Kaip vyrai ir moterys gali išsiugdyti brandesnį požiūrį į seksą

TEMOS: Natūrali moters gyvenimo progresija – susitelkimas į seksą kaip į reprodukcijos priemonę – dvasingesnis požiūris į seksualumą – seksas kaip priemonė didesnei vienovei pasiekti – transcenduokite gyvūniškus instinktus – seksualinis patrauklumas niekaip nėra susijęs su fiziniais bruožais – perženkite klaidingą normą, ką reiškia būti seksualiai patrauklia moterimi – vyrus iš tiesų traukia moteriškumas kaip būdas pasiekti pusiausvyrą – moterys turi būti pasirengusios aktyviai gauti

Klausimas: Kaip mes, būdami Dvasinėmis Būtybėmis, galėtume sudvasinti lytinį aktą ir transmutuoti masinėje sąmonėje esančią energiją? Kai kurios moterys mano, kad seksas yra žeminantis aktas, o kai kurios taip nemano. Kai kurios galvoja, kad galbūt moterų patirtį lemia tai, kad jos priklauso skirtingo amžiaus moterų grupėms?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Yra dar daug daugiau, ką galima pasakyti šia tema. Ir iš tiesų, mes pasakysime daugiau, kai ateis tinkamas metas, kai bus padėti pamatai. Tačiau tai yra visiškai teisinga, kad skirtingos patirtys priklauso nuo jūsų, kaip moters, amžiaus.

Kaip ir visur, taip ir seksualinė veikla turi dvi puses – Alfą ir Omegą. Omega aspektas, žinoma, yra biologinė reprodukcija, vaikų gimdymas, kuris, dabartiniame žmonijos sąmonės lygmenyje, gali vykti tik per fizinį aktą. Tad dalykas, kurį dažnai matote – aš čia kalbu apskritai – tačiau dalykas, kurį matote, yra tai, kad moters gyvenime vyksta natūrali progresija, kuomet, kai yra jaunesnė, ji yra labiau susiderinusi su būtinybe gimdyti vaikus ir todėl yra labiau susiderinusi su savo fiziniu kūnu bei jo biologinės reprodukcijos poreikiu. Ir todėl ji dažnai yra linkusi turėti kitokį požiūrį į seksualumą, nelaikydama jo purvina, žeminančia veikla, bet žiūrėdama į jį kaip į būtiną, gyvybę plečiančią veiklą.

Tačiau taip pat galite matyti ir tam tikrus kartų nulemtus skirtumus, kuomet dabar į įsikūnijimą ateina jaunesnė karta, kurios požiūris į gyvenimą yra labiau atpalaiduotas, ir todėl jie sako: „Na tai, jeigu jau čia esame, kodėl tuomet tuo tiesiog nesimėgauti,“ ką, žinoma, matote materializuojantis tam tikrais disbalansais, tokiais kaip narkotikai, alkoholis ir vakarėlių gyvenimo būdas. Tačiau taip pat matote ir pozityvų aspektą šiame labiau atsipalaidavusiame požiūryje į visą materijos karaliją. Vis dėlto, platesnė mano mintis yra ta, kad, kai moteris yra reprodukciniame amžiuje, ji turi užmezgusi tampresnį ryšį su poreikiu gimdyti vaikus ir todėl yra linkusi žiūrėti į seksą kaip į dalyką, kuris iš tiesų yra būtinas, absoliučiai natūralus ir, tam tikra prasme, neišvengiamas.

Tačiau, kai žmonės subręsta – tiek vyrai, tiek ir moterys – jiems yra skirta pakilti virš šios pakopos. Nes, žinoma, kai vyrai yra jaunesni, jų varomoji jėga yra poreikis daugintis, tad vyruose tai pasireiškia troškimu užsiiminėti seksu ir turėti jo kuo daugiau, ir čia taip pat veikia reprodukcinis troškimas. Jūsų kūnuose tai pasireiškia hormonų pavidalu, kurie daugeliui žmonių visiškai diktuoja jų santykius ir jų požiūrį į savo seksualumą, kuomet jie tiesiog leidžia hormonams apspręsti jų seksualinės veiklos dažnumą. Vis dėlto, kai žmonės subręsta ir pasiekia tašką, kuomet jų normalus reprodukcinis amžius baigiasi, jiems yra skirta – idealioje situacijoje – subręsti ir priimti dvasingesnį požiūrį į gyvenimą ir netgi dvasingesnį požiūrį į seksualumą.

Ir tuomet, idealioje situacijoje, tai reikštų, kad tiek vyrai, tiek ir moterys transcenduotų savo požiūrį į seksualumą. O dvasingesnėje kultūroje, kurioje žmonės turėtų dvasinį supratimą apie tai, kas jie yra, tai iš tiesų nebūtų neįprasta, kad kai kurios poros, pasiekusios tam tikrą amžių, užsinorėtų visiškai susilaikyti nuo seksualinio gyvenimo visą savo likusį gyvenimą ir susikoncentruoti į dvasines veiklas, arba jie gali susilaikyti nuo jo kuriam laikui, idant atsitolintų nuo sąmonės, kurioje buvo reprodukciniame amžiuje, tuo būdu iš tiesų pakylėdami savo suvokimą apie seksualumą į dvasingesnį lygmenį. Nesakau, kad visoms poroms yra būtina tai daryti, tačiau daugeliui porų būtų naudinga kurį laiką susilaikyti nuo seksualinės veiklos, idant galėtų transcenduoti sąmonę, kurią turėjo anksčiau.

Ir tuomet yra du keliai, kuriuos poros gali rinktis. Jos gali ir toliau susilaikyti nuo seksualinės veiklos, arba gali paversti ją dvasingesne veikla. Kuomet, užuot žiūrėję į tai kaip į fizinę veiklą, jie imtų į tai žiūrėti kaip į dvasinę veiklą, kurios tikslas yra padėti jiems abiem pasiekti didesnę vienovę vienas su kitu, kas tuomet galėtų jiems padėti pasiekti didesnę vienovę su savo Aukštesniuoju AŠ. Tačiau, kaip patys gerai žinote, jums nėra būtina turėti romantinius santykius ir jums nėra būtina užsiiminėti seksu su savo partneriu, kad pasiektumėte didesnę vienovę su savo Aukštesniuoju AŠ.

Tačiau vis dėlto, jeigu pažvelgsite į plačiąją visuomenę, pamatysite, kad yra žmonių, kuriems pirmiausia reikia pajausti vienovę su žmogumi, su kuriuo jie gali fiziškai bendrauti, ir tik tuomet jie galės pradėti siekti dvasinės vienovės su savo Aukštesniąja Esybe. Daugelis jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, transcendavote šį etapą ankstesniuose gyvenimuose, tačiau didelė dalis plačiosios visuomenės to nepadarė, ir todėl yra visiškai teisėta, kad tame sąmonės lygmenyje esantys žmonės ir toliau praktikuotų seksualinę veiklą, tiktai transformuodami ją į vienovės troškimą – dvasinės vienovės tarpusavio santykiuose.

Tačiau tam, žinoma, bus reikalinga didelė transformacija tiek vyruose, tiek ir moteryse, nes vyrai iš tiesų turi įveikti biologinį geismą, kurį iš tiesų matote daugelyje gyvūnų, kuomet vyrai, stumiami biologinių priežasčių, skatinančių plėsti genofondą, yra stumiami savo hormonų užsiiminėti seksu su kuo daugiau moterų, ką iš tiesų matote ir gyvūnų populiacijose, kuriose neegzistuoja monogaminiai santykiai. Tai, žinoma, nėra realistiška žmonių lygmenyje. Ir tie vyrai, kurie ieško tokių santykių su moterimis, tiesiog dar – kalbant atvirai – nepakilo virš gyvūniškų instinktų.

Tad, jeigu vyrai sugebės virš to pakilti, jie galės pradėti suvokti, kad seksualumas gali turėti aukštesnį tikslą, tai reiškia, kad jie galės palikti visą tą sąmonę, kad seksualumo ir sekso troškimo varomoji jėga turi būti fiziniai moters bruožai. Kas, žinoma, skatina daugelį vyrų ieškoti tam tikro stereotipo, arba pradėti laikyti savo bręstančias žmonas nebe tokiomis seksualiai patraukliomis, kokios jos buvo tuomet, kai buvo jaunesnės. Ir ar suvokiate, kad, kol vyrai laikosi šio požiūrio, jiems yra neįmanoma pakilti į dvasingesnį požiūrį į seksualumą. Kita vertus, moterys taip pat privalo transcenduoti tai, ką tu teisingai pavadinai masine sąmone, pažeminančia moteris ir paverčiančia jas seksualiniais objektais, kurios privalo atitikti tam tikras fizines charakteristikas, idant būtų seksualiai patrauklios.

Jūs, būdamos moterimis, turite suvokti, kad, jeigu turite partnerį, kuris sugeba transcenduoti šį, pavadinkime, biologinį požiūrį į seksą ir sugeba pasiekti dvasingesnį požiūrį, na tai tuomet jums taip pat reikėtų pripažinti, kad jūsų partneriui patraukli jūs būsite pagrinde ne dėl fizinių charakteristikų, o dėl to, koks žmogus jūs esate. Ir todėl nebėra svarbu, kad jūsų kūnai keičiasi ir nebeatitinka normos, kurią visuomenė laiko seksualinio patrauklumo etalonu.

Žinote, kad ši norma jau nuo pat pradžių buvo nerealistiška. Ir žinote, kad tai yra dalykas, kurį jums primetė tamsos jėgos – nes juk iš tiesų, kai Dievas kūrė įvairovę, tai negalėjo ateiti iš Dievo – ši idėja sukurti standartą, kad visos moterys privalo atrodyti būtent taip, idant būtų patrauklios. Tai yra absoliučiai nelogiška. Tad jums reikia pripažinti, jog tam, kad galėtumėte pasiekti šią transcendenciją, tiek vyrai, tiek ir moterys privalo siekti vienovės, dvasinės vienovės, kuri transcenduoja fizinio kūno ribas.

Kaip sakiau, yra daug žmonių, kuriems yra labai lengva pasiekti šią vienovę per fizinį susijungimą, tačiau iš tiesų tai nėra vienintelis būdas tai pasiekti. Tačiau čia tiesiog noriu paraginti jus pamąstyti, kad egzistuoja tam tikri etapai gyvenime. Yra etapas, kuriame galite – ir daugelis iš jūsų turėtumėte, dėl įvairių tiek karminių, tiek ir dvasinių priežasčių – turėti vaikų. Tačiau, kai paliekate šį amžių, na tai tuomet jums reikia atrasti kitokį požiūrį, kuomet vyrai ir moterys susijungia ne tam, kad sukurtų vaikus. Jie susijungia tam, kad sukurtų dvasinius vaikus – Kristaus kūdikį, užgimstantį tiek pas vyrą, tiek ir pas moterį. Ir tuomet visus santykius tai pakylėja į aukštesnį lygmenį. Ir kol sieksite šios vienovės, tuomet kad ir ką seksualiai norėtumėte daryti, tai nebus purvina, tai jūsų nežemins, tai nebus nedvasinga. Kol jūsų intencija bus tyra, jūsų veikla taip pat bus tyra – jeigu imsitės būtinų saugumo priemonių ir iškviesite dvasinę apsaugą.

Tačiau vėlgi, tai yra susiję su tuo, kad retkarčiais jums reikia prisėsti, pažvelgti į save veidrodyje ir pripažinti savo pozityvias savybes. Ar suvokiate, mano mylimieji? Jeigu esate moteris, jums reikia transcenduoti sąmonę, kad vyrui galite būti patraukli tik dėl savo fizinių bruožų. Turite pripažinti, kad tai, kas traukia vyrus – bent jau subrendusius, dvasingus vyrus – yra jūsų tikroji kaip moters Esybė. Nes vyrai neturi savyje tiek daug moteriškos esencijos, ir jie dažnai nuo vaikystės buvo skatinami užgniaužti ir tai, ką turi, tad jie siekia atrasti pusiausvyrą savyje per bendravimą su jumis. O jūs, moterys, žinoma, galite atrasti pusiausvyrą savyje, bendraudamos su vyrais.

Tad ar jau suvokiate, kad vyrą prie jūsų iš tiesų traukia ne tai, kas fiziška – jį traukia jūsų moteriškoji Esybė, tačiau taip pat ir jūsų individuali šios moteriškosios Esybės išraiška. Ir todėl jis vertina jus už tai, kuo esate – jeigu jis yra brandus vyras. Ir tuomet jūs turite būti pasirengusi būti brandžia moterimi ir pripažinti, kad esate verta šio vertinimo. Nes, jeigu nepriimsite, kad esate verta, kaip tuomet galėsite gauti tai, ką vyras jums siūlo?

O tuomet, jeigu to negausite, aštuoniukės tėkmė negalės būti išbaigta. Ir būtent dėl to Kuan Jin sakė, kad gavimas yra aktyvi savybė. Tačiau, kai esate būsenoje, kuomet jaučiate, jog nebesate patraukli dėl savo pasikeitusio kūno, kai nebesijaučiate verta vyro įvertinimo, nes neatitinkate kažkokių fizinių bruožų normos, na tai tuomet negalite imtis aktyvių žingsnių ir gauti, bei priimti šį įvertinimą.

Tai yra labai panašu į tai, kas vyksta materijos karalijoje su pačia Motinos Šviesa, kuomet ji gali būti įkalinta netobuloje formoje, kurioje negali gauti šviesos iš Aukščiau, Tėvo Šviesos, kuri galėtų ją išlaisvinti. Tai iš tiesų matote bendrai visoje žmonijoje, tiek vyruose, tiek ir moteryse. Matote, kad jie nesugeba gauti įvertinimo ir besąlyginės Meilės, kuri nuolatos jiems yra siūloma iš pakylėtosios karalijos, iš jų pačių Aukštesniosios Esybės ir iš mūsų, pakylėtųjų mokytojų. Ir todėl jie negali priimti, kad yra verti transcenduoti dabartinį savo sąmonės lygį ir yra verti virš jo pakilti, sudvasindami savo gyvenimą, kad ir kokias klaidas būtų padarę praeityje.

Tad vėlgi, čia galima pasakyti dar daug daugiau, ir bus pasakyta daug daugiau, kai bus padėti pamatai, ir kai turėsime tuos, kurie bus pasiryžę būti atviri. Raktas į šalių pakylėjimą aukštyn ir į jų psichikos išgydymą iš tiesų eina per vyro ir moters santykių pakylėjimą, per vyriškojo ir moteriškojo Dievo aspektų pakylėjimą.

Norime paraginti jus diskutuoti šia tema, netgi susikuriant įvairias grupeles, kuriose galėtumėte apie tai atvirai diskutuoti. Ir jeigu moterys nori turėti grupę, kurioje nebūtų vyrų, tuomet tai yra visiškai priimtina, jeigu jums reikia pasitraukti ir išspręsti tai pačioms. Ir gal tuomet, kai būsite tai išsprendusios, galėsite pasikviesti ir vyrus, kai jau pačios turėsite atradusios didesnį aiškumą.

Nesakau tai juokaudama. Tiesiog pripažįstu, kad tai yra klausimas, kurį, kaip sakėme, reikia išspręsti pačioms moterims, ir todėl turite daryti tai, kas būtina, idant tai išspręstumėte. O vyrams reikia priimti, kad egzistuoja tam tikri moteriškos psichologijos aspektai, kurių jie negali suprasti, nes vyrai iš tiesų yra linkę mąstyti kitaip. Nesakau, kad tai galioja visiems vyrams. Tačiau net ir daugelis dvasingų vyrų pilnai nesuvokia to, ką patiria moterys.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels