Priimkite Aukso Amžių kaip normalų

Temos: Mokytojai nėra baime grįstame mąstyme – Normalumo jausmas – Aukso Amžiaus kaip normalios būsenos priėmimas

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2017 metų birželio 12 d. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Novosibirske, Rusijoje.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir ateinu pasveikinti jūsų su šio nuostabaus susirinkimo sėkme. Kaip jau keletą kartų sakėme, visada egzistuoja potencialas, kurį norėtume pamatyti išpildytą konferencijoje, ir jūs iš tiesų su šiuo susirinkimu pranokote aukščiausią mūsų vizualizuotą potencialą. Todėl esame dėkingi, kad ryžotės susirinkti harmonijos ir vienovės dvasioje ir iš tiesų pakilote aukščiau savo sąmonėje.

Galite nesuvokti, kad pakilote aukščiau sąmonėje arba galite nesuvokti, kiek aukščiau. Tačiau jeigu pažvelgsite į perduotus diktavimus, pamatysite, kad egzistuoja aiški progresija mūsų perduotuose mokymuose, kulminaciją pasiekusi su šiandien Sanat Kumaros perduotu mokymu. Jokiu būdu nebuvo iš anksto garantuota, kad Sanat Kumaros diktavimas bus perduotas šioje konferencijoje. Jeigu nebūtumėte ryžęsi pakilti aukščiau savo sąmonėje, jis būtų buvęs atidėtas kokiam kitam kartui. Kadangi jūs ryžotės, bent jau kritinė jūsų masė, pakilti aukščiau, mes galėjome perduoti šį labai pažangų mokymą, kuris iš tiesų bus išlaisvinantis daugeliui sielų, kurios buvo įstrigusios įvairiuose šablonuose.

Vėlgi, mano mylimieji, yra visiškai suprantama, kad gyvybės srautai įstringa šiuose šablonuose, nes tai yra labai sunki planeta, labai žema planeta, ji turi labai žemą kolektyvinės sąmonės lygį. Mes, pakylėtoje karalijoje, nesame griežti disciplinuotojai, mes nė vieno neteisiame, nesmerkiame, nežiūrime į jus iš aukšto galvodami: „Kodėl gi tu šito nesupratai, kodėl nepakilai aukščiau“, ir visi šie dalykai, kuriuos mokiniai įsivaizduodavo ir vis dar įsivaizduoja, jeigu tebėra baime grįstame mąstyme.

Mokytojai nėra baime grįstame mąstyme

Mes padarėme didelį progresą per šiuos kelis pastaruosius metus, padėdami jums įveikti tą baime grįstą mąstymą ir pasiekti tašką, kuriame galėtumėte priimti, kad mes nesame baime grįstame mąstyme ir todėl nežiūrime į jus tokiu būdu. Kartais mes kalbame labai tiesiai, galbūt netgi griežtai, nes norime prasimušti pro kolektyvinę sąmonę ar netgi pro jūsų sąmonės tankumą. Mes, žinoma, pripažįstame, kad yra visiškai suprantama, jog įstringate įvairiuose šablonuose šioje planetoje, tačiau jūs neatėjote čia tam, kad liktumėte įstrigę šiuose šablonuose neribotam laikui.

Jūs atėjote pasinerti į gyvenimą šioje planetoje, su visais jos kraštutinumais, kuriuos ji jums gali pasiūlyti, o tuomet atėjote iš viso to nubusti ir tuo būdu parodyti pavyzdį, praskinti kelią kitiems ir pakelti kolektyvinę sąmonę. Tad kartais mes turime jus išpurtyti iš tam tikros inercijos, kurią susikūrėte.

Normalumo jausmas

Vėlgi, mano mylimieji, turite suprasti, kad kai esate įsikūnijime, ar, tiesą sakant, netgi kai esate natūralioje planetoje, kurioje nėra tokių didelių kontrastų, kuriuos matote Žemėje, jūs visada savo prote susikuriate tam tikrą jausmą, kas yra normalu. Tai yra daugiau nei jūsų tapatumo jausmas, kuris kiekvienam iš jūsų yra individualus, bet jūs susikuriate tam tikrą jausmą, kas yra normalu planetoje arba aplinkoje, kurioje gyvenate. Tai, kai esate žemiau tam tikro sąmonės lygmens, yra būtina, nes negalėtumėte funkcionuoti psichologiškai, jeigu neturėtumėte šio jausmo, kad kažkas yra normalu. Tai jums suteikia tam tikrą saugumo pojūtį, kad žinote, kaip elgtis su situacijomis, kurios gali iškilti jūsų aplinkoje.

Na ir dabar, mano mylimieji, jeigu pažvelgtumėte į vieną iš ekstremaliausių situacijų, kuriose gali būti žmonės, tuomet tai, žinoma, turėtų būti kareivis kare. Na ir dabar, pavyzdžiui, per Antrąjį Pasaulinį Karą buvo kareivių, kurie buvo toje būsenoje, nuolatos būdami fronte, kur vyksta mūšiai, jie nuolatos keletą metų buvo šalia fronto. Jie niekada nežinojo, kada bus sekantis mūšis, niekada nežinojo, kur nukris kitas artilerijos paleistas sviedinys. Jie niekada nežinojo, ar bus nužudyti, ar sužeisti, ar išgyvens dar vieną dieną.

Jeigu išstudijuosite tokių žmonių psichologiją, jūs, žinoma, pamatysite platų reakcijų spektrą. Tačiau pamatysite, kad kai kurie žmonės visiškai sugriuvo ir negalėjo pakelti šios situacijos. Kai kurie žmonės patyrė taip vadinamą mūšių nuovargį arba granatų šoką, ar kitas ekstremalias psichologines reakcijas, ir jie tiesiog nebegalėjo funkcionuoti. Jie nebuvo sužeisti fiziškai, bet buvo taip stipriai šokiruoti emociškai/mentališkai, kad negalėjo funkcionuoti psichologiškai. Taip buvo dėl to, kad situacija, kurioje jie buvo, buvo tokia ekstremali, tokia neužtikrinta, kad negalėjo susikurti to jausmo, kas yra normalu, o tai reiškia, kad jie negalėjo turėti saugumo jausmo.

Buvo ir kitų kareivių, kurie sugebėjo, įvairiais būdais, įžengti į tam tikrą stoišką, fatalistinę proto būseną, sakydami: „Na… nėra svarbu ar gyvensime, ar mirsime, tiesiog turime susitelkti į šiandieną.“ Jie sugebėjo susikurti normalumo jausmą net ir toje ekstremalioje situacijoje. Tai, žinoma, labai stipriai skyrėsi nuo to normalumo, kurį jie turėjo prieš išeidami į karą. Net ir šiose ekstremaliose mūšių situacijose jie galėjo turėti tam tikrą to, kas yra normalu, jausmą. Jie turėjo tam tikrą pojūtį, ko galima tikėtis ir nesitikėti, ir žinojo, kad jeigu laikysis tam tikrų atsargumo priemonių, galės iki minimumo sumažinti tikimybę būti sužeisti arba žūti. Tačiau jie taip pat priėmė faktą, jog dėl to, kad yra kareiviai, kad yra kare, na… niekada negali žinoti. Jie kažkokiu būdu rado būdą tai priimti, su tuo susitaikyti, ir būtent tai jiems leido įtvirtinti tam tikrą normalumo jausmą, kuomet jie galėjo jaustis bent kažkiek saugūs.

Aukso Amžiaus kaip normalios būsenos priėmimas

Ir čia tiesiog noriu su tuo atkreipti jūsų dėmesį, kad daugelis jūsų, žinoma, tiek šiame įsikūnijime, bet ypač daugelyje ankstesnių gyvenimų, taip pat buvote labai ekstremaliose, labai nesubalansuotose, labai sunkiose situacijose čia, šioje planetoje. Tai reiškia, kad laikui bėgant, per daugelį įsikūnijimų, susikūrėte tam tikrą jausmą, kokioje planetoje jūs esate, ko čia galite tikėtis, ko čia negalite tikėtis. Tai jums suteikė tam tikrą normalumo jausmą, leidusį jums susikurti saugumo jausmą, kad „aš galiu čia funkcionuoti.“

Ir šiuose vėliausiuose diktavimuose mes jūsų prašome pakilti aukščiau šio lygmens, kuriame jūs tiesiog funkcionuojate. Mes jūsų prašome išlaikyti labai trapią pusiausvyrą (ir mes žinome, kad ši pusiausvyra yra trapi, puikiai suprantame, kokia ji yra trapi), kuomet jūs, viena vertus, pripažintumėte, kad neatėjote iš čia. Jūs atėjote iš aukštesnio pasaulio, aukštesnės planetos, kurioje dauguma dalykų, kurie vyksta Žemėje, nebūtų laikomi normaliais, nebūtų laikomi natūraliais, tad jūs žinote, kad egzistuoja kažkas geresnio. O tuomet mes jūsų prašome pripažinti, kad jūs esate kitokioje planetoje, jūs esate sunkioje planetoje, tad negalite tikėtis, kad ši planeta turėtų būti tokia, prie kokios buvote įpratę natūralioje planetoje. Ir taip pat negalite sau leisti laikytis Sanat Kumaros taip pavadinto negatyvaus arba kritiško požiūrio.

Štai į ką turite pažvelgti: kaip aš pakoregavau savo normalumo jausmą, remdamasis tuo, ką patyriau šioje planetoje visuose šiuose nenormaliuose, nenatūraliuose, neharmoninguose pasireiškimuose? O tuomet mes jūsų prašome pakilti aukščiau ir susiderinti su tuo, ką mes kalbėjome apie gyvenimą aukso amžiuje ir kaip jūs jaustumėtės, jeigu gyventumėte aukso amžiuje, kaip jaustumėtės dėl savęs, jeigu būtumėte Kristaus Sąmonėje. O tuomet leiskite sau įtvirtinti naują normalumo jausmą, grįstą ne tuo, kokios yra dabartinės sąlygos Žemėje, grįstą ne tuo, kokios yra sąlygos natūralioje planetoje, bet grįstą aukštesne vizija, kurią galite suvokti apie aukso amžių ir Kristaus sąmonę. Kitaip tariant, mes jūsų prašome pradėti artėti prie taško, kuriame galėtumėte aukso amžių laikyti normaliu, ir galėtumėte jausti tai, ką jaustumėte, jeigu tai būtų jūsų norma ir tai būtų tai, kas jums suteikia saugumo jausmą.

Kitaip tariant, mes, kaip jau anksčiau sakėme, nustatome jums tikslą, kad pasiektumėte tašką, kuriame rimtai priimate, jog „aš gyvenu aukso amžiuje aukso amžiaus sąmonėje.“ Tai nereiškia, kad jūs einate ir elgiatės taip, tarsi tam tikri pasireiškimai neegzistuotų čia Žemėje, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad jūs, savo prote, jūs gyvenate, jūs jaučiate, jūs mąstote, jūs turite savyje pojūtį, kad jau esate aukso amžiaus sąmonėje ir jūs gyvenate aukso amžiuje.

Galbūt iš pradžių jums bus lengviau įtvirtinti jausmą, kad identiteto lygmenyje jūs priimate, jog esate aukso amžiuje, mentaliniame lygmenyje jūs priimate, kad esate aukso amžiuje, ir emociniame lygmenyje jūs tai priimate. Fiziniame lygmenyje jums tai gali užtrukti šiek tiek ilgiau, ir visgi tai neperžengia jūsų gebėjimo ribų prisitaikyti taip, kad galėtumėte jausti gyvenantys aukso amžiuje. Ir jūs tuomet, kai šitai priimsite, pradėsite prisitraukti prie savęs situacijas, arba prisitrauksite save prie situacijos, kurioje galėsite pilnai gyventi taip, tarsi būtumėte aukso amžiuje.

Yra šalių, yra situacijų Žemėje, kurios jau pradėjo judėti į aukso amžių, ir tie iš jūsų, kurie tenai gyvenate, iš tiesų galite pakilti aukščiau. Tie iš jūsų, kurie negyvenate tokiose vietose, galite sugebėti pakilti aukščiau ten, kur esate, jūs netgi galite sugebėti susirasti sau kitą vietą, kai pakoreguosite savo sąmonės lygį.

Neketinu paversti to ilgu mokymu, nes mes jau perdavėme jums tiek daug mokymų šioje konferencijoje, kad čia bus daug ką studijuoti ir sugerti net ne vieneriems metams. Neketinu pridėti prie šių mokymų intensyvumo ir kiekio. Tiesiog norėjau jums suteikti didžiulį Motinos širdies meilės išliejimą ir pasveikinti jus su jūsų pasiektais rezultatais. Jūs iš tiesų padėjote perstumti Rusiją iš sunkios situacijos į pozityvią vagą. Jūs, žinoma, vis dar galite matyti, kad bus tam tikrų problemų, kurios gali iškilti tam tikrose Rusijos dalyse, tačiau taip yra dėl to, kad visada egzistuoja laisva žmonių valia.

Kaip sakiau, egzistuoja tam tikros matricos trijose aukštesnėse karalijose, ir jūs padėjote ištraukti Rusiją iš žemyn tempiančios traukos ir perkelti ją į aukštyn kylančią spiralę, tad dabar atsirado daug didesnė galimybė žmonėms pasirinkti tą aukštesnį kelią. Jie mato, jog nepaisant to, ką jie galvoja apie savo valdžią, nepaisant to, ką jie galvoja apie sistemą, egzistuoja būdas atnešti pokyčius taikiu, pozityviu būdu, tiesiog pradedant apie tai kalbėti arba netgi nusprendžiant savo pačių prote, kokioje šalyje esate nusipelnę gyventi, kokioje šalyje norite gyventi. Mano mylimieji, mano širdingiausi sveikinimai, ir tikiuosi, jog sugebėsite priimti, atvirai kalbant, neišmatuojamą ir nesulyginamą meilės iš mano širdies išsiliejimą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels