Juodaodžiams žmonėms reikia transcenduoti tam tikrą požiūrį ir įsitikinimus apie save

Klausimas: Kaip juodaodžiai žmonės galėtų transcenduoti jausmą, kad yra menkesni, kaip jie gali įveikti skurdo mentalitetą, jausmą, kad negalime gerai pasirodyti, kad mums negali nutikti geri dalykai, kad esame prakeikti, kad tik baltieji gali pasiekti gerų ir didžių dalykų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Rinkitės Amerikos ateitį“ 2020 metais.

Na, to neįmanoma pakeisti visos juodaodžių žmonių populiacijos Amerikoje mastu, tai įmanoma pakeisti tik individualiame lygmenyje, kuomet žmonės ryžtųsi pažvelgti į savo psichiką, ryžtųsi pažvelgti, kokią įtaką jų psichikai padarė jų auklėjimas ir juodaodžių žmonių Amerikoje paveldas.

Turite suprasti, kad juodaodžiai žmonės Amerikoje priėmė tam tikrą požiūrį, tam tikrus įsitikinimus apie save, ir todėl jie susikūrė šiuos labai galingus kolektyvinius padarus. Šie padarai traukia žmonių emocinius ir mentalinius kūnus. Jie traukia žmones į tam tikrą požiūrį į gyvenimą, ir šis požiūris tuomet tampa savaime išsipildančia pranašyste. Kodėl juodaodžiai žmonės taip dažnai atsiduria antrarūšėse pozicijose visuomenėje lyginant su baltaisiais žmonėmis? Tik iš dalies tai vyksta dėl iš baltųjų žmonių ateinančios diskriminacijos. Ši diskriminacija, žinoma, yra viena medalio pusė. Ir, žinoma, yra absoliučiai būtina ir svarbu mažinti šią diskriminaciją kolektyvinėje sąmonėje ir skatinti toleranciją. Tačiau tai yra tik viena medalio pusė.

Kita svarbi medalio pusė yra daugelio juodaodžių žmonių mąstymas, kuomet jie turi šį menkavertiškumo kompleksą, manydami, kad yra niekam tikę, kad visuomenė juos nustumia į šalį, kad tik baltiesiems gali gerai sektis, ir visi tie dalykai, kurie tampa savaime išsipildančiomis pranašystėmis. Tad pirmiausia galite pradėti dirbti su tuo savo pačių prote ir galite suvokti, kad savo prote turite atskirąsias savastis, kurias jums reikia pamatyti, jums reikia pamatyti už jų slypintį įsitikinimą, turite leisti jam mirti. Taip pat galite išsakyti su tuo susijusius prašymus, kad ir kiti juodaodžiai žmonės galėtų būti iš to išlaisvinti.

Iš esmės turite čia suvokti vieną dalyką, apie kurį yra kalbama Nepriklausomybės Deklaracijoje: „...Visi žmonės buvo sukurti lygūs.“ Nėra svarbu, kokia yra jūsų odos spalva, jūs visi buvote sukurti su tokiomis pačiomis galimybėmis plėsti savo savasties jausmą kaip ir baltieji žmonės. Čia nėra jokio skirtumo, jūs nebuvote sukurti baltaisiais žmonės ar juodaisiais žmonės, jūs buvote sukurti dvasingais žmonėmis, dvasinėmis būtybėmis.

Tačiau laikui bėgant, ir tą taip pat šiandien galite matyti ir Afrikoje, kaip apie tai kalbėjome, daugelis žmonių Afrikoje per ilgą laiką priėmė šį labai ribojantį mąstymą. Ir, žinoma, jie atsinešė su savimi šį mąstymą, kai buvo priversti atvykti į Ameriką. Na ir dabar, Amerikoje jie turėjo geresnes galimybes išsilaisvinti nuo šio mąstymo negu žmonės Afrikoje, tačiau daugelis žmonių tuo nepasinaudojo – jie šį mąstymą dar labiau sustiprino, ir jis tuomet jiems tapo savaime išsipildančia pranašyste.

Jūs, juodaodžiai žmonės, kurie esate atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams, galite sustabdyti šį sūkurį, galite pirmiausia jį sustabdyti savyje, ir tuomet galite siekti padėti ir kitiems padaryti tą patį, galite išsakyti prašymus, galite padėti keisti kolektyvinę juodaodžių žmonių sąmonę. Jūs, žinoma, turite tam tikrų labai labai gerų pavyzdžių, kaip žmonės padarė pokytį, išsilaisvindami nuo šio ribojančio paveldo, kurį turėjo, ir jie pasiekė svarbius postus visuomenėje. Barakas ir Mišelė Obamos yra akivaizdūs pavyzdžiai, taip pat galima paminėti Colin Powell, Oprah ir daugelį kitų. Turite daug aktorių, Morgan Freeman ir kitus aktorius, kurie iš tiesų pademonstravo pasiektą aukštesnį sąmonės lygį nei turėjo pradėdami savo gyvenimą su visu tuo juodaodžių paveldu. Tad galite atrasti šiuose žmonėse įkvėpimą, galite suvokti, kad šie žmonės daro kai ką labai, labai svarbaus ne tik juodaodžiams žmonėms, bet ir visai Amerikos visuomenei. Nes jie padeda ardyti išankstinį nusistatymą, kurį daugelis baltaodžių turi prieš juodaodžius, tą nusistatymą, kuris, kai kuriais atvejais, taip pat tampa savaime išsipildančia pranašyste, nes juodaodžiai tuomet elgiasi taip, kaip yra ant jų projektuojama. Tad egzistuoja milžiniškas potencialas sustabdyti šį sūkurį ir sukurti aukštyn keliančią spiralę.

Vėlgi, galiu jus užtikrinti, kad po 200 metų žmonės žvelgs į dabartinius laikus ir tiesiog nesugebės suprasti, kaip rasė galėjo būti tokia didelė problema Amerikoje. Jie pažvelgs į kitas demokratines šalis, pavyzdžiui, į Skandinavijos šalis, kuriose rasė paprasčiausiai nėra problema. Skandinavijos šalyse nėra jokios diskriminacijos dėl to, kad turite kitokią odos spalvą. Galite sakyti, kad jiems buvo lengviau, nes nebuvo tokių didelių skirtumų. Ir vis dėlto, mąstymas taip pat buvo kitoks. Tad jie nebūtų turėję rasinių problemų, kurias turite Amerikoje, net jeigu būtų sulaukę didelio ne baltosios rasės žmonių antplūdžio. Tad turite suprasti, kad ateityje, aukso amžiuje, rasė paprasčiausiai nustos būti problema. Žmonės sugebės pažvelgti už visų šitų išorinių charakteristikų, jie sugebės matyti vidines būtybės, sielos savybes.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels