Transformuojanti mantrų kalbėjimo galia

Pakylėtasis Mokytojas Padma Sambhava per Kim Michaels, 2021 metų balandžio 25 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.


Aš esu Pakylėtasis Mokytojas Padma Sambhava. Kaip galėčiau nesureaguoti, kai jūs kviečiate mano esybę kalbėdami mano mantrą tiek daug kartų, tiek daug žmonių tuo pačiu metu. Iš tiesų, mantrų kalbėjimo sesija, kaip jūs ką tik patyrėte, gali išjudinti kalnus. Iškreiptos energijos kalnus, ir tai gali padaryti didžiulį poveikį bet kurios vietovės kolektyvinei sąmonei.

Noriu jums, pakylėtųjų mokytojų mokiniams, pasiūlyti, kad pasinaudotumėte pasiuntinio padarytais įrašais, ne tik šios mantrų sesijos, bet ir ankstesnių, kurios yra įdėtos į svetainę visų naudojimui.

Galite tai daryti individualiai, tačiau norėčiau pasiūlyti, kad ypač Rusijos ir buvusių sovietinių respublikų mokiniai, o taip pat buvusių Varšuvos Pakto šalių mokiniai suorganizuotų kokią nors sesiją, būtų gerai tai daryti reguliariai, galbūt kartą į mėnesį, kad nebūtų per daug, kuomet jūs visi susirinktumėte tuo pačiu metu internete. Galėtumėte sėdėti savo individualiuose namuose prie savo kompiuterių, tačiau būtumėte kartu tuo pačiu metu. Ir kalbėtumėte šias pasiuntinio įrašytas mantras, galite tai daryti valandą, dvi valandas, tris valandas, jeigu norite, koncentruodamiesi į energijų ir įrašų Rusijoje, buvusiose sovietinėse respublikose ir Varšuvos pakto šalyse sudeginimą.

Nėra būtina išsakyti sudėtingų prašymų, nes jūs visi galite susiderinti su tomis energijomis, kurias patiriate savo individualiose šalyse. Tad tiesiog leiskite mantroms dirbti savo darbą, stiprinamoms jūsų balsų, jūsų širdžių, jūsų momentumo. Ir jeigu tai darysite, galėsite padaryti didžiulį poveikį ne tik Rusijos ateičiai, bet ir visų šių šalių, kurios buvo paveiktos Rusijos, ateičiai.

Nesakau, kad mokiniai kitose pasaulio dalyse negali daryti to paties. Tačiau ypač šiai konferencijai siūlau, kad jeigu tai darysite, tai turės didžiulį poveikį. Taip pat norėčiau pasiūlyti, kad tai padarys didesnį poveikį, jeigu jūs, kurie esate mokiniai iš šių Rusijos paveiktų šalių, o taip pat ir iš pačios Rusijos, atrastumėte būdą užmegzti stipresnį ryšį, užmegzti didesnį kontaktą, galbūt retkarčiais susirinkdami drauge. Galbūt negalėsite to padaryti fiziškai, tačiau galite tai padaryti internetu ir galite surengti įvairius susitikimus.

Neuždėsiu jokios matricos, kas tai turėtų būti. Tiesiog sakau, kad matome, jog Rusijos mokiniai turi tendenciją izoliuotis, kaip ir Rusijos populiacija turi tendenciją izoliuotis, ir visiems būtų naudinga, jeigu atsirastų didesnis bendravimas.

Nenoriu ilgai kalbėti. Pagrinde noriu įtvirtinti savo buvimą šios konferencijos matricoje, nes jūs mane pakvietėte – jūs tai užsitarnavote.

Taip pat noriu pasakyti, kad kiekvienoje konferencijoje egzistuoja tam tikras kiekis darbo, kurį tikimės nudirbti. Ir kaip dažnai nutinka konferencijose, jūs tai pranokote šioje konferencijoje – nuėjote toliau, nei tikėjomės, ir todėl pasiekėte daugiau, nei mes iš pradžių planavome. Ir už tai aš, žinoma, noriu jus pasveikinti. Tiesiog noriu atkreipti į tai jūsų dėmesį ne tam, kad galėtumėte tuo puikuotis, bet kad galėtumėte tuo pasidžiaugti, kad pajaustumėte kažką pasiekę, nes yra svarbu leisti sau retkarčiais tai pajausti, kad netaptumėte aštriausio ginklo velnio arsenale auka – nusivylimo auka.

Kaip galite patirti tokius diktavimus iš pakylėtųjų mokytojų ir jaustis nusivylę? Kaip galite patirti tokią mantrų sesiją ir jaustis nusivylę? Kaip galite patirti mūsų invokacijas ir šaukinius, kalbamus su tokiu momentumu, ir jaustis nusivylę?

Na, mes, žinoma, suprantame, kad yra daug, daug veiksnių Žemėje, kurie jus gali paskatinti jausti nusivylimą, tačiau tik tuomet, jeigu koncentruosite į tai savo dėmesį. Ir vienas iš esminių dvasinio kelio aspektų yra tapti savo dėmesio galios šeimininku, idant įvaldytumėte savo dėmesį ir galėtumėte rinktis, kur jį nukreipsite, užuot leidę puolusioms būtybėms, jų kolektyvinėms dvasioms, demonams, padarams ar kitiems žmonėms apspręsti, kur nukreipsite savo dėmesį.

Kur slypi didžiausia galia, kurią galite pasiekti Žemėje? Tai yra galia kontroliuoti savo dėmesį. Ir tai nebūtinai reiškia kontroliuoti jį tradicine prasme, tai reiškia, būti sąmoningu ir rinktis, kur nukreipiate savo dėmesį.

Štai ką aš, Padma Sambhava norėjau jums duoti. Tačiau noriu padaryti dar vieną dalyką.

Aš materializuoju savo buvimą kaip Vadžra Guru Padma Sambhava Raudonojoje Maskvos Aikštėje, kurioje sėdžiu lotoso pozoje ir sklendžiu virš žemės, tačiau dabar ištiesiu savo dešinę ranką ir paliečiu žemę. Ir sakau: Vadžra! Vadžra! Vadžra! Vadžra! į keturias Rusijos puses, ir šitaip yra paleistas galingas pokyčių momentumas. Nes aš skelbiu, kad Rusija priklauso pakylėtiesiems mokytojams, šiandien ir amžinai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels