Meilė ir gyvenimas negali būti prievartaujami

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, per Kim Michaels, 2015 rugpjūčio 31 d.


Aš esu pakylėtoji mokytoja Motina Marija. Sakiau ankstesniame perdavime, kad didžiausia problema Žemėje yra ta, jog vyrai ir moterys nesugeba priimti meilės iš savo viduje esančio šaltinio ir todėl tiki, kad meilę jie turi gauti vienas iš kito. Ir kai jie jos negauna, jie tuomet nueina į įvairius kontroliavimo žaidimus, kad tariamai priverstų kitus jiems duoti meilę. Bet matote, mano Mylimieji, meilė negali būti gaunama per prievartą. Nėra jokios mechaniškos schemos Žemėje, kuri galėtų priversti kitą žmogų ar Dievą duoti jums meilę. Kodėl taip yra? Todėl, kad meilė yra virš visko Žemėje esanti jėga, ir būtent dėl to visi žmonės jos nori.

Argi nematote, kad dauguma žmonių Žemėje yra visiškai prislėgti gyvenimo? Daugelis jaučia, kad gyvenimas yra kažkas, kas jiems buvo primesta, ko jie nepasirinko. Jie yra priversti reaguoti į aplinkybes, kurių negali kontroliuoti. Bet matote, niekas jums nebuvo primesta, ta prasme, kad kažkuriuo metu praeityje jūs pasirinkote būti šioje planetoje. Jūs padarėte pasirinkimus, daug pasirinkimų, kurie jus įstūmė į jūsų dabartinę situaciją. Sakau tai ne tam, kad jus kaltinčiau, bet kad įgalinčiau jus. Nes tik kai pradėsite pripažinti, kad jūsų situacija yra kažkokiu būdu susijusi su jūsų padarytais pasirinkimais, sugebėsite pradėti daryti naujus pasirinkimus, kurie pakeis jūsų situaciją.

Argi nesuvokiate, mano Mylimieji, kad dauguma žmonių yra užburtame rate, kadangi jie tiki, jog jų situacija nėra jų pačių susikurta? Ir todėl jie jaučiasi bejėgiais kažką dėl jos padaryti. Tačiau vienintelis būdas, kuriuo jūs galite kažką padaryti dėl savo situacijos, yra padaryti pasirinkimus, kurie pakeistų jūsų situaciją. Ir būtent dėl to, pokytis, kurį jums reikia padaryti, yra pripažinti, kad jūsų situacija yra kažkaip susijusi su jūsų padarytais pasirinkimais. Ir kad bet koks jūsų praeityje padarytas pasirinkimas gali būti pakeistas, padarant geresnį pasirinkimą dabartyje.

Ir tai yra susiję su meile. Nes, kaip sakiau, nėra tokios jėgos Žemėje, kuri galėtų kontroliuoti meilę. Ir taip yra dėl to, kad meilė visada teka, meilė niekada nestovi vietoje. Būtent dėl to negalite savintis meilės ir negalite savintis kitų žmonių, ir negalite priversti kitų žmonių duoti jums meilę. Meilė negali būti išgaunama per prievartą, tačiau ji gali būti laisvai priimama, kai pradedate suvokti, kad ji ateina iš viršžemiško šaltinio, ir jūs negalite kontroliuoti šio šaltinio. Tačiau šis šaltinis duoda jums meilę besąlygiškai. Ir jūs galite kontroliuoti savo psichologiją ir tą mechanizmą, kuris, iki šiol, vertė jus atstumti meilę. Ir kai pradėsite po dalelę ardyti šį mechanizmą, pašalindami iliuzijas, kurios jus vertė atstumti meilę; pradėsite jausti, kad gyvenimas nebėra toks slegiantis, gyvenimas nebuvo jums primestas.

Ir kai tuomet pradėsite naudoti visus tuos daugybę įrankių, kuriuos perdaviau, invokacijų ir šaukinių pavidalu, kviesdami dvasinę šviesą; palengvinsite energijos naštą, kurią su savimi nešiojatės. Ir tai jus paskatins jausti, kad esate būtybė, kuri nesitapatina su kūnu ir su savo išorine situacija. Ir štai tuomet pradėsite ne tik patikėti tuo, ką sakau, bet taip pat ir patirti, kad iš tiesų galite rinktis. Ir kad galite padaryti tokius pasirinkimus, kurie fundamentaliai pakeis jūsų išorinę situaciją.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels