Dvasinė perspektyva į Džordžo Floido mirtį

Klausimas: Ar galėtumėte pakomentuoti neseniai policijos įvykdytą Džordžo Floido nužudymą, o taip pat bendrai pakomentuoti apie afroamerikiečių bendruomenę. Ar tai yra susiję su vergovės įrašais Amerikoje?

Klausimas: Ar galėtų Mokytojai pakomentuoti Džordžo Floido mirtį ir riaušes, kurias sukėlė jo mirtis? Atrodo, kad kai kurie žmonės pateisina šias riaušes. Ar tai tiesiog yra sąmonė, kuriai turi būti leista išsilieti? Kaip galėtume atnešti didesnį sąmoningumą apie tai iš dvasinės perspektyvos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Moterų išlaisvinimas“ 2020 m.

Na, vėlgi, kai žiūrite į šią situaciją, galite matyti, kiek daug buvo tokių situacijų Jungtinėse Valstijose, kuriose policija kažką nušovė arba kitaip nužudė, arba naudojo per didelį smurtą prieš piliečius. Kiek buvo tokių situacijų? Ir kiek dar reikia, kad įvyktų tokių situacijų? Tikroji priežastis čia yra ta, kad egzistuoja kolektyvinis padaras, kurį sukūrė teisėsaugos bendruomenė Jungtinėse Valstijose. Ir jis yra grįstas tam tikromis pažiūromis, kurios, atvirai tariant, kai kuriais atžvilgiais yra panašios į tai, ką galite atrasti diktatoriškose šalyse, kuriose taip pat turite tam tikrą teisėsaugos bendruomenę, kuri yra įsitikinusi, kad jos darbas yra kontroliuoti visuomenę ir užtikrinti, kad neįvyktų tam tikri dalykai, ir jiems turėtų būti leidžiama naudoti bet kokias priemones šiam tikslui pasiekti. Nesakau, kad tai vyksta tik dėl to, tačiau tai iš tiesų yra dalis priežasties – kad turite šį kolektyvinį padarą. Tai nereiškia, kad dauguma teisėsaugos institucijose dirbančių pareigūnų Jungtinėse Valstijose yra užvaldyti šio padaro, tačiau kai kurie iš tiesų yra jo užvaldyti. Ir kai kurie gali pasiduoti jo užvaldymui, atsidūrę įtemptose situacijose. Štai kodėl matote policijos pareigūną padarant kažką tokio, kas yra absoliučiai nelogiška, absoliučiai neracionalu, ir, atvirai tariant, visiškai neprotinga, tokiame amžiuje, kuriame visi turi mobiliuosius telefonus ir gali įrašyti viską, kas prieš juos vyksta.

Kaip galėtumėte sakyti, kad šio žmogaus elgesys buvo racionalus? Akivaizdu, kad jo veiksmai nebuvo racionalūs. Jis visiškai nemąstė apie pasekmes, tiek sau, tiek teisėsaugos bendruomenei ir apie potencialą įvykti šioms riaušėms. Galite į tai pažvelgti ir sakyti, kad šio žmogaus protas buvo užvaldytas kažkokio neracionalaus dalyko, turinčio troškimą ką nors nubausti už kažkokį įsivaizduotą nusikaltimą. Tai yra teisėsaugos aspektas.

Na, ir dabar, žinoma, taip pat turite tam tikrą situaciją juodaodžių bendruomenėje Jungtinėse Valstijose. Ir viename klausime buvo iškelta prielaida, kad tai gali būti susiję su vergove. Ir tai yra tiesa, kad čia egzistuoja tam tikras ryšys, kadangi Jungtinėse Valstijose, ir ypač juodaodžių bendruomenėje, bet net ir tarp baltaodžių, baltųjų šovinistų, vis dar tebėra daug žmonių, kurie negali palikti šios vergovės problemos praeityje. Jie negali paleisti praeities. Jie laikosi į tai įsikibę. Ir, žinoma, Amerikoje egzistuoja juodaodžių sukurtas padaras, skatinantis juodaodžius save laikyti baltųjų priespaudos aukomis. Ir jie nori galvoti, kad priežastis, dėl kurios jie nieko geresnio negalėjo pasiekti savo gyvenime, yra ta, kad juos varžo baltieji žmonės Amerikoje, ir jie neturi tinkamų galimybių ir visų tų dalykų.

Na ir dabar, vėlgi, daug, daug juodaodžių žmonių nėra to veikiami. Jie padarė viską, ką jiems reikėjo padaryti: įgijo išsilavinimą, gavo gerą darbą, išsilaisvino nuo praeities ir gyvena konstruktyvų, pozityvų gyvenimą. Tačiau egzistuoja juodaodžių bendruomenės segmentas Amerikoje, kuris tiesiog negali paleisti praeities. Ir būtent tokie žmonės tuomet tampa pažeidžiami pykčio padarų, kurie tiesiog nori kurti chaosą. Tam nėra jokios racionalios priežasties. Akivaizdu, kaip tą kai kurie žmonės jau ir sako, kad šios riaušės niekaip nepagerins juodaodžių žmonių situacijos Amerikoje. Priešingai, kaip jos galėtų ją pagerinti? Kaip jos gali pagerinti juodaodžių žmonių situaciją, jeigu daugelis baltųjų žmonių labai negatyviai reaguos į šį smurtą ir į šias riaušes keliančius juodaodžius tiesiog žiūrės kaip į savęs nesugebančius kontroliuoti žmones, ir tai yra tikra tiesa, kadangi jų protai yra užvaldyti šio kolektyvinio padaro, kuris tiesiog nori kurti chaosą. Na ir vėlgi, galėtume paklausti, argi tai nėra suprantama, kad daugelis juodaodžių jaučia frustraciją? Nesakau, kad to negalima suprasti. Nesakau, kad juodaodžių žmonių situacija neturėtų būti pagerinta. Aš tiesiog sakau, kad daugelis juodaodžių jaučia frustraciją dėl to, kad yra užvaldyti šio kolektyvinio padaro ir negali paleisti praeities. Jie negali pažvelgti į savo situaciją ir paklausti: „Ką iš tiesų turime padaryti savo situacijai pagerinti, atsižvelgiant į tai, kur šiuo metu yra visuomenė?“

Galite matyti, kad yra daug žmonių, juodaodžių, baltaodžių, azijiečių, lotynų kilmės žmonių, kurie pasinaudojo Amerikos visuomene, tokia, kokia ji yra, savo situacijai pagerinti. Tai galima padaryti, jeigu žmonės to nori, tačiau, jeigu jie yra užvaldyti šio padaro, kuris juos padaro nenorinčiais daryti to, ką jiems reikia daryti, na tai tuomet jie negali to padaryti. Ir tuomet jie jaučia frustraciją.

Ir čia, žinoma, tam tikrą elementą įneša ir koronos krizė, kuri, kaip sakiau, visada smogia skaudžiausiai – bet kokia krizė smogia skaudžiausiai mažiausias pajamas gaunantiems žmonėms. Yra daug juodaodžių, kurie prarado savo darbus ir todėl susiduria su neužtikrinta ateitimi. Ir štai įvyksta situacija, kuri jiems leidžia išlieti savo frustraciją ir pyktį. Žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, galima tai suprasti, tačiau, žvelgiant iš kitos perspektyvos, tai nėra konstruktyvu. Matėte ankstesniais dešimtmečiais kaip vyko riaušės, kuriomis buvo protestuojama prieš ekonominių organizacijų susitikimą Jungtinėse Valstijose. Ir tuomet prieš keletą metų Sietle vyko riaušės, kurių varomoji jėga nebuvo juodaodžiai, jų varomoji jėga buvo baltieji, tačiau, vėlgi, tai buvo žmonės, kurie galvojo kovojantys dėl kažkokio epinio tikslo, tačiau, kai peržengiate tą slenkstį ir pradedate smurtauti prieš žmones, kurie niekaip nėra susiję su tikslu, dėl kurio manote kovojantys, kurie nėra šios problemos priežastis, tuomet peržengiate slenkstį, kurį peržengus jūsų pastangos negali padaryti jokio konstruktyvaus poveikio.

Ką galima dėl to padaryti? Na, jeigu jaučiate, kad jums tai yra svarbu, iš tiesų galite išsakyti prašymus šių dvasių surakinimui. Tačiau, deja, yra daug tokių situacijų, kuomet, kai jos jau yra perėjusios į fizinę plotmę, joms tiesiog turi būti leista tekėti savo vaga. Jos turi tam tikru laipsniu išsilieti, ir tik tuomet žmonės galės sustoti. Būtent taip yra su šiomis riaušėmis, ir taip pat yra ir su koronos situacija. Kai jau kažkas prasiveržia į fizinę plotmę, to neįmanoma greitai sustabdyti. Tam turi būti leista išsilieti, kol žmonėms bus gana ir jie pamatys, kad tai neveda į jokius konstruktyvius dalykus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels