Dangus

Viskas, kas vyksta Žemėje, turi potencialą padėti pakelti sąmonę

Klausimas: Kokią prasmę turi inkarnacija, kurioje tikimybė pasiekti Kristaus sąmonę yra artima nuliui? Pavyzdžiui, dauno sindromu sergantiems žmonėms?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, mano mylimieji, norėčiau jus truputį paprovokuoti, nes tikrai ne vien dauno sindromu sergantys žmonės turi nulinę tikimybę pasiekti Kristiškumą šiame gyvenime. Tiesą sakant, galėtume sakyti, kad daugiau nei 90 procentų žmonių, įsikūnijančių šioje planetoje, turi nulinę tikimybę pasiekti Kristiškumą šiame gyvenime, tiesiog dėl savo praeities momentumų, dėl savo sąmonės lygmens. Dauguma žmonių, kurie ateidami į įsikūnijimą yra žemiau 48 sąmonės lygmens, turi labai mažai šansų pasiekti Kristiškumą šiame gyvenime.

Tad turite suvokti, jog egzistuoja tam tikras procentas, ir mes tai pavadinome aukščiausiais 10 procentų, kurie yra atviresnio proto žmonės. Ar jie studijuotų dvasinius mokymus ar ne, jie yra atviresni, ir šių žmonių atveju galėtume sakyti, kad jie turi pagrįstas galimybes pasiekti Kristiškumą šiame gyvenime. Tačiau kas liečia likusius 90 procentų, jie turi ganėtinai mažą tikimybę tai pasiekti, ir kuo žemiau leidžiatės 144 lygmenų skalėje, tuo ši tikimybė mažėja.

Yra daug, daug žmonių, kuriuos laikytumėte normaliais žmonėmis, ir netgi kai kuriuos iš jų laikytumėte protingais žmonėmis, galingais žmonėmis, ir netgi kai kurie iš pačių galingiausių žmonių Žemėje, kuriuos šiuo metu matote ar matėte istorijoje ir kurie gali atrodyti labai protingi, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, tačiau tikimybė jiems pasiekti Kristiškumą šiame gyvenime yra lygi nuliui. Tad turite suprasti, kad egzistuoja dvi skirtingos evoliucijos, į kurias mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime. Mes, pavyzdžiui, sakome, štai čia yra žmonės, kurie turi potencialą pasiekti Kristiškumą, ir jiems mes galime siekti padėti tam tikru būdu. Ir mes iš tiesų siekiame jiems padėti įkūnyti Kristiškumą šiame gyvenime. Kas liečia likusius 90 procentų, mes neieškome, kaip galėtume jiems padėti įkūnyti Kristiškumą šiame gyvenime. Mes tiesiog sakome: „Kaip galėtume padėti jiems padaryti maksimalų progresą šiame gyvenime?“

Tai tampa daug sudėtingesniu scenarijumi, nes iš esmės galėtume sakyti, kad viskas, kas vyksta Žemėje, turi tam tikrą potencialą padėti pakelti sąmonę. Tai gali pakelti vieno ar kelių individų sąmonę, tai gali pakelti kolektyvinę sąmonę, ar bent jau tam tikros žmonių grupės sąmonę, tad netgi dauno sindromu sergantys žmonės kai kuriais atvejais gali paaugti pabuvę įsikūnijime, kuriame jų išoriniai gebėjimai buvo taip stipriai suvaržyti, kadangi siela tuomet gali susikoncentruoti į vidinius dalykus. Kitais atvejais, paauga ne dauno sindromu sergantis žmogus, o kiti žmonės, kurie rūpinasi šiuo žmogumi; jie tuomet gauna galimybę įvairiais būdais paaugti.

Tad turite atsižvelgti į šiuos niuansus ir suvokti, kad visada egzistuoja potencialas pakelti sąmonę. Negalite sakyti, kad jeigu žmogus neturi potencialo įkūnyti Kristiškumo, šis jo įsikūnijimas nuėjo veltui. Yra toli gražu ne taip. Tol, kol žmogus turi potencialą augti, ar kol jis suteikia potencialą paaugti kitiems žmonėms, tuomet, žinoma, tai turi prasmę.

Kai kuriais atvejais gali būti taip, kad pats žmogus turi labai menkas galimybes paaugti, tačiau jis vis tiek netiesiogiai gali prisidėti prie bendro progreso, įkūnydamas tam tikrus dalykus vis ekstremalesnėmis formomis, ir tai tuomet šį žmogų atveda arčiau taško, kuriame jam gali būti gana tos patirties. Būtent tai matote vykstant su įsikūnijime esančiomis puolusiomis būtybėmis ir kai kuriais šiais labai galingais žmonėmis. Jie su savo piktnaudžiavimu valdžia turi nueiti iki tokių kraštutinumų, kad atsirastų bent kokia galimybė, kuri juos priartintų prie pasisotinimo taško. Net jeigu šis žmogus nepabus ir jam nebus gana, galbūt žmonės, kurie patirs jų piktnaudžiavimus valdžia, nubus ir tars: „Mums jau gana, daugiau nebenorime tokio lyderio.“

Tad visada egzistuoja tikslas, ir ne visada yra lengva suvokti tai išoriniu linijišku protu, tačiau galiu jus užtikrinti, kad jeigu naudositės savo intuiciniais gebėjimais, jeigu darysite tai, ką sakėme, įveikdami šias atskirąsias savastis, kurios dažnai turi labai fiksuotą pasaulio įvaizdį, tuomet pradėsite jausti tą tikslingumo jausmą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels