Kaip melstis už savo artimuosius

Klausimas: Kai meldžiame kam nors užtarimo, kiek mokytojai gali padėti tam žmogui? Kiek viską lemia žmogaus laisva valia, jeigu jis neturi suvokimo, kad jį veikia demoniškos jėgos? Kitaip tariant, kaip mūsų artimieji yra išlaisvinami nuo išsikūnijusių būtybių, padarų ir demonų, kai meldžiame jų išgijimo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Astrėjos per Kim Michaels konferencijoje Los Andžele 2015 metais:

Laisva valia yra aukščiausias vadovaujantis principas visiems Žemėje vykstantiems dalykams. Negalite išsakyti prašymo, kuris eitų prieš jūsų artimųjų laisvą valią. Tad turite būti labai atsargūs, išsakydami prašymus, kad nesuprojektuotumėte kažko ant savo artimųjų, kas pažeistų jų laisvą valią. Žinoma, nėra taip, kad mes, pakylėtieji mokytojai, padarysime kažką, kas pažeistų žmonių, už kuriuos meldžiatės, laisvą valią, tačiau yra visiškai įmanoma, kad jūs, turėdami intenciją priversti juos pakeisti savo gyvenimą, galite suprojektuoti ant jų energiją, kuri juos prislėgs, o jums sukurs karmą.

Tai, žinoma, yra visiška tiesa, kad, kai žmogus yra užvaldytas padarų arba demonų, šis žmogus nebeturi laisvos valios, ir todėl negali daryti laisvos valios pasirinkimų. Tad jūs galite išsakyti prašymus man arba kitiems mokytojams surakinimui ir išlaisvinimui: padarų ir demonų surakinimui bei žmogaus išlaisvinimui, ir tai suteiks žmogui laiko tarpą, per kurį jis galės pasinaudoti savo laisva valia.

Tačiau turite žinoti, kad, daugeliu atvejų, kai žmonės yra tam tikrose sunkiose situacijose, pavyzdžiui, turėdami priklausomybę, jie ne visada norės savarankiškai rinktis, tad, nors bus trumpam išlaisvinti, jie nepasinaudos šia galimybe padaryti geresnį pasirinkimą. Jie tiesiog prisitrauks kitą padarą arba demoną. Būtent tai pademonstravo Jėzus, kai, išvaręs demonus iš vyro, pasakė, kad galite išvaryti demoną, bet tai tiesiog pritrauks septynis dar blogesnius už pirmąjį. Todėl, kad gamta – o taip pat, beje, ir astralinė plotmė – nemėgsta vakuumo.

Tad ką galite padaryti dėl savo artimųjų? Na, galite išsakyti prašymus, ir turėtumėte išsakyti prašymus. Tačiau tai padarę, privalote turėti absoliučią pagarbą jų laisvai valiai. Žinau, kad tai gali būti sunku su žmonėmis, kurie jums rūpi, tačiau tai yra būtinas ingredientas, keliaujant keliu, kuriame įveikiate anti-meilės kontrolės žaidimus. Tai gali būti, kaip sakė Arkangelas Mykolas, nepaprastai sudėtinga, ką žmonėms reikia patirti, kad jie galėtų nubusti aukštesniam sąmonės lygiui. Galite pažvelgti į žmogų ir sakyti: „Bet tai, ką jis dabar patiria, visos jo kančios – kaip tai galėtų būti naudinga jo dvasiniam augimui?“ Ir jūs, daugeliu atvejų, būtumėte teisūs, nes nugrimzdimas į priklausomybę nėra tuo momentu naudingas šio žmogaus dvasiniam augimui.

Tačiau, kita vertus, tam žmogui gali būti būtina patirti tą situaciją, idant, kaip sakė Motina Marija, jis galėtų suvokti, ką patiria toje būsenoje esantys žmonės, ir tuomet galėtų pademonstruoti, kaip visa tai transcenduoti, šitaip įgydamas gebėjimą padėti kitiems. Taip pat gali būti, kad jūsų artimas žmogus yra nugrimzdęs į priklausomybę ir negalės iš jos išsilaisvinti šiame gyvenime, kadangi nenori priiminėti sprendimų ir nenori prisiimti atsakomybės už savo augimą.

Puikiai suprantu, kad gali būti labai sunku į tai žiūrėti. Tačiau čia, vėlgi, turite pakilti į tą aukštesnę meilės formą ir visišką laisvos valios reiškimosi priėmimą, kuomet galite pažvelgti į tai ir tarti: „Padariau viską, ką galėjau, dėl šio žmogaus“, ir į tai įeina prašymų išsakymas ir šaukinių kalbėjimas, tačiau taip pat ir kiti būdai, mėginant padėti šiam žmogui. Tačiau, kai jaučiatės padarę viską, ką galėjote, turite tai paleisti, turite tai palikti.

Jums netgi gali prireikti nuspręsti, kad daugiau nebenorite to žmogaus savo gyvenime, kadangi tai nėra konstruktyvu jūsų keliui. Tačiau turite būti atsargūs, priimdami šį sprendimą. Turėtumėte ištirti save ir pažvelgti, ar kartais neturite prisirišimo ir noro pakeisti kitą žmogų, o galbūt jumyse egzistuoja žaizda, kurią aitrina kito žmogaus elgesys, ir todėl norite pakeisti kitą žmogų, kad jums nereikėtų gydyti savo žaizdos. Tuo atveju, jums reikia pakilti aukščiau ir ryžtis pažvelgti į savo psichologiją, nes net jeigu kito žmogaus palikimas galėtų sumažinti įtampą, tai nepadės jums augti.

Tad, vėlgi, subtilūs dalykai. Nėra jokių juodai baltų atsakymų arba sprendimų, tačiau visada egzistuoja, kaip labai gracingai išsireiškė Motina Marija, galimybė paprašyti Dangiško vedimo, pagalbos, nurodymų, tad turite naudotis savo intuicija ir susiderinti. Ir visada egzistuoja galimybė savęs paklausti: „Ar reaguoju į tai iš meilės, ar priešingai – iš baimės ir žaizdų?“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels