08. Pastovus meistriškumo siekimas

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas per Kim Michaels.


Maha Čohanas AŠ ESU. Ir ateinu jums duoti dar vieną užuominą, kuri jums padės naviguoti septynių spindulių, pavaldžių septyniems Čohanams, sraigtiniais laiptais.

Jau kalbėjau apie tai, kad prieš jus yra kelionė, kurioje susiduriate ir transcenduojate dvasias, kurias susikūrėte arba kurios buvo sukurtos kolektyvinėje sąmonėje per žmonių piktnaudžiavimą septyniais spinduliais. Tad šiandien jūsų dėmesį noriu atkreipti į du dalykus: visų pirma, noriu dar kartą pakartoti, ką anksčiau sakiau apie Šventosios Dvasios prigimtį, tai yra, kad ji visada teka; ji yra srautas. Tai nėra statiška dvasia. Tai yra nuolatos tekanti, nuolatos save transcenduojanti Dvasia, niekada, net ir sekundės daliai, neliekanti tokia pati.

Ir antras dalykas, kurį turite prisiminti, yra tai, kad įveikiate šias atskirąsias dvasias. Ir kaip jau anksčiau sakiau, kai kuriems tai reikš, jog jie susikurs naują savastį, naują dvasią. Ir to niekaip neįmanoma išvengti tarp 48 ir 96 sąmonės lygmenų, nes tai iš tiesų yra jūsų atsakomybė: eksperimentuoti su savo bendrakūrybiniais gebėjimais, eksperimentuoti su septyniais spinduliais, ir susikurti savastį, kuri būtų įgijusi tam tikrą septynių spindulių įvaldymą. Ir vis dėlto, norėčiau, kad prisimintumėte, jog jūsų kuriama savastis nėra statiška. Jūs kuriatės savastį, galinčią tekėti su Šventąja Dvasia, su Šventa Dvasia.

Dvasios ištobulinimas

Matote, netikri mokytojai šioje Žemėje mėgino sugalvoti daugybę gudrių pinklių, siekdami įpainioti tuos, kurie yra nuoširdūs dvasios ieškotojai, kurie pakilo virš 48 lygmens, kurie neįžengė į dualizmą, – siekdami juos įpainioti ir įstumti į aklavietę, kurioje jų augimas sustotų ar netgi pasidarytų neigiamas ir pradėtų judėti atgal į atskirtį. Ir viena iš pagrindinių jų pinklių, kurias jie sumąstė daugybėje subtilių variacijų, yra įtikinti jus, kad galite susikurti atskirąją savastį, dvasią, kuri iš tiesų galės patekti į dvasinę karaliją.

Suvoksite, jeigu pamąstysite apie tai mūsų anksčiau jums perduotų mokymų šviesoje, kad tai, žinoma, yra didžiausia ego, puolusių būtybių ir atskirųjų dvasių svajonė. Atskiroji dvasia jau pagal apibrėžimą yra mirtinga, tačiau ji svajoja apie nemirtingumą. Ji svajoja, kad galės išpildyti kažkokią sąlygą ir tuo būdu galės tapti priimtina Dievui, ir jai bus atvertos durys į Kristaus vestuvių puotą.

Tačiau, kaip sakė Jėzus: „Joks žmogus nepakilo į dangų kaip tik tas, kuris nusileido iš dangaus.“ Vienintelė į dangų pakilti galinti būtybė yra Sąmoningasis AŠ, ir jis tai gali padaryti tik nusimetęs visas atskirųjų dvasių išnaras, tų žaltiškų dvasių, kurios šliaužioja pažemiui su savo subtilia žaltiška logika, mėgindamos jus įtikinti, kad tapsite panašus į dievą ir galėsite įžengti į dangų.

Tad matote, graikų dievai ant Olimpo kalno akivaizdžiai nebuvo labai aukštos būtybės dėl visų tų kovų ir intrigų, kurias rezgė tarpusavyje. Tai iš tiesų simbolizuoja, kaip puolusios būtybės mėgino sukurti atskirąsias savastis, kurios, jų įsitikinimu, galės tapti nemirtingos. Tačiau niekas negali įžengti į Dangų, kaip tik tas, kas nužengė iš Dangaus, o nužengė grynoji sąmonė. Tad niekada nesugebėsite pasiimti su savimi šių atskirųjų dvasių, kad ir kokios tobulos jos būtų pagal tą ar aną žemišką standartą.

Klaidingas tobulumo supratimas

Ar matote problemą su atskirąja dvasia? Atskiroji dvasia iš tiesų kurį laiką gali augti. Labai atidžiai apie tai pamąstykite. Atskiroji dvasia iš tiesų gali būti sukurta augti ir plėstis, tam tikra prasme, tobulinti save. Todėl yra visiškai įmanoma, kad galite ateiti į religiją arba dvasinį mokymą ir susikurti idealą savo prote, kad jei tik nesiliausite taikyti mokymą, kažkuriuo metu pasieksite tobulumo būseną – kažkokią galutinę būseną – ir tuomet jums bus leista įžengti į dangų. Arba pasieksite nušvitimą, ar kad ir koks tai būtų apibrėžtas tikslas.

Bet matote, nebūsite išganyti, nenušvisite, nepakilsite susikurdami statišką, tobulą savastį. Tobulumas Danguje nėra tapatus tam, ką dauguma žmonių laiko tobulumu. Nes žmonės yra linkę tobulumą laikyti statišku. Nes, jeigu kažkas yra tobula, na tai kaip tuomet būtų įmanoma tai patobulinti? Jeigu tai įmanoma patobulinti, tuomet tai negali būti tobula – taip samprotauja žaltiškas protas.

Tačiau mes, kurie išsilaisvinome iš žaltiško proto, žinome, kad tikrasis tobulumas yra tekėti su Dvasia. Vienintelė aukščiausia būsena yra Kūrėjo lygmens savimonė, bet jūs jos nepasieksite būdami įsikūnijime Žemėje. Ir taip pat jos nepasieksite, kol nebūsite perėję visų sferų, esančių virš šios, kurioje šiuo metu gyvenate, iniciacijų. Tad tai nėra tas dalykas, kuris jums šiuo metu turėtų rūpėti; Kūrėjo sąmonės lygmens pasiekimas. Nes net ir Kūrėjo sąmonė, žinoma, nestovi vietoje. Nes jeigu ji stovėtų vietoje, kam tuomet būtų kūrusi formų pasaulį iš savo Esybės?

Matote, nėra stovėjimo vietoje. Tobulumas yra nuolatinė savitranscendencija. Tai yra tikrasis tobulumo apibrėžimas. Būtent dėl to Šventoji Dvasia yra tobula. Ji neturi tikslo pasiekti kažkokią aukščiausią statišką būseną. Jos tikslas yra nepaliauti save amžinai transcenduoti. Tad ji niekada nesiekia kabintis į tai, kas sena, nes visada yra pasiryžusi nusimesti senąją išnarą ir transcenduoti į naują būvį.

Tad štai apie ką noriu paraginti jus pamąstyti. Nes egzistuoja esminis skirtumas, ar Septynių Spindulių keliu eisite turėdami tikslą susikurti kažkokią tobulą savastį pagal statišką tobulumo apibrėžimą, ar priešingai – turėsite tikslą susikurti lanksčią savastį, kuri galėtų nuolatos ir lengvai plaukti su Šventąja Dvasia nesibaigiančioje savitranscendencijoje, peržengiančioje 96 lygį.

PASTABA: Likusią šio diktavimo dalį galite rasti knygoje: Laisvė nuo vidinių dvasių.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels