Pasąmonėje glūdinčių momentumų įveikimas

Klausimas: Egzistuoja tam tikras amerikietiškas psichologinis metodas, žadantis greitai padėti išvalyti pasąmonėje glūdinčius momentumus ir padėti įveikti praeitį. Ar galėtumėte patvirtinti, kad nėra pavojinga šį metodą taikyti praktikoje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels:

Mano mylimieji, visi dalykai, kuriais yra žadama jus greitai išlaisvinti nuo pasąmonėje glūdinčių momentumų, neateina iš pakylėtųjų mokytojų. Saugokitės tokių pažadų, ypač jeigu jie ateina iš Amerikos, kuri yra „greito praturtėjimo“ ir „greitų rezultatų“ pasaulio sostinė. Taip iš dalies yra dėl Amerikoje vyraujančio mąstymo, kuris nori greitų rezultatų ir pasidarė netgi dar nekantresnis šiuolaikiniame amžiuje. Galite tai matyti žiniasklaidoje, kaip kiekvienai problemai yra skiriama vos po dvidešimt sekundžių, laikant, kad to pakanka nušviesti įvairius sudėtingos problemos aspektus.

Pasąmonė yra jūsų sielos dalis. Ji buvo kuriama daugybę gyvenimų. Nėra absoliučiai jokio trumpesnio kelio, kuris galėtų padėti jums greitai įveikti pasąmonėje glūdinčius momentumus, matuojant žmogiška laiko skale. Iš tiesų egzistuoja metodai, kurie gali jums padėti gauti įžvalgas į jūsų pasąmonėje glūdinčius įsitikinimus, ir egzistuoja daug tokių metodų. Nerekomenduosiu čia specifinių metodų, kadangi tai yra pernelyg sudėtinga.

Tačiau galite matyti, kad egzistuoja dvi pagrindinės metodų grupės: tie, kurių paskirtis yra padėti jums paleisti energiją, ir tie, kurių paskirtis yra padėti jums pamatyti jūsų pasąmonėje glūdinčius įsitikinimus. Pasąmonėje glūdinčios energijos paleidimas gali jums padėti. Tuo netgi gali būti būtina naudotis trumpalaikėje perspektyvoje krizėje atsidūrusiems žmonėms. Tačiau žmonėms, kurie yra pasišventę pakylėtųjų mokytojų keliui, neturėtų būti reikalinga naudotis technikomis, kurių paskirtis yra paleisti energiją, nes net jeigu paleidžiate energiją iš savo energetinio lauko, vis tiek tebesate atsakingi, karmiškai ir dvasiškai, už savo energijos panaudojimą. Ir privalėsite ją transmutuoti, kad galėtumėte užsitarnauti savo pakylėjimą.

Todėl geriausi įrankiai pasąmonėje egzistuojančiai energijai įveikti yra mūsų perduoti šaukiniai, rožiniai ir invokacijos. Galite naudotis jais kaip papildymu technikoms, kurios yra skirtos padėti jums pamatyti pasąmonėje glūdinčius įsitikinimus ir momentumus, tačiau taip pat ir mūsų diktavimai bei invokacijos yra sukurti padėti jums pamatyti šiuos pasąmonėje glūdinčius momentumus.

Nerekomenduoju naudotis vien mūsų technikomis; naudokitės jų kombinacija pagal jums iš vidaus ateinantį įkvėpimą. Galite eksperimentuoti su keliais įrankiais, kol atrasite tokius, kurie jums asmeniškai bus veiksmingiausi. Tačiau visada naudokitės jais kartu su mūsų šaukiniais ir invokacijomis. Jeigu žinote apie pakylėtuosius mokytojus, tuomet naudokitės tuo, ką esame perdavę, ir naudokitės kitais pasaulyje perduotais įrankiais kaip papildymu savo šviesos iškvietimui.

Mes iš tiesų dirbame su daugeliu žmonių. Iš tiesų perduodame daug įrankių, žmonėms netgi nežinant, kad gauna šiuos įrankius iš mūsų. Tačiau, kaip sakiau, greitas sprendimas neegzistuoja, nėra jokio greitesnio kelio. Jūs susikūrėte karmos kalną ir privalote jį panaikinti, iškviesdami šviesą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels