Ieškokite Budos tyloje, kuri padaro judėjimą įmanomu

TEMOS: Minčių vaizdinys 2012 metams – Budos Alfa ir Omega

Pakylėtasis Mokytojas Gautama Buda, 2011 gruodžio 30 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Almaty, Kazachstane.


Buda AŠ ESU. Gautama esu vardu. Ir kreipsiuosi į jus ne iš savo įprastinės sėdimos pozicijos. Nes noriu jus pakelti virš Budos įvaizdžio – kuris buvo skleidžiamas kolektyvinėje žmonijos sąmonėje dabar jau beveik 2500 metų – Budos, kuris sėdi tyliai medituodamas, regimai nekreipdamas jokio dėmesio į tai, kas vyksta pasaulyje. Vietoj to norėčiau jums duoti kitokį Budos įvaizdį.

Kartą vienas budistų mokytojas pasakė: „Jeigu sutikote Budą kelyje, nužudykite jį!“ O prasmė, žinoma, čia yra tokia, kad viskas yra Budos prigimties ir jūs turite potencialą įkūnyti savo individualų budiškumą. Tad jeigu Budą tapatinsite su kažkuo savo išorėje, jūsų augimui būtų geriau, kad jūs tą kažką nužudytumėte – idant galėtumėte nustoti ieškoti Budos išorėje.

Tai, žinoma, nebūtinai yra blogas patarimas. Tačiau norėčiau pakelti tai į aukštesnį lygmenį. Nes aš sakyčiau: „Jeigu sutikote Budą kelyje, nužudykite jį – jeigu sugebėsite mane pagauti!“ Nes pirmiausia turėsite mane pagauti, o tai gali pasirodyti ne taip lengva, kaip jums gali atrodyti. Dėl tos paprastos priežasties, kad jeigu mane tapatinsite su kažkuo savo išorėje – su kažkuo, egzistuojančiu nuo jūsų per atstumą – tuomet turėsite pirma ateiti pas mane, kad galėtumėte mane pagauti.

Bet matote, jums prie manęs artinantis, aš pasitrauksiu toliau – ir kodėl taip yra? Todėl, kad jūs manęs niekada neatrasite, jūs manęs niekada nepasieksite, kol nesuvoksite, kad aš esu visur – nes viskas yra Budos prigimties. Tad jeigu viskas yra Budos prigimties, kaip gali egzistuoti atstumas tarp jūsų ir Budos? Tol, kol manysite, kad egzistuoja atstumas, visada egzistuos atstumas. Ir todėl niekada nepavysite, niekada manęs nepasieksite.

Minčių vaizdinys 2012 metams

Ar suvokiate, mano mylimieji, kad toks iš tiesų yra minčių vaizdinys šiems ateinantiems 2012 metams, Šventosios Dvasios Metams? Minčių vaizdinys, kurį trokštu jums perduoti, yra šis galingas, kunkuliuojantis srautas, kuris teka per kalnus, teka per uolas. Ir viskas, kas patenka į tą srautą, yra nunešama su srautu. Nėra stovėjimo vietoje; nebus jokio stovėjimo vietoje Šventosios Dvasios Metais.

Tie, kurie išlaikys šių ateinančių metų iniciacijas, bus tie, kurie nesiekia stovėti vietoje, kurie nesiekia kabintis į tai, kas sena, bet yra pasiryžę tekėti su pirmyn besiveržiančiu Dvasios srautu. Tačiau minčių vaizdinys, kurį jums duodu, yra, kad bet kuriame Dvasios srauto taške yra Buda; ten aš esu.

Ir įvaizdis, kad aš galiu būti tik rimtoje, meditacinėje aplinkoje, yra įvaizdis, kurį turite paleisti, kad išlaikytumėte ateinančių metų iniciacijas. Turite ieškoti manęs visur veikloje – kad ir kas tai būtų, kad ir kokia tai būtų veikla: ieškokite Budos bet kokio patyrimo, kurį išgyvenate, viduryje. Ar tai būtų jūsų kasdienis gyvenimas, ar tai būtų kažkokia sumaištis ar krizė.

Nėra tokios krizės, kurioje manęs negalėtumėte rasti; nėra tokių aplinkybių, kuriose manęs negalėtumėte rasti. Visa ši idėja, kad Budą yra įmanoma rasti tiktai ramioje, nuošalioje aplinkoje, yra tai, kas turi būti paleista. Negalite turėti įvaizdžio, kad manęs negalite rasti savo kasdienybėje, kad negalite manęs rasti stresinėse situacijose, kad negalite manęs rasti ten, kur yra judėjimas – nes tariamai mane galite rasti tik ramybės būsenoje.

Tačiau taip nėra, mano mylimieji. AŠ ESU visur. Ir todėl, aš esu Buda, kad ir kur AŠ ESU. Aš esu Buda pačios didžiausios sumaišties sūkury, kokią tik galėtumėte patirti. Ir iš tiesų, būtent ten jums reikia manęs ieškoti. Kad ir ką patirsite per šiuos ateinančius metus, kad ir ką pasaulis patirs ir pereis per šiuos ateinančius metus, ieškokite manęs veiklos sūkury. Nesiekite atrasti tylios vietos, nesiekite kontroliuoti aplinką ir nutildyti ją ar ją nuraminti. Vietoj to, ieškokite manęs judesio viduryje, ieškokite tylos, kuri yra paties judėjimo pagrindas.

Nes, mano mylimieji, argi nesuvokiate, kad būdamas Buda, Pasaulio Viešpačiu, aš saugau pusiausvyrą pačiai erdvei? Ir tiktai dėl to, kad egzistuoja erdvė, gali egzistuoti judėjimas. Jeigu nebūtų erdvės, kaip kada nors galėtumėte pereiti iš vienos vietos į kitą? Tačiau būtent dėl to, kad esu Erdvės Viešpats, aš taip pat esu visur erdvėje. Tačiau aš vis dar tebesu Buda, aš vis dar tebesu ramybėje judėjimo sūkuryje.

Ir būtent šį įvaizdį jums perduodu, minčių vaizdinį 2012 metams. Gali vykti didelė sumaištis išoriniame pasaulyje, ir atsiras daug tokių, kurie manys, kad tiesiog turi ištverti audrą. O tuomet, kai audra bus praėjusi, jie ir vėl galės ieškoti Budos. Bet aš jums sakau, ieškokite manęs audros sūkuryje, matykite audrą kaip galimybę, kaip iššūkį pažvelgti už išorinės sumaišties ir atrasti Budą, saugantį erdvę, dėl kurios sumaištis tampa įmanoma.

Ir tuomet pažvelkite už sumaišties. Ir pamatysite mane tenai sėdintį; ne savo įprastinėje pozicijoje užmerktomis akimis, bet taip, kaip matote mane dabar:* atviromis akimis, žvelgiantį į jus – ne su savo įprastine neprisirišusia, Budos šypsena, bet su džiaugsmo šypsena, su kuria sveikinu jus, nes jūs mane radote ten, kur AŠ ESU.

O kur aš esu? Aš esu ten, kur esate jūs – ten aš esu. Nes aš iš tiesų esu su jumis visada. Ir tik kai suvoksite, kad aš esu su jumis visada, iš tiesų mane pažinsite; ne tik kaip Alfa aspektą – tylų, medituojantį Budą, bet ir Omegos aspektą – aktyvų Budą, esantį visur vidury tekėjimo, kurio egzistavimas tapo įmanomas dėl erdvės.

Budos Alfa ir Omega

Tad aš turiu tiek tylią savybę, tiek dinamišką savybę. Ir raginu jus, 2012 metais, ieškoti dinamiškos Budos savybės, atrasti mane veiklos sūkuryje. Ir tuomet iš tiesų pažinsite abu Budos aspektus, Budos Alfą ir Omegą, Budą ir Motiną, Budą Motinoje, Budą, kuris padaro Motiną įmanomą, laikydamas Liepsną pačiai erdvei.

Štai kas aš iš tiesų esu. Tai yra mano liepsna, mano Džiaugsmas. Ir nekantrauju pasveikinti jus šiais ateinančiais metais, kad iš tiesų galėtume pasiekti širdžių vienovę, protų vienovę, idant galėtumėte būti Budos tąsomis ir galėtumėte laikyti pusiausvyrą pasauliui 2012 metais ir toliau. Idant galėtumėte laikyti pusiausvyrą daugeliui žmonių Žemėje, kurie nepažįsta Budos, kurie nesugeba atrasti Budos veiklos sūkuryje, kuriuos iš tiesų nusineš pasaulio įvykiai, kurie bus prislėgti, kurie bus apakinti, ir todėl nesugebės atrasti tylos, nesugebės atrasti harmonijos.

Tačiau jūs galite būti veiklos sūkuryje ir galite atrasti tylą viduje, tylos tašką, apie kurį kalbėjo Sen Žermenas. Ir todėl jūs galite būti tais, kurie laikys pusiausvyrą likusiai žmonijai, net ir fizinei planetai šiais ateinančiais metais. Idant Žemės planeta galėtų toliau tęsti savo kylančią spiralę, tikrąja to žodžio prasme tekėdama su Dvasios srautais. Idant neįvyktų masinė destrukcija ir sumaištys, bet visa planeta būtų suskystinta, kaip kalbėjome vakar apie sušalusią upę, kuri pradeda eižėti ir tuomet jos srautas ima tekėti link savasties vandenyno.

Nes iš tiesų, sumaištis, kuri gali įvykti šiais ateinančiais metais, turi potencialą labai greitai visuomenę ir žmoniją nusinešti siaurais kanjonais, kuriuose srovė yra stipri, kol upė vėl pradės platėti ir galiausiai įtekės į patį vandenyną, įtekės į savasties vandenyną.

Tad laikykitės vizijos, kad srauto sūkuryje randate Budą. Tačiau ne tik randate Budą, ESATE Buda. Ir tekate su srautu, tuo pat metu patirdami tylą viduje. Tą tylą, kuri aš esu, tylą veiklos sūkuryje. Tai yra dinamiškas Budos aspektas.

Ir su tuo, dėkoju jums už jūsų fiziškai įkūnytą buvimą čionai, dėl kurio mums tapo įmanoma įkūnyti čia savo Buvimą. Tad užsklendžiu jus, užsklendžiu šį susibūrimą, ir suteikiu dabar jums galimybę sustoti į eilę priešais pasiuntinį,** ir mes kiekvienam iš jūsų suteiksime palaiminimą iš specifinio mokytojo, kuris jums yra artimiausias, tokį palaiminimą, kuris bus pritaikytas prie jūsų ir jūsų dabartinės augimo būsenos; kuris jus labiausiai akceleruos ir paruoš jus šiems 2012 metams. Tad tai yra užsklęsta.


* Paprastai priimdamas diktavimą iš Gautamos Budos pasiuntinys sėdi užmerktomis akimis. Per šį diktavimą pasiuntinys stovėjo ir didžiąją dalį laiko buvo atmerktomis akimis.


** Po diktavimo, dalyviai sustojo į eilę ir vienas po kito ėjo prie pasiuntinio, kuris uždėjo savo dešinę ranką ant žmogaus kaktos, o kairę ranką ant žmogaus peties, leisdamas mokytojams perduoti labiau tiesioginį dvasinės šviesos kiekį kiekvienam mokiniui. Per grįžtamąjį kairės rankos srautą, mokytojai taip pat paėmė iš kiekvieno mokinio tam tikrą iškreiptos energijos naštą, tuo būdu padėdami mokiniams augti. Tai buvo visiškai mokytojų kontroliuojamas veiksmas, pritaikytas prie kiekvieno mokinio sąmonės būsenos, o taip pat jų pademonstruoto pasiryžimo pakilti virš senųjų momentumų. Visa tai vyko virš pasiuntinio sąmoningo suvokimo ribų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2011 Kim Michaels