Dangus

Ar norite būti laisvi?

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas, per Kim Michaels, 2015 liepos 27 d.


Aš esu pakylėtasis mokytojas, naudojantis Sen Žermeno vardą. Esu pirminis šios Amerikos šalies rėmėjas ir labai džiaugiuosi galėdamas šiuo būdu kalbėti. Jums gali kilti daug klausimų, kas yra pakylėtasis mokytojas ir ar mes esame tikri. Tačiau noriu jūsų paprašyti pamąstyti apie vieną klausimą. Ar norite būti laisvi?

Aš iš tiesų esu laisvas nuo žmogiškų sąlygų, nuo atskirojo aš iliuzijos. Žinau, kad esu viena su visa gyvybe. Esu viena su beformiu Dievu. Esu viena su Dievu formoje, kuriuo esate jūs.

Atskirasis aš yra truputį panašus į tai, tarsi įliptumėte į savo automobilį. Tačiau skirtumas yra tas, kad netikite, jog tapote savo automobiliu, į jį įlipdami. Tačiau kai įlipate į atskirąjį aš, imate tikėti, kad esate atskira būtybė kitų atskirų būtybių pasaulyje. Ir todėl nebegalite užmegzti ryšio su vienove, glūdinčia už formos ir atskirties iliuzijos.

Tai, ką matote vykstant Žemėje, yra ne kas kita, kaip žaidimai, žaidžiami būtybių, kurios yra įstrigusios atskirties iliuzijoje ir ilgisi išsilaisvinimo iš jos; ir todėl jos kuria visus šiuos pasireiškimus, kurie yra tokie ekstremalūs, tokie skausmingi, sukelia tiek daug kančių, kad jie galiausiai pasiekia tašką, kuriame pradeda kvestionuoti, ar gali būti, kad gyvenimas tik toks ir tėra.

Na ir dabar, šis būdas mokytis būti laisvu yra mūsų taip vadinama skaudžių smūgių mokykla. Nėra nieko blogo, kad žmonės patiria šį patyrimą, kuriame save laiko atskiromis būtybėmis. Tai yra dalis to, ką Žemės planeta yra sukurta leisti būtybėms patirti. Tačiau mes, pakylėtieji mokytojai, kurie lygiai kaip ir jūs buvome įsikūnijime Žemėje ir pakilome, siūlome jums alternatyvą skaudžių smūgių mokyklai. Mes siūlome sistematišką kelią kelti savo sąmonę.

Na ir dabar, kaip jūs galite tai daryti? Turite suvokti, kad kai jau esate įžengę į atskirąjį aš, viskas, ką patirsite per tą atskirąjį aš, stiprins atskirties iliuziją. Būtent dėl to jums reikia kažko iš už šio atskirojo aš filtro ribų, kad suvoktumėte, visų pirma, jog egzistuoja realybė už atskirties. O visų antra, egzistuoja būdas jums įveikti atskirties iliuziją ir tapti laisviems.

Štai kodėl mes išėjome į viešumą, siūlydami savo paslaugas šioje planetoje. Idant per mūsų vedimą, per mūsų mokymus, tačiau, visų pirma, gaudami mūsų dvasinę šviesą; galėtumėte eiti šiuo keliu labai laipsniškai, kaip sugebėsite tai pakelti, neprarasdami savo savasties jausmo, į didesnę laisvę nuo žmogiškųjų sąlygų.

Nesitikime, kad galėsite šį pokytį patirti per vieną dieną, kadangi žinome, kaip yra sunku eiti dvasiniu keliu Žemės planetoje. Ir būtent dėl to mes siūlome labai laipsnišką kelią, kuriame jūs palaipsniui keliate savo savasties jausmą, neprarasdami tęstinumo jausmo, kuris jums leidžia įveikti kasdienio gyvenimo iššūkius.

Tai yra mūsų pasiūlymas jums. Mes siūlėme jį skirtingais būdais skirtinguose sąmonės lygiuose esantiems žmonėms. Esmė yra atrasti būdą, kuris yra patrauklus jums. Prašau jūsų pamąstyti apie tai, kad turite savo širdyje gebėjimą žinoti, kas yra tikra ir netikra, pajausdami, kaip tai veikia jūsų energijas, jūsų vibraciją. Jūs galite žinoti savo širdyje, ar ši žinia pakėlė jūsų vibraciją ar ją pažemino. O jeigu ji ją pakėlė, žinosite, kad aš esu tikras.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels