Prieštaravimai Jono Evangelijoje

TEMOS: Kristaus sąmonės pavyzdys – niekas nenueina pas Tėvą neturėdamas Kristaus sąmonės – Jėzaus garbinimo kultas

Klausimas: Taigi, mano Biblijos studijų grupelei vadovaujantis vyras perskaitė man eilutę iš Jono evangelijos (Jn 14,6): „Jėzus tarė jam: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane.“

Tai yra pirmoji eilutė, kuria visi krikščionys naudojasi įrodinėdami, kad Jėzus yra vienintelis kelias pas Tėvą. Norėčiau suprasti šių Jėzaus pasakytų žodžių Tiesą.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Aš atėjau pademonstruoti savo pavyzdžiu, ką gali pasiekti žmonės, kurie įkūnija Kristaus sąmonę. Kai įkūnijate Kristaus sąmonę, pilnai susitapatinate su šia sąmone. Todėl daugiau nebesakote: „Aš radau kelią, tiesą ir gyvenimą“, nes, jeigu taip sakytumėte, tai rodytų, kad tarp jūsų ir tiesos dar tebeegzistuoja atotrūkis. Kai iš tiesų įkūnijate Kristaus sąmonę, jūs esate tiesa. Todėl vienintelis logiškas teiginys būtų sakyti būtent tai, ką sakiau aš: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.“

Teiginys, kad niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane, turi būti suprantamas šiame kontekste. Aš nekalbėjau apie išorinį Jėzaus Kristaus asmenį. Aš kalbėjau apie Kristaus sąmonę. Niekas nenueina pas Tėvą, niekas negali įeiti į vestuvių puotą, niekas negali įeiti į Dievo karalystę, neapsivilkęs Kristaus sąmonės vestuvinio drabužio. Vėlgi, aš buvau visiškai susitapatinęs su Kristaus sąmone, ir būtent dėl to sakiau tai, ką sakiau.

Jūs dabar turite tiesą. Tačiau turiu perspėti, kad daugelis krikščionių nebus pasirengę priimti šią tiesą. Nes, jeigu jie paleistų savo susikurtą mano stabą ir pripažintų, kad ir jie gali pasiekti tą pačią sąmonės būseną, kurią pasiekiau aš, jiems tektų prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir savo išganymą. Šiems žmonėms daug patogiau tikėti, kad aš juos išgelbėsiu, jei tik jie pripažins mane savo Viešpačiu ir Išganytoju.

Pernelyg nesirūpinkite dėl šių gyvybės srautų. Jie yra kas yra dabartiniu momentu, ir jie nebus pasiruošę atverti savo protų, kol nepasieks aukštesnio dvasinės brandos lygio. Tiesiog žiūrėkite į juos kaip į vaikus, kurie dar nėra pasiruošę prisiimti brandaus dvasios ieškotojo atsakomybės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels