Jeigu mylite mane, kalbėkite mano rožinį už Motiną Rusiją

TEMOS: Dispensacija sudeginti totalitarizmą visose jo formose – Laipsniškas apreiškimas niekada nesibaigs – Perspėjimas dvasingiems Rusijos žmonėms – Mūsų žodžio neįmanoma sustabdyti! - Pakilkite virš baimės! - Pakilkite virš savo ego!

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas per Kim Michaels, 2005 metų vasario 11 d.

Dispensacija sudeginti totalitarizmą visose jo formose

AŠ ESU Mykolas, Arkangelas, ir šiandien ateinu su milijardais Mėlynos liepsnos angelų, išsirikiavusių petys į petį aplink Žemės pusiaują. Ir šių angelų yra tiek daug, kad jie septyniais pilnais ratais apsupa Žemės planetą. Man įsakius, mano angelai pakyla ir skrenda išsirikiavę į mūsų susitikimo vietą šiauriniame pusrutulyje. Jų sparnų keliamas garsas panašus į veržlaus vandens ošimą. Ir šis garsas iš tiesų panašus į kylančią okeano bangą, tačiau mūsų jėga nėra griaunanti jėga. Mūsų jėga yra kylanti Šviesos banga, turinti galią nuplauti visą tamsą nuo Žemės.

Mano angelai dabar skrenda išsirikiavę ir jų būriai apsupa Raudonąją Aikštę Maskvoje. Jiems baigiant rikiuotis, aš nusileidžiu į patį jų vidurį. Ir aš iš tiesų atėjau pranešti, kad šią dieną, 2005 metų vasario 11 dieną, aš, Arkangelas Mykolas, įtvirtinu savo Šviesos židinį pačioje Raudonojoje Aikštėje, Maskvos širdyje. Aš įtvirtinu šį židinį širdyje to, kas buvo pati destruktyviausia totalitaristinė jėga šioje planetoje – komunizmo širdyje. Aš įtvirtinu savo židinį čia, šioje tamsioje vietoje, nes atėjau suteikti Dievo sūnums ir dukterims šioje Žemėje galią sudeginti visą totalitarizmą šioje planetoje.

Todėl sakau jums, kad man ir mano angelams Dievas suteikė dispensaciją, kurios dėka mes galėsime daug kartų padauginti maldas ir prašymus, kuriais žmonės prašys sudeginti totalitarizmą visose jo formose. Dievas tarė: „Pakaks! Atėjo laikas pašalinti totalitarizmą iš šios planetos ir įtvirtinti Kristaus protą ir Viešpatį Jėzų Kristų paskirti teisėtu Žemės planetos valdovu!“

Todėl aš jums pranešu, kad turiu visą galią Danguje ir Žemėje sudeginti visas totalitarizmo jėgas šioje planetoje. Tačiau turiu jums pasakyti, kad neturiu įgaliojimų sudeginti šių jėgų, nes egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas. Tiktai jūs, tie, kurie esate įsikūniję Dievo sūnūs ir dukterys Žemėje, turite įgaliojimą ištremti totalitarizmą iš šios planetos. Mano Mylimos širdys, ar matote, kaip viskas vyksta? Aš turiu galią, bet neturiu įgaliojimų. Jūs turite įgaliojimus, bet neturite galios. Akivaizdus sprendimas būtų, kad jūs man suteiktumėte įgaliojimus panaudoti savo galią jūsų vardu.

Šiuos įgaliojimus jūs man galite duoti įvairiais būdais, tarp jų ir paprasta malda. Tačiau šiandien ateinu jums duoti naują rožinį, kuris specialiai yra skirtas suteikti Motinos Rusijos sūnums ir dukterims galimybę sudeginti totalitarizmą savo šalyje. Tai mes darome todėl, kad Rusija tapo komunizmo veisykla, ir todėl labai stipri magnetinė trauka – labai intensyvus tamsos sūkurys – buvo sukurta Motinos Rusijos širdyje, kuri sukoncentruota čia, Raudonojoje Maskvos Aikštėje. Ši magnetinė trauka darė įtaką visai planetai, ir todėl yra tiesos žodžiuose, kad kur eina Motina Rusija, ten eina ir pasaulis.

Tačiau pasakysiu jums aiškiai, kad šią naują dispensaciją totalitarizmui sudeginti jūs galite iškviesti ir mano įprastiniu rožiniu. Ir todėl tuos, kurie gyvena už Rusijos ribų, noriu paraginti naudotis mano įprastiniu rožiniu, iki kol bus duoti nauji rožiniai.

Laipsniškas apreiškimas niekada nesibaigs

Aš dabar kreipiuosi tiesiai į Dievo sūnus ir dukteris Žemėje, ir ypač kreipiuosi į visus tuos, kurie save vadina pakylėtųjų mokytojų mokiniais. Atėjau pažadinti jus realybei, kad pakylėtųjų mokytojų negali sustabdyti joks žmogus ir jokia žmogiška organizacija.

Mums Dievas davė užduotį išgelbėti Žemės planetą ir išgelbėti kiekvieną sielą Žemės planetoje. Mes rimtai žiūrime į savo užduotį. Negi iš tiesų manote, kad leisime, jog planetos išgelbėjimas priklausytų nuo mažos grupelės žmonių, sukūrusių nedidelę organizaciją, įgeidžių? Negi iš tiesų manote, kad, nors praeityje ir rėmėme organizacijas, leisime kuriai nors iš organizacijų pastatyti į pavojų visos planetos išgelbėjimą, vien dėl to, kad šios organizacijos nariai sustabarėjo ir nebėra atviri mūsų Gyvajam Žodžiui?

Turiu jums pasakyti, kad, jeigu iš tiesų taip manote, nugrimzdote į iliuziją, kuri pavojinga ne tik jūsų pačių individualiam progresui, bet ir visos planetos išgelbėjimui. Todėl sakau jums: „Pabuskite iš šios iliuzijos ir supraskite tiesą, kad laipsniškas apreiškimas niekada nesibaigs!“ Kaip galėjote pakliūti į šituos spąstus ir tikėti, kad, laipsniškam apreiškimui pasibaigus per vieną organizaciją, jis baigiasi visam laikui? Ar nematote, kad lygiai ta pati beprotystė privertė tradicinę krikščionių bažnyčią atmesti laipsnišką apreiškimą per Šventąją Dvasią, kurį per savo mokinius pradėjo pats Viešpats Kristus?

Kaip galite nematyti, jog būtent ši mąstysena, kuri įrodinėja, kad laipsniškas apreiškimas sustojo, nes nustojo būti perdavinėjamas per vieną kažkurį pasiuntinį ar organizaciją, yra antikristo mąstysena, antikristo sąmonė? Laipsniškas apreiškimas yra upė, o upės prigimtis yra nuolat tekėti. Laipsniškas apreiškimas nesustos! Kai pakylėtieji mokytojai nustoja kalbėti per vieną pasiuntinį ar vieną organizaciją, tai nereiškia, jog mes daugiau nebeturime ko pasakyti savo nepakylėtiesiems broliams ir seserims. Žmonėms progresuojant savo sąmonėje, mes jiems galime duoti progresyviai vis aukštesnį mokymą ir šis procesas niekada nesibaigs.

Ne jūs nusprendžiate, ką pakylėtieji mokytojai turėtų daryti ir sakyti, o to priežastis paprasta. Jūs nesate karmiškai atsakingi už mūsų žodžius, atsakingi esame mes. Ir todėl renkamės mes. Jūs renkatės, ar priimsite tai, ką pasirinkome mes, ar priimsite mūsų žodžius, ar juos neigsite, ir išlipsite iš Gyvenimo Upės, iš Gyvojo Žodžio upės, tekančios nuo laikų pradžios ir nesustosiančios tekėti iki laikų pabaigos.

Todėl klausimas paprastas. Ar norite stovėti krante, savo puikybėje iš aukšto žvelgdami į tuos, kurie plaukia su Gyvenimo Upe, ir galvoti, kad esate pažengę mokiniai, nors iš tikrųjų stovite vienoje vietoje? Ar verčiau įbrisite į upę ir pasikrikštysite, pasinerdami į mūsų Gyvąjį Žodį?

Perspėjimas dvasingiems Rusijos žmonėms

Kalbu griežtai. Kalbu tiesiai. Ir kalbėsiu dar tiesiau, duodamas jums perspėjimą. Dabar kreipiuosi konkrečiai į tuos žmones Rusijoje, kurie save laiko dvasingais žmonėmis. Jeigu sąžiningai pažvelgsite į dabartinę būseną, kurioje yra Motina Rusija, išvysite, jog ji pateko į žemyn traukiantį sūkurį. Vyriausybė su kiekviena diena tampa vis labiau totalitarinė ir naikina jūsų laisves. Ekonomika ritasi į vis didesnę suirutę. Siautėja korupcija. Gyvenimo trukmė pasidarė trumpiausia iš visų industrializuotų šalių. Visur tvyro neviltis ir nusiminimas. Ir daugelis Rusijos žmonių iš tiesų tiki, kad jų gyvenimas buvo geresnis valdant komunistams.

Jeigu nesugebate matyti, kad Motina Rusija pateko į žemyn traukiantį sūkurį, kuris gali ją sugrąžinti atgal į totalitaristinį režimą, reiškia esate akli, dvasiškai akli. O dvasinis aklumas turi tik vieną priežastį – puikybę. Todėl aš sakau dvasingiems Rusijos žmonėms: „Sąžiningai pažvelkite į savo šalį ir sugebėkite pripažinti, jog ji ritasi žemyn. O tuomet pažvelkite į save ir pasiryžkite pripažinti, kad jūs nesugebėjote sulaikyti Motinos Rusijos grimzdimo.“

Tai turėtų jus priversti sustoti ir susimąstyti, kodėl nesugebėjote sutrukdyti šiam žemyn smengančiam sūkuriui įsišaknyti. Ir galite galvoti, kad nesugebėjote dėl to, kad neturėjote pakankamai žmonių, kurie iškviestų reikalingą šviesos kiekį tamsai sudeginti. Tai tiesa, kad, jeigu būtumėte turėję daugiau žmonių, būtumėte galėję sudeginti tamsą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad tam reikėtų ne vieno milijono žmonių, ir jūs paprasčiausiai neturite pakankamai laiko pritraukti tiek daug žmonių, iki kol šis tamsos sūkurys, šis žemyn traukiantis sūkurys bus perkirtęs negrįžtamą ribą, už kurios nebebus įmanoma jo sustabdyti.

Todėl, kai įgysite pakankamai nuolankumo pažvelgti į tikrąją situaciją, turėtumėte prisiminti, kad pakylėtieji mokytojai nėra akli ir puikiai supranta šią padėtį. Ir todėl turėtumėte susimąstyti, ar mes tikrai jus palikome ir palikome Motiną Rusiją, o gal atvirkščiai, esame visiškai pasirengę perduoti jums naujus galingus dvasinius įrankius, kurie galėtų padėti jums išlipti iš šio žemyn smengančio sūkurio.

Todėl, jeigu save laikote dvasingu žmogumi, turėtumėte sugebėti atpažinti Šviesą, atpažinti mano Esybę šiame diktavime ir sugebėti atpažinti Šviesą Motinos Marijos ir Jėzaus diktavimuose, o taip pat nuostabiuose Motinos Marijos duotuose rožiniuose. Ir turėtumėte sugebėti suprasti, kad mano rožinis Rusijai, kartu su Motinos Marijos rožiniais, yra vienintelis būdas išlipti iš žemyn smengančio sūkurio, į kurį pakliuvo Motina Rusija, kol dar ne per vėlu.

Galiu jums pasakyti, kad, jeigu dauguma tų, kurie save vadina dvasingais Rusijos žmonėmis, apsiimtų kalbėti šiuos rožinius, jūs galėtumėte sustabdyti žemyn traukiantį sūkurį ir neleisti Motinai Rusijai nuslysti atgal į totalitarizmą. Šitaip jūs galėtumėte sudeginti totalitarizmo jėgų trauką žemyn ir galėtumėte sukurti aukštyn kylančią spiralę, kuri ne tik Rusijai, bet ir daugeliui kitų šalių, galėtų padėti nusimesti totalitarizmo jėgų grandines, grasančias nusitempti šią planetą į trečiąjį Pasaulinį Karą – karą, kuris būtų destruktyvesnis už visus nuo pat Atlantidos laikų regėtus karus.

Atėjau jums duoti griežtą perspėjimą. Gerbiu kiekvieno jūsų laisvą valią. Gerbiu jūsų teisę pasmerkti mano žodžius per šį pasiuntinį ir atmesti mano rožinį. Tačiau turiu jums pasakyti, kad, jeigu taip padarysite, susikursite sau asmeninę karmą, nesirūpinimo karmą, nes padarysite aplaidumo nuodėmę. Tai paveiks jūsų asmeninį augimą, o kai paliksite gyvenimo sceną, pamatysite, kokį skirtumą galėjote padaryti savo asmeniniame gyvenime ir Motinos Rusijos gyvenime, jeigu būtumėte priėmę mano žodžius ir mūsų rožinius. Tačiau tai bus jūsų asmeninė karma.

Tačiau, jeigu užimate valdžios postą ir naudojatės savo valdžia, kad pasmerktumėte mano rožinį ir Motinos Marijos rožinius, tuomet turiu jus perspėti, kad susikursite daug rimtesnę karmą, nes priversite kitus žmones ignoruoti šiuos rožinius. Priklausomai nuo to, kokiam žmonių skaičiui padarysite įtaką, jūsų asmeninė karma gali taip išaugti, kad turėsite mažai šansų subalansuoti šią karmą per savo likusį gyvenimą.

Duodu šį perspėjimą ne tam, kad įvaryčiau baimės, nes baimei nėra vietos tikrai dvasingo žmogaus sąmonėje. Duodu šį perspėjimą dėl to, kad kai kurie iš jūsų yra taip panirę į baimę, jog bijote net pažvelgti į laipsnišką apreiškimą. Todėl turiu jus išpurtyti iš šios baimės, pateikdamas jums absoliučią realybę, kad mūsų Gyvojo Žodžio ir mūsų nuolatinio laipsniško apreiškimo ignoravimas iš tiesų turi karminę kainą. Ir todėl jūs galite nuspręsti, ar ir toliau pasiliksite savo baimės sąmonėje ir mokėsite šią kainą, ar paliksite savo baimes ir priimsite faktą, kad laipsniškas apreiškimas niekada nesiliaus progresuoti.

Mūsų žodžio neįmanoma sustabdyti!

Hierarchijos neįmanoma sustabdyti! Mūsų Gyvojo Žodžio neįmanoma sustabdyti. Mes niekada jokiam pasiuntiniui nesuteikėme išimtinių teisių perdavinėti mūsų Gyvąjį Žodį. Mes niekada nesuteikėme jokiai organizacijai, jokiai mokinių grupei teisės nuspręsti, ar mūsų laipsniškas apreiškimas turėtų tęstis ar sustoti.

Pati mūsų tarnystės Dievui esmė yra padėti žmonėms pakilti virš savo ego ir atskirties proto. Todėl mes niekada nesitaikysime ir niekada nepaklusime žmonių ego sukurtiems lūkesčiams. Ir todėl mūsų laipsniškas apreiškimas visada išeis už egoistinių lūkesčių, kuriuos susikūrė dvasingi žmonės, ribų. Mes niekada nesitaikysime nė prie vieno žmogaus ar žmonių grupės proto dėžučių. Tiesą sakant, mes atėjome sudaužyti šias proto dėžutes, nes tik išėję iš šių proto dėžučių galėsite toliau progresuoti ir apsivilkti Kristaus protą.

Tiesiog sakau, kad man, Arkangelui Mykolui, reikia jūsų. Motinai Rusijai reikia jūsų. Motinai Marijai reikia jūsų. Sen Žermenui reikia jūsų! Jeigu Motina Rusija nugarmės totalitarizmo kanalizacijos vamzdžiu, kaip galėsime įkūnyti Sen Žermeno aukso amžių šioje planetoje? Ir todėl sakau jums, jeigu laikote save dvasingu žmogumi, kalbėkite mano rožinį Rusijai ir kalbėkite Motinos Marijos rožinius.

Man rūpi tai, ką darote savo širdyse. Ir todėl sakau: „Jei mylite mane, kalbėkite mano rožinį. Jeigu mylite Motiną Mariją, kalbėkite jos rožinius. Jeigu mylite Sen Žermeną, kalbėkite rožinius, kad ateitų aukso amžius į Motiną Rusiją ir į visą planetą!“

Pakilkite virš baimės!

Laikas, ir seniai jau laikas, kad tie, kurie save vadina dvasingais žmonėmis, pakiltų virš baimės, pakiltų virš baimės, kuri yra motyvuojantis faktorius kalbėti šaukinius ar vaikščioti į bažnytines pamaldas, ar netgi priklausyti tam tikrai bažnyčiai. Jau laikas jums pakilti virš šitos baimės, kuri supančiojo jus išoriniame kelyje, kaip jį pavadino Jėzus. Tai taip pat yra kelias, apie kurį kalba Biblija, kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, bet baigiasi jis mirtimi (Patarlių knyga 14,12).

Galiu jums pasakyti, kad pakankamai didelis skaičius dvasingų žmonių dvasinį mokymą panaudojo tam, kad užsirakintų išoriniame kelyje. Ir žinau, jog šie mokiniai labai patogiai jaučiasi savo susikurtose proto dėžutėse. Jie jaučiasi esantys aukščiau už visus kitus dvasingus žmones šioje planetoje, jaučiasi turintys aukščiausią mokymą ir galingiausias technikas, ir mano, jog jie vieni gelbsti šią planetą. Tačiau aš privalau jums pasakyti, kad šie mokiniai yra įstrigę iliuzijoje, jie yra įstrigę dvasinėje puikybėje, kuri juos apakino mūsų Gyvajam Žodžiui.

Jeigu esate išoriniame kelyje, jūs negelbstite planetos Sen Žermenui, kad ir kiek šaukinių ar maldų bekalbėtumėte. Tėra tik vienas būdas išgelbėti planetą Sen Žermenui, ir tam reikia, kad jūs įkūnytumėte savo Kristiškumą. Jeigu norite atnešti Sen Žermeno aukso amžių, turite sekti Žuvų amžiaus mokytoju ir taip giliai sugerti jo mokymą, kad galėtumėte leisti šiam protui būti jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje (Filipiečiams 2,5). Tiktai statydami ant Jėzaus padėto pamato galėsite atnešti Sen Žermeno aukso amžių. O gal manote, kad Sen Žermeno aukso amžių įmanoma pastatyti be tvirtų pamatų? Gal manote, kad Sen Žermeno aukso amžių galima pastatyti ant lakaus žmogiškos sąmonės smėlio ir kad jį gali pastatyti mokiniai, einantys išoriniu keliu? Sakau jums: „Tai paprasčiausiai neįmanoma!“

Sen Žermeno aukso amžius turi būti pastatytas ant Kristaus olos, ant Kristaus sąmonės olos. Ir todėl sakau jums: „Nustokite šokti aplink aukso veršį, kurį sukūrė tariami dvasiniai lyderiai, neturintys nuolankumo išvysti, kad garbina ne tikrą Dievą, o savo pačių susikurtą stabą! Nustokite sekti aklais vadais, kol paskui juos neįkritote į duobę.“

Būkite pasirengę nuolankiai pripažinti, kad nuklydote nuo tikrojo pakylėtųjų mokytojų mokymo ir kad jums reikia kopti Dievo kalnu, kol atrasite šventąją ugnį savo širdyje, ugnį, deginančią viską, kas nepanašu į ją. Ar manote, kad pakylėtieji mokytojai nemato, jog tiek daug mūsų mokinių užstrigo išoriniame kelyje? Ar manote, kad mes jus tiesiog paliksime, nemėgindami duoti jums mokymų ir įrankių, kurie padėtų jums pakilti virš šio išorinio kelio? Ne, aš sakau! Mes jūsų nepalikome. Mes jums davėme mokymus ir įrankius – Jėzaus mokymus, Motinos Marijos mokymus, Motinos Marijos rožinius ir Arkangelo Mykolo rožinius. Jeigu studijuosite šiuos mokymus ir taikysite šiuos įrankius, galėsite greitai pakilti virš išorinio kelio ir užimti savo teisėtą vaidmenį, vaidmenį tų, kurie atneš Sen Žermeno aukso amžių. Mes jūsų nepalikome – ar jūs palikote mus?

Pakilkite virš savo ego!

Turėtumėte suvokti, kad daugelis jūsų pasinaudojote dvasiniais mokymais savo ego auginti, kurį užauginote iki tokio lygio, kad tapote panašūs į fariziejus ir rašto aiškintojus (Mato 5,20), ir nesugebate atpažinti Gyvojo Kristaus savo broliuose ir seseryse, stovinčiuose priešais jus. Turėtumėte būti pasirengę pripažinti, kad tapote panašūs į Paulių prieš jo atsivertimą, kuomet jis laikė save vienu iš teisiausių žydų ir todėl manė, kad jo vykdomas krikščionių persekiojimas gali būti pateisinamas. Todėl sakau jums, Jėzaus Kristaus vardu: „Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną“ (Apaštalų darbai 26,14).

Sunku jums išlaikyti iliuziją, kad esate labiausiai pažengę dvasingi žmonės ir kad gelbstite planetą Sen Žermenui. Ir galiu jums pasakyti, kad, ciklams toliau progresuojant, jums, kurie netekėsite kartu su Gyvuoju Žodžiu ir pasiliksite užpakalyje, darysis vis sunkiau ir sunkiau išlaikyti šią iliuziją. Todėl sakau jums, pasistenkite tapti tokie kaip Paulius, kuris pripažino akinančią savojo Kristaus AŠ šviesą, prieš jį pasirodžiusią. Būkite pasiruošę pripažinti, kad tai yra Kristaus šviesa ir kad Viešpats Jėzus Kristus kalba jums per šią šviesą. Todėl būkite pasiruošę patirti atsivertimą, kokį patyrė Paulius, po kurio apsuko savo gyvenimą 180 laipsnių kampu. Ir užuot toliau persekiojęs tikruosius Kristaus atstovus, jis tuomet prisijungė prie jų ir tapo atviromis durimis Gyvojo Kristaus Žodžio perdavimui.

Kaip liūdna, kad aš, Arkangelas Mykolas, turiu šitaip auklėti dvasingus žmones. Tačiau Viešpats auklėja tuos, kuriuos myli (Žydams 12,6), tad šiame diktavime jūs pajutote mano meilės jums intensyvumą. Todėl dabar klausiu jūsų: „Ar mylite mane? Ar mylite Mykolą, Arkangelą?“ Jeigu mylite mane laikykitės mano įsakymų. Štai pats svarbiausias mano įsakymas, kurį diktuoja šios valandos būtinybė ir kurį jums perduoda Dardžilingo Tarybos Vadas: „Kalbėkite Arkangelo Mykolo Rožinį Rusijai! Kalbėkite Motinos Marijos rožinius ir sustabdykite Motinos Rusijos slydimą žemyn, kad ji galėtų pakilti ir nusimesti totalitarizmo grandines ir galėtų tapti Kristaus nuotaka – švytinčių pavyzdžiu visoms tautoms.“ Jeigu mylite mane, jeigu mylite Sen Žermeną, tuomet naudokitės mūsų rožiniais, kad padėtumėte pamatą Sen Žermeno aukso amžiui ateiti į pilną fizinį įsikūnijimą Rusijoje, kad iš ten jis galėtų pasklisti po visus Žemės kampelius.

Aš baigiau savo kalbą ir užsklendžiu jus dabar intensyvioje savo meilės ugnyje, kuri jūsų nepaliks ramybėje savo susikurtame komforte ir iliuzijose. Užsklendžiu jus Motinos Marijos besąlyginėje meilėje, kuri negali suprasti, kaip jūs galite ignoruoti ir nepaisyti didžiulės dovanos, kurią ji jums davė savo rožiniuose. Užsklendžiu jus Jėzaus Kristaus meilėje, kuris negali suprasti, kaip jūs galite ignoruoti jo naujus mokymus, kurie jums buvo duoti, kad galėtumėte įkūnyti savo Kristiškumą ir laimėti Žuvų amžiaus pergalę visai planetai. Užsklendžiu jus Sen Žermeno širdyje, kuris negali suprasti, kaip tie, kurie buvo atviri Gyvojo Žodžio perdavimui daugelį metų, staiga gali užsikimšti savo ausis šiam Gyvajam Žodžiui.

Tad užsklendžiu jus širdyse tų, kurie jus taip nepaprastai myli ir nenori, kad liktumėte įstrigę antikristo sąmonėje. Ir todėl mes nepaliaujame skalyti, kaip dangaus skalikai, ragindami jus pakilti aukštyn į Kristaus sąmonę. Būkite pasirengę prarasti savo ankstesnį gyvenimą, kad laimėtumėte nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą! Atlikta.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels