ROS11: Motinos Marijos Visa Persmelkiančios Išminties Rožinis

Iškvieskite Dievo Išmintį, kaip savo pačių Aukštesniosios Esybės išmintį. Šis įrankis yra sukurtas specialiai tam, kad padėtų jums atrasti savo dangiškąjį planą, kurį jūsų siela ir jūsų dvasiniai mokytojai sukūrė, prieš jums nusileidžiant į įsikūnijimą. Taip pat išvalo jūsų mentalinį kūną.

Skaitykite mokymą apie šį rožinį.

 

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Viešpaties malda

Dieve Tėve ir Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta tavoji Esatis, AŠ ESU, mumyse. Mes priimame tavo karalystės atėjimą Žemėn per mus. Mes prisiimame atsakomybę reikšti tavo valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje. Mes matome ir priimame, kad tavo visa persmelkianti išmintis įsiskverbia į mūsų sielas, sudaužo visą neišmanymą ir pažadina mus būti tuo, kuo iš tiesų esame ir dėl ko čia atėjome į Žemę.

Mes priimame, kad kiekvieną dieną tu mums duodi galimybę būti daugiau Dievuje šiame pasaulyje. Mes pripažįstame, kad tu atleidi mums mūsų netobulumus, kaip ir mes vienas kitam atleidžiame, ir atiduodame savo valią aukštesniajai valiai, esančiai mumyse. Todėl mes pripažįstame tiesą, kad visata sugrąžina mums tai, ką į ją išsiunčiame.

Mes prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą ir savo planetą. Mes prisiekiame pakilti virš sąmoningo nenoro žinoti ir dvasinio savo ego aklumo, kad tu galėtum išlaisvinti mus nuo visų tamsos jėgų, manipuliuojančių mumis per šį neišmanymą. Mes prisiekiame auginti Dievo Išmintį savyje kiekvieną dieną, kad Žemė galėtų vis daugiau pabusti kiekvieną dieną. Mes teigiame, kad tavo karalystė, galia ir šlovė įsikūnija Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Pažadink mus realybei, kad materija yra Dvasia

1. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad materiali visata yra dvasinės karalijos tąsa ir ji turi potencialą įkūnyti Dievo karalystę Žemėje. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

2. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes esame daugiau nei mūsų fiziniai kūnai, kad mes esame dvasinės būtybės, kurios nusileido iš Dangaus ir gali sugrįžti į Dangų. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

3. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad Žemės planeta yra mūsų sielų mokykla ir kad mes čia atėjome mokytis išreikšti savo individualumą harmonijoje su visa Dievo kūrinija. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

4. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mūsų sielos turi ilgą įsikūnijimų šioje planetoje istoriją, tačiau mes galime pakilti virš visų praeities netobulumų. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

5. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mūsų sielos gali pakilti virš mūsų pačių susikurtų ego ir išorinių asmenybių, apsivilkdamos Kristaus protą. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

6. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mūsų kūnai yra sąmonės kūriniai, ir kad galime įveikti visas negalias, nutyrindami savo protus. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

7. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mūsų išorinės aplinkybės yra sąmonės kūrinys, ir kad galime įveikti visus apribojimus per Kristaus protą. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

8. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad fizinė planeta yra sąmonės kūrinys ir kad galime įveikti visus gamtos kataklizmus ir disbalansą, leisdami Kristui valdyti kolektyvinę sąmonę. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

9. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad visi visuomenės aspektai atspindi kolektyvinę sąmonę ir kad galime įveikti visas problemas Dievo galia, esančia mumyse. Atiduodu visą netikrovę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad Dvasia yra materijos pagrindas!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

Būk pasveikinta Išminties Motina, aš noriu pažinti realybę

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, kad noriu pažinti realybę, jog materija yra užsimaskavusi Dvasia. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo viso neišmanymo, visos netikrovės ir visų melų, atskiriančių materiją nuo Dvasios. Prašau Arkangelą Mykolą surakinti ir sudeginti mano ego sąmoningą nenorą žinoti. Noriu, kad žvynai nukristų man nuo akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs sužinoti, ką turiu pakeisti savo fiziniame kūne ir išorinėje situacijoje, kad galėčiau pasiekti maksimalų dvasinį augimą. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

Pažadink mus realybei, kad gyvenimas turi tikslą

1. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad gyvenimas nėra atsitiktinumas ar bežadės evoliucijos proceso pasekmė. Iš tikrųjų, kiekviena siela yra unikalus individas, kuris, prieš ateidamas į įsikūnijimą, susikūrė savo dangiškąjį planą. Atiduodu visą abejingumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

2. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mūsų ego nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo dvasinį tikslą ir mėgina priversti mus jaustis taip, lyg mes negalėtumėme padaryti jokio skirtumo. Iš tikrųjų, su Dievu viskas yra įmanoma. Atiduodu visą abejingumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

3. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina įkalinti mus baimėje, kurioje bijome išbandyti kažką naujo. Iš tikrųjų, tobula mūsų Kristaus AŠ meilė išgins visas baimes. Atiduodu visą abejingumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

4. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo tikslą naudodamosis mūsų neišmanymu, dezinformacija ar netgi sąmoningu mūsų ego nenoru žinoti. Iš tikrųjų, mūsų aukščiausia valia yra įvykdyti savo dvasinį tikslą. Atiduodu visą sąmoningą nenorą žinoti ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

5. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo tikslą, įkalindamos mus pyktyje, neapykantoje ir nesibaigiančiuose konfliktuose su kitais. Atiduodu visą pyktį ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

6. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo tikslą, įkalindamos mus puikybėje, kurioje manome viską žinantys, arba arogancijoje, kuri padaro mus nenorinčiais keistis. Atiduodu visą puikybę ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

7. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo tikslą, įkalindamos mus aistrose ir godume, paversdamos mūsų gyvenimus nesibaigiančiu malonumų ir turtų siekimu, kuris niekada negalės būti patenkintas. Atiduodu visą godumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

8. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo tikslą per pavydą ir pavyduliavimą, paversdamos mūsų gyvenimus nesibaigiančiu tuščiagarbišku varžymusi su kitais. Atiduodu visą pavydą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

9. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos nuolatos mėgina priversti mus pamiršti savo tikslą per programavimą, teigiantį, jog mes negalime būti Kristumi Žemėje. Atiduodu visą anti-valią ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą tikrovei, kad gyvenimas turi dvasinį tikslą!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

Noriu žinoti savo tikslą

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, jog noriu žinoti savo atėjimo į įsikūnijimą tikslą. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo viso beviltiškumo, nevilties ir gyvenimo beprasmiškumo jausmo. Esu pasirengęs suvaldyti savo emocijas Kristaus, esančio manyje, galia.

Prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti mano ego sąmoningą nenorą žinoti. Noriu, kad žvynai nukristų nuo mano akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs sužinoti, ką turiu pakeisti savo psichikoje, savo pažiūrose ir požiūryje į gyvenimą, kad galėčiau atrasti savo egzistavimo priežastį. Noriu įveikti bet kokį polinkį plaukti per gyvenimą pasroviui, švaistant brangią gyvenimo galimybę nesibaigiančiose pastangose išaukštinti savo ego ar nesibaigiančiuose materialių turtų, valdžios ar malonumų ieškojimuose. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

Pažadink mus mūsų dangiškojo plano realybei

1. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad kiekvienas gyvenimo Žemėje aspektas yra persigėręs žaltiškais melais, kurių tikslas yra įkalinti mus dvasiniame aklume, kad pamirštume savo dangiškąjį planą. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

2. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes turime dvasinius mokytojus, kurie padėjo mums susikurti kiekvieną savo dangiškojo plano detalę, prieš mums nusileidžiant į įsikūnijimą. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

3. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad kiekviena siela turi Kristaus AŠ, kuris gali mus paguosti ir gali padėti mums prisiminti savo dangiškąjį planą. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

4. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mūsų ego visada priešinsis mūsų dangiškajam planui ir kad mes privalome pasirinkti atsiskirti nuo savo ego. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

5. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad šio pasaulio programavimas yra nukreiptas sukelti mumyse abejones mūsų dangiškojo plano realumu, tačiau tobula mūsų Kristaus AŠ ir mūsų dvasinių mokytojų meilė išgins visas abejones ir baimes. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

6. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos vers mus abejoti savo sugebėjimais įgyvendinti dangiškąjį planą, tačiau mūsų Kristaus AŠ primins mums, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

7. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad šio pasaulio princas ir mūsų ego mėgins mus gundyti puikybe, tačiau mūsų Kristaus AŠ primins mums, kad mes nesame darytojai; tai Dievas mumyse daro darbus. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

8. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tamsos jėgos naudosis „skaldyk ir valdyk“ strategija prieš Dievo Kūną Žemėje, tačiau mes galime atrasti vienybę, įžengdami į Dievo karalystę, esančią kiekviename iš mūsų. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

9. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad šio pasaulio jėgos privers mus pamiršti mūsų dvasinius mokytojus. Tačiau per vidinį Kristų, mes galime būti Pakylėtųjų Pulkų tąsa Žemėje. Atiduodu visą dvasinį aklumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą savo dangiškajam planui!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

Noriu žinoti savo dangiškąjį planą

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, jog noriu žinoti kiekvieną savo dangiškojo plano aspektą ir ko prireiks, kad įvykdyčiau šį planą. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo viso dvasinio aklumo, kliudančio man pamatyti, ką turiu savyje ir savo gyvenime pakeisti, kad galėčiau įvykdyti tai, dėl ko čia atėjau. Prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti mano ego dvasinį aklumą. Noriu, kad žvynai nukristų nuo mano akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs žinoti, ką turiu padaryti, kad apvalyčiau savo įsitikinimus, ir ką turiu studijuoti, kad paversčiau savo protą taure Kristaus protui. Noriu įveikti bet kokį polinkį ignoruoti savo vidinį vedimą, idant neiššvaistyčiau savo galimybės, gainiodamasis šio pasaulio dalykų, užuot siekęs Dvasios išminties. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

Pažadink mus mūsų dvasinio tapatumo realybei

1. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad be Dievo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, ir todėl Dievas gyvena karalystėje mumyse. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

2. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tik dėl eksperimentavimų su dualizmo sąmone mes praradome vienovės su savo šaltiniu jausmą ir susikūrėme savo ego. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

3. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad tikrasis mūsų tapatumas yra visam laikui įtvirtintas AŠ ESU Esatyje ir jo negali pažeisti jokios mūsų sielų Žemėje patirtos patirtys. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

4. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes pasirinkome įsikūnyti Žemėje, nes norėjome tapti daugiau tuo, kuo esame, norėjome tapti daugiau Dievuje. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

5. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes čia atėjome su tikslu išreikšti savo dangiškąjį individualumą ir atnešti ypatingas dovanas Žemei. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

6. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes turime potencialą įveikti visas ego iliuzijas ir susivienyti su savo AŠ ESU Esatimi, idant galėtume įvykdyti savo atėjimo į Žemę pirminį tikslą. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

7. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes iš tiesų esame Dievo individualizacijos, kad galėtume įveikti visus negatyvius jausmus Dievui ir galėtume priimti savo dangiškąjį potencialą. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

8. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes atėjome čionai tam, kad daugintume savo kūrybines galias, mokydamiesi naudotis Dievo dvasiniais įstatymais ir paimdami savo valdžion materialią visatą. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

9. Mylima Dievo Išminties Esatie, pažadink vidinę atmintį, kad mes esame bendrakūrėjai su Dievu ir kad mes pasirinkome čia ateiti iš giliausio savo esybės troškimo atnešti Dievo karalystę į Žemę. Atiduodu visą netikrą tapatumą ir patvirtinu, kad Dievo Visa Persmelkianti Išmintis išstumia bet kokį neišmanymą iš mano esybės ir kolektyvinės sąmonės. Patvirtinu visų žmonių nubudimą realybei, kurioje jie atranda savo vietą Dievo Kūne Žemėje!

 • Sveika Marija, Dievo Išminties Motina,
 • Priimu tave savo Dvasios Motina.
 • Vienovėje su Tavimi,
 • Atiduodu visą neišmanymą savo pasaulyje.
 •  
 • Sveika Marija, vienovėje su Dievo Išmintimi,
 • Priimu Dievo Išmintį kaip savo aukščiausią viziją.
 • Vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi,
 • AŠ ESU Dievo Išmintis, žadinanti visą gyvybę.

Noriu žinoti savo tikrąjį tapatumą

Mylima Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, mylimas Jėzau, Motina Marija, Mylima AŠ ESU Esatie ir Šventasis Kristaus AŠ, aš dabar skelbiu, jog noriu žinot savo tikrąjį tapatumą – Dievo individualizacijos tapatumą. Esu pasirengęs leisti Arkangelui Mykolui išlaisvinti mane nuo bet kokio polinkio neigti savo dievišką individualumą. Prašau Arkangelo Mykolo surakinti ir sudeginti netikrą mano ego tapatumą. Noriu, kad žvynai nukristų nuo mano akių, idant galėčiau įveikti visą neišmanymą ir galėčiau išvysti visa persmelkiančią Dievo išmintį. Skelbiu, kad išmintis yra svarbiausia, ir už visą savo turtą įsigysiu išmintį.

Aš dabar skelbiu, kad esu pasirengęs žinoti, kas aš esu, kaip aš atsiskyriau nuo savo AŠ ESU Esaties ir ką turiu padaryti, kad sugrįžčiau į vienovę su savo šaltiniu. Noriu žinoti, kur yra mano, unikalaus individo, vieta didesniojoje Dievo Kūno visumoje ir aukščiausioje Dievo vizijoje Žemei. Noriu įveikti bet kokį polinkį ignoruoti Dievo gebėjimą dirbti per mane, kad galėčiau būti atviromis durimis ir galėčiau prisidėti prie šios planetos pavertimo Dievo karalyste. Noriu žinoti, kas trukdo man tarnauti didesniam tikslui, dėl kurio mano siela nusprendė nusileisti į įsikūnijimą. Noriu žinoti, kur yra mano vieta Dievo plane, kuris skirtas pašalinti visus netobulumus iš Žemės. Noriu žinoti, kur yra mano, kaip Dievo karalystės Žemėje bendrakūrėjo, vieta.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo meluojančių dvasinių ir neišmanymo energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo žaltiškų melų, gimusių iš anti-kristo proto.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo dvasinio aklumo ir bet kokio polinkio sekti anti-kristo jėgomis.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos Angelų išlaisvina visus žmones nuo bet kokio atskirties nuo Dievo Kūno jausmo.

Renkuosi būti viena su Dievu ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, išlaisvinanti visus žmones nuo dvasinio aklumo, kad jie galėtų atrasti savo teisėtą vietą Dievo plane.

Šaukiu pabusti visas sielas Žemėje

Dievo Visa Persmelkiančios Išminties Esaties vardu, Jėzaus Kristaus vardu, Motinos Marijos vardu, sakau: „Gana! Nebepriimu, kad Žemę toliau temdytų neišmanymas ir kad sielos būtų įkalintos dvasiniame aklume, kliudančiame joms būti tuo, kuo yra Dievuje. Arkangele Mykolai, išlaisvink mane ir visas sielas nuo mūsų ego ir tamsos jėgų sukelto aklumo, kad mes galėtume vėl išvysti, kas mes esame ir kodėl atėjome čia į Žemę.

Prašau savojo Kristaus AŠ ir kiekvienos sielos Žemėje Kristaus AŠ pažadinti mus visa deginančiai meilei, kurią turime Dievui, ir deginančiai meilei, dėl kurios atėjome į Žemę statyti Dievo karalystės. Atgaivink mumyse visa deginantį troškimą išreikšti savo dievišką individualumą šiame pasaulyje. Atgaivink mumyse meilę, kuri padėtų mums pripažinti, kad mūsų troškimas, būti tuo, kuo esame Dievuje, yra nepalyginamai svarbesnis už bet kokius žemiškus troškimus ir prisirišimus. Pažadink mus meilei, kuri išgins visas mūsų baimes prarasti savo mirtingą tapatumo jausmą, idant galėtume laimėti savo dangiškojo tapatumo nemirtingą gyvenimą. Pažadink mus tikriesiems prioritetams, kad neleistume niekam šiame pasaulyje sukliudyti mums įvykdyti savo dangiškąjį planą.

Kristaus AŠ valdžia, šaukiu visą Pakylėtųjų Pulkų galią sudeginti visą neišmanymą ir dvasinį aklumą Žemėje, ir visoms sieloms Žemėje sakau:

PABUSKITE IR ŽINOKITE, KAD „JŪS ESATE DIEVAI!“ (4X)

Dievo Išminties Esaties vardu, skelbiu, jog stoju ginti Dievo tiesos. Kristaus Liepsnos mano širdyje galia, reikalauju Dievo karalystės įsikūnijimo Žemėje. Nestovėsiu ir nežiūrėsiu, kaip tamsos jėgos griauna šią planetą ir naikina mano dvasios brolius bei seseris. Todėl AŠ ESU atviros durys Dievo Išminties Esačiai, deginančiai mano ego, visų žmonių ir visų tamsos jėgų ego anti-valią ir dvasinį aklumą. Atiduodu savo ego ir, kildamas aukštyn, patraukiu visus žmones arčiau Dievo. Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo legionai sudegina visą tamsą Žemėje, pakylėdami Žemę į naują, šlovingą, aukščiausios Dievo vizijos kiekvienai sielai, dieną. YRA Šviesa ir tiktai Šviesa Žemėje.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Rožinio užsklanda

Mylima Dievo Visa Persmelkiančios Išminties Esatie, užsklęsk mus troškime būti daugiau Dievuje. Mylimas Arkangele Mykolai, užsklęsk mus nepramušama savo mėlynosios liepsnos apsauga. Mylimas Jėzau, užsklęsk mus Kristaus tiesos krištoliniame aiškume. Mylima Motina Marija, užsklęsk mus besąlyginėje Dievo Motinos meilėje.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dievo Motinos vardu, priimu, kad esu vienovėje su savo AŠ ESU Esatimi, ir kad per šią vienovę esu užsklęstas nuo visų ego iliuzijų ir regimybių, kurias jis projektuoja ant gyvenimo ekrano. Aš dabar patvirtinu, kad Kristaus tiesos šviesoje blogis nėra tikras ir jo iliuzijos neturi galios. Todėl Dievo karalystė yra įkūnyta Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com