03. Leiskite senosioms dvasioms mirti

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas per Kim Michaels.


Maha Čohanas AŠ ESU. Šiame mokyme dar kartą patyrinėsime klausimą: „Kas yra Šventoji Dvasia?“ Šį klausimą, ir atsakymą į jį, tiriame pamažu, kad galėtumėte įgyti gilesnį šio nepaprastai svarbaus klausimo supratimą.

 Grįžtame prie 144 sąmonės lygmenų koncepcijos ir fakto, kad naujas bendrakūrėjas savo kelionę pradeda 48 lygmenyje. O tuomet, jeigu pasirenka kelti savo sąmonę ir eiti Septynių Šydų Keliu, Septynių Spindulių Keliu – jis pamažu kyla per šiuos septynis spindulius link 96 sąmonės lygmens.

Dvasios ir septyni spinduliai

Kaip paaiškinau, viskas, ką darote, yra daroma su energija. Viskas, ką darote, yra daroma su sąmone. Energijos aspektas yra mūsų taip vadinama Materijos šviesa. Suformuojate matricą savo prote, ir tuomet leidžiate savo sąmonei tekėti per šią matricą, šitaip suprojektuodami šią matricą ant Materijos šviesos, kuri tuomet prisiima formą.

Viskas, per ką teka sąmonė, šios sąmonės dėka atgyja. Tai darydami jūs iš tiesų kuriate dvasią. Šia tema mes jau esame perdavę įvairius mokymus. Sakėme, jog naujas bendrakūrėjas dažnai prisiima kitų apibrėžtą vaidmenį, kad galėtų turėti pagrindą kūrybiškai reikštis. Tačiau, toliau bendrakurdami per šį vaidmenį, palaipsniui imate kurtis dvasią. Ši dvasia, žinoma, neturi savimonės, kaip ją turite jūs, tačiau tai vis tiek yra dvasia. Tai yra tam tikrą sąmonę turinti būtybė, ji turi tam tikrą išgyvenimo instinktą ir todėl turi įgimtą troškimą augti.

Ir tuomet nutinka taip, kad, jums kylant aukštyn per pirmuosius tris spindulius, jūs tiesiog eksperimentuojate su savo kūrybinėmis galiomis. Jaučiate džiaugsmą eksperimentuoti su Pirmuoju Spinduliu. Antrajame Spindulyje trokštate įvertinti, ar jūsų generuojami rezultatai yra tokie, kokių norite. Ir tuomet jaučiate Trečiojo Spindulio meilę, kuri gali būti tyra kūrimo meilė, bet galiausiai gali tapti meile kurti dėl kažkokio aukštesnio tikslo.

Ir tai jus gali atvesti iki taško, kuriame akceleruojate save Ketvirtajame Spindulyje ir pradedate vertinti savo bendrakūrimą pagal kažką, kas yra jūsų išorėje. Nes siekiate kažkokio aukštesnio tikslo, kažko, kas pozityviai veiktų gyvenimą už jūsų asmeninės sferos ribų. Toliau tai tęsiate Penktajame, Šeštajame ir Septintajame Spinduliuose, kol galiausiai pasiekiate tą 95-96 sąmonės lygį, kuriame susiduriate su iniciacija, ar atliksite milžinišką šuolį – kvantinį šuolį – o gal priešingai, toliau sieksite stiprinti tai, ką iki šio momento sukūrėte.

Jūs nesate jūsų susikurta dvasia

Ir ką jūs sukūrėte? Sukūrėte išorinę savastį, kuri yra dvasia. Sąmoningojo AŠ koncepcija yra nepaprastai svarbi tuo, kad būtent Sąmoningasis AŠ sukūrė šią išorinę dvasią, tačiau Sąmoningasis AŠ nėra dvasia. Sąmoningasis AŠ nepavirto dvasia ir dvasia jo nepakeitė. Sąmoningasis AŠ vis dar tebėra tai, kuo buvo sukurtas būti, – atviros durys – nei daugiau, nei mažiau.

Tad testas, su kuriuo susiduriate užbaigę septynių spindulių iniciacijas, tiesiog yra toks: Ar dabar leisite tai dvasiai, kurią sukūrėte, mirti, kad galėtumėte atgimti į aukštesnį savasties jausmą? Būtent apie tai mistiniu būdu užsiminė Jėzus, pasakęs Nikodemui, kad tiktai iš dangaus nusileidęs žmogus gali pakilti atgal į dangų. Šis žmogus yra Sąmoningasis AŠ. Tiktai Sąmoningasis AŠ gali pakilti atgal į dvasinę karaliją.

Dvasia, kurią susikūrėte ir kurią daugelis žmonių vadina siela, negali pakilti. Ji negali pakilti, mano mylimieji. Pakilti gali pozityvios patirtys, kurias patyrėte per tą dvasią, tapusios jūsų kauzalinio kūno dalimi [Žiūrėkite knygą Savasties Galia]. Tačiau pati dvasia negali pakilti; jai privalo būti leista mirti, kad Sąmoningasis AŠ galėtų pakilti į kitą lygmenį ir galėtų pereiti virš 96 lygmens, toliau judėdamas link 144 lygmens.

Tad 96 lygmenyje iš tiesų turite leisti savo susikurtai dvasiai mirti, kad galėtumėte – kaip sakė Jėzus – atgimti iš naujo, atgimti iš vandens. Kai atgimstate iš vandens, prisiimate naują savastį, kuri, žinoma, nėra visiškai kitokia nei senoji savastis. Tačiau tai yra pastebimai nauja savastis, ir jūs sąmoningai žinote, kad tai yra nauja savastis.

Ir tuomet jūs pradedate augti link 144 lygmens. Tai darydami, jūs vėl kuriatės savastį, dvasią. Kai pasiekiate 144 lygmenį, jūs – kaip Jėzus pademonstravo ant kryžiaus – esate suparalyžiuoti, nukryžiuoti, ir suvokiate, kad jus nukryžiavo jūsų pačių tvarinys. Todėl galite, kabodami ant kryžiaus, suvokti, kad niekas neateis ir jūsų neišgelbės nuo jūsų pačių tvarinio, neišlaisvins nuo jūsų sukurtos dvasios. Tai jūs esate tie, kurie privalo atiduoti šmėklą ir leisti dvasiai mirti dar kartą, kad galėtumėte atgimti iš naujo – atgimti iš ugnies, Pakylėjimo Liepsnos ugnies rituale, kuri visiškai akceleruoja jūsų esybę, tačiau padaro tai, sudaužydama dvasios matricą, atvedusią jus iki šio taško.

PASTABA: Likusią šio diktavimo dalį galite rasti knygoje: Laisvė nuo vidinių dvasių.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels