Sąmoningojo AŠ mirtis?

Klausimas: Ar mums pakilus Sąmoningasis AŠ susilieja su AŠ ESU Esatimi ir tampa viena su ja? Jeigu taip, ar Sąmoningasis AŠ po pakylėjimo vis dar tebeturi atskirą savasties jausmą, egzistuojantį atskirai nuo AŠ ESU Esaties? Ar pakylėtieji mokytojai turi Sąmoningąjį AŠ kaip jį turi nepakilusios būtybės?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Buvimas Dangiškąja Motina“ 2020 metais.

Na, vėlgi, aš į tai atsakysiu, nes jeigu jus iš tiesų domina šis klausimas, turėtumėte perskaityti Guru Ma knygą Negerkite savo užnuodyto gėrimo (Don’t Drink Your Own Kool Aid), nes ji iš tiesų kalba apie tai toje knygoje ir duoda detaliausius mokymus apie Sąmoningąjį AŠ ir AŠ ESU Esatį, kokius tik mokytojai yra iki šiol perdavę. Ir trumpas atsakymas būtų, kad, kai pakylate, Sąmoningasis AŠ iš tiesų susilieja, tampa viena su AŠ ESU Esatimi. Jis tarsi įsilieja atgal į AŠ ESU Esatį. Klausime yra sakoma: „Ar Sąmoningasis AŠ po pakylėjimo vis dar tebeturi atskirą savasties jausmą, egzistuojantį atskirai nuo AŠ ESU Esaties?“ Na, ne, nes jis įsilieja į AŠ ESU Esatį. Iš esmės galėtume sakyti, kad Sąmoningasis AŠ nustoja egzistuoti – jo nebelieka. Lieka tik AŠ ESU Esatis. Būtent apie tai kalba Gautama.

Tad ar pakylėtieji mokytojai turi Sąmoningąjį AŠ kaip jį turime mes? Ne, akivaizdu, kad ne. Būtent taip tampate pakylėti. Sąmoningasis AŠ yra tarsi AŠ ESU Esaties tąsa, tik jis buvo sukurtas nusileisti į įsikūnijimą nepakilusioje sferoje. Tad kai pakylate, jam egzistuoti nebelieka būtinybės. Tad galėtume sakyti, kad Sąmoningasis AŠ išeina iš AŠ ESU Esaties, tačiau kai pakylate, jis įsilieja į ją atgal.

Tad jis turi tokį kaip ir laikiną egzistavimą, o kai pakylate, suvokiate – pasakysiu tai kitaip. Nusileidžiate į dualizmą. Arba savo kelionę pradedate ribotoje sąmonės būsenoje ir galvojate, kad esate visos tos savastys, kurias susikūrėte tam, kad galėtumėte būti įsikūnijime Žemėje ar kad ir kokioje planetoje bebūtumėte, net ir natūralioje planetoje. Tad jūs manote, kad esate tai, kai įžengiate į dualizmą, galvojate, kad esate atskirasis aš, jūs save laikote atskiruoju aš. Tad mokytojai mums davė šią Sąmoningojo AŠ koncepciją, kad padėtų mums atsiskirti nuo visų tų atskirųjų savasčių. Tiesą sakant, Jėzus jau prieš 2000 metų aprašė šį procesą šiais žodžiais: „Kas sieks išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras.“ Kitaip tariant, jeigu sieksite išsaugoti savo atskirųjų savasčių gyvybę, prarasite amžinąjį gyvenimą, nes negalėsite judėti pirmyn ir jau tikrai negalėsite pakilti. Tačiau jeigu ryšitės leisti šioms atskirosioms savastims mirti, kad sektumėte Kristumi, kad priartėtumėte prie vienovės, laimėsite amžinąjį gyvenimą.

Tad Sąmoningasis AŠ yra koncepcija, kurią jie mums davė, kad suvoktume, jog esame daugiau už šias išorines savastis. Ir jie sakė, kad esame grynoji sąmonė, tai reiškia, kad Sąmoningasis AŠ neturi jokių bruožų ar charakteristikų, kuriuos būtų įmanoma aprašyti. Tad netgi būtų galima sakyti, kad tai, kas mums buvo pasakyta, taip pat yra pakopa. Kitaip tariant, pirmiausia esame visiškai susitapatinę su išoriniu aš, o po to pradedame suvokti: „Aš esu daugiau nei šis išorinis aš“, ir tuomet jie mums davė Sąmoningojo AŠ koncepciją, kad padėtų mums suprasti: „O, bet aš nesu išorinė asmenybė. Aš nesu išorinis aš. Aš esu Sąmoningasis AŠ, kurio niekas šiame formų pasaulyje nevaržo, nes esu grynoji sąmonė, kurios niekas šiame pasaulyje negali įkalinti.“ Bet galiausiai, kai pakylate, pradedate suvokti: „O, bet aš nesu Sąmoningasis AŠ, aš esu AŠ ESU Esatis. Ir štai tuomet pakylate. Nemanau, kad galite pilnai tai suvokti, kol nesate pakilę. Galbūt ir galite, tačiau aš to dar nesuvokiau.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels