Laidojimo ritualų efektyvumas

Klausimas: Šių metų kovą netekau savo vyro. Korėjoje egzistuoja tradicinė laidojimo kultūra, kuri buvo paveikta budizmo, ir yra tam tikri ritualai, kurie padeda mirusioms sieloms patekti į rojų. Pavyzdžiui, žmonės dažnai atlieka tam tikrą ritualą praėjus 49 dienoms po žmogaus mirties. Ar šie ritualai daro pozityvų poveikį mirusiems?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m. vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Turite suprasti, kad visose pasaulio kultūrose turite labai natūralią reakciją, kai žmonės praranda mylimąjį. Jie nenori prarasti to mylimojo, jie nori išsaugoti kažkokį ryšį. Įvairios kultūros susikūrė įvairias įmantrias instrukcijas, ką turėtumėte daryti dėl savo išėjusių mylimųjų, kokios turėtų būti laidotuvės, kokius ritualus turėtumėte atlikti, ir randate tai tiek religiniame, tiek nereliginiame kontekstuose.

Nėra taip, kad tai negali padaryti pozityvaus poveikio išėjusiam asmeniui. Kartais sielai yra reikalingas tam tikras palaikymas iš savo gyvų artimųjų, kad galėtų pereiti į kitą lygmenį. Tačiau kalbant bendrai, tai labiau turi poveikį įsikūnijime vis dar tebesantiems žmonėms. Tai gali padėti juos paguosti. Tačiau kai kuriais atvejais tai taip pat pasitarnauja nesubalansuoto prisirišimo prie išėjusio asmens išsaugojimui, ir tai iš tiesų gali sutrukdyti išėjusiam asmeniui arba sielai pereiti į aukštesnį lygmenį. Yra žmonių, kurie turi tokį stiprų prisirišimą prie savo išėjusių giminaičių, kad tų giminaičių sielos negali judėti toliau ir lieka pririštos prie fizinės karalijos.

O kas liečia šį specifinį ritualą, kuriuo mėginate padėti išėjusių mylimųjų sieloms patekti į rojų, tai nėra konstruktyvus požiūris. Tačiau, žinoma, jis yra suprantamas, atsižvelgiant į kontekstą. Tačiau realybė yra tokia, kad labai mažai žmonių nueina į rojų ar į pakylėtąją karaliją mirus jų kūnui. Jie nueina į nuo jų sąmonės lygio priklausančią vietą, kurioje gali ruoštis kitam savo įsikūnijimui.

Ir, žinoma, būtų konstruktyviau atlikti tam tikrą ritualą, kuris padėtų iškeliavusio mylimojo sielai judėti toliau. Turėdami pakylėtųjų mokytojų mokymus, galite kalbėti šaukinius Astrėjai dėl sielos išlaisvinimo. Galite naudoti įvairias invokacijas, tarp jų ir invokaciją Astrėjai, kad išlaisvintumėte sielą, idant ji išsilaisvintų nuo bet kokių prisirišimų arba ryšių su astraline plotme, su fizine plotme, su mentaline plotme, su žemesne identiteto karalija ir pereitų į aukščiausią įmanomą vietą, į kurią gali pereiti tarp įsikūnijimų. Jūs taip pat galite išsakyti prašymus dėl savo iškeliavusių artimųjų, kad padėtume jiems išspręsti įvairias psichologines problemas, apie kurias žinote, kurių jie nesugebėjo arba nenorėjo spręsti būdami įsikūnijime. Tačiau tai nereiškia, kad jie negalės jų spręsti tarp įsikūnijimų.

Iš tiesų egzistuoja įvairūs dalykai, kuriuos galite daryti. Tačiau dauguma dalykų, kuriuos galite rasti visuomenėje, nesuteikia labai efektyvios pagalbos išėjusiems. Jie yra labiau skirti paguosti tuos, kurie liko įsikūnijime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels