Savęs kaltinimas, kad nesate tobuli

Klausimas: Aš prisijungiau prie asmeninio meistriškumo ritualų ir dalyvavau juose metai iš metų, perskaičiau knygą „Mano Gyvenimai“ ir išstudijavau knygą „Išsigydykite savo dvasines traumas“. Pabaigęs šią knygą ir jausdamas impulsą dirbti su savo Gimimo Trauma, prieš kurį laiką atlikau Motinos Marijos vizualizaciją. Ir nuo to laiko mane ėmė persekioti atsiminimai apie senas klaidas, kurias padariau prieš 20 metų. Ar pasąmonės puodo sujudinimas yra natūralus išsilaisvinimo iš gimimo traumos etapas, o gal aš vis dar nesu pasiruošęs tam procesui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, tikrai taip, jeigu turite prisiminimų apie šiame gyvenime padarytas klaidas, kurios nėra susijusios su jūsų gimimo trauma, tačiau su jūsų gimimo trauma tai gali būti susiję tuo, kad į gimimo traumą įeina savęs kaltinimas, jausmas, kad turėjote būti tobuli. Neturėjote padaryti tų klaidų. Daugelis mūsų, būdami dvasingais žmonėmis įsikūnijime tokioje planetoje kaip Žemė turime šį jausmą, kad turėjome žinoti geriau arba turėjome gebėti išvengti tam tikrų klaidų, turėjome gebėti nepasiduoti puolusių būtybių apgaulei, turėjome daryti tą ir nedaryti to.

Jums reikia pripažinti, ką mes sakėme: kad galėtumėte pirmą kartą nusileisti į įsikūnijimą Žemėje, privalote nusileisti į 48 sąmonės lygį. O kad nusileistumėte į tą lygį, turite prisiimti visas iliuzijas nuo 144 lygmens iki 48 lygmens. Tad dabar jūs nebematote to, ką galėjote matyti prieš ateidami į įsikūnijimą, ar būtumėte atėję kaip avataras ar dar kažkas. Turite ribotą matymą, nes matote per visų šių iliuzijų nuo 48 iki 144 lygmenų šydą, ir būtent dėl to galite padaryti tas pačias klaidas kaip ir visi kiti šioje planetoje.

Mes visi padarėme kai kurias iš tų pačių klaidų. Šis pasiuntinys perėjo procesą, kuomet tam tikrą laiką jautė, kad būdamas pasiuntiniu, būdamas dvasiniu mokytoju, jis turėtų būti pakilęs virš tam tikrų klaidų ar tam tikrų jausmų, ar tam tikrų šablonų. Tačiau galiausiai suvokė, kad turi priimti, jog yra žmogiška būtybė kaip ir visi kiti. Jis neprivalo iš savęs reikalauti aukštesnio tobulumo standarto nei reikalautų iš kitų žmonių.

Tas pats galioja ir kiekvienam iš jūsų. Turite pripažinti, kad mes visi padarėme klaidų būdami įsikūniję šioje planetoje. Tai yra labai tanki planeta. Mes dažnai galime susikurti šią pirmykštę savastį, ar bent jau vieną iš kitų savasčių, kurios yra sukuriamos po pirmykštės savasties, kurioje kaltiname save ir jaučiame, jog niekada neturėjome to padaryti.

Tai yra dalykas, į kurį turi pažvelgti, dar kartą pakartoti pratimą, mąstyti apie šią dinamiką, kodėl tave taip neramina klaidos, kurias padarei, kokia tai yra savastis, kuri tave kaltina, kokia savastis projektuoja, kad turėjai būti tobulas? Ir tuomet pažiūrėk, kaip tai tau padės kažką išspręsti ir eik toliau. Gali atlikti vizualizaciją keletą kartų. Gali tiesiogiai manęs paprašyti padėti tau pamatyti tai, ką tau reikia pamatyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels