Susiderinkite su tikruoju Dvasios, kuria AŠ ESU, džiaugsmu

TEMOS: Sovietų Sąjungoje gyvenusiųjų drąsa – Nepajudinamieji – Tamsus debesis virš Žemės – Visumos kėlimas aukštyn – Tai, kas sena, privalo būti sugriauta – Dalinkitės savo Esatimi

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2010 birželio 13 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Sankt Peterburge, Rusijoje.


Aš, Jėzus, ateinu su jumis pasidalinti šiek tiek kitokia perspektyva apie tai, kaip mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime į žmones Žemėje. Girdėjote ir patyrėte kitus mokytojus, atėjusius su didele galia. Nes mes iš tiesų turime galią ir naudojamės ja prasiskverbti pro žmonių sąmonės tankumą. Tad iš tiesų buvo būtina sugeneruoti šį intensyvų į išorę nukreiptos jėgos impulsą, kad prasiskverbtume pro šį tankų debesį, šią tankią struktūrą, kuri laikė prispaudusi Rusijos žmones tiek daug dešimtmečių.

Sovietų Sąjungoje gyvenusiųjų drąsa

Tačiau ateinu jums pateikti Omega perspektyvą, Omega aspektą tos meilės, kurią mes jaučiame visiems žmonėms, tarp jų ir Rusijos žmonėms, ir tų šalių, kurios anksčiau buvo Sovietų Sąjungos dalimi, žmonėms. Mes iš tiesų žvelgiame į jus – į daugelį jūsų – kaip į vienus iš drąsiausių žmonių Žemėje. Nes jūs ryžotės ateiti į fizinį įsikūnijimą vienoje iš labiausiai represyvių sistemų, kada nors sukurtų puolusių būtybių. Jūs ryžotės ateiti į įsikūnijimą šios sistemos žlugimo metu, didelės sumaišties ir chaoso sūkuryje, didelio neužtikrintumo metu, kuomet nei šalys, nei žmonės neišmanė, kaip turėtų elgtis staiga nelikus juos priespaudoje laikiusios sistemos naštos.

Ir klausimas buvo toks, ar žmonės nuklys į įvairius kraštutinumus, į visokiausius taip vadinamos laisvės iškrypimus, kuriuos, žinoma, represinė sistema šiek tiek stabdė. Ar jie dabar pasiduos šioms ekstremalioms išraiškoms, kurias matėte tokioje daugybėje vakarų šalių, kuomet žmonės nesugebėjo pakelti laisvės; jie nežinojo, kaip suderinti savo reiškimąsi, kaip subalansuoti savo gyvenimą. Ir todėl turėjo nueiti į tuos kraštutinumus, kaip, pavyzdžiui, matėte Vakaruose septintajame dešimtmetyje su narkotikais, muzika ir hipių gyvenimo būdu. Ir kaip taip pat matėte materializmo kraštutinumuose, mėginimuose įgyti vis daugiau ir daugiau materialių turtų. Ar netgi pereinant į fundamentalistinių ar fanatiškų religijų kraštutinumus, siekiant tapti tokiais šventais dėl vienintelio tikslo – kad galėtumėte jaustis šventesniais už kitus, šitaip taip pat tapdami fanatikais.

Mes matome, kad tie žmonės, šioje buvusioje Sovietų Sąjungos įtakos sferoje; tie, kurie yra linkę į dvasingumą – ar jie iš viso buvo girdėję apie pakylėtuosius mokytojus ar ne – jie yra tarp drąsiausių žmonių Žemėje, nes pasirinko įsikūnyti vienoje iš pačių sunkiausių situacijų Žemėje, kad suteiktų tą balansuojantį aspektą. Ir iš tiesų galiu labai gerai suprasti jūsų situaciją, remdamasis savo įsikūnijimo prieš 2000 metų Vidurio Rytuose patirtimi – nes tai buvo dar viena labai sunki situacija, kurioje žmonės buvo labai uždaro proto, labai giliai įstrigę savo įpročiuose.

Nepajudinamieji

Tad aš iš tiesų žinau, ką reiškia būti dvasingu žmogumi, turėti viziją, kad egzistuoja aukštesnis potencialas, bet tuomet jausti – kiekvieną kartą mėginant išreikšti save ir savo potencialą – kad susiduriate su siena, kurios nepajėgiate pajudinti. Jaučiate, kad kiti žmonės yra tokio uždaro proto, visuomenė yra tokio uždaro proto, jog niekas negali prasimušti per tą pasipriešinimą, kurį jaučiate. Mano mylimieji, buvo akimirkų mano trejus metus trukusios misijos Palestinoje metu, kai buvau ant nevilties krašto. Ne visos šios akimirkos yra užrašytos; tiktai naktis Getsemanės sode yra užrašyta evangelijose. Tačiau buvo ir kitų akimirkų, kitų tokių situacijų, kuriose verkiau, jausdamas šią frustraciją, nes žinojau, kad žmonės galėtų būti išlaisvinti pakeičiant jų protus, tačiau kaip stipriai jie nenorėjo net mąstyti apie tai, kad galėtų pakeisti savo protą.

Tai gali būti slegiantis jausmas, argi ne taip? Ir vis dėlto, ateinu jums duoti atskaitos tašką. Nes galite pažvelgti į mano, Jėzaus, gyvenimą, ir galite – iš tam tikros perspektyvos – žiūrėti į išorinius įvykius ir galvoti, kad šis gyvenimas baigėsi nesėkme. Juk buvau nužudytas kaip paprastas nusikaltėlis, nieko fiziškai nepasiekęs. Iš tiesų nebuvo jokios organizacijos, tik grupelė manimi sekusių žmonių, tačiau kai juos palikau, jie buvo chaotiškoje būsenoje, nežinodami, ką toliau daryti.

Ir tuomet galite pažvelgti į tai, kaip jie vis tiek sugebėjo sukurti judėjimą, kuris vis labiau augo, tačiau po to, kai šis judėjimas tapo oficialia Romos imperijos religija, pirminiai mano perduoti mokymai ir pavyzdys buvo iškreipti ir apversti aukštyn kojomis. Tad nors šiandien turite taip vadinamą didelę krikščionybės religiją, turinčią daugiau kaip milijardą pasekėjų, jie iš tiesų seka ne tikru Jėzumi, bet netikru Kristaus įvaizdžiu, kuris buvo sukurtas antikristo jėgų. Tad galite pažvelgti į tai ir klausti: „Tai kas iš tiesų buvo pasiekta per šiuos 2000 metų nuo to laiko, kai vaikščiojau Žeme?“ Tačiau tai yra žiūrėjimas išorinėmis akimis, žmogiškomis akimis. Jūs žiūrite į fizinius įvykius ir galvojate, kad turėtų būti fiziniai pokyčiai.

Tamsus debesis virš Žemės

Na, jeigu pažvelgtumėte giliau, iš tiesų pamatytumėte, kad įvyko daug pokyčių, kurie buvo atnešti krikščionybės, o tiksliau mąstymo, su kuriuo bent kai kurie buvo susiderinę. Tačiau aš čia norėčiau su jumis pasidalinti tuo, kas vyksta vidiniuose lygmenyse. Matote, mano mylimieji, jeigu galėtumėte ateiti su manimi ir pažvelgti į Žemę iš pakylėtosios perspektyvos, sugebėtumėte pamatyti, kas įvyko grynos energijos lygmenyje, sąmonės lygmenyje. Ir pamatytumėte, kad tūkstančius ir šimtus metų prieš mano gimimą fizinėje plotmėje virš Žemės iš tiesų kabojo tamsus debesis. Jis buvo tarsi suragėjęs kiautas, per kurį žmonės negalėjo prasimušti. Žmonėms buvo labai sunku prasimušti pro šį kiautą ir užmegzti bent kažkokį ryšį su savo AŠ ESU Esatimi ar su pakylėtos sąmonės lygmeniu.

Tačiau dėl mano nusileidimo į fizinį įsikūnijimą šis kiautas pradėjo eižėti ir trupėti. Ir per praėjusius 2000 metų šį momentumą sustiprino daug dvasingų žmonių, kurie taip pat nusileido į įsikūnijimą Žemėn. Ir ar jie buvo krikščioniai ar ne, jie taip pat prisidėjo – jau vien savo buvimu planetoje – prie šio kiauto ardymo. Matote, dauguma jūsų beveik pastoviai buvote įsikūnijime per šiuos praėjusius 2000 metų ir todėl taip pat buvote šio proceso dalimi.

Jeigu pažvelgsite į gilesnius lygmenis, pamatysite – nors galite žiūrėti į išorinius įvykius ir matyti, kad Žemė vis dar tebėra toli nuo Aukso Amžiaus – kad vidiniuose lygmenyse darbas, kuris turėjo būti padarytas Žuvų amžiuje, iš tiesų buvo padarytas. Ir todėl dabar tapo įmanoma kritinei masei žmonijos iš tiesų užmegzti ryšį su dvasine karalija. Ir todėl iš tiesų egzistuoja perėjimo į aukso amžiaus sąmonę potencialas. Šis perėjimas dabar gali įvykti daug greičiau nei būtų galėjęs įvykti, jeigu per šiuos praėjusius 2000 metų nebūtų vykęs šis procesas.

Jeigu aš nebūčiau nusileidęs į įsikūnijimą, jis visiškai nebūtų įvykęs. Jeigu jūs ir kiti nebūtumėte nusileidę į įsikūnijimą, Žemė vis dar tebebūtų toje pakopoje, kurioje didžiajai populiacijos daliai būtų sunku užmegzti tikrą dvasinį ryšį. Tad matote, galite žiūrėti į savo gyvenimą ir klausti: „Ar kažką pakeičiau, ar kažką keičiu?“ Tačiau jūs iš tiesų keičiate.

Mes čia nekalbame apie fizinius pokyčius ar organizacijos, kuri pritrauktų didelį skaičių žmonių, sukūrimą. Tad apie ką čia iš tiesų kalbu? Kalbu apie tai, apie ką kalbėjo kiti mokytojai: apie atskaitos taško žmonėms suteikimą. Pademonstruokite žmonėms, kad jūs esate sąmonės būsenoje, kuri yra aukštesnė už įprastinę būseną, kuri yra aukštesnė už jų pačių būseną. Ir šitaip jūs galite suteikti jiems atskaitos tašką, kad gyvenimas yra didesnis negu tai, ką jie patiria savo dabartinėje sąmonės būsenoje. Ir šitaip jūs jiems suteikiate pasirinkimą, tikrą pasirinkimą.

Ar suvokiate: mes, pakylėtieji mokytojai, iš tiesų pirmiausia laukiame ne fizinių pokyčių – mes pirmiausia laukiame pokyčio sąmonėje. Nesiekiame prievarta įvesti žmonių į Aukso Amžių. Mes siekiame suteikti jiems geriausią įmanomą galimybę pasirinkti įžengti į aukso amžiaus sąmonę – ir tuomet aukso amžius taps įkūnytas per tą sąmonės pokytį. Tačiau mes žinome – ir jūs turėtumėte žinoti – kad tai privalo įvykti laisvų pasirinkimų dėka. Tai negali būti primesta per prievartą, nes tai būtų priešinga pačiam kūrimo tikslui.

Visumos kėlimas aukštyn

Kai esate dvasiniame kelyje, kiekvieną kartą, kai palypėjate aukštyn savo sąmonėje, prisidedate prie Žemės progreso, Aukso Amžiaus priartėjimo ir pakylėtųjų mokytojų darbo. Kiekvienu savo žengiamu žingsniu įnešate indėlį. Galite sakyti, kad jūsų individualus indėlis regimai nedaro jokio poveikio visumai, tačiau, jeigu visi kiti dvasingi žmonės sakytų tą patį – ir niekas nedarytų šių nedidelių individualių indėlių – tai kaip tuomet visuma kada nors galėtų būti pakelta aukštyn?

Matote, kiekvienas iš jūsų esate žmoniją pirmyn nešančio momentumo dalis. Kiekvienas iš jūsų įnešate savo indėlį. Jau vien tuo, kad buvote įsikūniję Rusijoje ar vienoje iš buvusių sovietinių respublikų, prisidėjote prie komunizmo žlugimo ir prisidėjote prie perėjimo prie naujos gyvenimo formos. Galite žiūrėti į šiuo metu egzistuojantį chaosą, tačiau, jeigu jūsų čionai nebūtų buvę, chaosas būtų buvęs daug didesnis. Ir būtų prireikę daug daugiau laiko jį transcenduoti ir pereiti į aukštyn kylančią spiralę, kuri visiems yra akivaizdi.

Iš tiesų egzistuoja aukštyn kylanti spiralė Rusijoje ir visose buvusiose sovietinėse respublikose. Aukštyn kylanti spiralė egzistuoja visos planetos lygmeniu. Ir tik laiko klausimas, kol ji persilauš iki to taško, kuriame dauguma žmonių galės ją pamatyti ir pripažinti. Negalite šios aukštyn kylančios spiralės aptikti žiūrėdami į išorinius, izoliuotus įvykius. Nes, jeigu norėsite ieškoti įvykių, įrodančių, kad Žemė yra pasmerkta keliauti pragaran, visada galėsite atrasti tokių įvykių. Tačiau mes nežiūrime į tokius įvykius tuo pačiu būdu. Nes suprantate, ką kalbėjome per šią konferenciją: senosios struktūros privalo būti išardytos, kad galėtų gimti naujos? Tad ar tikrai tai yra ženklas, kad Žemė eina pragaran, jog kai kurios iš šių senųjų struktūrų yra ardomos, o gal tai iš tiesų yra ženklas, kad Žemė artėja prie atgimimo momento?

Tai, kas sena, privalo būti sugriauta

Finansų rinkos Žemėje negali įžengti į Aukso Amžių. Senosios struktūros privalo būti išardytos, kad galėtų atgimti aukso amžiaus ekonomika. Negalite atnešti naujo, kol nėra išardyta sena, tad vienintelis klausimas yra toks: „Kaip gali įvykti perėjimas?“ Ar nubus pakankamas skaičius žmonių, ar jie suvoks, kaip valdžios elitas manipuliuoja ekonomika, ar pareikalaus pokyčių tuo būdu, kurį aprašė Motina Marija: ne jėga, o žmonių širdis patraukiančiu būdu. O gal jie liks akli, kuomet senąsias struktūras priverstinai ir fiziškai turės išardyti antrasis termodinamikos dėsnis, idant žmonės būtų priversti ieškoti naujo požiūrio į ekonomiką?

Matote tai visoje Žemėje, ir mes tai pavadinome skaudžių smūgių mokykla. Žmonės pasimokys iš skaudžių smūgių mokyklos, nes jie patys kuriasi šiuos smūgius. Ir ateis toks momentas, kai smūgiai pasidarys tokie skaudūs, kad jie nebegalės jų ignoruoti, nebegalės ignoruoti pokyčių būtinybės. Tačiau jūs čia esate tam, kad pateiktumėte žmonėms alternatyvą skaudžių smūgių mokyklai, ir jūs tai darote jau pačiu savo buvimu, būdami dvasingi.

Esmė čia nėra eiti ir pamokslauti tam tikrą mokymą, siekiant priversti visus sekti šia svetaine ar tapti kažkokios organizacijos nariais. Esmė yra kelti savo sąmonę, kuomet prabilę kalbėtumėte ne iš išorinio proto lygmens, nesiektumėte priversti žmonių, bet kalbėtumėte iš aukštesnio sąmonės lygmens. Ir todėl ne tik jūsų žodžiai, bet ir vibracija, buvimas už žodžių prasiskverbtų pro žmonių išorinius protus ir jų gynybas; pasiektų širdį ir iš naujo uždegtų tą vidinį žinojimą, kad: „Taip, iš tiesų egzistuoja geresnis kelias, yra geresnis gyvenimas.“

Dalinkitės savo Esatimi

Kai vaikščiojau Žeme Palestinoje, daug kartų sutikau žmones, kurie, išgirdę mane kalbant, pajusdavo mano Esatį, mano vibraciją. Ir todėl jie būdavo pakylėti atkurti ryšį su savo pačių aukštesne esybe. Tai nėra aprašyta evangelijose, nes kaip iš viso galėtumėte tai aprašyti žodžiais. Daugelis šių žmonių netapo krikščioniško judėjimo dalimi. Daugelis jų nuėjo savais keliais, tačiau jų gyvenimas buvo pakreiptas nauja kryptimi vien dėl šio vieno susitikimo su manimi. Ir todėl jie nuėjo savais keliais, ir nors netapo krikščioniško judėjimo dalimi išorine prasme, jie tapo krikščioniško judėjimo dalimi vidine prasme. Nes krikščioniško judėjimo esmė nebuvo pritraukti narius į išorinę organizaciją, jo esmė buvo suformuoti tą aukštyn keliantį momentumą, keliantį žmonių sąmonę, tą momentumą, kuris sklistų tarsi ratilai kolektyvinės sąmonės vandenyje.

Būtent tai jūs darėte ir galite daryti netgi dar intensyviau, įsisąmonindami būtinybę dalintis savo Esatimi visose savo veiklose. Kai tik sutinkate žmones, dalinkitės šia Esatimi. Parodykite alternatyvą jėga grįstam mąstymui ar baime grįstam mąstymui. Parodykite žmonėms, kad jūs nesate įstrigę šiame mąstyme. Ir tuomet galėsite pakeisti žmogaus gyvenimą per sekundę, vien per jų pajaustą jūsų vibraciją. Ir šitaip tas susitikimas pažadins kažką jų viduje, kuomet jie pradės jausti savo pačių aukštesnės esybės vibraciją, pajautimą, kad jie yra beformės būtybės – kad nėra varžomi formų, nes pamatė, kad jūs nesate suvaržyti formų. Ir tuomet jie bus pažadinti šiam suvokimui, kad jie taip pat turi potencialą išsilaisvinti iš šių varžančių formų, kuriose taip ilgai gyveno.

Tai yra jūsų didžiausias potencialas; tai yra jūsų didžiausia tarnystė. Labiau ją įsisąmoninkite! Drįskite pripažinti, kad iš tiesų turite pasiekimus dvasiniame kelyje, turite kažkokį ryšį su savo aukštesne esybe, turite Dvasios dovaną, kuria Dievas gali pasidalinti per jus – kai sąmoningai žinote esantys atviros durys, kai priimate, kad esate atviros durys.

Nesutikite žmonių su intencija, kad turite pakeisti jų protą ar priversti juos patikėti tam tikru mokymu. Pasitikite juos vien su intencija pasidalinti su jais savo Esatimi, ir tuomet palikite Dvasiai suruošti, kaip tai turėtų įvykti. Ryžkitės būti atviromis durimis, nors ir nežinodami, ką jūsų AŠ ESU Esatis išreikš per jus. Nevaržykite savo AŠ ESU Esaties pagal tai, kas, jūsų manymu, yra priderama ar netgi dvasinga, ar kas jiems bus priimtina. Drįskite būti Esatimi veikime, kad ir ką Esatis galėtų išreikšti per jus. Tai yra tikrųjų Kristaus būtybių ženklas: neturėjimas jokių iš anksto apibrėžtų, iš anksto susigalvotų intencijų ar nuomonių. Jūs esate atviros durys. Esate skaidrus stiklas, per kurį gali šviesti jūsų Esaties saulės šviesa. Tai yra aukščiausia tarnystė.

Nesakau, kad neturėtumėte skelbti ar dalintis idėjomis. Aš sakau: nesusikurkite intencijos ar plano savo išoriniu protu. Atiduokite tas struktūras savo prote. Pasinaudokite Kuan Jin kosminiu griaunančiu kamuoliu ir sugriaukite tas struktūras – tiesiog leisdami Dvasiai tekėti. Tiktai jūsų ego reikalinga struktūra, nes struktūra jam suteikia tęstinumo iliuziją – o tai sukuria saugumo ir užtikrintumo iliuziją. Jūsų beformei dvasiai, jūsų Sąmoningajam AŠ nereikalinga struktūra. Kai jis suvokia esantis beformė esybė, yra pasiruošęs tekėti su Dvasia, tekėti su Gyvenimo Upe, kad ir kur ji jus beneštų.

Drąsiau! Jūs atradote malonę pas Dievą. Ir tėvui iš tiesų malonu dovanoti jums karalystę – kai tik paleisite struktūras, kurios trukdo jai įsikūnyti jūsų gyvenime. Tad ateinu pasakyti jums, kurie buvote šios konferencijos dalimi, kurie buvote šios AskRealJesus svetainės ir aukštyn keliančio momentumo dalimi, kurį sukūrė tokia daugybė žmonių, studijavusių mokymus ir praktikavusių rožinius bei invokacijas. Ateinu jums pasakyti, kad jūs padauginote perduotus talentus, ir todėl galiu su absoliučiu džiaugsmu ir dėkingumu ištarti: „Gerai, gerasis ir ištikimasis tarne. Buvai ištikimas mažuose dalykuose, tad eikš į Šeimininko džiaugsmą ir pažiūrėsime, ką dar daugiau bus galima per jus perduoti ateityje.“

Aš atėjau atnešti džiaugsmą į pasaulį. Jūs atėjote atnešti džiaugsmą į pasaulį. Tad AŠ ESU džiaugsmo liepsna Žemės planetai. Drįskite įžengti į vienovę su šia džiaugsmo liepsna, jeigu jaučiate, kad tai yra jūsų pašaukimas nešti džiaugsmą į pasaulį. Ir tuomet, aš Viršuje ir jūs apačioje, iš tiesų nešime džiaugsmą, kuris išsklaidys niūrastį ir nerimą ir atneš laisvės Aukso Amžių.

Nes, kai esate laisvi, kaip galite nejausti džiaugsmo? O kai jaučiate džiaugsmą, kaip galite nebūti laisvi? Nes tiktai laisvėje įmanomas džiaugsmas, tačiau laisvę pasiekiate tik per džiaugsmą. Nes šeštasis spindulys eina prieš septintąjį, ir nepasieksite džiaugsmo galvodami, kad privalote būti laisvi ir tik tuomet galėsite būti džiaugsmingi. Turite suvokti, kad džiaugsmas eina pirmiau, nes džiaugsmas ateina, kai jaučiate džiaugsmą, kad ir kokios būtų išorinės aplinkybės. O tuomet, kai suvokiate, kad jūsų džiaugsmas nėra priklausomas nuo išorinių aplinkybių, esate laisvi nuo išorinių aplinkybių. Nes tuomet jūsų protas pasikeičia ir suvokiate, kad jokia forma negali paveikti beformio.

Ir tai yra tikrasis Dievo džiaugsmas, tikrasis Dvasios džiaugsmas, kuri AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels