Žmogaus Sūnus ir Dievo Sūnus

Klausimas: Ar galėtumėte paaiškinti, ką reiškia „Žmogaus Sūnus“?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, leiskite man tai paaiškinti, kaip aš tai naudojau prieš 2000 metų. Net ir senovės Izraelyje egzistavo Dievo sūnų ir žmogaus sūnų koncepcija. Ši koncepcija pagrinde egzistavo jūsų šiandien taip vadinamose misterijų religijose. Jeigu pažvelgtumėte į tai istoriškai, prieš mano laiką ir maždaug tuo metu, kai mokiau, egzistavo daug religijų, mokiusių tam tikros misterijos, mistiškos pasaulėžiūros, iniciacijų kelio.

Kai kurios iš jų turėjo šią dievažmogio koncepciją, kuri turėjo daug panašumų su tuo, kaip mane pavaizdavo krikščionybės religija. Yra knygų, kurios parodo, kaip krikščionybė perrašė istoriją, pasistengdama ištrinti šias misterijų religijas iš istorijos. Netgi yra knygų, kuriose yra teigiama, kad krikščionybė tebuvo tik dar viena misterijų religija, kuriai tiesiog labiau pasisekė išplisti už kitas. Ir iš tiesų galite priimti šį požiūrį, nors, tiesą sakant, kaip jau anksčiau esu apie tai sakęs, tai nėra visiškai teisinga.

Tačiau esmė yra tokia, kad iš tiesų egzistavo Žmogaus Sūnaus ir Dievo Sūnaus koncepcija. Ir kai kuriose misterijų religijose buvo laikoma, kad kai kurie žmonės nebuvo pirminiai Žemės gyventojai, kaip mes dabar naudojame šį terminą. Jiems tai buvo aiškinama kitaip, tačiau kas liečia tai, kaip mes tai dabar aiškiname, buvo žmonių, atėjusių į įsikūnijimą Žemėn, kurie nebuvo pirminiai gyventojai, jie buvo mūsų taip vadinami avatarai. Ir jie turėjo aukštesnį sąmonės lygį už vidutinį žmogų Žemėje. Ir todėl, kai kuriose misterijų religijose jie buvo vadinami Dievo sūnumis, priešingai pirminiams gyventojams, kurie buvo žmogaus sūnūs.

Tačiau taip pat egzistavo ir kitos misterijų religijos, kurios turėjo kitokią koncepciją, ir jose buvo sakoma, kad, tam tikra prasme, visi žmonės savo gyvenimą pradeda būdami Žmogaus Sūnumi. Tačiau jie gali, eidami mistiniu keliu, pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, šitaip pasiekdami įšventinimą į Dievo Sūnų gretas. Ir būtent šio proceso aš, žinoma, mokiau savo mokinius, ir mėginau jį įkūnyti savo gyvenimu ir savo pavyzdžiu.

Ir galite matyti, kad aš, didžiąją laiko dalį, save vadinau Žmogaus Sūnumi, nes norėjau, kad žmonės suprastų, jog fundamentaliai niekuo nesiskiriu nuo jų. Aš demonstravau kelią, kuriuo visi žmonės, tiek vyrai, tiek moterys, turi potencialą eiti. Ir kai einate šiuo mistiniu keliu, šiuo Kristaus keliu, galite pakelti savo sąmonę, kol galiausiai jūs, kaip, pavyzdžiui, man nutiko ant Atsimainymų Kalno, patirsite atsimainymą, būsite įšventinti ir tapsite Dievo Sūnumi.

Aš daugiausia naudojau šį išsireiškimą turėdamas omenyje, kad visi žmonės yra žmogaus sūnūs ir dukterys, tačiau jie turi potencialą tapti Dievo sūnumis ir dukterimis, eidami keliu, kurį mėginau nupasakoti ir pademonstruoti. Žinoma, šis požiūris nebuvo universaliai suprastas, net ir mano mokinių, ar mane sutikusių žmonių. Galite matyti, kad ir keturiose evangelijose ar Apaštalų Darbų knygoje tai nėra labai tiksliai atspindėta.

Nuo pat pradžių egzistavo krikščionių grupės, kurios šito nesuvokė. Tačiau susiformavus katalikų bažnyčiai, visa ši transformacijos kelio koncepcija, kurioje persimainote iš Žmogaus Sūnaus į Dievo Sūnų, buvo išmesta iš krikščionybės religijos, kadangi jie mane išaukštino į Dievo Sūnaus statusą, vienintelio Dievo Sūnaus, teigdami, kad nuo pat pradžių buvau vienos substancijos su Tėvu. Ir tai visiškai uždengė, visiškai iškreipė tai, ko aš iš tiesų mokiau ir ką demonstravau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels