Dangus

Viskas yra susiję

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2019 rugsėjo 21 d., per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Kijeve, Ukrainoje.


Aš esu Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda. Man yra didelis džiaugsmas užsklęsti šią Pakylėtųjų Mokytojų konferenciją, kuri buvo surengta šioje Ukrainos šalyje. Man taip pat yra džiaugsmas jums pranešti, kad pranokote aukščiausią potencialą, kurį buvome numatę prieš šią konferenciją. O tai padarėte dėl to, kad ryžotės susirinkti drauge, ir, nepaisant kalbinių skirtumų, tautinių skirtumų, kultūrinių skirtumų, pasiekėte aukštesnį vienovės laipsnį nei buvo galima iš anksto numatyti. Būtent dėl to mums tapo įmanoma perduoti daugiau šviesos nei būtume galėję perduoti, jeigu to nebūtų įvykę.

Nes, kas gi lemia, kiek šviesos galime perduoti konferencijos metu? Didžiąja dalimi tai lemia dalyvaujančiųjų konferencijoje ir dalyvaujančiųjų internetu čakrų gebėjimas spinduliuoti, transliuoti šviesą į kolektyvinę sąmonę. Jeigu perduotume daugiau šviesos, nei jūsų čakros būtų pajėgios atlaikyti, jūs to nepakeltumėte. O jeigu šviesa negali būti išspinduliuota, tuomet ji negali atlikti savo darbo. Tad iš to, kad gavote labai galingus diktavimus, galite žinoti, jog turėjote tą pasiryžimą įžengti į vienovę, kurioje galėjome panaudoti ne tiek individualių žmonių čakras, kiek visų jūsų čakrų apjungtą galią, nes kai sukuriate aukštesnę proto ir širdies vienovę, jūsų čakros apsijungia, jos sinchronizuojasi, ir šitaip įvyksta didesnis to, ką perduodame, padauginimas.

Tuo nenoriu pasakyti, kad taip pat būna kiekvienoje konferencijoje. Ar kad dabar turėtumėte pradėti vertinti, jog tokioje tai ir tokioje konferencijoje nebuvo tokio galingo diktavimo, tai galbūt tie žmonės nebuvo vienovėje. Konferencijos turi skirtingus tikslus. Yra diktavimų, kurių pagrindinis tikslas yra perduoti mokymus. Ir taip, iš dalies taip yra dėl to, kad esame vietovėje, kurioje kolektyvinė sąmonė yra labai tanki. Ir todėl čia buvo būtina paleisti galingą impulsą, kuris sukurtų persilaužimą, sudaužytų tam tikras kolektyviniame prote egzistuojančias matricas.

Mes jums davėme tam tikras užuominas šioje konferencijoje, tam tikras koncepcijas, apie kurias anksčiau nebuvome kalbėję. Tad jūs išgirdote šią, daugumai jūsų keistą koncepciją, apie susietąją kilmę, ir tai yra tam tikruose budistų rateliuose ganėtinai dažnai naudojama koncepcija. Tai, žinoma, yra šiek tiek įmantrus išsireiškimas, kadangi lygiai taip pat galėtumėte sakyti: viskas yra susiję. Tai turi daug išdavų, kurias laikui bėgant aptarsime. Tiesą sakant, mes jau anksčiau apie tai kalbėjome, naudodami kitus žodžius ir koncepcijas. Tačiau, kaip žinote, mes dažnai grįžtame prie tos pačios temos, pakylėdami ją į aukštesnį lygmenį, kadangi egzistuoja tam tikri ciklai mūsų perdavimuose, egzistuoja tam tikri ciklai jūsų augime. Tad, laikas nuo laiko, paimame koncepciją, apie kurią kalbėjome anksčiau, ir duodame jums kažką daugiau, kas jums suteikia aukštesnę perspektyvą.

Ką tai reiškia, kad viskas yra susiję? Tai reiškia, kad iliuzija, o tiksliau jūsų juslių kuriamas įspūdis yra iliuzija. Jūs regite savo juslėmis, ir savo išoriniu protu, kuris iš tiesų riboja jusles, kad viskas yra atskira. Galite sakyti, kad štai tas garsiakalbis tenai egzistuoja atskirai nuo to garsiakalbio čia. Saulė yra atskirta nuo Mėnulio, Žemė yra atskirta nuo Merkurijaus arba Veneros. Žmogus Rusijoje yra atskirtas nuo žmogaus Amerikoje ir taip toliau.

Pasaulis yra susikoncentravęs į skirtumus, į atskirus objektus. Tai yra iliuzija, iš kurios galite ištreniruoti savo protą praregėti. Ir jūs tai galite padaryti aukštesniu būdu nei dauguma žmonių gebėjo tai padaryti iki šiol, kadangi turite tiek daug mūsų jums duotų mokymų. Visų pirma, turite mokymą, kad materiali visata turi keturis lygmenis, ir kad materialių dažnių spektras, fizinė oktava, yra tarsi ledkalnio viršūnė. Kurio tik viršūnė kyšo virš vandens, o visa likusi dalis yra nematoma ir slypi po vandeniu.

Taip pat nematomi yra ir trys jūsų aukštesnieji kūnai. Tačiau žinote, kad, jeigu 90% ledkalnio pradės judėti, tai tuomet, argi nėra tikėtina, kad kartu su juo pradės judėti ir viršūnė? Tad, jeigu povandeninė srovė ims ledkalnį nešti į pietus, tuomet net jeigu vėjas, stiprus vėjas pūs į šiaurę, ledkalnio viršūnė vis tiek judės į pietus prieš vėją.

Tad jeigu jūsų trijuose aukštesniuose kūnuose atsiras kažkoks judėjimas, kuris juos pradės stumti tam tikra kryptimi, tuomet jūsų sąmoningam protui gali būti labai sunku judėti priešinga kryptimi. Ir tuomet jūs tiesiog plauksite su pasąmonėje egzistuojančia srove. Ir būtent dėl to turite potencialą tapti savo gyvenimo šeimininku, išvalydami energijas, išsigydydami savo psichiką, paleisdami savastis ir taip toliau. Tačiau taip pat galite ištreniruoti savo protą pajausti, net jeigu jis nesugebės to suvokti, pajausti šias gilesnes sąsajas.

Ir tai jums gali atnešti didelę naudą kelyje. Ir pradžiai tiesiog noriu duoti jums pavyzdį. Pasiuntinys viena nuo kitos tam tikru atstumu laiko savo rankas. Na ir dabar, jeigu paimtumėte užuolaidą ir uždengtumėte žemesnę pasiuntinio kūno dalį, matytumėte šių rankų tariamą atskirumą. Tačiau dabar rankos pradeda judėti kartu ir susitinka viduryje. Galite pagalvoti, kad tai yra du atskiri dalykai, judantys drauge, tačiau, žinoma, kadangi nėra kūną dengiančios užuolaidos, jūs matote, kad jos priklauso tam pačiam kūnui, jos yra prie jo prijungtos. Ir jums nė kiek neatrodo keista, kad kūnas jas gali judinti.

Tačiau dabar įsivaizduokite du dalykus, kurie jūsų juslėms atrodo atskiri. Galite pagalvoti, kad, jeigu vienas iš jų juda viena kryptimi, o kitas juda kita kryptimi, privalo egzistuoti dvi atskiros priežastys, verčiančios juos judėti. Ir galite pagalvoti, kaip mokslas galvoja jau keletą šimtmečių, kad pasaulis yra sukurtas iš atskirų objektų, kurie nėra tarpusavyje susiję, kurie nesiunčia signalų vienas kitam. Ir todėl, jeigu jie juda skirtingomis kryptimis, privalo egzistuoti skirtingos juos judėti verčiančios priežastys. Tačiau tai nėra tiesa. Nėra jokių atskirų objektų. Ir nėra jokių atskirų priežasčių. Nėra jokių atskirų pasekmių ir atskirų priežasčių.

Kaip būtų galima tai paaiškinti? Kaip galėtumėte tai įsivaizduoti? Vėlgi, daviau pavyzdį apie pasiuntinio judančias rankas, kurios juda kartu tol, kol susitinka. Tad jūs sakytumėte, remdamiesi savo juslėmis, kad yra dvi rankos, egzistuojančios laike ir erdvėje. Ir jos juda kartu ištisiniu judėjimu, kol susitinka. Tačiau, kaip jau anksčiau užsiminėme, tai nėra tiesa. Todėl, kad fizinė oktava yra tarsi paveikslėlis kino ekrane. O jūsų ekrane matomas judėjimas nėra ištisinis, kadangi jį sukuria kino juosta, turinti daug atskirų paveikslėlių, per kuriuos šviečia šviesa. Ir tie paveikslėliai juda, tačiau jie juda taip greitai, kad nematote, kada vienas kadras yra pakeičiamas kitu. Tačiau jūs, žinoma, žinote, kad seniau kinas buvo rodomas mažesniu kadrų skaičiumi, ir galėjote matyti tam tikrą trūkčiojimą, tam tikrą netolygumą žmonių judėjime. Ir todėl buvo lengviau matyti, kad tai tebėra individualūs nejudantys paveikslėliai, kurie yra projektuojami taip greitai, kad susilieja į vientisą, judantį vaizdą.

Kai žinote, kad viskas, kas vyksta fizinėje plotmėje, yra trijose aukštesnėse karalijose egzistuojančių priežasčių padarinys, galite pradėti matyti, kad nėra dviejų rankų, kurios juda kartu ištisiniu judėjimu. Jeigu galėtumėte tai sulėtinti, iš tiesų galėtumėte pamatyti, kad yra vienas paveikslas, kuris yra to, kas dabar vyksta, projekcija, ir tai yra emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose egzistuojančių energijų ir matricų sąveika. Jeigu įsivaizduosime, kad tai sulėtiname, galėsime sakyti, kad štai čia yra kitas paveikslėlis, kuris buvo sukurtas tarp trijų aukštesnių karalijų egzistuojančios sąveikos. O štai dar vienas. Ir taip, jums iš tiesų atrodo, kad rankos artėja viena prie kitos. Tačiau klausimas čia yra toks, ar tai tikrai yra tos pačios rankos? Ar tai yra tos pačios rankos, kurios juda iš šio paveikslėlio į tą, į tą ir į tą? O gal tai panašiau į individualius paveikslėlius kino juostoje, kurie yra projektuojami ant ekrano, vienas paskui kitą?

Kitaip tariant, realybė yra tokia, kad, nors matote tai kaip laike egzistuojantį objektą ir laike egzistuojantį judėjimą, tai iš tiesų yra panašiau į ant ekrano projektuojamą paveikslėlių seriją, kurie yra projektuojami taip greitai, kad jūsų išorinės juslės, jūsų išorinis protas nesugeba jų išskirti.

Na o dabar, kodėl tai yra svarbu? Na, dėl daugelio priežasčių. Tačiau iš pradžių dėl to, kad suvokiate, jog, jeigu iš tiesų norite pakeisti fizinę plotmę, turite pakeisti priežastį, turite dirbti su priežastimi, užuot dirbę su pasekmėmis. Būtent tą mokėme jus daryti, išvalant savo keturis žemesniuosius kūnus. Ir duosime jums, kai ateis tinkamas metas, kitus mokymus apie tai, kaip ne tik išvalyti visus savo keturis žemesniuosius kūnus, bet kaip taip pat išeiti už savo energetinio lauko ribų ir pradėti valyti kai kurias iš tų matricų, įvaizdžių, energijų ir banginių šablonų, kurie veikia jūsų išorinę situaciją. Tačiau šito mes negalėsime jums duoti, kol nebūsime jums davę mokymų apie pirmykščio aš įveikimą. Nes kitaip ta jūsų atskirųjų savasčių gausybė gali sugundyti jus panaudoti šį mokymą piktam, įgyjant kažkokią galią pakeisti fizines aplinkybes, net jeigu tai paveiktų kitų žmonių laisvą valią.

Tačiau dalykas, kurį suvokiate, kontempliuodami šį mokymą, yra tai, kad buvote užprogramuoti galvoti, kad, kai jau priežastis yra paleista veikti, niekas negali jos sustabdyti. Niekas negali jos pakeisti. Šis pasiuntinys augdamas turėjo senelį, kuris buvo aistringas medžiotojas ir labai domėjosi ginklais. Tačiau jam taip pat labai rūpėjo saugumas. Tad jis vis kartodavo: „Niekada nepamiršk, kad, kulkai palikus vamzdį, jokia jėga Žemėje negalės sugrąžinti jos atgal.“ Būtent tuo jums visiems buvo įdiegta tikėti. Kartais, kai jau priežastis yra paleidžiama veikti, jokia galia Žemėje negali jos sustabdyti. Kai sniego lavina pradeda čiuožti žemyn, niekas negali sustabdyti jos čiuožimo nuo kalno.

Tačiau kaip tuomet Kristus nuramino audrą? Todėl, kad jo protas nebuvo pavaldus plačiai paplitusiai iliuzijai, kad audra yra ištisinis reiškinys, kuris buvo sukeltas tam tikros priežasties, ir kai jau audra yra sukelta, ji turi šėlti tol, kol išsisems. Jėzus suvokė, kad daug kartų kiekvieną sekundę, fizinis pasaulis yra perkuriamas ir suprojektuojamas iš naujo. Tačiau tarp šių individualių projekcijų egzistuoja intervalas – labai labai trumpas, tačiau jis iš tiesų egzistuoja. Egzistuoja tylos intervalas. Ir jeigu sugebėsite palenkti savo protą arba atitraukti savo proto koncentravimąsi į išorinius įvykius, vietoj to susitelkdami į tylą tarp individualių projekcijų, galėsite pakeisti projekciją fiziniame lygmenyje. O tiksliau, pakeisite tai aukštesniuose lygmenyse, ir tuomet fizinis lygmuo taip pat pasikeis.

Dabar nebėra tas laikas ir amžius, kuriame jums reikėtų demonstruoti tokius pačius reiškinius, kuriuos demonstravo Jėzus prieš du tūkstančius metų, tačiau galite pasinaudoti šiuo mokymu, kad materializuotumėte geresnes išorines aplinkybes sau, į ką taip pat įeina ir jūsų fizinio kūno išgydymas. Jeigu mąstysite apie šį mokymą, suvoksite, kad šiame pasaulyje nėra jokių tęstinių fenomenų, nes viskas yra individualių vaizdinių projekcija, tarp kurių egzistuoja tyla. Ir ši tyla, nors ji gali atrodyti nepaprastai trumpa sekundės dalis, ši tyla iš tiesų egzistuoja už laiko ribų. Tai reiškia, kad, kai ištreniruojate savo protą, galite pasinaudoti šiuo tylos intervalu identiteto, mentalinėms ir emocinėms matricoms pakeisti, ir tuomet taip pat pasikeis ir fizinis pasireiškimas.

Na ir iš pradžių, nesakau, kad jums reikia sugebėti tai padaryti per sekundės dalį. Tačiau, laikui bėgant, galite priimti kitokius vaizdinius, pirmiausia savo identiteto kūne, tuomet savo mentaliniame kūne, tuomet emociniame kūne, vaizdinius apie tai, kokia galėtų būti jūsų gyvenimo situacija, ką galėtumėte materializuoti savo gyvenime, ką galėtumėte prie savęs prisitraukti. Ir, laikui bėgant, tai iš tiesų materializuos tas geresnes aplinkybes. Galite manyti, kad yra sunku tuo patikėti, tačiau leiskite man jūsų kai ko paklausti. Ar jaučiate, kad patyrėte pagerėjusias savo gyvenimo aplinkybes? O jeigu taip ir yra, tuomet tai galėjote padaryti tik vienu būdu – tuo būdu, kurį čia ką tik aprašiau. Vienintelis dalykas yra tas, kad sąmoningai to nesuvokėte. Ir todėl nesugebėjote to daryti pastoviai. Tačiau galite išsitreniruoti tai daryti.

Matote, tai, kad daugybę kartų kiekvieną sekundę ant materialaus pasaulio ekrano yra projektuojamas vaizdas, reiškia, kad vos tik bus pakeistas vaizdas trijų aukštesnių oktavų ekrane, tuomet, kai šis vaizdas toliau bus projektuojamas į fizinę plotmę, fizinė materializacija taip pat pasikeis. O kadangi trys aukštesnės oktavos yra akivaizdžiai sudarytos iš aukštesnių energijos formų, kurios nėra tokios fiziškos ir todėl turi didesnį paslankumą už fizines energijas, galime pagrįstai teigti, kad jas pakeisti yra lengviau. Jos yra takesnės, jos nėra iškaltos akmenyje. O tai, kas yra iškalta akmenyje, taip pat nėra iškalta akmenyje, ir būtent dėl to tai yra įmanoma pakeisti, kai yra pakeičiami įvaizdžiai, per kuriuos yra projektuojama šviesa.

Na ir dabar, tai gali skambėti kaip kažkokia magija, tačiau tai nėra magija. Tame nėra nieko magiško. Tačiau, tai yra tikra tiesa, kad tai nėra mokymas, kurį neseniai keliu pradėję eiti žmonės galės suvokti ar įgyvendinti. Jam suvokti reikalingas tam tikras brandumas. Tam reikalinga patirtis. Tačiau daugelis jūsų esate pasirengę bent pradėti apie tai mąstyti, visų pirma suvokdami, kad nėra nieko, ko nebūtų įmanoma pakeisti. Tačiau taip pat turite būti atsargūs, prisimindami, kad viskas yra susiję. Tai reiškia, kad, jeigu norite pakeisti savo gyvenimo aplinkybes, esmė čia nėra ištirti vien savo aukštesnius kūnus. Žinoma, pradėti turite nuo savo kūnų. Turite pradėti valyti juos nuo iškreiptos energijos, gydyti savo psichiką, atsikratyti atskirųjų savasčių. Tačiau net ir tuomet, kai būsite pasiekę aukštą sąmonės lygį, kurį buvo pasiekęs Jėzus ir kurį buvau pasiekęs aš, tai nereiškia, kad galėsite pakeisti absoliučiai visas fizines aplinkybes vien spragtelėję pirštais. Kadangi bus aplinkybių, kurių neturėtumėte keisti, kadangi tai eitų prieš kitų žmonių žmonių laisvą valią. Ir būtent dėl to mes jums perdavėme visus tuos mokymus apie savo sąmonės išvalymą nuo šitų atskirųjų savasčių, idant nepasinaudotumėte šiomis žiniomis kažkokiam pranašumui įgyti, kuriuo atimtumėte kažką iš visumos ar netgi pakenktumėte kitiems žmonėms. Tam, kad galėtumėte šiuo mokymu teisingai pasinaudoti, privalote turėti mūsų taip vadinamą Kristaus sąmoningumą, tą esminį žmogiškumą, tą susietumo su kitais žmonėmis jausmą, leidžiantį jums suvokti, kad yra dalykų, kurių tiesiog nedarote. Yra dalykų, kurių negalite keisti, kadangi kiti žmonės turi teisę pamatyti savo pasirinkimų materializaciją. Kitaip tariant – ir duosiu čia jums akivaizdų pavyzdį – tie iš jūsų, kurie turite vaikų, galite būti gundomi apsaugoti savo vaiką nuo kažkokio nemalonaus įvykio. Tačiau, jeigu vaikas materializavo tą įvykį per savo sąmonę, jam reikia patirti pasekmes, kad galėtų augti. Jeigu sieksite apsaugoti savo vaiką nuo nemalonių pasekmių, trukdysite jo augimui, ir tai nebus išmintingas šio mokymo ir žinių panaudojimas.

Tad yra reikalingas tam tikras atsisiejimas, neprisirišimas, savo gyvenimo nuasmeninimas, kad galėtumėte iš tiesų pasinaudoti šiuo mokymu. Ir žinau, kad ką jums čia ką tik daviau, tėra tik nedidelis daug didesnio mokymo skyrelis. Tačiau, kadangi pasiekėte tai, ką čia pasiekėte, nusprendžiau jums duoti kai ką daugiau, kas nebūtinai buvo suplanuota šiai konferencijai. Tačiau dabar tai buvo perduota į fizinę plotmę, ir tie iš jūsų, kurie esate tam pasirengę, galite mąstyti apie šį mokymą. Ir iš tiesų, laikui bėgant, duosime dar daugiau, kai matysime, kad atėjo tinkamas metas ir mokinių kūnas tam yra pasiruošęs.

Na ir dabar, man yra didelis džiaugsmas užsklęsti šią konferenciją, užsklęsti jus, kurie čia esate, ir tuos iš jūsų, kurie buvote su mumis per internetą, ir užsklęsti šviesą, kuri buvo perduota į visas šias daugybę šalių, kurios buvo šio kolektyvinio Sovietų Sąjungos patyrimo dalimi, idant šios šalys galėtų pakilti aukščiau, idant žmonės, kurie to norės, galėtų išsilaisvinti. Žinoma, atsiras tokių, šen ir ten, kurie norės toliau kentėti; o kadangi mes gerbiame laisvą valią, mes gerbiame žmonių teisę kentėti, jų laisvę kentėti. Bet iš tiesų, matote, kad laisvė kentėti nėra Sen Žermeno laisvės liepsnos dalis. Todėl tai neateina iš mūsų, tai nėra dvasinė liepsna. Tai liepsnos nebuvimas kelia kančias.

Kančia neturi jokios substancijos. Liepsna turi substanciją (nors tai nėra fizinė substancija), kadangi tai yra dvasinė liepsna. Tačiau kentėjimas, pyktis, neapykanta, visos tos baime paremtos energijos, iš tiesų neturi jokios substancijos, neturi išliekančios substancijos. Būtent dėl to, tai, kas regimai turi fizinę substanciją, gali būti pakeista aukštesnės energijos. Tai gali būti pakeista būtent dėl to, kad, nors tai atrodo substanciją turintys kūnai, nors tai atrodo kieta materija, arba tanki emocinė energija, taip atrodo tik dėl to, kad žiūrite į tai per tų išorinių savasčių suvokimo filtrus, žvelgiate į tai per išorinį protą. Kai sugebėsite pažvelgti giliau, pamatysite, kad tai neturi jokios tęstinės substancijos. Tai yra tik miražas, projektuojamas ant ekrano. O tarp projekcijų ekranas yra baltas. Ir jūs žinote, kad ant balto ekrano galima suprojektuoti bet kokį vaizdą. Kai pradėsite matyti už vaizdų egzistuojantį baltumą, žinosite, kad bet kurią akimirką, o tiksliau, sekančią akimirką, yra įmanoma suprojektuoti naują vaizdą. Tai nebūtinai reiškia, kad galėsite akimirksniu visiškai pakeisti situaciją. Nes dalis šio mokymo apie susietąją kilmę yra ta, kad egzistuoja daug veiksnių, veikiančių regimai paprastą situaciją. Tačiau, palaipsniui juos keisdami, galėsite pakeisti situaciją dramatiškai. Kaip matote, esu taip užsidegęs šio mokymo perdavimu, kad vos galiu sustoti. Bet dabar, užsklendžiu šią konferenciją savo širdies džiaugsme ir perduodu jums šį džiaugsmą. Mano džiaugsmas yra pilnas. Tikiuosi, kad ir jūsų džiaugsmas bus pilnas.

Gautama AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels