Moterims reikia nubusti savo teisėtam vaidmeniui ekonomikoje

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2020 metų gruodžio 31 d.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija.

Ką galėtume pasakyti apie šiuos 2020 metus? Na, galėtume, žinoma, pasakyti, kad daugeliui žmonių tai buvo sunkūs metai. Ir, žinoma, kadangi saugau Motinos Liepsną Žemei, jaučiu didelę užuojautą, kartu su Kuan Jin ir kitomis, kurios taip pat priklauso Dangiškosios Motinos Tarnystei, daugeliui žmonių, kurie kentėjo per šiuos metus. Mes nežiūrime į tai abejingai, nesame nejautrūs sunkiai žmonių padėčiai. Tačiau, žinoma, nesame įsikūnijime ir todėl nesame įtraukti į žmonių proto dėžutes ir žmonių kuriamus sūkurius. Ir labai gerai suprantu, kad daugeliui žmonių gali pasirodyti, kad iš tiesų esame nejautrūs. Tačiau taip pat žinau, kad dauguma žmonių, kurie yra atviri pakylėtųjų mokytojų egzistavimui ir yra atviri mūsų mokymams, kurie naudojosi mūsų mokymais – jūs pradėjote atsisieti nuo šio susitapatinimo su tuo, ką Gautama pavadino „spektakliu“, vaidinamu scenoje. Todėl nesate taip stipriai su tuo susitapatinę, nesate taip stipriai slegiami, nesate taip giliai įsitraukę į visą šį scenarijų, kaip į jį yra įsitraukę daugelis kitų žmonių.

Na ir dabar, akivaizdu, kad viena iš problemų, kuri labai išryškėjo per pastaruosius metus, yra moterų situacija. Daugelis žmonių žino, kad moterų situacija pasidarė daug sunkesnė. Netgi atsiranda sakančių, kad progresas, kuris buvo padarytas per pastaruosius 25 metus siekiant moterų lygybės, daugelyje šalių buvo panaikintas per šiuos vienerius pandemijos metus, kadangi būtent moterys dažnai pačios pirmosios neteko darbo, joms reikėjo rūpintis šeima, rūpintis sergančiais, rūpintis kitais žmonėmis, kurie galbūt nebegalėjo taip laisvai vaikščioti kaip seniau, ar tai būtų vyresni žmonės ar sergantys šeimos nariai. Daugeliu atžvilgiu moterų situacija per šiuos praėjusius metus žymiai pablogėjo. Mes, žinoma, kadangi paskyrėme šį ateinantį dešimtmetį moterų situacijai, esame labai susirūpinę dėl šios tendencijos ir norime, kad ji būtų kuo greičiau sustabdyta, kad galėtume kuo greičiau grįžti į tą tašką, kuriame moterų situacija pasaulyje galėtų pradėti gerėti.

Mes taip pat tikimės, kad ir jūs išsakysite su tuo susijusius prašymus šalia kitų specifinių invokacijų, kurias mes jums galime perduoti šiais ateinančiais metais, tačiau iš tiesų galite pradėti naudotis invokacijomis iš knygos „Dvasinis moterų išlaisvinimas“. Tai yra labai svarbi knyga ir bus svarbi knyga ateinantiems 10 metų. Mes jus visus norime paraginti kalbėti šias invokacijas, studijuoti diktavimus ir laikytis vizijos, kad visuomenė pradės judėti mūsų toje knygoje nubrėžta linkme.

Iš tiesų yra daug, daug dalykų, kuriuos pandemija pablogino, tačiau akivaizdu, kaip sakė Gautama Buda, kad didžiausias iš jų yra ekonomika. Ir čia jums noriu duoti mokymą apie moteris ir ekonomiką. Tradiciškai buvo kalbama, ir, žinoma, tai kalbėjo vyrai, kad moterys neturi gebėjimo, mentalinio gebėjimo suprasti ekonomikos. Na, mano mylimieji, akivaizdžiai šovinistinis teiginys, akivaizdžiai seksistinis išsireiškimas. Tačiau, jeigu pažvelgtumėte į tai neutraliai, tame iš tiesų yra dalis tiesos. Kodėl taip sakau? Sakau tai, žinoma, norėdama jus provokuoti, ir vis dėlto, kodėl tai sakau? Na, yra tam tikros tiesos idėjoje, kad moterys negali suprasti ekonomikos, nes niekas negali suprasti ekonomikos. Net ir vyrai, sukūrę dabartinę ekonomiką, negali suprasti dabartinės ekonomikos ir visų ekonomikos padarinių. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl moterys negali suprasti ekonomikos.

Šie vyrai, žinoma, omenyje turėjo ne tai, ir vis dėlto, tame yra tam tikros tiesos. Kas gali suprasti ekonomiką? Niekas negali pilnai jos suprasti, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl ji eina ta linkme, kuria eina. Na ir dabar, kitas to aspektas yra tai, kad moterys negali suprasti vyrų ekonomikos, vyrų sukurtos, vyrų dominuojamos ekonomikos. Moterys negali jos suprasti ne todėl, kad neturėtų gebėjimo jos suprasti, bet todėl, kad negali suprasti, kaip vyrai galėjo sukurti tokią nesubalansuotą ekonomiką. Kitaip tariant, matote, egzistuoja du būdai suprasti žodį „suprasti“. Negalite kažko suprasti, nes neturite gebėjimo arba intelekto tai suprasti, arba negalite to suprasti, nes stebitės, kaip žmonės gali būti tokie kvaili. Kaip vyrai galėjo būti tokie kvaili sukurdami tokią ekonomiką, kurią matote pasaulyje? Būtent to daugelis moterų nesugeba suprasti apie ekonomiką.

Mes tikimės, kad per šiuos ateinančius metus ir, žinoma, per visą likusį dešimtmetį, moterys pradės vis labiau įsitraukti į ekonomiką ir pradės garsiai pasisakyti ir kelti šiuos klausimus, grįstus tuo, apie ką kalbėjome anksčiau, tai yra, kad būtent moterys labiau suvokia pamatinį žmogiškumą, suvokia, kad neturėtumėte daryti tam tikrų dalykų kitiems žmonėms. Jos galėtų pažvelgti į ekonomiką ir galėtų sakyti: „Yra tam tikri dalykai, kurių ekonomika neturėtų daryti žmonėms. Neturėtume turėti tokios ekonomikos, kuri didžiąją dalį pasaulio populiacijos pasmerkia būti vargšais ir tik nedidelį elitą paverčia tokiu turtingu, kad jie net nežino, ką veikti su šiais pinigais, nes nė vienam individui nereikia tiek daug pinigų, kad galėtų juos kažkam išleisti.“

Būtent moterys gali pažvelgti į šį fenomeną ir tarti: „Čia kažkur įsivėlė labai didelė klaida. Vyksta kažkas labai negero su ekonomika, kurios pagrindinis tikslas yra leisti keletui žmonių toliau kaupti vis daugiau ir daugiau taip vadinamo „turto“, kai jiems šis turtas yra absoliučiai nereikalingas jokiems praktiniams tikslams.“ Tai kodėl jie toliau kaupia šitokį turtą? Jie tai daro dėl jų prote egzistuojančio psichologinio mechanizmo, ir šis psichologinis mechanizmas reiškia, kad šiems žmonėms niekada nieko nebūna gana. Tai reiškia, kad yra didelis skaičius šių moterų, kurios yra pasirengusios tiesiog atlikti pokytį savo sąmonėje ir staiga suvokti: „Mes turime pasaulinę ekonomiką, kuri yra sukurta leisti nedideliam žmonių elitui – ir didžioji jų dalis yra vyrai – kaupti turtą, tačiau esmė čia iš tiesų net nėra turto kaupimas. Esmė yra psichologinis mechanizmas jų protuose, kuris reiškia, kad jiems niekada nieko nėra gana. Kodėl mes leidžiame, kad visą planetos ekonomiką kontroliuotų šis besaikis, nenumalšinamas troškimas?“

Daugelis moterų netgi gali matyti, kad jeigu nueisime su tuo į logišką kraštutinumą, kas tuomet įvyks? Ekonomika vis labiau ir labiau koncentruosis į tuos keletą žmonių, sukaupiančių vis didesnį ir didesnį turtą. Tačiau jų rūpestis yra turėti turtą, kaupti turtą, o ne jį leisti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie atima turtą iš tikrosios ekonomikos, natūralios ekonomikos. Šio turto niekas negali išleisti ir todėl jis negali sukti ekonomikos krumpliaračių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad palaipsniui šie krumpliaračiai sustos; ekonomika pradės grimzti į žemesnį lygmenį ir jūs, tiesą sakant, ne tokioje tolimoje ateityje pradėsite grįžti į tokią ekonomiką, kuri egzistavo viduramžiais, feodalinėse visuomenėse, kuriose didžioji populiacijos dalis, daugiau kaip 95% populiacijos buvo vargšai, o turtingas buvo tik nedidelis elitas. Tačiau viduramžių elito turimi turtai toli gražu neprilygo šiandieninio elito turimam turtui. Kodėl taip yra? Todėl, kad ekonomika buvo žemesniame lygmenyje. Na ir dabar, kaip jau anksčiau sakėme, kodėl ekonomika paaugo į aukštesnį lygmenį nei buvo viduramžiais – kodėl šiandien yra daugiau turto? Todėl, kad šis turtas buvo paskleistas didesnei populiacijos daliai ir didesnė populiacijos dalis, bent jau kai kuriose šalyse, turi daug aukštesnį pragyvenimo lygį nei žmonės turėjo viduramžiais. Būtent dėl to ekonomika išaugo. Būtent dėl to turtas buvo padidintas realioje ekonomikoje.

Daugelis moterų yra pasirengusios į tai pažvelgti. Kai kurie vyrai, žinoma, taip pat yra pasirengę į tai pažvelgti. Tačiau šią idėją iš tiesų yra lengviau suvokti moterims, kai jos susisieja su savo pamatiniu žmogiškumu ir taria: „Kokią ekonomiką mes iš tiesų turėtume turėti? Kodėl turime ekonomiką, kuri yra akivaizdžiai elitistinė, užuot rūpinusis tuo, kas būtų geriausia žmonėms? O jeigu turėtume ekonomiką, kuri darytų tai, kas yra geriausia didžiajai žmonių daliai – kuri keltų jų pragyvenimo lygį?“ Na, tuomet ši ekonomika pastoviai augtų ir augtų, būtų sukuriama vis daugiau ir daugiau turto. Šis turtas būtų paskleidžiamas daug teisingiau, ir todėl ekonomika būtų save palaikančioje, aukštyn kylančioje spiralėje. Vietoj tos ekonomikos, kuri patiria pakilimus ir nuosmukius, kuri eina nuo krizės prie krizės, nes pati ekonomika kuria vieną krizę po kitos. O kodėl taip yra? Todėl, kad elitas nori, jog ekonomika eitų nuo krizės prie krizės. Kodėl? Todėl, kad jie gali sukoncentruoti turtą į savo rankas per šių pakilimų ir nuosmukių sąveiką.

Tolygiai augančioje ekonomikoje jiems būtų daug sunkiau sukoncentruoti turtą į savo rankas, tačiau kai egzistuoja šie pakilimai ir nuosmukiai, kai po krizės seka šuolis, jie tuomet bet kuriame iš šių etapų gali darytis pinigus. Tą įrodo faktas, kad elitas uždirbo daugiau pinigų per 2020 metus nei būtų uždirbęs, jeigu nebūtų atėjusi pandemija. O kas krizėje praranda pinigus? Plačioji visuomenė. Kam tai yra naudinga? Elitui, visada elitui. Jie sukoncentruoja turtą, sukoncentruoja nuosavybę į savo rankas, ir todėl, jeigu ši pakilimų ir nuosmukių ekonomika bus tęsiama toliau, vis labiau artėsite prie feodalinės ekonomikos, kurioje didžioji populiacijos dalis pavirs elito vergais. Pamatysite, kaip jau tai matote Jungtinėse Valstijose, kad didžiosios populiacijos dalies pragyvenimo lygis palaipsniui patirs eroziją. Tai, žinoma, yra situacija, į kurią daugelis žmonių, vyrų ir moterų, yra pasirengę pažvelgti ir tarti: „Tai negali būti teisinga, tai negali toliau tęstis.“ Tačiau, vėlgi, ypač moterys gali tai padaryti, nes jos sugeba matyti, kiek tai kainuoja žmonėms: kaip tai paveikia žmones, kaip tai paveikia bendruomenes, kaip tai paveikia ištisas šalis ir netgi pasaulį. Moterys gali į tai pažvelgti ir būtent jos gali sušukti, kad tai privalo liautis.

Būtent tam galite laikytis vizijos – galite išsakyti prašymus 2021 metais, kad moterys pradėtų įsitraukti į ekonomiką, kad jos pradėtų kvestionuoti šią vyrų sukurtą ekonomiką ir pradėtų kelti klausimus, kurie privalo būti keliami.

Na ir dabar, vienas iš klausimų, kuris turėtų būti iškeltas, arba vienas iš dalykų, apie kurį reikėtų pamąstyti, yra, žinoma, neoliberalizmas. Kas sukūrė šią laipsnišką vidurinės klasės pragyvenimo lygio eroziją ir turto koncentravimą elito rankose? Na, tai padarė neoliberalistiniai principai, teigiantys, kad valdžia neturėtų kištis į ekonomiką; ji turėtų visiškai nereguliuoti finansų industrijos ir kitų industrijų, nes „rinka pati savimi pasirūpins“. Būtent tai atvedė prie jau keturis dešimtmečius trunkančio vidurinės klasės pragyvenimo lygio smukimo ir keturis dešimtmečius trunkančio elito turto augimo, ir tai taip pat atvedė prie 2008 metais įvykusios finansų krizės.

Na ir dabar, žinoma, jau yra žmonių, kurie pradėjo kvestionuoti neoliberalizmą po 2008 metų, tačiau dar nepakankamai žmonių tai padarė. Kodėl? Todėl, kad ekonomikos srityje vis dar pernelyg dominuoja vyrai ir jie nenori to kvestionuoti. Kodėl nenori? Todėl, kaip sakėme, kad vyrų psichika yra labiau linkusi priimti idėjas, proto įvaizdžius, ideologijas, ir nori tikėti, kad pasaulis funkcionuoja pagal proto įvaizdį, ir jei tik pakankamai ilgai projektuosime šį proto įvaizdį, pasaulis privalės prisitaikyti prie proto įvaizdžio. Būtent tuo vyrai yra labiau linkę tikėti. Kai tuo tarpu moterys yra atviresnės sakyti: „Gerai, mes jau kurį laiką turėjome šį proto įvaizdį. Koks yra tikrasis jo poveikis? Kokios yra pasekmės? Ar tai, ką šis proto įvaizdis žadėjo, buvo išpildyta? O jeigu tai nebuvo išpildyta, tuomet turime kvestionuoti šį įvaizdį.“

Jeigu kalbėtume rimtai, neoliberalizmas turėjo mirti 2008 metais, tačiau nemirė, ir dabar turite dar vieną ekonomikos krizę, ir jeigu norite iš jos išeiti geriausiu įmanomu būdu, privalote palikti neoliberalizmo principus. Kas nutiko 2008 metais? Nereguliuojama finansų industrija vos nesužlugdė viso pasaulio. Koks buvo atsakas tų, kurie skelbė neoliberalizmo principus, tų, kurie per savo godumą vos nesužlugdė visos ekonomikos? „Valdžia privalo įsikišti!“ Na, mano mylimieji, egzistuoja labai senas posakis, kad negalite grožėtis pyragu jį suvalgę, nes paprastas faktas Žemės planetoje yra toks, kad negalite tuo pačiu metu daryti dviejų nesuderinamų dalykų. Negalite būti neoliberalais ir šaukti, kad valdžia turi įsikišti. Tai neįmanoma. Privalote pasirinkti: ar norite neoliberalistinės ekonomikos? Tuomet šios ekonomikos institucijoms, bankams, investiciniams bankams, privalo būti leista žlugti, jeigu jie eina prieš ekonomikos veikimo principus.

O gal priešingai, norite ekonomikos, kurioje ir valdžiai būtų numatytas vaidmuo? Tuomet privalote atsisakyti neoliberalizmo, kadangi negalite turėti neoliberalistinės ekonomikos, kurioje valdžia vaidina aktyvų vaidmenį – tai neįmanoma. Jums tuomet reikia suvokti vieną labai paprastą faktą. Kas nori neoliberalistinės ekonomikos? Elitas. Kodėl? Todėl, kad ji jiems suteikia absoliučią laisvę išnaudoti populiaciją. Nereguliuojama kapitalistinė ekonomika uždega žalią šviesą elitui, kuris jau yra sukaupęs turtą ir jo dėka gali išnaudoti populiaciją. Toks tiesiog yra faktas, ir moterys yra atviresnės tai pamatyti už vyrus, ypač tuos vyrus, kurie tebėra įsimylėję šį neoliberalizmo proto įvaizdį.

Vienintelis būdas išsaugoti ekonomiką, kurioje vidutinis žmogus galėtų kelti savo pragyvenimo lygį, yra įsikišti valdžiai ir imti reguliuoti ekonomiką. Visų pirma, finansų industriją, kurioje visada dominavo, dominuoja ir dominuos elitas. Kaip sakė Sen Žermenas, idealioje, natūralioje ekonomikoje, neleidžiate žmonėms uždirbti pinigų iš pinigų, nes pinigai tiesiog yra įrankis. Nereguliuojama finansų industrija uždega elitui žalią šviesą išnaudoti žmones, ir tai negali pakelti populiacijos pragyvenimo lygio. Tai neįmanoma. Tai yra nesuderinamos idėjos, nesuderinami principai.

Turite pasirinkti, kokios norite ekonomikos. „Rinkitės šią dieną kam tarnausite“ – elitui ar žmonėms. Vis dar yra pernelyg daug vyrų, įsimylėjusių neoliberalizmo idėją, ir jie nenori matyti, kad ši idėja tarnauja elitui, ir todėl tiktai moterys gali pakilti aukščiau, išeiti į priekį ir tarti: „Mes privalome pasirinkti, ir norime ekonomikos, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms, o ne iš elito, nuo elito ir elitui. Mes norime ekonomikos, kuri funkcionuotų pagal demokratinius principus, o ne pagal anti-demokratinius principus, pagal kuriuos ji funkcionuoja šiuo metu.“

Galime paimti vieną iš tų įmantrių idėjų, kurias paskleidė neoliberalai: „Potvynio banga pakelia visus laivus“. Tačiau kas yra „potvynio banga“? Na, tai tariamai yra pinigai arba turtas, turto kiekis. Jeigu padidinsite bendrą turto kiekį pasaulyje, tai bus tarsi atėjęs potvynis, kuris pakels visus laivus. Bet, mano mylimieji, tiesiog paimkime šį vaizdinį. Ką elitas darė nuo to laiko, kai finansų industrijai buvo nuimti visi suvaržymai? Jie sukūrė turtą. Tačiau šis turtas nėra susietas su jokiais realioje ekonomikoje egzistuojančiais dalykais. Jis nėra susietas su prekių gaminimu ar paslaugų teikimu – tai yra dirbtinai sukurtas turtas. Tad tiesiog įsivaizduokite, kaip galite lengvai tai įsivaizduoti pagal tuos paskleistus įvaizdžius apie globalinį atšilimą ir tirpstančias ledo kepures, tiesiog įsivaizduokite, kad potvynio banga toliau kyla.

Kas nutiks, jeigu potvynio banga nesiliaus kilti? Na, žinote, kad prieplaukoje yra daug laivų, pririštų prie žemėje įtvirtintų stulpų. Kas nutiks, jeigu potvynis nesiliaus kilti? Na, virvės, kuriais yra pririšti laivai, įsitemps. Tai reiškia, kad laivas nebegalės daugiau kilti. Ir kas tuomet įvyks? Na, galiausiai, banga pakils taip aukštai, kad vanduo pradės veržtis į laivo vidų ir laivas nuskęs. Na ir dabar, kurie laivai šiame scenarijuje nuskęs pirmiausia? Na, žinoma, mažiausi laivai, nes vanduo juos pasieks pirmiausia. Kai tuo tarpu didelėms elito jachtoms prireiks daugiau laiko būti apsemtoms. Bet ir jos galiausiai bus apsemtos vandeniu, jeigu potvynio banga nesiliaus kilti.

Tad matote šios idėjos melą, ir tai yra, kad jeigu nesiliausite kurti šio dirbtinio turto, tai tarsi leisite ledo kepurėms ištirpti tiek, kad jūros lygis pakils virš natūralaus lygmens ir pradės ardyti miestus, užtvindyti pakrantėje esančius miestus ir pradės skandinti visus laivus. Tad matote, mano mylimieji, ši idėja nuo pat pradžių buvo ydinga. Kai su ja nueinate iki logiško jos kraštutinumo, pradedate matyti jos ydingumą – ji nepakels visų laivų, nes potvynio banga galiausiai nuskandins visus laivus, net ir elito laivai galiausiai bus nuskandinti. Turite grįžti prie taško, kuriame galėtumėte sakyti: „Egzistuoja natūralus vandens lygis šioje planetoje, egzistuoja natūralus turto lygis, ir jeigu leisime jam palaipsniui kilti, galėsime prie to prisitaikyti, galėsime tai pakelti, bet jeigu tai pradės augti pernelyg greitai, per šį dirbtinį turto kūrimą arba dirbtinį ledo kepurių tirpdymą, tuomet turėsime problemą. Tuomet tai pavirs destruktyvia jėga, kuri nepakels laivų, bet turės toli siekiančias destruktyvias pasekmes.“

Būtent tai matėte ankstesnėse krizinėse situacijose. Ir būtent tai matysite ateityje, jeigu neoliberalizmas nebus palaidotas ir nebus sukurta anti-elitistinė, neelitistinė ekonomika. Jūs jau šitai matote, nes, kaip sakiau, būtent elitas nori, kad ekonomika eitų nuo vienos krizės prie kitos, nuo pakilimo atgal į krizę, bet jie nori visa tai kontroliuoti. Jie mano, savojo godumo skatinami, jog viskas, ką jie sugalvoja turtui padidinti, yra gerai. Jie yra tokie akli, kad nesugeba matyti, jog galiausiai tai taps nevaldoma. Galėjote matyti daugelį šių pakilimo ir nuosmukių ciklų, per kuriuos elitas sugebėjo išsaugoti kontrolę, tačiau anksčiau ar vėliau, jeigu su tuo bus nueita per toli, kaip tai įvyko 1929 metais ir 2008 metais, jie staiga nebegali to suvaldyti ir krizė ima siautėti, jie nebegali suvaldyti krizės ir ima šaukti, jog yra „pernelyg dideli, kad žlugtų“.

Na, mano mylimieji, neoliberalistinėje ekonomikoje niekas nėra pernelyg didelis, kad žlugtų. Tokiu būdu tiesiog išsilygina ekonomika, ir rinka savimi pasirūpina, o tie, kurie nesugeba sekti rinka, jie bankrutuoja, jie nėra pernelyg dideli, kad žlugtų. Niekas nėra pernelyg didelis, kad žlugtų, jeigu esate neoliberalas. Jeigu esate žmogus, tuomet galite sakyti, kad kažkas yra pernelyg didelis, kad žlugtų, ir tai yra visuomenė, vyriausybė, tvarka, kurioje žmonės turi padorų pragyvenimo lygį – kurioje visi žmonės turi padorų pragyvenimo lygį – ir visa visuomenė iš tiesų yra pernelyg didelė, kad žlugtų, ir todėl privalome leisti žlugti elitui, nes būtent jie kelia grėsmę visai sistemai.

Mano mylimieji, yra dar daug daugiau, ką būtų galima pasakyti šiomis temomis, ir tikriausiai bus pasakyta ateityje, tačiau norėjau su jumis pasidalinti šiais dalykais, nes yra labai svarbu, kad išsakytumėte šiuos prašymus 2021 metais, kad moterys pradėtų nubusti savo teisėtam vaidmeniui ekonomikoje. Nes kodėl ekonomika buvo nesubalansuota? Todėl, kad kaip jau anksčiau sakėme: nesubalansuotas vyriškas troškimas plėstis neturėjo atsvaros iš moteriškojo troškimo turėti subalansuotą augimą. Iš tiesų, vyrai negali sutaisyti ekonomikos. Jeigu ekonomikoje neatsiras didesnės moterų įtakos, tuomet ekonomika negalės būti sutaisyta, ir ji toliau riedės į sekančią krizę. Šios krizės darysis vis gilesnės, kol kažkas nenubus ir nesuvoks, kad turime pakeisti savo supratimą apie ekonomiką. Ir tai yra pokytis, kuris gali pradėti vykti ir iš tiesų išaugti 2021 metais, ir būtent čia jūsų prašymai ir jūsų vizija gali padaryti didelį pozityvų poveikį.

Štai kuo norėjau su jumis pasidalinti šiame mokyme. Esame dėkingi, kad tiek daug iš jūsų ryžotės su tuo susiderinti, nes, kaip ir visada, jūsų auros, jūsų čakros buvo transliacinėmis stotimis jūsų skirtingose vietose pasaulyje, ir mes padengėme pakankamai didelį laiko zonų spektrą pasaulyje. Ir už tai esame jums dėkingi. Laukiame to, ką galėsime nuveikti 2021 metais su internetinėmis transliacijomis, kurios atvėrė naują galimybę tokiai daugybei jūsų prisijungti prie tos pačios transliacijos, kalbėti tas pačias invokacijas ir šaukinius, kurie taip pat padarė didelį poveikį šiems metams.

Tad su tuo, užbaigsiu savo pastebėjimus ir palinkėsiu jums ne tik „laimingų“ naujųjų metų, bet ir naujų metų, kurie pakeistų jūsų sąmonę stipriau nei praėjusieji metai, idant toliau kiltumėte ta spirale aukštyn tol, kol būsite įsikūnijime.

Tad užsklendžiu jus motinos liepsnoje, kuria AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels