Kaip transcenduoti teisėtą troškimą

Klausimas: Mokytojau Jėzau, prašau, ar galėtum man duoti praktinį patarimą, kaip galėčiau palikti ir transcenduoti teisėtą troškimą. Žinau, kad negalėsiu toliau progresuoti savo dvasiniame kelyje, kol nepasiryšiu palikti ir transcenduoti šį savo teisėtą troškimą. Pati sunkiausia dalis yra tai, kad iš manęs yra reikalaujama palikti ir transcenduoti šį troškimą, niekada jo nepatyrus realiame gyvenime. Bijau, kad į šio troškimo atidavimą ir transcendavimą įeina ir tai (nors ne tik tai), kad šio mano troškimo galimybė įsikūnyti ne tik kad bus atidėta vėlesniam laikui, bet jam bus nelemta išsipildyti visą šį man likusį įsikūnijimą. Supratau, kad per mažai vertinu Dievą ir labai pykstu, kai Dievas sulaiko savo dovanas. Mokytojau Jėzau, kaip galėčiau pradėti vertinti Dievą labiau už Jo dovanas?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Akivaizdu, kad daugelis žmonių yra situacijoje, kurioje turi tam tikrą troškimą. Tai nėra neteisėtas troškimas, tai yra, galėtume sakyti, teisėtas troškimas. Tai nėra kitus žmones žeidžiantis troškimas. Tačiau dėl praktinių, ar netgi galėtume sakyti, dėl karminių priežasčių, jis negali būti išpildytas.

Ir tiesiog paimkime pavyzdį ir sakykime, kad turite troškimą gyventi dideliuose, prabangiuose namuose, pilyje. Trokštate turėti pilį. Su šiuo troškimu iš tiesų nėra nieko blogo, tačiau galite matyti, kad jums būtų labai brangu nusipirkti pilį, ir su jūsų ekonominėms galimybėms, kurias turite šiame gyvenime, tai tiesiog bus neįmanoma padaryti.

Egzistuoja du variantai, ką galite čia daryti. Jeigu skaitėte Joganandos knygą „Jogo autobiografija“, žinote, kad kažkuriuo metu jo guru nusivedė jį subtiliuosiuose kūnuose į kitą karaliją ir materializavo jam pilį, nes Jogananda turėjo šį troškimą turėti tokią pilį. Ją materializavęs jo mokytojas padėjo jam įveikti šį troškimą, kuris, kitu atveju, galėjo užblokuoti jo dangiškąjį planą.

Žinoma, negalite tikėtis, kad mes tai dėl jūsų padarysime – materializuosime jūsų troškimus. Tačiau jūs galite padaryti štai ką – įeiti į troškimą savo prote. Galite įsivaizduoti, kad turite šią ištaigingą pilį, kurios trokštate. Galite ją vizualizuoti, galbūt galite susirasti nuotraukų, kokios norėtumėte pilies, galite nupiešti paveikslą, pasidaryti modelį, darykite tai, ką turite daryti. Visa tai, galbūt, galite atlikti prote, tačiau vizualizuokite, iš tiesų patirkite gyvenantys toje pilyje. Kaip jaučiatės joje gyvendami? Kaip tai padeda jums pakeisti savo sąmonę? Iš tiesų per tai pereikite.

Kitas būdas tai įveikti yra suvokti – ne visi tai gali padaryti, tačiau daugelis gali, – kad negalite gyvenime padaryti visko. Yra daug, daug dalykų šioje planetoje, kurie yra patrauklūs ir kuriuos jums patiktų daryti. Tačiau negalite jų visų daryti, nes toks yra gyvenimas, kad turite ribotą laiką, ribotą erdvę, ribotus išteklius, ir ribotą dėmesį.

Pavyzdžiui, šis pasiuntinys per savo gyvenimą suvokė, kad yra daug veiklų Žemėje, kuriomis jis galėtų mėgautis. Tačiau jis suvokė, kad neturi tam laiko, kadangi negalite daryti visko iš karto. Turite rinktis. Tai yra gyvenimo dalis – rinktis, kuomet atstumiate tam tikrus dalykus ir tariate: „Taip, būtų smagu tai daryti. Trokštu tai daryti. Tačiau turiu ir kitų troškimų, kurie yra svarbesni. Ir negaliu daryti visko iš karto.“ Kaip yra sakoma sename posakyje: „Negalite grožėtis pyragu jį suvalgę.“

Taip pat egzistuoja limitas, kiek pyragų galite turėti ir kiek pyragų jums gali tilpti į skrandį. Jūs visi labai gerai žinote, kad kai sėdite prie stalo su daugybe skirtingų valgių, galite suvalgyti truputį to, truputį ano, truputį šio, tačiau ateina momentas, kai jūsų skrandis tiesiog užsipildo. Ir vis dar gali būti valgių, kurių neparagavote, tačiau žinote, kad turite liautis valgyti, nes kitaip susirgsite. Todėl išmokote palikti tam tikrus troškimus, sublimuoti tam tikrus troškimus, tiesiog juos paleisti.

Kas liečia pyktį prieš Dievą, tai yra šiek tiek kitokia problema. Tai savo šaknimis siekia ankstesnius gyvenimus, kuriuose priėmėte požiūrį į Dievą, sukurtą puolusių būtybių. Būtent dėl to pykstate; jaučiate, kad Dievas neduoda jums savo dovanų, tačiau Dievas nieko nuo jūsų neslepia.

Tiesiog turite suvokti fizinės oktavos ir savo pačių pasirinkimų, kuriuos padarėte tiek ankstesniuose gyvenimuose, tiek šiame gyvenime, realybę. Tai jumyse sukūrė tam tikras atskirąsias savastis, ir turite naudotis mūsų įrankiais, kad įgytumėte aiškumą ir tuomet jas išrištumėte, nes Dievas čia niekuo dėtas. Visa tai yra jūsų prote. Ir būtent čia tai turi būti išspręsta.

Tokia iš tiesų yra dvasinio kelio esmė. Nei Dievas, nei kiti žmonės, nei išorinės aplinkybės nėra tai, kas daro poveikį jums ir jūsų proto būsenai. Jūsų proto būseną veikia išskirtinai jūsų proto būsena, tai, kas vyksta jūsų prote. Ir būtent čia slypi raktas į jūsų laisvę. Būtent čia galite viską išspręsti ir judėti pirmyn. Tad galite pažvelgti į tai ir paklausti: „Kodėl man šitai buvo taip svarbu? Kodėl man tai atrodė toks svarbus dalykas?“ Galite paklausyti kvietimo, kurį išsakiau prieš 2000 metų: „O kas gi tau? Tu sek paskui mane.“ Galite pasakyti: „O kas gi man, aš seksiu Jėzumi, kopsiu aukštyn dvasiniu keliu.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels