Ar ateis šviesa iš Skandinavijos?

TEMOS: Šviesa ateina iš žmonių vidaus – kompasas rodo į Šiaurę – kolektyvinė sąmonė yra tankesnė aplink pusiaują – aiškesnio mąstymo potencialas šiaurės šalyse – transcenduokite poreikį jausti pranašumą

Klausimas: Aš esu iš Suomijos, ir manau, kad šis klausimas galėtų būti Sen Žermenui. Man buvo pasakyta, kad šviesa ateis iš Šiaurės – tai reiškia, iš Skandinavijos – bet nežinau, ar yra kokios tiesos šiame teiginyje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels:

Na, mano mylimieji, šviesa ateis iš vidaus. Tad klausimas yra toks: „Kur fiziškai gyvena tie žmonės, kurie leis jų viduje esančiai šviesai šviesti per jų išorinę esybę, nešdami šviesą į šį žemyną ir į šį pasaulį?“

Tad matote, yra šiek tiek tiesos idėjoje apie šviesos atėjimą iš Šiaurės. Nes kur gi žmonės žiūri, norėdami nusistatyti kryptį fizinėje Žemėje? Argi jie nežiūri į Šiaurę? Argi kompasas nerodo į Šiaurę? Tad iš tiesų egzistuoja tam tikra realybė, kad jums reikia žvelgti aukštyn, reikia pažvelgti aukščiau dualistinės sąmonės.

Ir galbūt žinote, kad šiltesnėse Žemės vietovėse, aplink pusiaują, kolektyvinės sąmonės tankumas yra didžiausias. O kuo aukščiau kylate į Šiaurę, tuo aukščiau kylate virš šios kolektyvinės sąmonės, ir tuo lengviau pasidaro žmonėms turėti aiškesnį mąstymą. Ir todėl iš tiesų egzistuoja potencialas, kad Šiaurinėse šalyse gyvenantys žmonės gali tapti atviromis durimis naujoms idėjoms – jeigu jie yra pasirengę ieškoti Dievo karalystės savyje ir tuomet iškelti ją į paviršių ir nešti ją visiems.

Tačiau vėlgi, nėra jokių garantijų, nes viskas paklūsta laisvai valiai. Iš tiesų, potencialas egzistuoja. Norėčiau, kad jis taptų įkūnytas. Tačiau, antra vertus, visose šalyse yra žmonių – net ir aplink pusiaują esančiose šalyse – kurie turi potencialą tapti atviromis durimis šviesai.

Bet iš tiesų norėčiau jus visus paraginti šiame amžiuje pakilti virš visų šitų išorinių dalykų, ir taip labai nebesikoncentruoti į fizinius dalykus, suvokiant, kad svarbiausi yra ne fiziniai, o dvasiniai dalykai. Nes aš nenorėčiau toliau skatinti to, kas taip ilgai vyko Europoje, kovų dėl pranašumo, kurias kovojo žmonės, manę, jog jų šalis yra geresnė už tą kitą šalį. Ir tai sukūrė tiek daug karų ir tiek daug kančių šiame žemyne, jog aš iš tiesų laukiu, kad žmonės – dvasingi žmonės – virš to pakiltų ir nustotų galvoję, kad jų konkreti šalis ar jų regionas yra kažkuria prasme geresnis nei kitos šalys.

Visi turi potencialą, Dievas yra visuose ir visame kame – nes be Jo nebuvo sukurta nieko, kas yra sukurta.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels