04. Dvasinis scenarijus Žemėje

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas per Kim Michaels.


Maha Čohanas AŠ ESU. Šiame mokyme pažvelgsime į kontrastą tarp idealaus scenarijaus naujo bendrakūrėjo augime, ir to scenarijaus, kuris yra dabartinė realybė Žemės planetoje.

Kaip sakėme, naujas bendrakūrėjas pirmą kartą nusileidžia į 48 sąmonės lygį. Šiame lygmenyje intuityviai viduje jaučiate, kad esate susiję su kažkuo didesniu už save. Ir tas kažkas didesnis yra, žinoma, jūsų AŠ ESU Esatis. Jums taip pat yra prieinamas dvasinis mokytojas – visa tai, žinoma, yra idealiame scenarijuje. Todėl turite sąmoningą ryšį su dvasiniu mokytoju, kuris jus gali vesti per Pirmąjį Spindulį, o tuomet ir per kitus spindulius, jums judant pirmyn.

Tad idealiame scenarijuje kylate iš 48 lygmens į 49 sąmonės lygį. O kildami susikuriate dvasią. Tuomet leidžiate šiai dvasiai atgimti į aukštesnę dvasią, ir tai jums leidžia pakilti į sekantį sąmonės lygį. Atkreipkite dėmesį, kad šiame idealiame scenarijuje jums iš tiesų netenka susidurti su koncepcija, kurią šiandien Žemėje laikote mirtimi. Jums iš tiesų nėra būtina leisti senajai dvasiai mirti, taip kaip suprantate mirtį Žemėje.

Dvasinis požiūris į mirtį

Matote, jūs esate įpratę į mirtį žiūrėti kaip į kažką, kas galutinai užbaigia jūsų gyvenimą, nutraukia jį ir sustabdo. Įpratote į ją žiūrėti kaip į kažką, kas jums yra primesta kažkokios išorinės jėgos.

Tačiau idealiame scenarijuje, jums nereikia eiti per procesą, per kurį leidžiate senajai dvasiai mirti, ta prasme, kad ji nustoja egzistuoti, kad tai yra kažkas, kas jums yra primesta, ir kad tai yra sąmonės praradimas ar sąmonės pabaiga. Vietoj to, suvokiate galintys tiesiog leisti sau atgimti į aukštesnį savasties jausmą.

Todėl galėtume sakyti, kad tarp 48 ir 96 sąmonės lygmenų jūs tiesiog labai sklandžiai leidžiate vienai dvasiai transcenduotis į kitą dvasią – ir į kitą, ir į dar kitą, ir į dar kitą. Šiame procese nėra jokių staigių sustojimų, kaip jūs šiandien asocijuojate tai su mirtimi. Jūs tiesiog tekate iš vieno etapo į sekantį, ir todėl bendrakūrėjui yra lengva jausti, kad turite tęstinumą tarp vieno sąmonės lygmens dvasios ir kito sąmonės lygmens dvasios.

Ir tai jums gali suteikti, kaip jau anksčiau minėjau, jausmą, kad kuriatės tęstinumą turinčią dvasią, užuot pereidami iš vienos dvasios į kitą. Tačiau tuo pat metu, jeigu turite ryšį su dvasiniu mokytoju, šis mokytojas jus paruoš faktui, kad, kai pasieksite 96 lygmenį, iš tiesų privalėsite pereiti staigų pokytį. Nes tame taške iš tiesų privalėsite „savo gyvybę už draugą atiduoti“, kaip išsireiškė Jėzus.

Turėsite turėti tą didesnę meilę, ryždamiesi atiduoti dvasią, kurią susikūrėte pirmuosiuose 48 sąmonės lygmenyse. Nes ši dvasia negalės jūsų išvesti virš 96 lygmens, kadangi ši dvasia buvo susitelkusi į savęs kaip individualios dvasios kėlimą aukštyn. Norėdami transcenduoti ir pakilti virš 96 lygmens, turite pradėti kurtis naują dvasią, kurios tikslas būtų kelti aukštyn ne vien jūsų individualų aš; jos tikslas būtų kelti aukštyn visumą.

Idealiame scenarijuje, tai yra staigesnis pokytis nei patyrėte anksčiau, tačiau jūs vis tiek į tai nežiūrėtumėte kaip į mirtį, pagal šiuo metu egzistuojantį mirties supratimą. Nes Sąmoningajam AŠ tai iš tiesų nėra netektis. Įgydami vis didesnį sąmoningumą, augdami link 96 lygmens, jūs taip pat įsisąmoninate faktą, kad nemirsite mirus jūsų dvasiai, kadangi esate daugiau nei dvasia. Dvasia nėra jūs. Jūs nesukūrėte „savasties“; jūs netgi neperkūrėte savęs kaip dvasios.

Jūs sąmoningai suvokiate faktą, kad dvasia tėra įrankis, kuriuo naudojatės, išreikšdami save materialiame pasaulyje. Todėl žinote, kad net jeigu ši dvasia mirs, jūs nemirsite. Jūsų sąmonė netgi niekur nedings. Nebus jokio staigaus pokyčio ar praradimo. Tai reiškia, kad galite, kai šitai suvokiate, sklandžiai paleisti tai, kas sena. Galite atiduoti savo gyvybę dėl aukštesnio tikslo, pranokstančio individualios savasties kėlimą aukštyn. Ir todėl galite sklandžiai pereiti į tą kitą etapą.

Idealus scenarijus ir dabartinis scenarijus

Mes dabar pažvelgsime į scenarijų, su kuriuo susiduriate šiandien, pradėję keliu eiti sąmoningesniu būdu nei anksčiau. Tai, ką jūs šiandien turite Žemės planetoje, toli gražu nėra idealus scenarijus. Jis yra labai toli nuo idealaus scenarijaus. Žinoma, tikslas, dėl kurio perduodu šią knygą, prieš leisdamas septyniems Čohanams perduoti savo knygas apie septynis spindulius, iš tiesų yra paruošti jus, kad galėtumėte sėkmingiau naviguoti septynis spindulius ir šių septynių spindulių iniciacijas.

Iš tiesų, idealiame scenarijuje jūs nesusidurtumėte su tomis, kaip aš jas pavadinau savo paskutiniame mokyme, agresyviomis dvasiomis. Idealiame scenarijuje, jūs sukuriate dvasią, ir daug dvasių, augdami nuo 48 iki 96 lygmens. Tačiau šios dvasios turi dvi įdomias charakteristikas. Pirmoji yra ta, kad jos žino galinčios gauti pakankamai energijos iš savo vidaus, kad ji galėtų būti jų kūrybinių pastangų varomąja jėga. Tad jums nereikia nieko imti iš išorės, iš kitų gyvybės srautų, tai reiškia, kad šios rūšies dvasioje nėra jokios agresijos. Be to, jūsų kuriama dvasia turi bendrą tikslą augti link aukštesnės sąmonės būsenos. Jūs nekuriate statiškos dvasios; jūs kuriate dvasią, kuri nori augti, nori pereiti į aukštesnę fazę.

Ir tai labai stipriai skiriasi nuo to, kas nutinka, kai nupuolate į dualistinę sąmonę, kurioje save pradedate laikyti atskira būtybe. Norėdami pereiti šį procesą, turite suvokti subtilų psichologinį mechanizmą. Prieš nupuldami į žemesnę sąmonės būseną, iš tiesų turite tam tikrą vidinį pajautimą, kad esate susiję su kažkuo didesniu už save. Tai reiškia, jog tam, kad galėtumėte įžengti į atskirties sąmonę, kurioje dabar save laikote atskira būtybe, turite neigti savo ryšį su kažkuo didesniu už save.

Tačiau Sąmoningasis AŠ buvo sukurtas kaip AŠ ESU Esaties tąsa, pakylėtųjų mokytojų tąsa, o galiausiai, ir paties Kūrėjo Esybės tąsa. Tad turite sąmoningai neigti šį ryšį su kažkuo didesniu. O kad galėtumėte tai daryti, turite šį neigimą pateisinti.

Turite atrasti būdą, savo paties prote, pateisinti, kad paliekate link vis didesnės vienovės su kažkuo aukštesniu vedantį kelią, pasukdami į vis didesnę atskirtį vedančiu keliu. Ir čia jūs tuomet siekiate aukštinti savo atskirąjį aš – ne kaip susietą būtybę, įgyjančią vis didesnes kūrybines galias, o kaip atskirą būtybę, įgyjančią vis didesnes galias jėga kontroliuoti savo aplinką.

PASTABA: Likusią šio diktavimo dalį galite rasti knygoje: Laisvė nuo vidinių dvasių.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels