Žmogiškos emocijos ir Dieviškoji Liepsna

Klausimas: Psichologija mums sako, kad kai kurios emocijos yra biologiškai užprogramuotos, o tos, kurios nėra, yra sukurtos kolektyvinės sąmonės ir yra sociokultūrinės prigimties. Ji taip pat sako, kad emocijos turi savo priešingybę. Tai žinodami, galime sakyti, kad emocijos ir taip vadinamas žmonių emocinis kūnas ir Žemės planeta yra žmonijos tvarinys, galbūt pagrinde puolusių būtybių tvarinys, kurios neteko gebėjimo susijungti su dvasinėmis liepsnomis. Nes atrodo, jog tai yra paprasta tiesa, kad didžiausi emocijų spąstai žmonijai yra susiję su troškimais ir baime. Dėl jų mums nėra lengva būti neutraliems ir susijungti su Kristaus protu. Kad ir kaip tai daugelį mūsų gali šokiruoti, geros emocijos, kurias mes esame įpratę asocijuoti su mums visiems bendru žmogiškumu, iš tikrųjų yra dualizmo ir atskirties padarinys. Per jas mes save laikome įstrigusius reliatyvios asmenybės ir ego dualistinėje sąmonėje. Tačiau šalia viso to mokytojai mus moko, kad dvasinėje karalijoje egzistuoja vandens elementas ir su juo susijusios liepsnos nėra psichologinės. Bet kaip galime pereiti nuo ego psichologijos chaoso ir jo emocijų prie Kristaus proto vienybės ir liepsnų realybės?

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Nejaučiu, kad jie norėtų į tai atsakyti, tad aš tai pakomentuosiu. Ir manau, kad priežastis, kodėl jie į tai neatsako, yra ta, kad apie tai jau iš tiesų buvo kalbėta visuose tuose mokymuose, kuriuos jie perdavė.

Tai yra tiesa, kad daug emocijų kyla iš dualistinės sąmonės. Ir matote, ką sakė Arkangelas Urielis, kad egzistuoja reliatyvi nesantaika ir reliatyvi taika. Gali egzistuoti žmonių taip vadinamos pozityvios emocijos, kurios iš tiesų vis dar tebėra dualizmas. Jos tiesiog yra negatyvių emocijų priešingybė, tačiau jos vis dar tebėra reliatyvios. Ir jos taip pat yra paremtos baime. Paimkime, pavyzdžiui, meilę. Meilė daugeliui žmonių iš tiesų yra savininkiška meilė. Ir jeigu jie kažkam sako: „Aš tave myliu“, jie tuo pareiškia, kad jūs jiems priklausote. Jie ką tik pareiškė nuosavybės teises į tą žmogų ir šis žmogus dabar yra įpareigotas jų meilės daryti tai, ką jie nori, kad jis darytų. Taip, iš tiesų egzistuoja tiek žmonių taip vadinamos pozityvios emocijos, tiek žmonių taip vadinamos negatyvios emocijos, kurios kyla iš dualistinės sąmonės arba atskirties sąmonės.

Ir kaip Urielis taip pat paaiškino ir kaip paaiškino Nada, dualistinė sąmonė gali iškreipti bet ką. Žinoma, yra daug emocijų, kurias apibūdinantis žodis turi savo atitikmenį dvasinėje karalijoje. Meilė, žinoma, turi tokį atitikmenį. Egzistuoja meilės liepsna, dieviška meilė. Tačiau dualistinė sąmonė sukūrė poliariškumą, kuriame tiek tai, ką žmonės vadina meile, tiek tai, ką jie vadina anti-meile, – abu šie dalykai yra dualistiniai. Jie abu yra reliatyvūs vienas kito atžvilgiu, ir todėl jie abu kyla iš atskirties. Jie, iš esmės, kyla iš baimės.

Kaip galite pereiti iš ego psichologijos chaoso ir jo emocijų į Kristaus proto vienovę? Na, išrišdami psichologiją, ir būtent tai mokytojai mums davė įrankius padaryti. Turiu omenyje, pažvelkite į knygas, pažvelkite į internetinę svetainę, yra tiek daug įrankių, kaip jūs galite tai daryti. Ir ypač paimkite knygą Išsigydykite savo dvasines traumas ir kitas tos serijos knygas. Bet priklausomai nuo jūsų patirties, taip pat galite norėti pradėti nuo Čohanų knygų, nuo Kelio į Asmeninį Meistriškumą. Žinote, pradėdami nuo Mistinių Galios iniciacijų. Yra daug mokymų apie tai, ir būtent dėl to iš tiesų nėra nieko naujo, ką jie galėtų apie tai pasakyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels