Aukso Amžiaus vizija Rusijai

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas per Kim Michaels, 2021 metų balandžio 25 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.


Aš esu Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas ir ateinu su jumis pasidalinti savo Aukso Amžiaus vizija Rusijai, o tiksliau, savo vizija Aukso Amžiui Rusijoje, o tiksliau, savo vizija Aukso Amžiui Rusijos žmonėms.

Jau prieš daugelį metų kalbėjau apie erą, kurioje tautinės valstybės pasieks tašką, kai nustos būti naudingos. Buvo laikai Žemės visuomenės evoliucijoje, kai tautinės valstybės buvo būtinos. Mes pereiname į amžių, kuriame tautinių valstybių svarba pradės mažėti, kaip tai jau tam tikru laipsniu pradeda vykti. Labai gerai žinau, kad nors tai pasakiau prieš keliolika metų, yra žmonių tam tikrose šalyse, kurie nekreipė į tai labai dėmesio arba tuo nepatikėjo, nes jie vis dar tebeturi labai stiprų nacionalinį tapatumą. Tačiau realybė yra tokia, kad pakylėtajam mokytojui (ir mums visiems pakylėtiesiems mokytojams) šalys iš tiesų nerūpi, mums rūpi žmonės.

Mūsų užduotis Žemėje nėra pakelti šalis, mūsų užduotis netgi nėra iškelti aukštyn visą civilizaciją. Mūsų užduotis Žemėje yra iškelti žmones, tai reiškia, individualius žmones, tačiau taip pat, žinoma, ir žmonių grupes.

Na ir dabar, mes daug, daug kartų aiškinome, kad, žvelgiant iš pakylėtojo mokytojo perspektyvos, visi šie išoriniai skirstymai ir charakteristikos, kuriuos žmonės laiko tokiais reikšmingais, mums nėra svarbūs. Mes nediskriminuojame ir neteisiame pagal fizinio kūno lytį ar fizinio kūno lytiškumą, pagal rasę, odos spalvą, plaukų spalvą, akių spalvą, tautybę, politinius įsitikinimus, religinius įsitikinimus. Visi šie dalykai mums nėra svarbūs.

Kodėl taip yra? Todėl, kad nepakylate būdami vyru ar moterimi, baltaodžiu ar juodaodžiu, lotynų kilmės žmogumi ar azijiečiu. Nepakylate būdami rusu, amerikiečiu, kiniečiu ar japonu. Pakylate transcenduodami visus žmogiškus skirstymus.

Kas yra Sen Žermeno Aukso Amžius? Na, tai yra era, kurios tikslas yra priartinti Žemę prie pakylėjimo taško. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonija privalo pradėti transcenduoti visus šiuos išorinius padalijimus, kurie šiandien pagrinde tarnauja tam, kad skaldytų žmones ir verstų juos tarpusavyje konfliktuoti.

Pažvelkite į istoriją ir kaip religija kūrė konfliktą po konflikto. Pažvelkite, kaip politinės ideologijos kūrė konfliktus ir kaip tautinės valstybės ir nacionaliniai tapatumai kūrė konfliktus.

Negi įsivaizduojate, kad Sen Žermeno Aukso Amžius bus tokių konfliktų amžius? O gal įsivaizduojate, kad tai bus amžius, kuris bus laisvas nuo tokių konfliktų? Aš įsivaizduoju pastarąjį variantą. Tad jeigu konfliktus vis dar tebelaikote šios planetos ateitimi, nematote Sen Žermeno Aukso Amžiaus, nes aš matau amžių, kuriame karas ir kiti konfliktai bus transcenduoti. Tai negalės įvykti tol, kol žmonės bus skaldomi šių išorinių skirstymų ir kol jie šiuos skirstymus laikys svarbiais.

Nesakau, kad visi skirstymai išnyks. Žinoma, vis dar tebeegzistuos vyrai ir moterys. Žmonės turės įvairią odos spalvą ir įvairią plaukų spalvą, nors į aukso amžiaus pabaigą odos spalva pasidarys daug vienodesnė, rasiniai bruožai pradės nykti. Ir vis dėlto, tai nebus visiško vienodumo amžius, tai bus amžius, kuriame šie skaldantys ir skiriantys veiksniai žmonėms pradės atrodyti vis mažiau svarbūs.

Galėtume sakyti, jeigu pažvelgtume į Žemę, galėtume sakyti, kad dėl savo aukso amžiaus įkūnijimo aš pastačiau – ir nesakau, kad turėtumėte tai suprasti pažodžiui, tai yra simbolis, skirtas pailiustruoti vaizdiniais, kuriuos jūs galite suvokti, – tad aš pastačiau didelę kosminę stotį tam tikru atstumu nuo Žemės. Ją pastačiau ne fizinėje oktavoje, bet aukštesnėse oktavose. Ši stotis turi milžinišką elektromagnetą, kuris traukia Žemę. Jis traukia Žemę ir visus žmones link aukso amžiaus idealų, aukso amžiaus idėjų ir aukso amžiaus sąmonės. Egzistuoja magnetinė trauka. Ji žinoma, yra visos visatos aukštyn keliančios traukos dalis, tačiau aš ją specifiškai fokusuoju su konkrečia Žemės vizija. Ši vizija yra planetinė vizija.

Puikiai žinau, kad galite grįžti į ankstesnes dispensacijas, į AŠ ESU judėjimą ir Summit Lighthouse, ir matyti, kad pakylėtųjų mokytojų diktavimai labai stipriai koncentravosi į Jungtines Valstijas. Jungtinės Valstijos buvo pristatomos kaip labai svarbi šalis ir aukso amžiaus pionierė. Taip pat matysite, jeigu pažvelgsite į diktavimus šioje dispensacijoje, kad mes tiesiog transcendavome šį nacionalinį fokusą. Mes nebesikoncentruojame į vieną kažkurią šalį kaip turinčią ypatingą svarbą.

Tai turėtų leisti jums suvokti, kad, žinoma, mano aukso amžiaus vizija nėra tokia, kad Rusija išgelbės pasaulį ar viena pati atneš aukso amžių. Ir mano vizija taip pat nėra ir tai, kad tai padarys Jungtinės Valstijos ar kuri nors kita šalis. Mano vizija yra sutelkta į žmones, kad ir kur jie begyventų, kad ir kur jie gyventų šių dirbtinai nubrėžtų sienų, ar anų dirbtinai nubrėžtų sienų ribose. Žinau, kad galite rasti išsireiškimų įvairiose vietose, tarp jų ir šiuose mokymuose, kad Dievas sukūrė tam tikras šalis. Bet negi tikrai įsivaizduojate aukščiausią visatos Kūrėją braižantį nacionalines ribas ir sienas šioje mažytėje planetoje, vadinamoje Žeme?

Metaforiškai kalbant, žinoma, egzistuoja tam tikros Žemėje įsikūnijančių gyvybės srautų grupės, susiformavusios pagal savo kartu patirtą istoriją, pagal savo kilmę ir taip toliau. Tačiau mes, mes pakylėtieji mokytojai, karminė valdyba, dabar bent pora žmonių kartų trynėme šias ribas tarp žmonių grupių. Mes leidome daugeliui, daugeliui žmonių grupių, kurios ištisus gyvenimus įsikūnydavo kartu, suminkštėti, leisdami brandesniems tam tikrų grupių nariams įsikūnyti su kitomis grupėmis. Ir leisdami kai kuriems labiau sužeistiems tam tikros grupės nariams įsikūnyti kitose grupėse, pavyzdžiui, kitose šalyse.

Pažvelgę į paskutiniuosius šimtą metų, ypač Rusijos šalyje, matote, kad Rusijos žmonės patyrė didžiulę traumą. Daugelis žmonių Rusijoje įsikūnija nuo 19-ojo amžiaus iki dabartinių laikų. Juos sutraumavo daugybė įvairių vykusių įvykių. Kai kuriuos iš šių žmonių perkėlėme į kitas šalis, kuriose jie turi galimybę išsigydyti šias traumas. Jie galės, jeigu išsigydys šias traumas šiame gyvenime, vėl įsikūnyti Rusijoje, jeigu to norės.

Mes taip pat paėmėme kai kuriuos brandesnius žmones iš Rusijos, leidome jiems įsikūnyti kitose šalyse, kurios yra toliau pažengusios link aukso amžiaus už Rusiją, idant jie galėtų įgyti perspektyvą ir idėjas, kaip dalykus galima daryti kitaip. Tai reiškia, kad jie galės grįžti į Rusiją ir padėti Rusijai eiti į priekį.

Kai suvokiate šią perspektyvą, suprantate, kad mano rūpestis iš tiesų nėra atvesti Rusiją į aukso amžių, Rusiją kaip šalį; mano rūpestis yra atvesti Rusijos žmones į aukso amžių. Ko reikės, kad tai galėtų įvykti? Na, reikės, kad Rusijos žmonės pradėtų transcenduoti nacionalinį tapatumą, kuris buvo sukurtas per ilgą laiko tarpą, pradedant carų laikais, baudžiavos laikais, per komunizmą, ir netgi per tą periodą po Sovietų Sąjungos paleidimo ir Putino valdžios perėmimo, ir taip toliau.

Egzistuoja nacionalinis tapatumas, kuris buvo ilgą laiką stiprinamas. Egzistuoja nacionalinis tapatumas, kuris yra net labai elitistinis, kuomet nedidelis elitas valdo plačiąją Rusijos visuomenę. Ir plačiajai visuomenei yra priskiriamas tarnų arba darbininkų vaidmuo, bet tikrai ne lyderių. Į šį nacionalinį tapatumą yra labai giliai įaugusi visa ši koncepcija, kad Rusijos žmonės yra pasirengę kentėti ir aukotis dėl savo šalies gerovės. Tai jiems suteikia jausmą, kad jie yra ypatingi, kad jie yra pranašesni, o taip pat šį troškimą, arba šią projekciją, kad Rusija yra labai ypatinga šalis, turinti ypatingą vaidmenį pasaulyje.

Na ir dabar, ar tai yra visiška netiesa, o gal Rusija iš tiesų turi tam tikrą vaidmenį pasaulyje? Na, kaip jau anksčiau sakėme, yra keletas šalių, kurios turi specifinį tikslą įkūnyti tam tikrus dalykus, idant pasaulis galėtų pamatyti šių dalykų padarinius ir todėl galėtų išmokti iš to pamokas.

Pavyzdžiui, mes sakėme, kad Japonijos žmonės pasisiūlė prisiimti šią naštą, kuomet atominės bombos buvo susprogdintos Japonijoje, idant pademonstruotų pasauliui atominio karo padarinius. Daugelis kitų šalių taip pat pademonstravo įvairius dalykus. Rusija, tam tikra prasme, pakylėtieji mokytojai pasinaudojo tam, kad pademonstruotų komunizmo padarinius. Ką komunizmas padaro su visuomene, ką jis padaro su žmonėmis. Ir visų pirma pademonstruoti, kad tai nėra tvari politinė ir ekonominė sistema. Galėtume sakyti, kad Rusija įkūnijo dar daug ir kitų pamokų, iš kurių pasaulis gali pasimokyti.

Na ir dabar, kai šitai sakau, kad Rusijai ir daugeliui kitų šalių yra skirta padėti pasauliui išmokti tam tikras pamokas, ar tai reiškia, kad tik visam likusiam pasauliui reikia išmokti tą pamoką, o gal ir pačiai Rusijai reikia išmokti šią pamoką?

Na, žinoma, Rusijai taip pat reikia išmokti tą pamoką. Kai šalis prisiekia pamokyti pasaulį pamokos, šalis tai daro ne dėl to, kad jau pati būtų išmokusi šią pamoką ir todėl būtų toliau pažengusi. Ji tai iš tiesų daro dėl to, kad pačiai šaliai labai stipriai reikia išmokti tą pamoką, galbūt netgi labiau nei daugumai kitų šalių.

Kokius aukso amžiaus pokyčius vizualizuoju Rusijos žmonėms? Na, žinoma, apie juos kalbėjo kiti mokytojai, ir aš pats apie tai kalbėjau. Tai yra, kad Rusijos žmonės pradės išmokti pamoką iš komunistinės praeities, pradės pakilti virš tam tikros sąmonės, kuri ją stabdo iki pat šių dienų, ir todėl galės transcenduoti visą šį periodą, kurį jie perėjo, per kurį jie vis dar eina, nes vis dar tebėra tame įstrigę.

Nė vieno dėl to nekaltinu. Kaip sakėme, žmonėms buvo labai sunku, septynis dešimtmečius nešus komunistinį jungą, staiga atgauti laisvę ir mėginti sukurti šiuolaikinę demokratiją. Tad, vėlgi, niekas čia nėra kaltinamas. Tačiau mano aukso amžiaus vizija, žinoma, yra tokia, kad Rusijos žmonės, kritinė jų masė, transcenduos šį mąstymą. Ir jie pakils į tą lygmenį, kuriame tiesiog užbaigs tą savo istorijos fazę, paliks ją praeity ir galės įžengti į visiškai naują etapą.

Ir kas tai yra per etapas, kurį matau? Na, sakiau, kad man rūpi žmonės. Ir vienas iš mano jau labai ilgą laiką turimų planų, kurį turiu dar nuo savo įsikūnijimo Franciu Beikonu laikų ir netgi iš dar anksčiau, yra atnešti technologiją. Nes mačiau, kad technologija yra vienintelis realistiškas būdas išlaisvinti žmones nuo šios baudžiavos, nuo šios vergovės, kurioje didžioji populiacijos dalis visą savo laiką, energiją ir dėmesį skyrė vien fiziniam išgyvenimui. Kitaip tariant, žmonių gyvenimas koncentravosi į fizinio kūno poreikių ir reikalavimų patenkinimą, ir tai jiems neleido daryti to, ką Žemė yra sukurta daryti, tai yra, naudotis fiziniu kūnu kaip dvasinio augimo įrankiu. Jau seniai mačiau, jog tam, kad žmonės galėtų daryti reikšmingą dvasinį progresą, jie turi būti išlaisvinti nuo vergavimo fiziniam išgyvenimui, jiems reikalingas laisvas laikas, laisva energija, laisvas dėmesys.

Na ir dabar, jeigu pažvelgtumėte į mūsų taip vadinamas šiuolaikines pasiturinčias šalis, pamatytumėte, kad tose šalyse gyvenantys žmonės turi daugiau laisvo laiko, energijos ir dėmesio nei dauguma žmonių Rusijoje turi šiandien. Puikiai žinau, kad galite pažvelgti į daugumą šių žmonių ir matyti, kad jie šio laiko neskiria dvasiniam augimui, jie jį dažniausiai skiria tuštiems pasilinksminimams. Dvasinis augimas nebūtinai siejasi su fizinėmis veiklomis, kurias žmonės atlieka. Turite suprasti, kad kai žmones slegia ši sunki našta, kuomet jie turi išmaitinti savo fizinį kūną ir tam skiria visą savo laiką ir dėmesį, viskas yra koncentruojama į kūną. Kai jie turi laisvo laiko, energijos ir dėmesio, staiga pradeda vykti pokyčiai.

Daugeliui žmonių jie gali nevykti sąmoningame lygmenyje, nors iš tiesų matote daugumoje šiuolaikinių, pasiturinčių šalių vykstantį lėtai, laipsniškai kylantį suvokimą apie visus gyvenimo aspektus, net ir apie dvasinę gyvenimo pusę. Daugelyje šalių šiandien žmonės yra atviri jogai, atidai (angl. mindfulness), kitoms dvasinių praktikų formoms, sveikai gyvensenai. Tad iš tiesų yra matomas progresas, nors jis nėra sukoncentruotas į vieną konkretų dvasinį judėjimą ar filosofiją.

Realybė yra tokia, kad žmonėms Rusijoje gyvenant tuo būdu, kaip jie joje gyveno sovietiniais laikais, jiems buvo labai, labai sunku augti dvasiškai. Ir kaip daugelis žmonių vis dar tebegyvena Rusijoje, jiems ir dabar yra labai sunku dvasiškai augti. Šalia viso to, turite faktą, kad daugelis žmonių buvo sutraumuoti, ir tai jiems taip pat apsunkina dvasinį augimą, kai žmonių kasdienybė yra labai sunki ir jiems yra labai sunku išsigydyti savo traumas. Suteikus jiems lengvesnę kasdienybę, net jeigu jie šį gautą laiką praleidžia regimai tuščioms linksmybėms, vis tiek pradeda vykti gydymo procesas. Galime tai palyginti su fiziniu gydymu.

Ką gydytojai šimtmečių bėgyje universaliai nurodydavo daryti fiziškai sergantiems žmonėms? Jiems reikalingas poilsis. Kodėl ligoninėse stovi lovos? Todėl, kad kai kūnas ilsisi, kūne yra aktyvuojamas natūralus jame esantis mechanizmas, kuomet kūnas gali save išgydyti. Jeigu žmogus pastoviai užsiima fizine veikla, šis procesas negali vykti. Panašus mechanizmas egzistuoja ir psichologijoje. Kai žmonės patiria stresą ir gyvena didelėje įtampoje, kai kiekviena diena reikalauja didelių pastangų, kiekviena diena yra stresas, jie visą laiką jaučiasi prislėgti, jie visą laiką jaučia, kad kažkas jiems priešinasi, kad jie turi prieš kažką kovoti, tuomet jie negali gyti emociškai, mentališkai ar identiteto lygmenyje.

Ar suvokiate, ką sakau? Labiau pasiturintis gyvenimo būdas, kuomet žmonėms nereikia jaudintis dėl pinigų savo įprastinėms išlaidoms, kai jiems nereikia dirbti pernelyg daug valandų į dieną, kuomet jie gali gyventi padoriuose namuose, kurie jiems nekelia streso, kai gali turėti padorias darbo sąlygas, kai nebijo savo valdžios, kai nebijo pasisakyti, nebijo susitikinėti su kitais žmonėmis; kai žmonės turi šias labiau atsipalaidavusias, nuo streso laisvas sąlygas, prasideda gijimo procesas. Jis, žinoma, nėra toks greitas, koks galėtų būti, jeigu jie naudotų tam skirtus įrankius savo psichologijai gydyti, tačiau tai bus tai, kam dauguma žmonių yra pasiruošę planetoje.

Tad matote, kad pirmas žingsnis, kurį norėčiau pamatyti žengiant Rusijos žmones, yra, kad jie pasiektų pragyvenimo lygį, kuris būtų beveik toks pat arba artimas tam, ką matote labiausiai pasiturinčiose šalyse. Tai leistų sieloms, kurios vis dar tebėra Rusijoje ir kurios buvo sužalotos per pastaruosius šimtą metų, pradėti gyti. Tai leistų žmonėms pradėti tyrinėti naujas idėjas, tyrinėti psichologines idėjas, dvasines idėjas ir taip toliau.

Pats pirmas mano prioritetas įkūnijant aukso amžių Rusijoje ir Rusijos žmonėms, yra pakelti jų fizinį, materialų pragyvenimo lygį. Daug, daug žmonių Rusijoje gyvena šiose betoninėse degtukų dėžutėse, pastatytose sovietiniais laikais. Šie pastatai iš tiesų nebuvo statomi žmonėms. Jie buvo statomi remiantis labai mechanizuotu, materialistiniu požiūriu į žmones. Ir žmonės jaučia tam tikrą stresą gyvendami tokiuose pastatuose. Yra daug žmonių kaimiškuose Rusijos regionuose, kurie neturi šiuolaikinių patogumų. Tai taip pat jiems kelia tam tikrą stresą, ypač šaltomis žiemomis. Žinoma, šaltos žiemos taip pat kelia tam tikrą stresą, tačiau kol kas su tuo trumpalaikėje perspektyvoje nieko negalime padaryti, nors, žinoma, galime pakeisti žmonių gyvenimo sąlygas.

Tai yra mano pagrindinis tikslas, vedant Rusijos žmones į aukso amžių. Šį tikslą aš, žinoma, turiu ir daugeliui kitų žmonių pasaulyje, kurie taip pat gyvena šiomis vargingomis materialiomis sąlygomis. Žinau, kad galite pažvelgti į Rusijos visuomenę ir sakyti, kad daugelis žmonių miestuose gyvena labiau pasiturintį gyvenimą, ir tai, žinoma, yra tiesa. Tačiau vis dar yra pernelyg daug rusų, kurie neturi tokių gyvenimo sąlygų.

Mano tikslas yra pakelti aukštyn apatinę ribą (taip sakant), kuomet ji būtų pakelta virš tam tikro lygmens, iki to lygio, kurį matote kai kuriose labiau pasiturinčiose šalyse, kuriose labai mažai žmonių gyvena skurdžiai, labai mažai žmonių yra benamiai, o jeigu jie ir yra benamiai, tai jais tapo dėl tam tikrų sąlygų, pavyzdžiui, priklausomybių, ar dar kažko.

Tai yra pagrindinis prioritetas. Puikiai žinau, kad tai neatrodo taip didinga, lyginant su ta Rusijos pranašumo svajone. Tačiau tai niekada nebuvo mano svajonė. Kuo greičiau Rusijos žmonės paleis tą svajonę, tuo greičiau jie pasieks tą aukštesnį pragyvenimo lygį. Ši jų svajonė, kaip jau paaiškinome, yra dalis to, kas blokuoja progresą, kas laiko Rusiją tame lygmenyje, kuriame ji yra.

Labai gerai žinau, jog norint, kad šis aukštesnis pragyvenimo lygis būtų įkūnytas plačiajai populiacijai, Rusijos ekonomikoje turės įvykti dramatiški pokyčiai. Žinoma, ir mes jau apie tai kalbėjome, tad dabar išsamiai apie tai nekalbėsiu, aš turiu viziją, kad dabartinė elitistinė ekonomika bus pakeista tokia ekonomika, kuri suteiks daugiau ekonominių galimybių visiems žmonėms. Tai pareikalaus dramatiškų pokyčių, apnuoginant korupciją, apnuoginant oligarchus ir jų daromą poveikį politinei sistemai. Tai pareikalaus dramatiškų pokyčių politinėje sistemoje, iš esmės tai pareikalaus Putino pašalinimo arba Putino mirties, kad ir ką materializuos augimas kolektyvinėje sąmonėje. Tai, žinoma, pareikalaus dramatiškų pokyčių Rusijos požiūryje į kitas šalis.

Mes jau kalbėjome apie tai, kad rusai turi šį troškimą kurti dirbtinę įtampą tarp Rusijos ir kitų šalių kaip būdą laikyti Rusijos žmones pavergtus. Tai turi būti pakeista pripažinimu, kad Rusija augs daug greičiau ir pasieks didesnį klestėjimą, jeigu ji bendradarbiaus su kitomis šalimis kaip lygus su lygiais, idant šios kitos šalys galėtų pasitikėti Rusija ir galėtų pasitikėti Rusijos užsienio politika.

Galite paklausti: „Kokią viziją turiu Rusijos šaliai?“ Ir tai, vėlgi, bus didelis šokas ir nusivylimas tiems rusams, kurie vis dar tebėra įstrigę senajame nacionalistiniame mąstyme. Realybė yra tokia, kad mano vizija Rusijai yra tokia, kad ji taps kaip dauguma kitų šiuolaikinių šalių – šiuolaikine demokratija su laisva politine sistema, laisvais rinkimais, žodžio laisve, spaudos laisve, laisva ekonomika, su lygesnėmis ekonominėmis galimybėmis, didesniu sąžiningumu ir teisingumu teismų sistemoje, be jokios slaptosios policijos, be jokios agresyvios užsienio politikos, be jokios intencijos užvaldyti kitas šalis, be jokio troškimo kurti super-ginklus, kuriais galėtų sunaikinti kitas šalis, ir visais šiais dalykais.

Kitaip tariant, kai žvelgiu į pasaulį, aiškiai matau, kaip jau sakiau, kad mums pereinant į aukso amžių, tautinės valstybės nustos savo svarbos, nacionaliniai skirstymai pradės blukti. Ko reikės, kad tai įvyktų? Reikės, kad šalys pradėtų pasitikėti viena kita, nes jos pasitikėtų, kad ta kita šalis, nepaisant to, kokią mes turėjome su ja praeitį, mūsų neužpuls, mumis nemanipuliuos, nemėgins mūsų pavergti. Mums sudarius sutartį su ta kita šalimi, ji išpildys tai, ką pažadėjo, kaip ir mes išpildysime tai, ką pažadėjome.

Būtent tai leido šiuolaikinėms šalims klestėti. Tai yra šių principų, apie kuriuos kalbėjome, laikymasis: „Darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų“. Aš žinoma, turiu viziją, kad tai taip pat įvyks ir Rusijoje, nors kol kas Rusija atstūmė aukštyn keliantį judėjimą link aukso amžiaus ir jam priešinosi. Sakiau, kad turiu šią kosminę stotį, kuri kuria magnetinę trauką Žemei. Jeigu pažvelgtumėte į planetą, pamatytumėte, kad kai kurios šalys pozityviai sureagavo į šį traukimą, jos leidosi patraukiamos aukštyn. Ir tuomet yra kitos šalys, kurios dar nesugebėjo leistis pakeliamos aukštyn, tačiau jos pamažu link to dirba. Ir tuomet yra vos keletas šalių, kurios iš tiesų priešinasi šiam traukimui, atsisako būti traukiamos aukštyn, ir, deja, Rusija yra viena iš šių šalių.

Aš, žinoma, turiu viziją, kad Rusija tai transcenduos, kad galėčiau padaryti Rusijai tai, ką padariau kitoms šalims, o tiksliau, kad galėčiau padaryti Rusijos žmonėms, ką padariau kitų šalių žmonėms, pakylėdamas juos į kitą etapą, kuris, žinoma, yra labiau pasiturintis gyvenimo būdas su daugiau laisvo laiko. Tai nereiškia, kad tai yra galutinis etapas aukso amžiuje, tačiau tai yra kitas etapas. Tai yra tarsi perėjimo į aukso amžių pagrindas, po kurio bus kiti etapai.

Yra dar daug dalykų, kurie bus perduoti, naujos idėjos visuose visuomenės aspektuose, nauja technologija ir taip toliau. Ir jeigu kalbėtume atvirai, nėra prasmės kalbėti apie šiuos dalykus Rusijai, Rusijai esant jos dabartiniame lygmenyje. Kitaip tariant, yra šalių, kurios įžengė į pradinius aukso amžiaus etapus, tačiau Rusija to nepadarė. Ir kol ji to nepadarys, iš tiesų nėra svarbu, kas eina po pradinių etapų, nes negalėsite tenai nusigauti, pirma neperėję pradinių etapų.

Tad tai yra pagrindinė vizija, kurią norėjau perduoti šioje konferencijoje. Tai yra kitas žingsnis Rusijos žmonėms. Jis pareikalaus dramatiškų pokyčių, tokių dramatiškų, kad daugelis senesnės kartos žmonių nenorės jų priimti. O taip pat ir politinis aparatas, ekonominis elitas nenorės jų priimti.

Ir vis dėlto, kai kritinė masė žmonių pradės priimti šias idėjas ir pradės savęs klausti, kodėl jie neturi tokio pragyvenimo lygio, kokį jie mato turint kitas šalis, tuomet pradės vykti pokyčiai. Šiuos pokyčius politinis ekonominis valdžios elitas gali atidėti. Tačiau jų neįmanoma sustabdyti. Jie buvo atidėti tik dėl to, kad tebėra tiek daug žmonių, kurie manipuliacijomis buvo pastūmėti kabintis į tai, kas sena, arba jausti neviltį, manydami, kad negali pakeisti sistemos. Tačiau kai lygtis pasikeis ir kai pasieksime kritinę žmonių masę, tai iš tiesų pasikeis.

Tam tikra prasme, tai jau pradėjo keistis, nes iš tiesų nėra taip, kad iš vienos akimirkos į kitą pasieksime tą kritinę masę. Mes palaipsniui link jos judame, vienas žmogus čia, vienas žmogus ten, vienas įvykis čia, vienas įvykis ten, tad mes jau link to judame, tačiau lūžis dar neįvyko.

O kada įvyks šis lūžis? Na, yra sunku prognozuoti, kokie bus šio lūžio ženklai. Vienas iš ženklų bus Putinas, galite jį stebėti. Arba jis paliks įsikūnijimą, arba kažkaip nuspręs pasitraukti iš savo pareigų, arba jis pakeis savo požiūrį į tai, ką reiškia būti Rusijos lyderiu. Iš tiesų yra įmanoma, kad žmonės gali pakeisti savo sąmonę.

Taip pat galite stebėti ekonominį valdžios elitą. Kai kurie gali nuspręsti palikti Rusiją, nes dabar jau užkalė pakankamai pinigų ir nori juos pradėti leisti. Kiti gali suvokti, kad tai, kas vyksta su Rusijos ekonomika, nėra tvaru. Kai kurie iš jų gali žlugti. Kai kurie iš šių didžiųjų konglomeratų, kuriuos jie sukūrė, tiesiog gali subankrutuoti arba juos gali pakeisti kitos korporacijų ar įmonių formos. Tad tokius dalykus galite stebėti išorėje. Tačiau taip pat galite stebėti žmonių psichologiją, įtampos lygį, kurį jie turi viduje. Šiuo metu ši įtampa daugeliui žmonių yra pasiekusi ganėtinai aukštą lygį. Nors daugelis jų to nesuvokia, nes mano, kad tai yra normalu. Toks tiesiog turi būti gyvenimas.

Palaipsniui ji pradės slūgti, kaip tai jau nutiko daugeliui žmonių. Kai pamatysite tai plečiantis, kai pamatysite žmones atsipalaiduojant, kai jie nustos į valdžią žiūrėti taip rimtai, kai jie nebetikės didžiąja dalimi to, kas jiems yra sakoma. Tuomet tai taip pat bus ženklas, kad artėjame prie pokyčių, kurie pakeis situaciją. Žinau, kad vis dar yra pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie laikosi įsikibę tos svajonės, kad kažkokiu būdu Rusija privalo pasirodyti esanti ši ypatinga šalis, net ir iš dvasinės perspektyvos.

Žinau, kad tai, ką čia pasakiau, ką mes pasakėme šioje konferencijoje, ką kalbėjome ankstesnėse konferencijose, šiems mokiniams kelia nusivylimą. Tačiau tokia yra realybė, būtent taip mes, pakylėtieji mokytojai, žvelgiame į šią situaciją. Jeigu jums tai nepatinka, galite eiti ir susirasti kitą pasiuntinį, bendraujantį su būtybėmis mentalinėje karalijoje, kuris jums kalbės tai, ką norite girdėti.

Nė vieno neverčiame likti šiuose mokymuose. Summit Lighthouse organizacijoje buvo tam tikra trauma, tam tikra schizma, susijusi su organizacijos palikimu. Žmonės manė, daugelis žmonių manė atradę aukščiausią dvasinį mokymą planetoje, tad kurgi kitur jie galėtų eiti. O jeigu jie paliks organizaciją, tai reikš, kad buvo nepakankamai geri čelos.

Mes, vėlgi, specialiai nekūrėme šitokio mąstymo, neleidome susikurti tokiam mentalitetui šioje dispensacijoje. Jūs esate absoliučiai laisvi likti ar išeiti pagal savo pasirinkimą. Jeigu jums nepatinka tai, ką sakome, esate laisvi tai atmesti. Esate laisvi žaisti šį ego žaidimą, projektuodami, kad pasiuntinys nebėra tikras pasiuntinys. Jis nebeturi ryšio su tikraisiais mokytojais. Taip pat ir ankstesnėse dispensacijose matėme daugybę kartų žaidžiamą šį žaidimą.

Mes jūsų visiškai nieko neverčiame daryti, nedarome jums spaudimo. Priežastis yra labai paprasta. Jeigu save verčiate būti pakylėtųjų mokytojų mokyme, nerodydami jokio noro tirti savo psichologiją ir transcenduoti savo sąmonę, iš tiesų nepadedate įkūnyti aukso amžiaus.

Kaip dabar jau keletą kartų sakėme, kaip galėsite padėti patraukti aukštyn kolektyvinę sąmonę Rusijoje, jeigu patys netranscenduosite aspektų savo psichologijoje, kurie stabdo Rusiją, kurie yra jos nacionalinio tapatumo dalis. Tai negali būti padaryta per prievartą. Tai yra kūrybiškas procesas, kaip Motina Marija taip rūpestingai šiandien iš ryto paaiškino. Mes žvelgiame į tuos iš jūsų, kurie turite pozityvų požiūrį į kelią, kurie, kaip sakiau, savęs taip stipriai netapatinate su rusais, bet tapatinate save su dvasingais žmonėmis, pasirinkusiais įsikūnyti Rusijoje šiame gyvenime, kad padėtumėte pakelti kolektyvinę sąmonę. Jūs tai darote, pradėdami kelti savo sąmonę.

Kai šitai suvokiate, galite pasinaudoti šiais mokymais. Galite padaryti didžiulį asmeninį progresą. Galite užsitarnauti savo pakylėjimą per šį jums likusį gyvenimą ir galite padaryti didžiulį poveikį kolektyvinei Rusijos sąmonei. Štai ko mes ieškome, štai tokiems žmonėms mes galime padėti su tais mokymais, kuriuos perduodame šiandien, o jeigu jūs tarp jų nesate, tuomet susiraskite mokymą, kuris būtų patrauklus jūsų sąmonės lygmeniui ir sekite juo.

Tuos iš jūsų, kurie esate atviri mūsų mokymams, noriu pasveikinti pasiekus šį sąmonės lygį. Dėkoju jums iš pačių širdies gelmių už visas jūsų per šiuos pastaruosius metus dėtas pastangas. Kuomet sužinojote apie šią naują dispensaciją ir perduotus mokymus, kuomet kalbėjote šiuos šaukinius ir rožinius savo grupelėse ar vieni, jūs jau padarėte pozityvų poveikį Rusijai, galite dar nematyti jo fiziškai įkūnyto, tačiau jūs padarėte šį poveikį trijose aukštesnėse karalijose, ir galiu jus užtikrinti, kad jeigu ne jūsų pastangos, būtų įvykę tam tikri įvykiai, dėl kurių Rusija šiuo metu būtų daug blogesnėje padėtyje negu yra šiandien.

Tad už tai noriu išreikšti savo dėkingumą, ir noriu dar kartą pakartoti: turėkite kantrybės su savimi, turėkite kantrybės savo šaliai. Supraskite, kad Roma nebuvo pastatyta per vieną dieną, ir Sen Žermeno Aukso Amžius nebus pastatytas per vieną dieną, vienerius metus, vieną dešimtmetį, vieną šimtmetį ar netgi vieną tūkstantmetį. Aukso amžius tęsis nuo dabar per ateinančius du tūkstančius metų, ir tai bus progresuojantis aukso amžius, pasiekiantis vis aukštesnes viršūnes. Ir jis pasieks tokias viršūnes, kad po šių dviejų tūkstančių metų laikotarpio šiandieniniams žmonėms visuomenė taps neatpažįstamai pasikeitusi.

Na ir dabar, žinau, kad galite pažvelgti atgal du tūkstančius metų į romėnų visuomenę ir sakyti, kad romėnai turėjo ganėtinai pažangią civilizaciją. Žinoma, didžioji žmonių dalis gyveno primityvesnėmis sąlygomis. Tad galite sakyti, kad egzistavo tam tikras tęstinumas per šiuos praėjusius du tūkstančius metų. Ir visgi, jeigu paimtumėte romėną iš tų laikų prieš du tūkstančius metų ir patalpintumėte jį į šiuolaikinę šalį, jis patirtų didžiulį ateities šoką ir sunkiai pajėgtų suvokti įvykusius pokyčius. O mano vizijoje per ateinančius du tūkstančius metų laukia daug didesni pokyčiai nei įvyko per praėjusius du tūkstančius metų.

Aš, žinoma, duodu jums šią viziją norėdamas, kad suvoktumėte, jog tai bus labai dideli pokyčiai. Jiems reikės laiko. Todėl būkite kantrūs, būkite kantrūs ir leiskite žiedui skleistis, nes jis skleidžiasi. Pavasaris atėjo, gėlių žiedlapiai galbūt dar neišsiskleidė, tačiau syvai pakilo ir sukūrė įtampą, tad bet kurią dieną jie gali sužydėti šia nuostabia vasaros spalva. Net ir Rusijoje gėlių žiedlapiai yra pripildyti gyvybę teikiančios energijos, ir tik laiko klausimas, kada jie parodys daug ryškesnes spalvas nei matote šiandien.

Ir su tuo, užsklendžiu jus Laisvės liepsnoje, kuria AŠ ESU, Laisvės Liepsnoje, kurią tik nedidelė dalis Rusijos žmonių yra įkūniję. Tačiau tai yra pakankama dalis, kad ji galėtų padaryti darbą, kurį turi padaryti, vesdama Rusijos žmones link didesnės politinės, ekonominės ir psichologinės laisvės, kuomet tai reikš, kad jie pradės patirti pradinius mano Aukso Amžiaus etapus.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels