Atėjo laikas Kinijos žmonėms pakilti iš neišmanymo

TEMOS: Netikrų mokytojų koncentracija virš Uždraustojo Miesto – Kinijos išminties iškreipimas – Tie, kurie nori būti dievais Žemėje – Totalitarizmo apnuoginimas – Paslėpti visuomenės mechanizmai – Aukso Amžiaus matrica Kinijai

Pakylėtasis Mokytojas Elohimas Ciklopėjus, 2012 birželio 20 d. per Kim Michaels.


Iš Visa matančios Dievo Akies AŠ ESU, Ciklopėjus.

Ateinu į šią vietą Pekino mieste paleisti didžiulį smaragdinio spindulio šviesos kiekį, su išminties spindulio auksiniu atspalviu. Šios šviesos perdavimo tikslas yra apnuoginti viską, kas yra paslėpta šioje Kinijos šalyje. Tad dabar įtvirtinu, eterinėje oktavoje virš šios Užraustojo Miesto vietovės, ypatingą Visa matančios Dievo Akies koncentraciją. Ji spinduliuos savo šviesą per žemesnę eterinę karaliją, per mentalinę, per emocinę ir galiausiai į fizinę karaliją, kurioje pradės pamažu kaupti momentumą, kurio nesustabdys jokia žemiška jėga ir kuris palaipsniui apnuogins viską, kas yra slepiama nuo šios šalies žmonių.

Kosminės tarybos nusprendė, kad Kinijos žmonės jau pernelyg ilgai gyveno daliniame neišmanyme apie tai, kas vyksta jų šalyje, ir atėjo laikas jiems pakilti aukščiau ir pradėti prisiimti didesnę atsakomybę sužinoti, kas vyksta už uždarų durų tarp tų, kurie yra valdžioje, ar jie būtų komunistų partijoje ar verslo bendruomenėse ir kompanijose, kurios čia buvo sukurtos. Tad iš tiesų, ypatingas šios liepsnos aspektas bus paskirtas apnuoginti Kinijos žmonėms visus melus apie jų pačių istoriją, kuriais jie buvo šeriami nuo pat to laiko, kai komunistai užvaldė šią šalį. Kaip tai vyko visose komunistinėse šalyse, partija Kinijoje perrašė istoriją, siekdama pagrįsti savo kėslus, tad tai iš tiesų privalo būti apnuoginta, kad žmonės galėtų sužinoti tikrąją realybę.

Netikrų mokytojų koncentracija virš Uždraustojo Miesto

Tai kodėl mes tuomet įtvirtiname šią šviesą virš Uždraustojo Miesto? Na, būtent dėl to, kad jis simbolizuoja tai, ko stinga Kinijos šaliai. O stinga būtent to, kad žmonėms reikia pakilti iš pranašumo-menkumo dinamikos, kuri verčia didžiąją šios šalies žmonių dalį jaustis tokiais menkaverčiais, jog jie tiki nesantys verti pagerinti savo fizinę situaciją, ar netgi nesantys verti suvokti savo pačių šalies valdžios veikimą. Tai negali tęstis šiame Vandenio Amžiuje, ir tai negali tęstis nė vienoje šalyje, kuriose žmonės yra pavergti elito, ypač kai jie yra pavergti melais ir absoliučiai iškreiptu požiūriu į gyvenimo realybę ir į savo pačių istoriją.

Čia, šiame Užraustajame Mieste, iš tiesų egzistuoja netikrų žmonijos mokytojų centras. Šis centras egzistuoja emocinėje karalijoje, toje srityje, kurią mes kartais dar vadiname astraline plotme. Galite tai įsivaizduoti kaip milžinišką žemyn besileidžiantį tunelį, kurio kraštai sutampa su Uždraustojo Miesto ribomis, ir jis leidžiasi gilyn į Žemę, taip giliai, kad stovėdami prie krašto negalite matyti jo dugno.

Žvelgdami į šią kiaurymę, matote tik tamsą jos apačioje. Ir ji leidžiasi taip giliai, kad iš tiesų pereina Žemės plutą ir nusileidžia į gilesnius lygmenis, kuriuose yra sujungta su mūsų anksčiau aprašytais įvairiais beveik mechaniškais įrengimais, kurių tikslas yra užvaldyti paviršiuje vaikštančius žmones, pasiunčiant energiją į jų pasąmonę, išsiurbiant energiją iš jų čakrų, ir tuo būdu palaikant mašinos veikimą, išlaikant žmones taip stipriai pavergtus, kad jie nesugeba matyti, kas vyksta. Uždraustasis Miestas reprezentuoja aukščiausią puolusių angelų svajonę išsikelti save dievais Žemėje, kaip iš tiesų imperatorius buvo garbinamas tarsi dievas Žemėje, nerodydamas nė trupučio pagarbos jokiems transcendentiniams Dievams, jokiems už žemiškos plotmės egzistuojantiems Dievams.

Kinijos išminties iškreipimas

Tai buvo pasiekta iškreipus senovinę Kinijos išmintį, tiek daoizmo, tiek konfucionizmo. Iš tiesų, palaipsniui, šimtmečių bėgyje, kai kurie iš Konfucijaus perduotų principų apie individo tarnavimą visiems žmonėms – tarnavimą visumai, tarnavimą visuomenei – buvo nuvesti į kraštutinumą. Buvo pradėta sakyti, kad individas turi tarnauti visuomenės lyderiams, visuomenės elitui, o galiausiai – imperatoriui.

Tačiau tikroji Konfucijaus mintis buvo ne ta, kad individas privalo tarnauti elitui, o kad individas privalo tarnauti visumai, tuo būdu siekdamas pakelti aukštyn visus žmones visuomenėje. Ir tai yra principas, su kuriuo puolusieji, netikri mokytojai nesugeba gyventi, negali jo priimti. Todėl jie daro viską, ką gali, kad tai iškreiptų, dažnai subtiliais būdais, idant žmonės to nematytų.

500 metų imperatoriai valdė iš Uždraustojo Miesto Pekine, stiprindami šį įvaizdį, kad individas yra nereikšmingas lyginant su valstybe, valdoma į dievą panašaus imperatoriaus, kuris tenai sėdi ir žmonėms netgi nėra leidžiama į jį pažvelgti. Jeigu jie išvystų imperatorių, pamatytų, kad jis, žinoma, yra toks pat žmogus kaip ir jie, ir toli gražu ne joks Dievas.

Tie, kurie nori būti dievais Žemėje

Ir, žinoma, būtent 500 metų trukęs imperatorių valdymas paruošė dirvą komunistų įvykdytam valdžios užgrobimui. Imperatorius buvo pakeistas valstybe, ir jūs toliau matote valstybės valdytojus, kurie yra tarsi dievai Žemėje, kuriems niekas negali prieštarauti. Žinoma, neilgai trukus jūs pamatėte iškylant vieną asmenį, kuris į savo rankas sutelkė lygiai tokias pačias galias, kurias turėjo imperatoriai, nors jis ir neteigė turintis dieviškas galias. Nes kaip būtų galėjęs šitai teigti komunistinėje sistemoje, kuri be savęs nepripažįsta daugiau jokių autoritetų? Ir vis dėlto, pirmininkas Mao iš tiesų kiniečių buvo garbinamas kaip kokia dievybė.

Matote tą pačią tendenciją kartojantis vėl ir vėl. Argi nematote, kad tai, iš esmės, neturi jokio ryšio su pačiu komunizmu? Ir tai taip pat neturi jokio ryšio su jokia kita filosofija, nes tai tiesiog yra grupė gyvybės srautų, kurie visada siekia išsikelti save dievais Žemėje. Ir nors kai kuriais atvejais tam tikra jų grupė gali dirbti drauge, kitais atvejais atsiranda vienas asmuo, kuris iškyla į ypatingą poziciją arba susikuria sau ypatingą poziciją, prisiimdamas beveik dieviškos valdžios galias, kaip tai padarė pirmininkas Mao, Pol Potas, Stalinas, Hitleris ir kiti valdovai, kuriuos matėte amžių bėgyje. Belieka klausti, kada žmonės galiausiai sugebės pamatyti šią tendenciją ir sugebės praregėti iš maskuočių, pamatydami, kad karalius nuogas, kad pirmininkas nuogas, kad fiureris nuogas.

Visi šie lyderiai yra nuogi. Nors jie yra žmogaus kūne kaip visa likusi populiacija, jie iš tiesų nėra žmonės ta prasme, kad jie yra kitos kilmės ir į žmones žvelgia kaip esančius daug žemiau už juos pačius, kaip nesugebančius savęs valdyti ir todėl turinčius paklusti elito valdymui.

Totalitarizmo apnuoginimas

Tai yra tendencija, kuri palaipsniui bus apnuoginta čia įtvirtintos Visa matančios Dievo Akies fokuso. Tai yra fokusas, kuris spinduliuos savo šviesą toli už šio miesto ribų, toli už šios šalies ribų, spinduliuodamas ją į visas Žemės vietas ir į visas šalis, kurios savo istorijoje turėjo totalitarinius valdovus – o tai yra beveik visos šalys. Žinoma, tai bus ypač sukoncentruota į tas šalis, kurios vis dar tebeturi totalitarinės valdžios formas, idant ši valdžia galėtų būti apnuoginta ir žmonės galėtų pradėti busti ir prisiimti jiems priklausantį atsakomybės jausmą žinoti, kas vyksta už uždarų durų jų šalyje.

Be to, kad spinduliuos šviesą Žemės paviršiuje, šis Visa matančios Dievo Akies fokusas spinduliuos šviesą tiesiogiai į kiaurymę po Uždraustuoju Miestu, ir spinduliuos ją po visus paslėptus kambarius, su kuriais ši kiaurymė yra sujungta. Spinduliuos smaragdinę šviesą, intensyvią smaragdinę šviesą – jeigu turėtumėte vidinį matymą ir stovėtumėte ant šios kiaurymės krašto, pamatytumėte, kad smaragdinė šviesa jau pradeda šviesti į šią kiaurymę, kaip intensyvus žalio lazerio spindulys, gaubiamas plonu auksinio geltonumo apvalkalu.

Jis praskleidžia kiaurymės dugne tvyrantį rūką ir pradeda skleisti spindulius į visas puses, kol yra apnuoginami kiaurymės kraštai. Matote visus demonus, kurie gūžiasi kiaurymės kraštuose ir staugia, staugia ant šviesos iš pykčio. Ir dabar, angelai leidžiasi šiuo šviesos stulpu. Galbūt pamenate, kaip per Olimpiados atidarymo ceremoniją čia Pekine vyras buvo pakabintas ore, ir jis bėgo aplink stadioną beveik tarsi bėgtų oru. Na, angelų niekas neturi laikyti ore, ir visgi jie juda šios kiaurymės kraštais, visur degindami demonus savo kardais.

Jie išvalo vieną pakopą, ir tuomet leidžiasi į sekančią. Kai ši yra išvalyta, jie leidžiasi dar giliau, ir tai tęsis ir tęsis, ir tęsis tol, kol visa kiaurymė bus išvalyta. Tad, kai šis procesas bus baigtas, ir tam prireiks šiek tiek laiko, kiaurymė palaipsniui pradės pildytis šia smaragdinio žalumo šviesa. Ji taps tarsi gilus tvenkinys, į kurį galite žiūrėti ir galite matyti giliai po vandeniu, po paviršiumi.

Paslėpti visuomenės mechanizmai

Ir tuomet galite pradėti matyti gilesnį paslėptų visuomenės mechanizmų supratimą. Tai taps centriniu tašku, į kurį sąmoningesni žmonės šioje Kinijos šalyje – ir už jos ribų – galės pradėti keliauti savo subtiliaisiais kūnais naktį, ir jie galės pradėti žvelgti į šiuos smaragdinius vandenis, į tas smaragdines energijas. Jie pradės matyti, ne demonus, kurie slepia realybę, bet pradės matyti tos buvusios kiaurymės kraštuose įrašus, ateinančius iš istorijos glūdumų, apie valdžios šioje Kinijos šalyje vykdytus piktnaudžiavimus valdžia.

Sąmoningesni žmonės pamažu galės pradėti po truputį atsiminti, galės pradėti jausti vidinį vedimą, ką turėtų daryti savo būdraujančioje sąmonėje; ką turėtų studijuoti, ką turėtų pamatyti. Jie pradės gauti šias subtilias idėjas, dažnai nežinodami, iš kur jos ateina, tačiau žinodami, kad jos perduoda gilią realybę ir žinią.

Palaipsniui, laikui bėgant, kaip skaičiuojame laiką metais ir dešimtmečiais, pradės vykti vis didesnis nubudimas, vis didesnis šios šalies valdžios vykdomų piktnaudžiavimų suvokimas, ir ko reikės, kad ši šalis būtų sugrąžinta į viziją, kuriai pradžią davė nepakilęs mokytojas Konfucijus ir pats Lanto. Žinoma, šią viziją šiuo metu netgi dar stipriau koncentruoja Pakylėtieji Mokytojai Konfucijus, Lanto, Kuan Jin ir daugelis kitų mokytojų, kurie dirba su šia Kinijos šalimi, tikėdamiesi ją pakelti į aukso amžiaus matricą.

Aukso Amžiaus matrica Kinijai

Ji nebus tokia pati kaip aukso amžiaus matrica Vakarų šalims. Būtų ganėtinai naivu tikėtis, kad Kinijos šalis pirmiausia turėtų tapti panaši į Vakarus, idant galėtų įžengti į aukso amžių. Yra visiškai ne taip, kadangi egzistuoja didelė vertė skirtingiems žmonėms turėti skirtingas sąmonės būsenas, o Kinijos šalies sąmonė savo kilmę gali atsekti 5000 metų į praeitį. Ne visa ji buvo iškeipta, tad ji turi daug tikros kultūros ir tam tikrą mąstymą, kuriuo gali įnešti vertingą indėlį į pasaulį, net ir į aukso amžių.

Žinoma, nors žinome, kad dauguma mūsų mokinių yra Vakaruose, yra mokinių, kurie kartais galvoja, jog tam, kad aukso amžius būtų įkūnytas, visos šalys pasaulyje privalo tapti panašios į Vakarus, arba panašios į Jungtines Valstijas, tačiau, žinoma, yra visiškai ne taip.

Kodėl, mano mylimieji, jūsų manymu egzistuoja septyni spinduliai? Na, negi manote, kad visi kiti spinduliai privalo tapti tokie kaip Pirmasis Spindulys ar Septintasis Spindulys, ar bet kuris kitas spindulys? Ne, kiekvienas iš jų turi unikalias savybes, reikalingas funkcionuojančios planetos išbaigtumui materializuoti. Taip pat yra ir su žmonėmis. Privalo būti žmonių, kurie įkūnytų visus septynis spindulius. Privalo egzistuoti šalys ir žmonių grupės, kurie įkūnytų tam tikras unikalias savybes, tam tikrus unikalius tų spindulių derinius.

Ar matote, kad unikalumas nereiškia vienodumo? Gali egzistuoti žmonių grupės, kurios turi visus septynis spindulius savo kolektyvinėje sąmonėje, tačiau jie turi vieną spindulį, kuris yra labiau išvystytas ir kuriame jie yra pasiekę tam tikrą meistriškumą. Akivaizdu, kad skirtingos pasaulio šalys gali turėti skirtingas šio deimanto briaunas, į kurias koncentruojasi. Ir, žinoma, šioje Kinijos šalyje Antrajam Išminties Spinduliui yra skirta būti tuo spinduliu, kuriame žmonės turėtų didelį meistriškumą, nors, žinoma, iš tiesų yra būtina turėti meistriškumą visuose septyniuose spinduliuose, kad jie atsvertų antrąjį spindulį. Nes kitaip išmintis bus iškreipta ir bus imta laikyti savitiksliu tikslu.

Žinoma, nė viena Dievo savybė nėra pats sau tikslas. Štai kodėl turime septynis [spindulius], ir būtent dėl to tie, kurie iškreipia vieną iš Dievo savybių ir nueina su bet kuriuo iš spindulių į kraštutinumą, nesugebės sukurti tvarios civilizacijos. Disbalansas anksčiau ar vėliau pradės ardyti visuomenę, ir ji tuomet sugrius iš vidaus arba bus užvaldyta išorinių jėgų.

Dėkoju keturiems iš jūsų, kurie atkeliavote čia į šią šalį, kurie šiandien vaikščiojote po Uždraustąjį miestą. Ir ar suvokėte šitai ar ne, jūsų čakros iš tiesų buvo naudojamos šviesai spinduliuoti ir sukurti inkarą fizinėje plotmėje. Tad per šį diktavimą mūsų šviesos perdavimas iš tiesų yra baigtas.

Ir man yra didelis džiaugsmas tai pranešti ir aprašyti šį fokusą, idant tie, kurie pajaus vidinį impulsą, iš tiesų galės į tai susikoncentruoti prieš eidami vakare miegoti. Paprašykite, kad būtumėte nuvesti pamatyti istoriją, ne tik Kinijos, bet ir kitų šalių valdžios elitų ir jų piktnaudžiavimo valdžia istoriją.

Tad, su dideliu džiaugsmu, AŠ ESU: Ciklopėjus! AŠ ESU Viena su Visa matančia Dievo Akimi. AŠ ESU Visa matanti Dievo Akis, ir matau viską. Nė vieno neteisiu, tačiau iš tiesų matau viską, ir todėl galite kreiptis į mane, jeigu esate pasiryžę viską transcenduoti, nes aš matau, kad galite transcenduoti bet ką, ir esu pasiryžęs suteikti jums tą vedimą, jei tik jo paprašysite!

Tad būkite užsklęsti Smaragdinėje Šviesoje su Auksinio Geltonumo atspalviu, kurią spinduliuoju Žemei be galo ir krašto. Ciklopėjus AŠ ESU!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels