Mums reikia alternatyvių požiūrių psichologijos profesijoje

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2021 metų rugsėjo 3 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2021 Amerikos vebinare „Artėjant prie Aukso Amžiaus santykių“.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Man yra privilegija ir džiaugsmas atidaryti šią konferenciją, skirtą šiai temai – artėjimui prie aukso amžiaus santykių.

Kodėl mes tai pavadinome „artėjimu“ prie aukso amžiaus santykių? Na, dėl poros priežasčių. Visų pirma, mes jau anksčiau sakėme, kad aukso amžius nėra galutinis rezultatas, niekada nebus taip, kad ateis tokia data, kai galėsite sakyti, kad dabar aukso amžius jau yra įkūnytas, ir tuomet ideali visuomenė egzistuos 1000 metų ar ilgiau. Tai nėra Sen Žermeno vizija, kaip jis jau ne kartą sakė. Aukso Amžius yra besitęsiantis procesas, tai yra vystymasis, kuris tęsis ateinančius 2000 metų. Pamatysite daugiau pokyčių per ateinančius 2000 metų nei matėte per praėjusius 2000 metų. Jeigu pažvelgtumėte į tą laiką prieš 2000 metų, kai buvau įsikūnijusi Jėzaus motina, pamatytumėte, kad įvyko milžiniški pokyčiai bent jau daugumoje visuomenių Žemėje. Žinau, kad galite rasti vietų, kuriose beveik neįvyko jokie pokyčiai. Viena iš šių vietų, žinoma, yra Afganistanas, nes galime paklausti, ar iš tiesų tenai kas nors pasikeitė per praėjusius dvidešimt ar 2000 metų.

Ir vis dėlto, aukso amžius yra nuolatinis procesas, tad aukso amžiaus santykiai nepaliaus keistis laikui bėgant, mums judant vis toliau ir toliau į aukso amžių. Kita priežastis, dėl kurios mes kalbame apie „artėjimą“ prie aukso amžiaus santykių, yra ta, jog mes, žinoma, negalime tikėtis, kad jūs, ir mes nesitikime, kad jūs, mūsų mokiniai, įkūnysite aukso amžiaus santykius čia ir dabar. Mūsų intencija nėra jums duoti galutinį rezultatą, kurį šiuo metu turėtumėte atitikti. Mes jokiu būdu nekeliame jums kažkokio tikslo, kurio negalėtumėte pasiekti. Mes turime intenciją duoti jums tam tikrus mokymus, kurie galės jums padėti pereiti į sekančią jūsų asmeninio augimo, jūsų santykių pakopą, ir šitaip taip pat galėsite padėti patraukti kolektyvinę sąmonę link labiau auksinio amžiaus tipo santykių. Tačiau, žinoma, mes pripažįstame, kad dabartinėje situacijoje Žemėje nėra įmanoma materializuoti tikro aukso amžiaus santykius, net ir labiau išsivysčiusiems mūsų mokiniams, nors jūs iš tiesų galite pradėti prie to artėti.

Kodėl nėra įmanoma įkūnyti aukso amžiaus santykių dabartinėje situacijoje Žemėje? Na, tai iš tiesų yra dalis to, apie ką norime pakalbėti šioje konferencijoje. Matote, mano mylimieji, jeigu pažvelgtumėte į daugumą žmonių pasaulyje, ar jie gyventų šioje kultūroje ar toje kultūroje, labiau išsivysčiusioje kultūroje ar mažiau išsivysčiusioje kultūroje, pamatytumėte tam tikras universalias tendencijas.

Dauguma žmonių turi tam tikrą sąžiningumo jausmą, jie turi tam tikrą pojūtį, kad neturėtumėte būti įstumti į situaciją, kurioje yra dalykų, kurių jūs nežinote, ir kadangi jūs to nežinote, padarote didelę klaidą. Nepaisant to, kad nežinojote, ką iš tiesų darote, nežinojote, kokia iš tiesų yra situacija, nežinojote, kokios iš tiesų bus pasekmės, vis tiek turite gyventi su pasekmėmis. Dauguma žmonių sakytų, kad tai yra nesąžininga.

Žinoma, mes, pakylėtieji mokytojai, su tuo sutinkame, tačiau rūsti gyvenimo Žemėje realybė yra tokia, kad didžioji dalis žmonių pastoviai atsiduria situacijose, kuriose jie nežino visų tos situacijos aspektų ir kaip ji juos paveiks, kaip tai paveiks kitus ir kokios bus pasekmės. Dauguma žmonių nugyvena visą savo gyvenimą labai dramatiškoje neišmanymo formoje apie bazinius savo situacijos ir savo gyvenimo aspektus. Mes, žinoma, siekiame tai pakeisti kaip pakylėtieji mokytojai, ir siekėme tai pakeisti labai ilgą laiką, palaipsniui duodami mūsų taip vadinamą laipsnišką apreiškimą, bet taip pat dirbdami su žmonėmis visose visuomenės srityse, kurie yra atviri gauti naujas idėjas, pastūmėjančias visuomenę į priekį.

Matysite, jeigu pažvelgsite į praėjusius 2000 metų ir pažvelgsite į tą progresą, kuris įvyko, pamatysite, kad labai didelis veiksnys šiame progrese buvo žinių išaugimas, tačiau ne tik žinių išaugimas, bet ir išaugęs suvokimas, pakilęs suvokimas. Kaip jau anksčiau sakėme, tikroji viso progreso varomoji jėga yra šis išaugęs suvokimas apie tai, kaip veikia gyvenimas. Todėl, žinoma, mums judant į aukso amžių, žmonių suvokimas toliau bus keliamas, ir tai, kaip greitai bus įkūnytas aukso amžius, labai stipriai priklausys nuo žmonių gebėjimo ir pasiryžimo kelti savo suvokimą.

Na ir dabar, daugelis žmonių, kaip sakiau, gyvena labai dideliame neišmanyme. Vienas šio neišmanymo aspektas yra tai, kad jie mano, jog šis suvokimo išaugimas, kurį jie gali matyti pažvelgę į praeitį, tiesiog įvyko dėl to, kad žmonės ankstesniuose amžiuose daug ko nežinojo. Buvo tiek daug dalykų, kurių jie tiesiog nežinojo, nes šie dalykai dar nebuvo atrasti. Realybė, žinoma, kaip mes jums jau daug kartų sakėme, yra ta, kad priežastis, dėl kurios žmonės nežinojo, buvo ta, kad kai kurie kiti žmonės ir kai kurios kitos nematerialios būtybės nenorėjo, kad jie žinotų.

Dauguma žmonių mano, kad neišmanymas yra tai, ką mes vadinome nekaltu neišmanymu, kai jūs tiesiog nežinote. Tačiau, žinoma, egzistuoja dvi neišmanymo formos, kurios yra labai dažnos tarp daugumos žmonių. Dauguma žmonių iš tiesų turi šią neišmanymo formą, kurioje yra tam tikri dalykai, kurių jie nenori žinoti, yra tam tikri dalykai, kurių jie nenori matyti. Tačiau šalia viso to, egzistuoja ši agresyvesnė, išorinė neišmanymo forma, nes egzistuoja jėgos ir būtybės šiame pasaulyje, kurios nenori, kad žmonės žinotų, ir jos aktyviai slepia nuo jų žinias. Tai, žinoma, galioja visiems gyvenimo Žemėje aspektams, kaip mes daug kartų apie tai kalbėjome, įskaitant ir savo knygose apie diktatūras, fanatizmą, elitizmą, o dabar ir apie ideologiją. Šioje konferencijoje mes koncentruosimės į faktą, kad viena iš sričių, kurioje žmonės buvo tyčia laikomi neišmanyme apie tai, kokia yra tikroji jų situacija, yra būtent santykių sritis.

Jeigu šiek tiek atsitrauktume nuo santykių, ir yra būtina atsitraukti truputėlį atgal, nes didžiajai daugumai žmonių Žemėje nėra nieko asmeniškesnio už jų santykius, yra labai mažai dalykų, kurie juos emociškai labiau įtrauktų, kurie juos verstų jausti didesnį asmeninį prisirišimą už asmeninius santykius. Kitaip tariant, beveik nėra kito tokio faktoriaus, kuris stipriau įasmenintų žmonių gyvenimus už jų asmeninius santykius. Žinoma, kuo labiau kažkas yra suasmeninta, tuo asmeniškiau jūs tai priimate, tuo tai jums atrodo rimčiau, tuo aklesni jūs esate tam, kas vyksta, tuo sunkiau jums yra tai pamatyti.

Pamėginkime atsitraukti nuo asmeninės situacijos, nuo jūsų asmeninės situacijos, ir tiesiog įsivaizduokime, kad atsitraukiame, iš tiesų pakylame nuo Žemės paviršiaus. Mes fiziškai kylame aukštyn per atmosferą, kylame aukštyn per emocinį lygmenį, kylame aukštyn per mentalinį lygmenį, kylame aukštyn per identiteto lygmenį į aukščiausius identiteto lygmens lygmenis. Iš šios iškilios pozicijos žvelgiame žemyn į Žemę iš didelio atstumo. Mes iš tiesų nesame nutolę dideliu atstumu, ta prasme, kad visi dalykai atrodytų maži ir sunkiai įžiūrimi, bet mes esame išėję iš jūsų asmeninio suvokimo filtro, kuriame viskas atrodo taip svarbu ir taip rimta. Mes galime viską matyti, tačiau yra taip, tarsi žiūrėtume į tai per atstumą.

Na ir dabar, žvelgiant per šį atstumą, į ką atrodo panašūs santykiai Žemėje? Na, visų pirma, turime pažvelgti į Žemę. Kokioje esate planetoje? Tai yra klausimas, kurį didžioji žmonių dalis pasaulyje retai, jeigu iš viso sumąsto sau užduoti. Kokioje aš esu planetoje? Gal yra kitokių planetų, nepanašių į Žemės planetą? Ar gali būti, kad yra planetų, kuriose egzistuoja visiškai kitokios sąlygos nei tos, kurias turime Žemėje? Dauguma žmonių, žinoma, mano, jog yra savaime suprantama, kad „Žemė yra tokia“, kaip jie sako. Tai yra vienintelė planeta, kuri egzistuoja, ar bent jau vienintelė planeta, apie kurią jie žino ar nori žinoti. Taip, kaip viskas yra čia Žemėje, yra vienintelis būdas, kaip viskas gali būti. Jie mano, kad kokie yra santykiai Žemėje, tokie jie ir tegali būti. Galbūt netgi, tokie jie ir turėtų būti.

Jūs, žinoma, žinote, kaip jums daug kartų sakėme, kad egzistuoja ir kitokio pobūdžio planetos, egzistuoja mūsų taip vadinamos natūralios planetos. Ir priešingai joms, Žemė yra nenatūrali planeta, kadangi Žemė yra daug tankesnė, daug tamsesnė, kolektyvinė sąmonė Žemėje yra žemesnė. Todėl, viso to pasekoje, visos sąlygos Žemėje yra daug sunkesnės nei jos yra natūralioje planetoje, kuri yra lengvesnė, kurioje nėra tokio priešinimosi ir tankumo.

Iš tiesų, realybė yra tokia, kad Žemė yra labai labai sunki planeta gyventi. Tai yra ypatingai sunki planeta asmeniniams santykiams. Kai pažvelgiate į gyvenimą Žemėje, ir tai galioja tiek jums, kurie esate dvasingi žmonės, tiek žmonėms, kurie šiuo metu nėra linkę į dvasingumą; galime sakyti, kad visiems žmonėms vienas iš sunkiausių, jeigu ne pats sunkiausias jų gyvenimo aspektas yra asmeniniai santykiai.

Pažvelgiate į daug, daug žmonių ir matote, kad nuo labai, labai ankstyvaus amžiaus, beveik nuo kūdikystės ir vėliau, jie yra labai stipriai veikiami savo asmeninių santykių, šeimos, iš pradžių seserų ir brolių, bet tuomet pradedate lankyti darželį arba mokyklą. Ir dabar tai yra mokytojai ir klasės draugai. Taip pat yra kiti šeimos nariai be jūsų artimiausios šeimos, ir eidami per gyvenimą sutinkate vis daugiau ir daugiau žmonių. Plečiate ratą žmonių, kuriuos pažįstate ir su kuriais bendraujate, o tai reiškia, kad eidami per gyvenimą užmezgate vis daugiau ir daugiau asmeninių santykių.

Daugumai žmonių jų asmeniniai santykiai turi tendenciją darytis vis asmeniškesni. Jie gali pasidaryti labiau konfliktiški, jie gali pasidaryti sunkesni. Žmonės į šiuos santykius gali pradėti žiūrėti vis rimčiau, ir jiems pasidaro sunku nuo jų pakankamai ilgai atsitraukti, kad galėtų paklausti, ar nėra kažkokio kitokio tipo santykių nei tie, į kuriuos jie buvo įmesti šiame gyvenime.

Priežastis, dėl kurios iš pradžių noriu jums duoti šią mintį, yra ta, kad pats pirmas žingsnis, siekiant bet kokių santykių pagerinimo, yra pakankamai ilgai nuo jų atsitraukti, kad bent jau galėtumėte užduoti sau klausimą: „Ar negali egzistuoti kitoks požiūris į šiuos santykius nei tas, kuriuo į juos kol kas žiūrėjau?“ Kaip galite pagerinti arba pakeisti santykius, jeigu nesugebate užduoti šio klausimo? Jeigu net negalite užduoti klausimo, kaip galėsite pradėti procesą? Ar yra geresnis būdas? Tai yra pirmas klausimas, kuris turi būti užduotas, ir negalėsite jo užduoti, būdami taip stipriai įsitraukę į santykius, žiūrėdami į juos taip rimtai, kad tai apakins jus bet kokia alternatyvai.

Tarsi būtų taip, kad jeigu pažvelgtumėte į daugumą santykių Žemėje ir į tuos, kurie yra labai asmeniški, labai rimti, labai intensyvūs, pamatytumėte, kad jie tarsi yra įstatyti į kažkokias vėžes. Yra kalbama apie užstrigusią plokštelę, kuri sukasi toje pačioje dainoje, kartodama tą pačią dainos eilutę ir tuomet bum… ir eilutė yra kartojama iš naujo, ir taip toliau. Tačiau taip pat galėtume sakyti, kad žmonės važinėja amerikietiškais kalneliais, aukštyn ir žemyn, kartais santykiai yra geresni, kartais jie yra blogesni, tačiau jie vis tiek važiuoja tomis pačiomis vėžėmis, kurios atrodo niekada nesikeičiančios, kurios atrodo niekada neatvedančios prie kitokio rezultato. Kodėl taip yra? Kodėl žmonės įstringa šiose vėžėse? Na, vėlgi, čia mums reikėtų pakalbėti apie neišmanymą, kuriame yra dauguma žmonių.

Viena iš didžiausių neišmanymo formų, kalbant apie asmeninius santykius, yra tai, kad dauguma žmonių užaugo neturėdami supratimo apie reinkarnaciją. Todėl į santykius jie gali žiūrėti tik remdamiesi šio gyvenimo perspektyva. Tačiau, mano mylimieji, dauguma asmeninių santykių neprasidėjo šiame gyvenime. Jie savo šaknimis ateina iš daugelio, daugelio gyvenimų, kartais netgi jūsų anksčiausios inkarnacijos Žemėje. Kaip galite pagerinti santykius, jeigu vertinate tik tai, kas įvyko šiame gyvenime? Galite žiūrėt į savo bendravimą su tam tikru asmeniu šiame gyvenime. Kaip pavyzdį paimkime jūsų motiną.

Jūs žiūrite į savo santykius su savo motina, nuo tada kai gimėte, kaip ji jus augino, kaip ji su jumis elgėsi kūdikystėje, kaip ji jus mokė atlikti tualetinius reikalus (kaip froidiški psichologai taip mėgsta nagrinėti), ką ji jums kalbėjo apie jus, kaip ji jus disciplinavo, kaip ji jus barė, kaip ji jus auklėjo būti tam tikro tipo žmogumi. Jūs galite į tai žiūrėti ir galite, žinoma, gauti tam tikras užuominas, remdamiesi tuo, kaip ji su jumis elgėsi, ir remdamiesi tuo, kaip jūs į tai reagavote. Tai jums gali suteikti tam tikrą užuominą, kad egzistuoja tam tikri šablonai, egzistuoja tam tikra dinamika jūsų santykiuose. Tačiau kaip galėsite iš tiesų suprasti šių šablonų gylį, rimtumą, sudėtingumą ir momentumą, jeigu nepradėsite suvokti, kad galbūt jie savo kilme ateina iš keleto, galbūt netgi daugelio ankstesnių gyvenimų. Tiktai tuomet, kai iš tiesų pradedate mąstyti apie šį ilgesnį laiko tarpą, galite pradėti suprasti, kodėl žmonės yra užstrigę savo santykiuose, kodėl jų santykiai yra užrakinti tam tikrose vėžėse.

Mano mylimieji, pažvelkite į paprastą faktą, kurį daugelis žmonių stebėjo savo šeimose. Turite du brolius, kurie beveik nuo kūdikystės nuolatos tarpusavyje konfliktuoja. Galbūt jie negali vienas be kito gyventi, bet taip pat jie negali kartu gyventi nesiginčydami, neerzindami vienas kito ir nemėgindami vienas kitam primesti savo valios. Jie yra tarsi užrakinti šiame žaidime nuo kūdikystės. Jeigu pažvelgsite į tradicinę pasaulietinę psichologiją, kaip galite tai paaiškinti? Kaip galite paaiškinti, kad štai čia matote du brolius, kurie puikiai sutaria, o štai čia yra kiti du broliai, kurie nuolatos konfliktuoja? Kaip galite paaiškinti, kad yra vienas žmogus, kuris turi seserį arba brolį, su kuriuo gerai sutaria, ir turi kitą brolį arba seserį, su kuriais negali sutarti, ir tai prasidėjo jau kūdikystėje arba tada, kai jie buvo labai jauni? Kas gi tokio galėjo nutikti šiems vaikams, kai jie buvo kūdikiai, kad sukeltų tokį konfliktą ir priešiškumą, ir nesugebėjimą susikalbėti?

Tačiau kai priimate reinkarnaciją, jūs, žinoma, žinote, kad jeigu šie santykiai tęsiasi daugelį gyvenimų, na, tai šie broliai ar seserys galėjo konfliktuoti šimtus metų įvairiose inkarnacijose. Jie tai nešėsi su savimi labai ilgą laiką. Ar reikia stebėtis, kad jie ateina į šį įsikūnijimą su šiais šablonais ir todėl pradeda pagal juos elgtis dar lopšyje? Jie gimė kovodami vienas su kitu, nes kovojo vienas su kitu savo paskutiniame gyvenime ir daugybėje ankstesnių gyvenimų. Jeigu šito nesuprantate, kaip galite pažvelgti į savo asmeninius santykius ir matyti, kas iš tiesų vyksta?

Kitas nežinojimo aspektas, žinoma, yra tai, kad žmonės tampa ganėtinai nekantrūs arba jie pasiduoda. Kai kurie žmonės, žinoma, pasiduoda dėl to, kad nemato, kaip galėtų ką nors pakeisti. Toks tiesiog yra tas žmogus ir tokie tiesiog yra mano santykiai su tuo žmogumi. Jie netgi nustoja mėginti, tačiau kiti yra atviri faktui, kad galbūt santykiai galėtų pasikeisti. Jie paskaito kelias knygas apie populiariąją psichologiją, galbūt atlieka įvairius pratimus arba apsilanko terapijoje, ar kad ir ką jie darytų. Tačiau jie mano, kad jeigu šablonas buvo sukurtas šiame gyvenime, turėtų būti lengva jį išrišti. Kai mato, kad kelerius metus su tuo padirbus, neatrodo, jog būtų įvykęs koks nors progresas jų santykiuose, jie tampa nekantrūs kitam žmogui ar sau, ir dažnai pradeda kaltinti save, arba jie, vėlgi, pasiekia tašką, kuriame tiesiog pasiduoda ir taria: „Na, tas kitas žmogus niekada nepasikeis, todėl santykiai niekada nepasikeis“.

Jums, kurie esate dvasingi žmonės, jums čia reikia pripažinti, kad tarp dvasingų žmonių egzistuoja tendencija, kad norite greitų rezultatų. Na ir dabar, žinoma, ši tendencija buvo labai stipriai užprogramuota į kolektyvinę psichologiją, ją užprogramavo visa reklamos industrija, verslai, tačiau galiausiai, žinoma, už viso to stovi puolusios būtybės. Akimirksniu gaunamo pasitenkinimo psichologija – ji jau seniai čia buvo. Ji prasidėjo seniai, tačiau tai akceleravo plastiko amžius, šios nedidelės kortelės, kurias jūs turite savo piniginėje, kuomet jūs galite akimirksniu nusipirkti tai, ko norite, o sumokėti galite vėliau. Tai atvedė prie akimirksniu pasiekiamo pasitenkinimo amžiaus, kuomet daugelis žmonių tikisi, kad jeigu dės tam tikras pastangas, jeigu sumokės pinigus, tuomet turės būti rezultatai. Rezultatai turėtų būti garantuoti ir jie turėtų būti greiti. Net ir dvasingi žmonės buvo to paveikti. Egzistuoja tam tikra tendencija tarp dvasingų žmonių manyti, kad turėčiau gauti akimirksniu matomus rezultatus, atlikęs dvasinę praktiką ar išstudijavęs dvasinį mokymą. Tai dar labiau stiprina daugybė netikrų mokymų ir netikrų guru, kurie žada savo pasekėjams akimirksniu matomus rezultatus.

Turite suprasti, kad yra daug netikrų guru, kurie žada žmonėms, kad jie turi tokį gilų mokymą, turi tokią galingą dvasinę techniką, kad vos kelerių metų praktika jiems duos šiuos nuostabius rezultatus, kuomet visos žmonių problemos bus išspręstos. Jie pakels savo sąmonę ir pasieks kosminę sąmonę vos per kelerius metus, užmerkdami akis ir pamedituodami po 20 minučių ryte ir vakare, ar kad ir kas tenai būtų teigiama. Egzistuoja ištisa šių netikrų guru, žadančių akimirksniu pasiekiamus rezultatus, industrija. Daugelis dvasingų žmonių jaučia, kad jeigu tai iš tiesų yra aukščiausias dvasinis mokymas ir jeigu aš jam pasišvęsiu, turėčiau akimirksniu gauti rezultatus. Jeigu jų negaunate, jūs arba nusiviliate išoriniu mokymu, arba nusiviliate savimi, svarstydami, ką padarėte ne taip. Tačiau, vėlgi, mano mylimieji, jeigu turite santykius, kurie tęsiasi šimtmečius, o galbūt netgi, kaip yra kalbama knygoje Mano gyvenimai – 2 milijonus metų šioje planetoje, kaip galite tikėtis, kad tai galės būti išrišta vos per kelerius metus.

Na ir dabar, tai sakau ne tam, kad jus atbaidyčiau, mes jums perdavėme tam tikrus labai galingus įrankius knygoje „Išsigydykite savo dvasines traumas“ ir kitose knygose, tad galite ganėtinai greitai išrišti daugelį dalykų. Tačiau tiktai tuomet, kai sugrįžtate į tuos labai labai tolimus laikus ir pažvelgiate į šias pačias ankstyviausias patirtis, kurias patyrėte Žemėje. Jūs, žinoma, suvokiate, kad tie iš jūsų, kurie esate avatarai, kad jūsų santykių problemos prasidėjo, kai susidūrėte su puolusiomis būtybėmis, kurios mėgino jus sunaikinti dėl to, kad atėjote į Žemę. Jeigu esate vienas iš pirminių Žemės gyventojų, jūsų santykių problemos taip pat prasidėjo tuomet, kai susidūrėte su puolusiomis būtybėmis, kurios taip pat mėgino jus valdyti ir paversti jus vergu, ar bent jau neutralizuoti jus, kad nebekeltumėte grėsmės jų dominavimui Žemėje. Matote, bet kuriuo atveju egzistuoja tam tikri šablonai jūsų santykiuose, kurie savo šaknimis siekia labai, labai tolimus laikus. Kaip galite tikėtis, jog galėsite šitai labai greitai išspręsti?

Na ir dabar, tai gali būti išspręsta. Daugelis jūsų jau išsprendėte labai gilias problemas savo santykiuose. Daugelis jūsų galite išspręsti šias problemas šiame likusiame gyvenime, daugeliui jūsų nereikės viso šio gyvenimo tai padaryti, tačiau turite turėti tam tikrą kantrybę su savimi ir kitais žmonėmis savo santykiuose, nes dalykams gali reikėti šiek tiek laiko. Todėl jums reikia stebėti šią prasidedančią frustraciją, kurią kai kurie žmonės jaučia, kadangi tamsos jėgos, puolusios būtybės ir netgi jų pačių atskirosios savastys negailestingai šitai išnaudos. Ne veltui buvo pasakyta, kad nusivylimas yra aštriausias ginklas velnio arsenale. Kai tampate šio dvigubo poveikio aukomis – iš pradžių turite projekciją, kad turėtumėte akimirksniu gauti pasitenkinimą, o tuomet turite projekciją, kad jeigu jo negaunate, tuomet kažkas yra ne taip ir nusiviliate. Ir tuomet būsite negailestingai puolami tamsos jėgų, galbūt netgi kitų žmonių, kuriais tamsos jėgos naudosis mėgindamos sukelti jums nusivylimą.

Turite čia suprasti, kad asmeniniai santykiai daugumai žmonių yra pats sunkiausias jų gyvenimo aspektas, pats sunkiausias dalykas, kurį jie daro arba prisiima ant savęs, yra asmeniniai santykiai, o priežastis tam yra labai paprasta. Vėlgi, turite pamąstyti apie reinkarnaciją. Jeigu paimtumėte pasaulietinę psichologiją, jūs žiūrite į vaiką, kuris užaugo namuose, kurie pagal daugumą standartų būtų vadinami normaliais, reliatyviai harmoningais namais. Jis turi tėvą ir motiną, kurie pakankamai gerai sutaria, jie turi gerą ekonomiką, jie gyvena name ir vaikas auga stabilioje aplinkoje. Tačiau pasirodo, kad vaikas nesugeba funkcionuoti gyvenime. Jis gali turėti problemų su pykčiu. Jis gali turėti problemų su piktnaudžiavimu įvairiomis medžiagomis. Jis gali neturėti jokios iniciatyvos, gali nenorėti nieko daryti. Jis gali turėti rimtų psichologinių problemų.

Jeigu paimsite tradicinę psichologiją ir pažvelgsite į daug, daug vaikų pasaulyje, ir tikriausiai kai kuriuos iš jų jūs pažįstate asmeniškai, galėsite sakyti, kad pasaulietinėje psichologijoje, kokia ji šiandien yra, nėra jokio paaiškinimo, kodėl tas žmogus turi tokias rimtas psichologines problemas. Šis asmuo nepatyrė jokių traumų jokiame savo gyvenimo etape. Kaip galite paaiškinti, kad žmonės turi šias rimtas problemas, kai kurie netgi nuo vaikystės, jeigu prieš juos niekas nenaudojo prievartos, jeigu jie nepatyrė jokios traumos? Iš tiesų nerasite jokios priežasties šiame gyvenime, kodėl vaikas turėtų turėti tokią sunkią psichologiją.

Jūs tai galite suprasti tiktai pažvelgdami į reinkarnaciją ir suvokdami, kad šis žmogus turėjo ne tik šį gyvenimą savo psichologijai susikurti. Jis turėjo daug, daug gyvenimų, šimtus ir tūkstančius metų į praeitį. Tuomet jūs pažvelgiate į Žemės planetą, pažvelgiate į tai, ką žinote apie istoriją, apie visus karus, visus konfliktus, visas bado epidemijas, visą skurdą, visas šias sąlygas, kurios egzistavo įvairiose visuomenėse, ir sakote: „Bet iš tiesų turėtume pakeisti savo normalumo apibrėžimą, kadangi atsižvelgiant į reinkarnacijos realybę, atsižvelgiant į tą realybę, kokia buvo ši planeta per pastaruosius kelis šimtų metų, normalus žmogus turi turėti sunkią psichologiją, kadangi normalus žmogus turėjo patirti daug traumuojančių įvykių ankstesniuose gyvenimuose. Šie žmonės negavo absoliučiai jokios pagalbos ankstesniuose gyvenimuose šioms psichologinėms problemoms spręsti, tad jie, žinoma, visa tai atsinešė su savimi į šį gyvenimą. Ir būtent dėl to jie ateina su tokia sunkia psichologija.“

Jeigu galėtume tai pripažinti psichologijos sferoje, tuomet galbūt jie galėtų gauti pagalbą tvarkytis su savo psichologija šiame gyvenime, tačiau jeigu to nepripažįstate, kaip sunku yra padėti tokiems žmonėms? Na, tie, kurie yra psichologai ir yra sąžiningi, žino, kad jie dažnai nežino, ką daryti. Žinoma, psichologai yra ugdomi Vakarų mokslinėje tradicijoje, ir pasekmė privalo turėti priežastį. Tad čia jūs turite klientą, sėdintį jūsų kabinete arba gulintį ant jūsų sofos, kuris jums pasakoja apie tam tikrą savo turimą problemą. Jūs, žinoma, sakote: „Tai yra pasekmė, ji privalo turėti priežastį, privalo būti kažkoks traumuojantis įvykis arba trauma, kuri įvyko to žmogaus gyvenime. Iškasiu viską iš to žmogaus gyvenimo iki pat vaikystės ir pažiūrėsiu, ar čia nėra kažko, ką jis užgniaužė ir netgi to nesuvokia.“

Ir yra pradedamas išvyniojimo procesas, per kurį yra grįžtama iki ankstyvosios vaikystės, ieškant tenai kažko, kas galėjo būti užgniaužta, bet tenai nėra nieko, ką būtų galima rasti. Daugeliui psichologų ateina momentas, jeigu jie yra sąžiningi, kai jie taria, galbūt jie to nepasako, bet bent jau, tam tikra prasme, jie turėtų sakyti: „Aš dabar išvyniojau visą šio asmens gyvenimą iki pat gimimo, ir nerandu jokios traumuojančios patirties, kuri galėtų būti mano stebimo poveikio šio žmogaus psichologijoje priežastimi. Ką man dabar daryti?“ Na, jūs galite arba atsisakyti mėginti surasti priežastį ir tiesiog mėginti sutvarkyti problemą, kaip kai kurie psichologai tai daro. Arba galite pasakyti: „Na, jeigu negaliu rasti priežasties šiame gyvenime, galbūt turėčiau pažvelgti už jo“, kaip kai kurie psichologai taip pat daro. Tai, žinoma, gali pasikeisti ir iš tiesų pasikeis, mums pereinant į aukso amžių – įvyks pokytis visoje psichologijos sferoje.

Žinoma, vienas iš santykių aukso amžiuje aspektų bus, kaip sakiau, išaugęs suvokimas apie tai, ir būtent apie tai čia kalbėjau, apie šį vieną šio aukštesnio suvokimo aspektą. Mums pereinant toliau į aukso amžių, atsiras augantis suvokimas, kad žmonės, visų pirma, yra psichologinės būtybės. Kiekvienas žmogaus gyvenimo aspektas yra veikiamas to žmogaus psichologijos. Todėl, jeigu norime padėti žmonėms su jų psichologija, privalome giliai pažvelgti į žmogaus psichologiją, kad atrastume šių šablonų, disfunkcionalumo, traumų, kurias stebime priežastį. Mums judant tolyn į aukso amžių, atsiras augantis suvokimas apie reinkarnacijos realybę, bus pradedama tai pripažinti. Tai neįvyks tam tikros religijos kontekste. Nebus taip, kad žmonės Vakarų pasaulyje staiga taps induistais ar budistais, kaip daugelis žmonių projektuoja, kad jeigu galvosite apie reinkarnaciją, tapsite induistu arba budistu. Taip nėra.

Įvyks taip, kad atsiras universalus reinkarnacijos realybės suvokimas, paremtas darbu su žmonių psichologija ir paremtas žmonių ankstesnių gyvenimų prisiminimu, ir naujų tipų terapijomis, kurių kai kurios jau buvo išvystytos, pavyzdžiui, hipnoterapija, per kurią žmonės gali atskleisti savo ankstesnius gyvenimus, bent jau pakankamai, kad pamatytų tam tikros traumos priežastį, išspręstų tą traumą, ir štai, jie būtų laisvi nuo traumos savo dabartiniame gyvenime, bet tiktai dėl to, kad grįžo pakankamai toli į praeitį, kad ją atskleistų ir su ja sąmoningai dirbtų, tuo būdu išrišdami traumą, kurią jie gavo ne šiame gyvenime.

Vienas didžiausių pokyčių, kuris įvyks aukso amžiuje, ir jis nėra taip toli, yra tai, kad mes įveiksime, žmonės įveiks tai, ką kalbėjome savo knygose apie fanatizmą, elitizmą ir ideologiją. Žmonės įveiks Gautamos taip pavadintą „ideologinį mąstymą“, kuomet jie žiūri į gyvenimą ir sako: „Štai čia yra mūsų ideologija, štai yra mūsų nuostabi teorija apie tai, kaip gyvenimas turėtų veikti. Privalome atrasti būdus patvirtinti ir pagrįsti tą teoriją, nes ji privalo veikti ir todėl privalo duoti rezultatus, kuriuos mes trokštame gauti.“

Viena iš sričių, kuri turi potencialą būti tarp pirmųjų, patirsiančių šį persilaužimą, yra būtent psichologija, kadangi tiek daug psichologų pasiekė tą frustracijos tašką, kai jie padarė viską dabartinės psichologijos teorijos ribose, kad padėtų savo pacientams, tačiau jie negali padėti savo pacientams. Jie privalo pažvelgti: „O gal egzistuoja kažkoks kitas metodas? Gal egzistuoja koks nors kitoks požiūris, kuris galėtų padėti mano klientams įveikti šias gilias traumas?“ Net jeigu jie netikėtų reinkarnacija pažodžiui, jie vis tiek gali naudoti tam tikras terapijos formas ir padėti savo klientams. Kai kurie psichologai ryžosi tai daryti, jie netgi pasakė: „Esmė čia nėra įrodyti ar paneigti, ar reinkarnacija yra tikrovė. Vienintelis dalykas, kuris man šiuo metu rūpi, yra praktiniai rezultatai. Ar galiu savo klientą pravesti per seriją praeities gyvenimų regresijų ir padėti šiam klientui kažką išspręsti savo psichologijoje? Jeigu tai veikia, tuomet man nėra svarbu, kodėl ar kaip tai veikia“.

Tai, žinoma, nėra aukščiausias požiūris, kuris bus priimtas aukso amžiuje. Tačiau kaip tarpinis žingsnis jis yra ganėtinai priimtinas. Tai yra praktinė realybė, kuomet tariate: „Na, jeigu mūsų dabartinis metodas, kuris yra ideologinis metodas, paremtas idėja, kaip pasaulis turėtų veikti, jeigu tas dabartinis metodas neveikia, ar galime atrasti metodą, kuris veiktų? Ir tuomet, žinoma, mes galime padėti savo klientams, ir jeigu tai veikia, mes jį naudosime. Kodėl neturėtume jo naudoti? Jeigu atrandame kažkokį natūralų vaistą ar kažkokią cheminę medžiagą, kuri padeda žmonėms įveikti fizinę ligą, na tai aišku mes ją naudosime, net jeigu nežinome, kaip tiksliai ji veikia, mes tiesiog pastebėjome, kad ji veikia.“

Tai, ką čia iš tiesų matote, yra, kad šis pokytis, apie kurį kalbu ir kuris jau pradeda vykti daugelyje žmonių, tačiau šis pokytis, apie kurį kalbu, yra tai, kad žmonės priimtų praktinį, realistišką požiūrį tardami: „Kas gali padėti? Kas veikia? Kas iš tiesų padeda žmonėms?“ Jie yra pasiruošę pažvelgti už savo dabartinio požiūrio, savo dabartinės ideologijos, savo dabartinio mokslo ribų, nes argi iš tiesų, galiausiai, yra taip svarbu, koks yra aukščiausias supratimas? Svarbiausia yra, kad tai veikia. Tai yra žmonės, kurie, užuot priėmę ideologinį požiūrį, jie priima praktinį požiūrį ir žiūri, kaip galėtume padėti kitiems, ir tuomet mes tai darome.

Kitas pokytis, kuris, kaip sakiau, įvyks mums pasistūmėjus šiek tiek toliau į aukso amžių, yra tai, kad atsiras šis suvokimas, jog žmonės visų pirma yra psichologinės būtybės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekvienas žmonių gyvenimo aspektas yra veikiamas jų asmeninės psichologijos. Akivaizdu, kad jų asmeninius santykius veikia jų asmeninė psichologija. Tai reiškia, kad kai turite santykius tarp dviejų žmonių, ar netgi daugiau žmonių, negalite, kaip yra linkę daryti daugelis santykių konsultantų ar terapeutų, žiūrėti į santykius, žiūrėti į šeimą, žiūrėti į tai kaip į vienetą.

Jūs iš tiesų turite pradėti žiūrėti į individualią čia dalyvaujančių žmonių psichologiją. Kokius jie turi šablonus? Egzistuoja tam tikras požiūris, kurį galite rasti ne tik tarp terapeutų, bet ir tarp daugelio kitų žmonių. Tai yra požiūris, kad jeigu esate santykiuose su kitu žmogumi ir turite tendenciją supykti, tuomet taip yra dėl to, kad kitas žmogus padaro kažką, kas jus supykdo. Jūs žiūrite, kokia yra dinamika santykiuose. Ką kitas žmogus daro, kas jus supykdo, ir tuomet galite sakyti: „Na, ar galėtų kitas žmogus pakeisti savo elgesį, kad jūs nebepyktumėte?“ Nesakau, kad tai nėra dalis proceso, tačiau realybė yra, kuri ims darytis vis akivaizdesnė, mums pajudėjus šiek tiek toliau į aukso amžių, kad jūsų pyktis nebuvo sukeltas kito žmogaus. Jūsų pykčio priežastis yra šablonai jūsų psichologijoje, kurie savo kilme gali ateiti iš daugelio praeities gyvenimų. Jūs galėjote turėti gyvenimus su tuo kitu žmogumi. Bet galėjote ir neturėti. Iš tiesų gali būti taip, kad tas pykčio šablonas atsirado nepriklausomai nuo to žmogaus, kuris šiuo metu yra jūsų sutuoktinis ar antroji pusė, ir todėl jis to nesukėlė.

Įvyks taip, kad prasidės didelis pokytis, ir, žinoma, kai kurie terapeutai, kurie yra progresyvesni, kūrybiški, pažangiai mąstantys, jau atliko šį pokytį. Pokytis, kuris įvyks, yra tai, kad santykiai tarp dviejų žmonių nėra priežastis to, kas vyksta individualiose dviejų žmonių psichikose. Santykiai tėra tai į išorę iškeliantis katalizatorius. Santykiai padaro regima tai, kas egzistuoja kiekvieno iš dviejų žmonių pasąmonėje. Todėl, jeigu norite pakeisti santykių dinamiką, privalote eiti į individualią dviejų žmonių psichiką ir pradėti dirbti nuo jos.

Tai yra pokytis, kuris jau yra pakeliui, tačiau jis įgis momentumą ir jūs galite padėti atnešti tą momentumo pokytį arba galite padėti sukurti ir sustiprinti tą momentumą. Jūs tai galite padaryti keliais būdais. Jūs tai galite, žinoma, padaryti išsakydami tam prašymus. Tačiau jūs taip pat galite tai padaryti, patys atlikdami pokytį, pažvelgdami į savo santykius ir tardami: „O jeigu mano partneris nėra mano reakcijos priežastis? O jeigu mano partneris tiesiog padaro kažką regima mano psichologijoje, ir tai yra tas kažkas mano psichologijoje, kas sukelia reakciją mano partneryje?“ Na ir dabar, atkreipkite dėmesį, nesakau, kad jūsų partneris neturi psichologinių problemų. Labai gali būti, kad jis gali turėti rimtų psichologinių problemų. Bet tai nėra jūsų rūpestis. Todėl, kad jūsų rūpestis yra, jeigu esate dvasios mokiniai, kaip galiu daryti dvasinį progresą? Kaip galiu užsitarnauti savo pakylėjimą?

Kaip jau anksčiau sakėme, jūs ir jūsų partneris neužsitarnausite savo pakylėjimo kartu. Yra toks populiarus posakis: „Komandoje nėra ‘aš’.“ Tačiau yra šis aš, ta prasme, kad jūs nepakylate kaip komanda. Taip, daugelis dvasingų žmonių gali, žinoma, sustiprinti vienas kito augimą ir kartu kelti savo sąmonę, tačiau galiausiai kiekvienas žmogus pakyla kaip individas. Jūs vieni pereinate per tuos vartus į pakylėtąją karaliją ir tampate pakylėtuoju mokytoju. Tai reiškia, jog kad užsitarnautumėte savo pakylėjimą, jums reikia išspręsti savo psichologiją, o ne savo partnerio psichologiją, ne savo tėvo psichologiją, ne savo motinos psichologiją, ne savo vaikų psichologiją. Jums reikia išspręsti savo psichologiją. Jeigu ryšitės atlikti šį pokytį, kaip, žinoma, daugelis jūsų jau tai padarėte, šitaip jūs padėsite pakelti kolektyvinę sąmonę ir atnešti šį pokytį, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių (nes tai nebus vien terapeutai, tai taip pat bus terapeutų ieškantys žmonės) atliks šį pokytį ir tars: „Tiesiog pažvelkime į individualią psichologiją.“

Šis pokytis, kuris įvyks, iš tiesų yra daugiabriaunis ir ganėtinai gilus. Jeigu pamąstysite apie tai, ką ką tik pasakiau, užuot žiūrėję į santykius tarp dviejų žmonių kaip į vienetą, jūs juos padalinate į dvi atskiras sferas. Tai, tiesą sakant, turėtų labai derėti su Vakarų moksline tradicija, kuomet jūs visada siekiate suskaidyti dalykus į mažesnius vienetus. Bet dabar kalbu ne apie tai. Jus pažvelgiate į kiekvieno asmens individualią psichologiją. Tai, ką dažnai matote daugelyje santykių, bent jau tokiuose santykiuose, su kuriais susiduria terapeutai, yra, kad turite du žmones, vienas yra atviras terapijai ir kažką daro dėl santykių, o kitas nėra, ar bent jau rodo nenorą tai daryti. Dažnai, žinoma, būtent moteris santykiuose (jeigu tai yra santykiai tarp vyro ir moters), būtent moteris yra atviresnė terapijai už vyrą. Taip yra ne visada, bet dažnai yra būtent taip. Turite šią situaciją, kurioje turite įtemptus santykius, vienas žmogus nori kažką dėl jų padaryti, eina pas konsultantą, tačiau patarimas, kurį moteris iš jo gauna, yra toks: „Na, mes galėsime kažką iš tiesų padaryti tik tuomet, jeigu į terapiją taip pat atsivesite ir savo vyrą.“ Tad dabar ji turi daryti spaudimą savo vyrui jau ir taip įtemptuose santykiuose, mėgindama priversti jį daryti kažką, ko jis nenori daryti. Daugeliu atvejų, tai tiesiog sukuria priešiškumą ir įtampą, kuri iš tiesų neduoda pozityvaus rezultato. Tam, žinoma, yra išimčių, bet aš jums rodau tendenciją.

Kai pripažįstate, kad santykiai iš tiesų yra tarp dviejų individualių žmonių, kurių kiekvienas turi savo individualią psichologiją, tuomet galite sakyti: „Gerai, aš esu vienas partneris santykiuose. Tarp mūsų yra tam tikra įtampa, susiduriame su tam tikrais sunkumais. Dėl šios įtampos man yra sunku komunikuoti su savo partneriu, man yra sunku priversti savo partnerį pasikeisti ir padėti jam pamatyti terapijos reikalingumą. Ką galiu padaryti? Ar vienintelė mano galimybė yra mėginti versti savo partnerį jėga?“ Ne, kita jūsų galimybė yra tarti: „Su kuo man reikia dirbti savo pačios psichologijoje? Ką čia turiu išspręsti? O jeigu tiesiog susikoncentruočiau į mėginimą kuo daugiau visko išspręsti savo individualioje psichologijoje? Argi negali būti taip, kad tai taip pat pakeistų mūsų santykių dinamiką?“

Žinau, kad daugelis jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, jau atlikote šį pokytį. Tačiau tiesiog pažvelkite į pasaulį ir pažiūrėkite, kiek daug žmonių niekada apie tai netgi negalvojo. Jie niekada apie tai negalvojo, kadangi jie, kaip sakiau, yra taip stipriai apakinti savo santykių intensyvumo ir rimtumo, kad projektuoja: „Tai mano partneris yra toks, ir todėl turiu šitaip reaguoti, ir negalėsiu pasikeisti, jeigu mano partneris nepasikeis.“ Tai, žinoma, yra melas, kuris buvo stiprinamas puolusių būtybių labai ilgą laiką šioje planetoje ir kitose planetose, kuriose jos buvo, kadangi jos visada mėgina įstumti žmones į šią situaciją, kurioje du žmonės, vyras ir žmona, kiekvienas projektuoja, kad tai yra kito asmens kaltė, ir kad būtent jiems reikia pasikeisti, o aš negalėsiu pasikeisti, jeigu mano partneris nepasikeis.

Kodėl puolusios būtybės tai daro? Todėl, kad tuomet tie du žmonės iš tiesų įstringa, jie įstringa tame šablone. Kaip jie kada nors galės iš jo išsilaisvinti? Jie negali to padaryti. Todėl, kad per labai ilgą laiką puolusios būtybės sukūrė šiuos vyrų ir moterų vaidmenis. Tai yra dar vienas dalykas, kuris reiškia, kad žmonės yra apakinti, kai jie eina į santykius, kadangi nesuvokia, kokie galingi yra šie kolektyviniai šablonai. Galime sakyti, jog daugelis žmonių yra apakinti kitu būdu, nes jie nesuvokia, kad egzistuoja toks dalykas kaip kolektyvinė sąmonė, kad jie yra jos dalis, kad jie yra jos veikiami.

Jie nesuvokia, kad egzistuoja šie šablonai, kuriuos mes pavadinome „padarais“, kolektyvinėje sąmonėje, kurie sieks juos paveikti individualiai. Žmonės nesuvokia, kad labai ilgą laiką šioje planetoje egzistavo ši projekcija, kad vyrai yra dominuojantys. Vyrai yra galingesni, būtent vyrai viskam turėtų vadovauti, o moterys turėtų jiems paklusti, nusižeminti.

Na, tiesiog pažvelkite, prie ko tai privedė daugelyje skirtingų kultūrų. Pažvelkite į visą patriarchalinę kultūrą, patriarchalinį mąstymą, kad moterys turėtų žinoti savo vietą. Moterys turėtų išpildyti tam tikrą vaidmenį ir būti paklusnios vyrams bei jiems tarnauti. Ar yra nors viena kita idėja ar idėjos, kurios būtų sukėlusios daugiau problemų santykiuose nei ši viena idėja? Kad vyrai turėtų būti pranašesni už moteris santykiuose tarp dviejų žmonių? Ir štai čia, ateinantis iš istorijos ūkų, buvo sukurtas labai labai galingas kolektyvinis padaras, kuris veikia visus vyrus ir moteris, kurie išdrįsta užmegzti santykius. Ir štai čia, vyras ir moteris yra užrakinami į tam tikrą šabloną, ir kai šis šablonas tampa intensyvesnis ir paveikia juos abu negatyviai, jau yra sukuriama įtampa. Kaip tuomet jie gali susėsti ir neutraliai apie tai pasikalbėti, tvyrant tai įtampai?

Na ir dabar, jūs matote situaciją, apie kurią kalbėjome, kad nuo 2020 metų bus moterų dešimtmetis. Tačiau jūs netgi galite matyti, kad daugelį metų, netgi dešimtmečių, moterys buvo atviresnės pokyčiui. Būtent moterys dažnai būdavo tos, kurios mėgindavo pakeisti santykių pobūdį. Tačiau santykiai jau yra užrakinti šablone, kadangi vyrai tariamai turi būti tokie, o moterys tariamai turi būti tokios. Tai reiškia, kad vyrai ir moterys turėtų kalbėti vienas su kitu, arba nekalbėti vienas su kitu, tam tikru būdu. Jie jau buvo užrakinti šablone, kuris tęsiasi tūkstančius metų.

Kaip vyras ir moteris gali iš to išsilaisvinti, iš šio labai seno šablono, šio labai stipraus šablono kolektyvinėje sąmonėje? Na, daugumoje atvejų, jie negali to padaryti. Kai kuriais atvejais, jie sugeba tai padaryti, ir taip yra dėl to, kad tiek vyras, tiek moteris savo ankstesniuose gyvenimuose pradėjo kvestionuoti šiuos tradicinius vaidmenis. Jūs, žinoma, matote kai kuriose progresyvesnėse šalyse, kad santykiai tarp vyrų ir moterų pasikeitė dramatiškai per keletą pastarųjų dešimtmečių, ir moterys tapo labiau išlaisvintos arba atsirado didesnė lygybė, ir didesnė lygybė atsirado mąstyme, ir dabar vyrai ir moterys gali kalbėtis apie dalykus, apie kuriuos ankstesnės kartos negalėjo kalbėtis.

Iš tiesų buvo padarytas progresas. Norint iš tiesų akceleruoti šį progresą, turi atsirasti šis suvokimas, kad moteriai nėra būtina atsivesti savo vyrą į santykių terapiją, kad būtų galima pagerinti santykius. Moteris, ar, tiesą sakant, ir vyras, jeigu yra atvirkščiai, gali sakyti: „Susikoncentruosiu į savo psichologiją. Žiūrėsiu į savo partnerį tiesiog kaip į aidą – akustinę dėžutę, kuri atmuša man tai, ką projektuoju, nors sąmoningai to nesuvokiu. Tad pasakysiu: Ką mano reakcija į mano vyrą sako apie mano psichologiją ir kaip galiu tvarkytis su šia psichologija, prisikasti iki jos dugno ir ją išspręsti?“

Tai, atvirai kalbant, yra revoliucinis pokytis. Jeigu moterys ir, žinoma, kai kurie vyrai, tačiau jeigu daugelis moterų pasaulyje, ypač labiau išsivysčiusiose šalyse, atliks šį pokytį, jis po kurio laiko padarys labai dramatišką poveikį kolektyvinei sąmonei, nes nutiks taip, kad šios moterys pradės išspręsti dalykus, gilius šablonus savo psichologijoje, kurie ateina iš daugelio gyvenimų.

Ir staiga, kai nebeturėsite to šablono savo psichologijoje, nebereaguosite į savo vyrą taip, kaip reagavote iki išrišdamos tą šabloną. Kas tuomet nutiks? Na, gali nutikti keletas dalykų. Vienas iš jų yra tai, kad jūsų vyras gali pasakyti: „O, puiku, ji nebesiskundžia ir nebesikabinėja, galiu toliau gyventi taip, kaip man yra patogu.“ Arba vyras iš tiesų gali pasikeisti ir suvokti: „O, man iš tiesų nereikia elgtis su savo žmona taip, kaip mačiau savo tėvą elgiantis su mano motina.“ Jis gali iš tiesų pasikeisti. Jis gali pakeisti savo elgesį. Jis netgi gali pradėti tirti savo psichologiją, jis gali būti įkvėptas savo žmonos pasikeisti ir tarti: „Oho, ji iš tiesų pasikeitė. Ar tai iš tiesų įvyko dėl visų tų terapijų, kuriose ji lankėsi? O gal ir aš galėčiau pasikeisti?“

Žinoma, jeigu vyras nenori keistis, kas tuomet nutiks? Na, vėlgi, vienas iš dviejų dalykų gali nutikti moteriai. Ji gali pasakyti: „Na, tiesą sakant, kai dabar nebeturiu šios reakcijos į savo vyrą, galiu su juo gyventi. Mūsų santykiai nėra jau tokie blogi. Mes turime vaikus, turime pareigas. Galiu su tuo gyventi, bent jau kurį laiką. Galbūt, kai vaikai užaugs, aš dar kartą į tai pažvelgsiu.“ Arba moteris gali pasakyti: „Taip, dabar, kai jau nebeturiu šios reakcijos, galiu gyventi su savo vyru, bet ar tikrai noriu tai daryti? Ar tokių santykių aš iš tiesų noriu, o gal noriu kitokių santykių?“ Kaip jau anksčiau sakėme, jeigu pasikeisite, tuomet arba jūsų partneris pasikeis, arba jūs pakeisite savo partnerį ir susirasite tokį partnerį, kuris bus daugiau išsprendęs savo psichologiją kaip ir jūs, ir todėl galėsite turėti aukštesnę santykių formą.

Na ir dabar, aš jums jau daug ką čia daviau. Tačiau noriu pakalbėti apie dar vieną dalyką, nors tai yra įžanginis diktavimas šiai konferencijai, tačiau suprantate, kad turėdami tik dvi sesijas per dieną, turime gerai padirbėti. Kai šis pokytis link reinkarnacijos pripažinimo iš tiesų įgis momentumą, bus daug klausimų, kuriuos bus galima užduoti apie santykius. Žinoma, galėtume sakyti, kad dauguma žmonių šiandien gyvena neišmanyme, kadangi jie nežino apie reinkarnaciją. Tačiau koks yra, taip sakant, reinkarnacijos omega aspektas? Tai, žinoma, yra karma.

Jūs esate dvasingi žmonės. Jūs visi esate su tuo susipažinę, bet apsižvalgykite aplink save daugumoje visuomenių – dauguma išsivysčiusių visuomenių Žemėje visiškai ignoruoja karmos koncepciją. Galite savęs paklausti: „Ar tai iš tiesų yra tvaru?“ Turite šias šalis, kurios daugeliu atžvilgiu yra labai išsivysčiusios, jos yra pasiekusios nuostabių rezultatų lyginant su tuo, kur buvo prieš dvi ar tris kartas. Tačiau jos vis dar visiškai nieko neišmano apie pamatinį gyvenimo Žemėje aspektą, kuris yra tai, kad viskas, ką jūs darote, yra daroma su energija. Jūsų veiksmai suteikia energijai tam tikrą vibraciją ir ši energija lieka su jumis jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, ir ji lieka su jumis iš gyvenimo į gyvenimą, kol jūs kažką dėl jos padarote.

Jūs čia matote, kad jūsų veiksmas gali turėti tam tikrą fizinę pasekmę. Daugumoje šių išsivysčiusių šalių, jie sakytų, kad jeigu einate pirkti naudotą automobilį, ir pardavėjas žino, kad variklis yra nusidėvėjęs, tačiau jums nesako; jūs pasirašote sutartį, pasiimate paskolą ir galvojate perkantys gerą automobilį, ir išvažiuojate iš naudotų automobilių pardavimo aikštelės. Po trijų savaičių variklis sudega ir naudotų automobilių pardavėjas tai žinojo, bet jums nepasakė. Štai čia yra fizinė pasekmė ir dauguma šių išsivysčiusių šalių sakytų: „Na, jūs neturėtumėte atsakyti už šią pasekmę, nes juk nežinojote – jeigu būtumėte žinoję, nebūtumėte pirkę automobilio. Naudotų automobilių pardavėjas turėjo jums tai pasakyti, ir todėl jis privalo grąžinti jums jūsų pinigus.“

Na, mano mylimieji, visos šios labai išsivysčiusios šalys nenori, kad jų vaikai žinotų, jog viskas, ką jie daro, kuria karmą. Karma yra pasekmė. Na ir dabar, gali būti tam tikri dalykai, kuriuos vaikai daro, kurie gali turėti fizinę pasekmę. Šios labai išsivysčiusios visuomenės nori, kad jų vaikai žinotų apie fizines pasekmes. Jeigu paliesite karštą krosnelę, nusideginsite pirštus. Jeigu eisite per gatvę, nepažiūrėję į dešinę ir į kairę, jus gali partrenkti automobilis. Šios visuomenės nori, kad jų vaikai viską sužinotų apie fizines pasekmes, idant galėtų apsisaugoti.

Jos nenori, kad jų vaikai žinotų apie nefizines pasekmes, kurias sukelia jų veiksmai ir kaip tai sukuria karmą, kaip tai paveikia energiją, kuri kaupiasi jų emociniuose kūnuose, jų mentaliniuose kūnuose, jų identiteto kūnuose, ir paveikia šiuos vaikus labai, labai giliais būdais. Tai paveikia tai, ką jie apie save jaučia, ką jie jaučia apie gyvenimą, ką jie mąsto, kaip aiškiai jie sugeba mąstyti, apie ką jie sugeba samprotauti. Tai netgi veikia, kaip jie save mato.

Šios labai išsivysčiusios visuomenės, kurios visos žino tai, ką sakė Einšteinas – kad viskas yra energija; jos nenori, kad jų vaikai žinotų labai paprastą faktą, kad jie turi keturis kūnus, iš kurių trys nėra fiziški, jie yra, kaip galėtume juos pavadinti, energetiniai kūnai, nors, žinoma, fizinis kūnas taip pat yra energetinis kūnas, bet bent jau jie yra nefiziški energetiniai kūnai. Taip kaip nuodai, cheminės medžiagos, radiacija ir sunkieji metalai gali susikaupti fiziniame kūne, lygiai taip pat nuodingos emocijos, nuodingos mintys ir nuodingas tapatumo jausmas gali susikaupti trijuose aukštesniuosiuose kūnuose. Kuo daugiau tai kaupiasi, tuo stipriau tai veikia žmonių jausmus, jų mąstymą, kaip jie į save žiūri. Šios labai išsivysčiusios visuomenės kažkodėl nenori, kad jų vaikai apie tai žinotų. Jos iš tiesų neoficialiai sankcionuoja, kad visi jų vaikai užaugtų neturėdami jokio supratimo apie vieną iš pačių pamatinių gyvenimo Žemėje faktų – kad viskas, ką jūs darote, yra daroma su energija, ir viskas, ką jūs darote, paveikia energiją, kuri kaupiasi ir jus veikia. Labai paprasta.

Tai yra tai, kas Rytuose yra vadinama karma. Jūs taip pat galite tai tiesiog vadinti „energetine pasekme“. Galite tai vadinti kokiu nors kitu savo sugalvotu įmantriu pavadinimu, tai nėra svarbu. Tai yra realybė. Tai yra realybė, kurią netgi būtų galima padaryti regimą su technologija, kuri jau egzistuoja, su skaitmeninėmis kameromis prijungtomis prie kompiuterių. Bet netgi tiesiog kalbėdamiesi su žmonėmis, žiūrėdami į žmones, net ir daugelis psichologų labai greitai galėtų atlikti šį persilaužimą, pripažindami, kad psichinė būsena, psichologinė būsena, psichologinė liga turi energetinį komponentą. Nėra sunku, mano mylimieji, pažvelgti į pacientą, kuris patyrė sunkią emocinę traumą, ir matyti, kad to žmogaus emociniame kūne susikaupė tam tikros rūšies energija. Galite matyti šio žmogaus gyvenime, kaip šis kaupimasis darėsi vis intensyvesnis, ir kuo intensyvesnis jis tampa, tuo labiau jis luošina žmogų emociškai. Argi sunku yra tai suprasti?

Tiesiog pažvelkite į tai, kas jau buvo pastebėta, apie ką jau kalbėjo daugelis psichologų, ir tiesiog išryškinkite tai ir supraskite: „Jeigu iš tiesų norime padėti savo pacientams, turime atrasti būdą jiems padėti įveikti šią susikaupusią emocinę energiją.“ Ar netgi pažvelkite į faktą, kad tam tikri žmonės yra užstrigę šablone, kuriame į save, į savo gyvenimą ir į savo santykius gali žiūrėti tik tam tikru būdu, ir taip yra dėl to, kad yra susikaupęs tam tikras energijos kiekis mentaliniame kūne. Ši energija veikia kaip magnetas, traukiantis šių žmonių sąmoningą protą mąstyti tam tikrais šablonais. Žmogus nesugeba mąstyti už šių šablonų, kadangi energija turi tokį stiprų magnetinį poveikį, kad ji traukia jų protą.

Arba nueikite į identiteto kūną ir suvokite, kad kai kurie žmonės yra taip stipriai užstrigę tam tikrame tapatumo jausme. Pavyzdžiui, jūsų taip vadinami narcizai, apie kuriuos atsiranda vis didėjantis suvokimas psichologijos profesijoje. Na, argi nebūtų įmanoma pamatyti, kad narcizai turi šį labai, labai stipriai užrakintą tapatumo jausmą, ne tik apie tai, kas jie yra, bet ir apie tai, kas jie yra santykyje su kitais žmonėmis? Ar negali būti, jog taip yra dėl to, kad šių žmonių identiteto kūnuose yra susikaupusi tam tikra energija, kuri veikia kaip kalėjimas, kuriame būdami žmonės negali matyti? Jie nesugeba išeiti iš to kalėjimo ir pažvelgti į save, į kitus žmones ir į savo santykį su kitais žmonėmis jokiu kitu būdu. Jie yra užstrigę šablone. Jeigu norime padėti šiems žmonėms, turime atrasti būdą padėti jiems įveikti šią susikaupusią energiją. Argi tiek daug yra prašoma?

Žinoma, vėlgi, kai kurie terapeutai jau yra pradėję mąstyti į tą pusę, tačiau aš čia nukreipiu šį impulsą į kolektyvinę sąmonę, kad jis galėtų pasklisti tarsi ratilai vandenyje, kad vis daugiau ir daugiau žmonių tai pagautų. Kaip jau anksčiau sakėme, staiga žmogus, kuris apie tai ilgą laiką mąstė, staiga šis žmogus patiria persilaužimą. Ir dabar staiga keletas dalykų susijungia ir tampa akivaizdu, kad taip tiesiog yra. Su šiuo pripažinimu ateina pasiryžimas išmėginti įvairius metodus. Kai pamatote, jog tai veikia, na, galime nesuprasti, kaip tiksliai tai veikia, bet tai veikia. Ir būtent tai yra svarbiausia.

Matysite, mano mylimieji, kad artimoje ateityje įvyks pokytis psichologijos profesijoje. Aš čia kalbu plačiausia prasme, ne tik apie žmones, kurie turi universitetinį psichologo ar psichiatro laipsnį, bet ir apie žmones, kurie siekia padėti kitiems žmonėms su jų psichologija įvairiais būdais. Įvyks pokytis ir atsiras naujo tipo terapeutai, konsultantai, ar kad ir kaip norėtumėte juos vadinti.

Tai yra žmonės, kurie yra atviri naujoms idėjoms, kurie eksperimentuoja ir kurie iš tiesų gali padėti savo klientams ir gauti rezultatus. Matysite, kad įvyks taip, kaip visada būna, kai vyksta šie dalykai, kad pati psichologijos profesija, profesijos institucijos užsispirs, kaip yra sakoma, ir įsikibusios laikysis savo „išbandytų ir veikiančių“ principų. Visas naujoves jie vadins šarlatanizmu ir pseudomokslu, ir mėgins tai užgniaužti. Tačiau įvyks dar viena revoliucija iš apačios, nes vis daugiau ir daugiau žmonių, taip vadinami paprasti žmonės, ims sakyti: „Man nerūpi, ką sako psichologijos profesija. Man rūpi rezultatai, ir jeigu šis žmogus gali man padėti, aš eisiu pas tą žmogų.“ Ir tai galiausiai privers psichologijos profesiją pasikeisti, nes jie suvoks, kad yra paliekami nuošaly. Jie tampa marginalais. Niekam jie neberūpi, išskyrus tuos, kurie yra vidiniame „tikrųjų“ profesionalų, „tikrųjų“ mokslininkų rate.

Tad tokios yra mintys, kuriomis norėjau su jumis pasidalinti šiame perdavime. Jums gali prireikti laiko visa tai suvirškinti, tačiau iš tiesų galiu jums pasakyti, kad negalėsime iš tiesų pereiti į aukso amžiaus santykius, kol nepereisime į aukso amžiaus psichologiją, aukso amžiaus terapiją. Dėkoju už jūsų dėmesį, už jūsų pasiryžimą, vėlgi, leisti man naudotis jūsų čakromis kaip transliacinėmis stotimis, kad tai galėtų giliai prasiskverbti į kolektyvinę sąmonę ir pasiektų tuos žmones, kurie dirbo su daugeliu šių problemų, tačiau jiems sunkiai sekėsi persilaužti. Jie susidūrė su tam tikru pasipriešinimu, jie nežino, kas tai yra, jie nesupranta, kas tai yra.

Bet dabar, su šiuo impulsu, kai kurie iš jų galės per tai persilaužti, jie galės akivaizdžiai pamatyti, kad egzistuoja kitoks kelias, mums reikia kitokio metodo, ir jie ryšis su tuo eksperimentuoti ir tai taikyti. Daugelis žmonių ieškos alternatyvų. Staiga įvyks šis laipsniškas suvokimo pokytis. Vienas iš nuo 2020 metų prasidėjusio dešimtmečio padarinių bus tai, kad vis daugiau ir daugiau moterų pradės ieškoti šių alternatyvių metodų tvarkytis su savo psichologija, o taip pat apskritai tvarkytis su savo santykiais.

Tad dabar, užsklendžiu jus motinos širdies meilėje ir dėkoju jums už jūsų pasiryžimą būti šio iš tiesų transformuojančio įvykio dalimi, kuriuo gali būti ir buvo iki šiol mūsų konferencijos, ar jos būtų vykusios fiziškai ar per internetą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels