Vidinė šeimos sistemų terapija

Klausimas: Egzistuoja terapijos forma, vadinama Vidinės Šeimos sistemos (VŠS). Ji turi daug panašumų su mokymu apie atskirąsias savastis, tačiau joje taip pat didelis dėmesys yra skiriamas koncepcijai, kad galite bendrauti su savo atskirosiomis savastimis ir priversti jas pasitraukti arba prisiimti menkesnį vaidmenį. Ar pakylėtieji mokytojai turėtų kokių nors pasiūlymų, kaip būtų galima efektyviau panaudoti šią terapiją šalia to, kas jau yra šiuo metu mokoma? Pavyzdžiui, ar egzistuoja kažkokios dažnai pasitaikančios klaidos, kurias žmonės daro mėgindami komunikuoti su atskirąja savastimi? Ar galime apjungti kitus gydymo metodus, kad pasilengvintume atskirųjų savasčių pamatymą, į šį procesą integruodami ir pakylėtųjų mokytojų mokymus?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Kaip daug kartų sakėme, dirbame su daug skirtingų žmonių daugelyje skirtingų sričių pagal jų gebėjimą su mumis susiderinti ir susiderinti su idėjomis, kurias mes paleidžiame. Nesiekiame sukurti kažkokio monopolio, ir, tiesą sakant, iš tiesų tikimės, kad daugelis terapeutų, kurie yra atviri alternatyvioms terapijos formoms, kažkuriuo metu atras pakylėtųjų mokytojų mokymus ir pamatys, kaip kai kurios iš mūsų perduodamų idėjų gali papildyti jų konkrečią terapijos formą, kurią jie patys išvystė ar kurią nusprendė naudoti.

Kas liečia komunikavimą su vidinėmis dvasiomis, egzistuoja keletas skirtingų terapijų, kurios naudoja šią techniką. Pavyzdžiui, galite bendrauti su savo vidiniu vaiku, galite bendrauti su savo vidiniu kritiku, ir taip toliau. Nėra taip, kad tai negali veikti, tačiau turite čia būti atsargūs, nes kai jau esate sukūrę šias vidines būtybes, kad ir kaip norėtumėte jas vadinti: savo vidine šeima, savo vidiniu vaiku, savo vidiniu kritiku, savo atskirosiomis savastimis – kai jau esate tai sukūrę, jos turės tam tikrą išgyvenimo instinktą, o norėdamos išgyventi dažnai bus pasiruošusios persikūnyti į kitą formą, kuri jums bus priimtina.

Yra žmonių, kurie bendravo su tokia vidine savastimi, priversdami ją transformuotis į tokią formą, kuri jiems atrodė priimtina, tačiau vis tiek juos ribojo. Kitaip tariant, jie iš tiesų jos neįveikė, jie jos netranscendavo, jie jos neatsikratė. Ir ilgalaikėje perspektyvoje turite visų jų atsikratyti, kad ir kaip norėtumėte tai vadinti, turite jų atsikratyti.

Ir kaip jums jų atsikratyti? Ne diskutuojant su jomis, nes kaip sakėme apie atskirąsias savastis, jos yra tarsi kompiuterinės programos, negalite jų įtikinti, kad jos staiga liautųsi egzistuoti. Jos kovos dėl savo gyvybės, jos gali mutuoti, tačiau negalite jų įtikinti, kad tiesiog turėtų atsigulti ir mirti. Jos mirs tik tuomet, kai jūs, kurie jas sukūrėte, transcenduosite ir neutralizuosite jas sukūrusį sprendimą. Ir turite tai padaryti sąmoningai, ryždamiesi pamatyti tai kaip atskirą darinį savo prote, kurį tiesiog reikia palikti.

Turite leisti šiam dariniui mirti, turite pasiryžti leisti jam mirti. Ir kai pasiryšite leisti jam mirti, jis iš tiesų mirs, galbūt praėjus kuriam laikui, patyręs energijos badą. Galite pagreitinti šį procesą kalbėdami invokacijas ir šaukinius, ir, žinoma, daugeliui, daugeliui terapeutų būtų labai naudinga pasinaudoti šiais įrankiais. Esmė čia tiesiog yra tokia: Ar norite didžiausio įmanomo efekto savo klientams?

Tuomet esmė čia nėra pagerbti pakylėtuosius mokytojus ar šį pasiuntinį, esmė yra tiesiog paklausti: Ar šie įrankiai efektyvūs? Išmėginkime juos. Paeksperimentuokime ir pasinaudokime šiais pakylėtųjų mokytojų įrankiais, šaukiniais ir invokacijomis kartu su idėjomis apie atskirąsias savastis ir kad turite leisti joms mirti, ir pažiūrėkime, ar tai padeda mūsų klientams. O jeigu tai padeda, tuomet tuo naudojamės, nebūtinai patys tapdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais ar ištikimais konkrečiai organizacijai ar pasiuntiniui. Mes tiesiog pasinaudojame tuo, kad padėtume savo klientams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels