelis kitų dvasingų žmonių Rusijoje. Ne tik šios dispensacijos mokiniai, bet ir ankstesnių pakylėtųjų mokytojų dispensacijų mokiniai, kurie kalbėjo šaukinius ir išsakė prašymus. O taip pat daug, daug žmonių, kurie nėra dvasingi, tačiau kurie atvėrė savo protus naujoms idėjoms, kurie galbūt lankėsi demokratinėse šalyse ir matė, kokia visiškai kita tenai yra atmosfera, kokia tenai yra sąmonė, ir jie pasakė: „Kodėl mes to neturime Rusijoje? Kodėl negalime turėti to Rusijoje?“ Vėlgi, egzistuoja potencialas įvykti pokyčiui, bet kaip galite akivaizdžiai matyti, dabartinė situacija, praktinė, fizinė situacija, yra patekusi į aklavietę. Putinas neturi jokios kitos išeities, kaip tik toliau eiti ta pačia krytpimi. Kas gali tai pakeisti fiziniame lygmenyje? Na, vienintelė išeitis yra pokytis sąmonėje, kad jie staiga nubustų ir tartų: „Bet prezidentas nuogas. Tai nebegali tęstis.“

Už problemos slypinčios sąmonės transcendavimas

Matote, kiekvieną kartą, kai turite situaciją, kuri yra poliarizuota, kuri yra patekusi į aklavietę, kurioje egzistuoja konfrontacija ir atrodo, jog yra beviltiška kažką dėl to padaryti fiziniame lygmenyje, ši situacija buvo sukelta antikristo sąmonės. Nėra jokių galimybių iš antikristo sąmonės vidaus pakeisti situaciją. Negalite išspręsti problemos su ta pačia sąmonės būsena, kuri sukūrė problemą. Tačiau iš tiesų šis posakis turėtų būti: negalite įveikti, negalite transcenduoti problemos, kadangi antikristo sąmonės sukurtos problemos neturi sprendimo. Vienintelis sprendimas yra transcenduoti tą sąmonę, tuo būdu transcenduojant problemą. Kai jau žmonės pamatė, kad karalius yra nuogas, nebeliko jokio reikalo kažką keisti fizinėje plotmėje, kadangi tereikėjo pakeisti suvokimą, ir staiga visi pamatė, ko prieš tai nematė, ir situacija buvo išlaisvinta iš aklavietės. Situacija pradeda judėti ir palaipsniui atsiranda sprendimai. Ateina naujos idėjos. Atsiranda naujos iniciatyvos. Amerika gali labai greitai pereiti į šį suvokimą, kad egzistuoja valdžios elitas. Ir jeigu žmonių sąmonė pasikeis, tuomet ir politinė situacija privalės pasikeisti iš paskos. Kitaip neįmanoma.

Tad dabar, pasakiau ką norėjau šį sekmadienį. Įsivaizduokite, kad krikščionys Amerikoje išgirstų pamokslą šį sekmadienio rytą, kuriame būtų bent kai kurios iš šių idėjų. Įsivaizduokite, koks būtų poveikis. Krikščionys tuomet galėtų tapti progresą nešančia jėga, užuot buvę progresą stabdančia arba lėtinančia jėga, nes jie visą laiką žvalgosi į praeitį, norėdami sugrąžinti visuomenę prie tų tradicinių vertybių, kurios buvo apibrėžtos biblijoje.

Negi iš tiesų manote, kad žmonės, kurie parašė bibliją, ar tai būtų Naujasis ar Senasis Testamentai, manė, kad ji gyvuos 2000 metų ar dar ilgiau, ir kad žmonės ją priims kaip Dievo žodį ir manys, kad jų visuomenės turėtų būti tuo paremtos? Keletas iš jų taip manė, bet dauguma taip nemanė. Jie dažnai neturėjo jokios realios vizijos apie tai, ką daro. Ir jie tikrai nelaikė to, ką užrašinėjo, Dievo žodžiu.

Tad suvokiate, jog nėra jokio būdo ištrūkti iš žmogiškos būsenos, žmogiškos dilemos, neužmezgant ryšio su aukštesne sąmonės būsena, kuri negalėtų būti paversta save pagrindžiančia sistema. Kristaus sąmonė nėra save pagrindžianti, nes ji nuolatos save transcenduoja. Ji visada ieško naujos vizijos, naujo supratimo, visada teka su aukštyn kylančiu visos visatos, visos mūsų Kūrėjo kūrinijos judėjimu.

Tokia yra mano dovana jums, mano džiaugsminga dovana, ir užsklendžiu jus Džiaugsmo Ugnyje, kuria AŠ ESU! Kurią aš atstovauju, kurią spinduliuoju į šią planetą. Pagaukite džiaugsmą. Pažvelkite už tamsių debesų ir murmesių apie tą ar aną. Pakilkite virš baimės, kurioje gyvena esantieji dualistinėje sąmonėje, nesugebantys matyti išeities. Pagaukite Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus džiaugsmą!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels