05. Mirties sąmonė

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas per Kim Michaels.


Maha Čohanas aš esu, ir ateinu jums duoti mokymą apie mirties sąmonę, ir kaip galėtumėte pradėti kurtis geresnį būdą į ją reaguoti, o tiksliau, nustoti į ją reaguoti. Nes, žinoma, mirties sąmonė labiau už viską nori, kad į ją reaguotumėte, įsitrauktumėte į šią sąmonę ar netgi su ja kovotumėte, ar siektumėte ją sunaikinti.

Tai, žinoma, yra visiškai priešinga Šventajai Dvasiai, Gyvenimo Dvasiai, kuri nenori, kad kovotumėte, nenori, kad priešintumėtės, nenori, kad ką nors naikintumėte ar žemintumėte kažkurią gyvenimo dalį. Ji nori, kad tekėtumėte su Dvasia, tekėtumėte su Dvasia, kuri yra gyvenimas.

Nes iš tiesų, kaip sakiau, visose ankstesnėse sferose – ir per labai ilgą laiką, prabėgusį nuo tos akimirkos, kai atsirado jūsų sfera – bendros visų savimonę turinčių būtybių, kurios transcendavo save ir tapo daugiau, pastangos sukūrė aukštyn keliantį Šventosios Dvasios tekėjimą. Ir tai iš tiesų yra Gyvenimo Upė, kuri viską nešasi kartu su savimi. Ir išties, net ir Žemė yra nešama šio Šventosios Dvasios srauto.

Gyvenimo Upė niekada nestovi vietoje

Kaip galbūt žinote, jeigu apie tai kada nors giliau mąstėte, jūsų planeta nesisuka tiesiog apie saulę elipsine orbita, sugrįždama į savo pradinį tašką kiekvieną kartą apsukusi ratą. Esu tikras, kad žinote, jog visa visata plečiasi ir visos jos galaktikos tolsta viena nuo kitos. Tai reiškia, kad jūsų Saulė nėra statiška visatoje. Jūsų Saulė juda linija, o ši linija netgi nėra tiesi linija.

Tai reiškia, kad, kai Saulė juda ir su savimi tempiasi planetas, Žemė juda elipsine orbita aplink Saulę, tačiau ji nestovi vietoje šioje orbitoje, ši orbita nėra stabili. Saulė juda, tad kelias, kuriuo Žemė skrieja per erdvę iš tiesų labiau panėšėja į spiralę, labai sudėtingą spiralę, ir visgi šią spiralę įmanoma aprašyti matematiškai. Ir ji bus kada nors ne tokioje tolimoje ateityje aprašyta, ji bus aprašyta matematiškai. Tai atvers duris svarbiems naujiems mokslo atradimams, tačiau dabar šis mokymas yra ne apie tai.

Jums tiesiog reikia suvokti vieną dalyką – Gyvenimo Upė yra nuolatos tekantis, judantis srautas. Niekas Gyvenimo Upėje nestovi vietoje. Tačiau taip pat turite suprasti, kad Gyvenimo Upė ne šiaip sau juda, kaip įsivaizduojate judėjimą makroskopinėje jūsų juslių apčiuopiamoje visatoje. Nes jūs turite koncepciją, kad galite pereiti iš vienos vietos į kitą ir likti tokie patys. Tačiau judėjimas Gyvenimo Upėje yra ne toks. Nes Gyvenimo Upėje judėjimas visada transcenduoja save.

Tai nėra tiesiog horizontalus judėjimas, kuriame liekate tokie patys. Jūs transcenduojate, augate, akceleruojate, dauginate talentus ir tampate daugiau. Ir tai yra gyvenimo sąmonės, gyvybės sąmonės, Gyvenimo Upės esmė.

Kas yra mirties sąmonė?

Tad turint tai omenyje, norėčiau jums dabar duoti koncentruotą mokymą apie tai, kas yra mirties sąmonė:

[15 sekundžių pauzė]

Tad dabar galėjote pajausti, kas yra mirties sąmonė. Nes mirties sąmonė yra tai, ką patyrėte per tą tylos intervalą. Nes, žinoma, ar būtumėte šitai skaitę ar klausę, tikėjotės, kad po mano įžangos turėtų sekti kažkas daugiau, kažkoks mokymas, koks nors įvaizdis, koks nors mirties sąmonės aprašymas. Ir todėl, kai jūsų lūkesčiai nebuvo išpildyti, nes susidūrėte su tylos intervalu, jūsų prote kilo reakcija, argi ne taip?

Ir ši reakcija, jeigu išdrįstumėte į ją pažvelgti, jeigu ją pastebėtumėte, pamatytumėte, kad ji yra mirties sąmonės dalis. Nes ko tikėjotės? Buvote susiderinę su mano kalbos tėkme, ir aš jums daviau suprasti, kad pateiksiu mirties sąmonės aprašymą. Tad jūsų prote buvo lūkestis. Tad matote, mirties sąmonė turi du aspektus, kuriuos galite atpažinti, jeigu apie tai atidžiai pamąstysite.

Ir pirmasis aspektas yra tai, kad egzistuoja žinojimas už mirties sąmonės, jog gyvenimas yra nesibaigiantis procesas. Giliai savo esybėje žinote, kad gyvenimui yra skirta būti Gyvenimo Upe, kuri nuolatos save transcenduoja. Tai yra vidinis žinojimas, kylantis iš fakto, kad Sąmoningasis AŠ yra jūsų AŠ ESU Esaties tąsa, o ji yra pakylėtųjų mokytojų, siekiančių patį Kūrėją, tąsa.

Kūrėjas išdalino save savimonę turinčiomis savo paties tąsomis būtent dėl to, kad suteiktų jums galimybę akceleruoti savo savimonės jausmą. Tad būtent toks yra jūsų egzistavimo tikslas: akceleruoti savo savimonę ir plaukti su Gyvenimo Upe. Ir todėl negalite – nors galite atbukinti savo sąmoningus gebėjimus, – negalite pabėgti nuo šio vidinio žinojimo, kad gyvenimas yra nesibaigiantis procesas, kad gyvenimui yra skirta būti nesibaigiančiu procesu.

Ir todėl mirties sąmonė negali iki galo ištrinti šio vidinio žinojimo. Ji gali jį uždengti. Ji gali jį užmaskuoti. Ji gali nukreipti jį klaidinga linkme. Tačiau ji negali galutinai nutildyti jūsų vidinio žinojimo, kad gyvenimui yra skirta būti nesibaigiančiu procesu.

Tačiau ką mirties sąmonė gali padaryti? Ji gali priversti jus susikurti lūkestį, koks turėtų būti šis procesas, koks turėtų būti kitas jo žingsnis ir koks turėtų būti galutinis jo tikslas. Šitai mirties sąmonė gali padaryti, bet kaip ji gali tai padaryti?

PASTABA: Likusią šio diktavimo dalį galite rasti knygoje: Laisvė nuo vidinių dvasių.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels