Dangus

Ką norite materializuoti šiame gyvenime?

Klausimas: Evangelijose yra sakoma: „Prašykite ir gausite.“ Klausiausi Naujojo Amžiaus gurų, kurie taip pat moko, kaip materializuoti tai, ko norime. Norėčiau paklausti, kaip mums materializuoti tai, ko norime? Kaip man paleisti savo savanaudiškus troškimus, kad galėčiau materializuoti tai, ko noriu? Iš kur mano žinoti, ar mano troškimai yra harmonijoje su dangiškais įstatymais?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Labai gerai žinau, kad egzistuoja ši, kaip galėtume tai pavadinti, ištisa Naujojo Amžiaus gurų industrija, kurie tariamai moko žmones, kaip materializuoti tai, ko jie nori gyvenime. Nesakau, kad tai negali, tam tikru laipsniu, kai kuriems žmonėms suveikti, nes jūs, žinoma, galite pasinaudoti savo psichinėmis galiomis tam tikroms fizinėms sąlygoms materializuoti.

Tačiau, kadangi esate atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams, klausimas čia iš tiesų nėra tai, ar sugebėsite materializuoti viską, ko norite, bet ar tai atitiks jūsų dvasinius tikslus. Jeigu jūsų tikslas yra pakilti po šio gyvenimo, kiek tuomet yra svarbu materializuoti specifinius materialius tikslus? Jums gali būti svarbu tam tikrų sąlygų patyrimui, pavyzdžiui, įsigyti gražų namą, idant galėtumėte įveikti tą troškimą, ir viskas su tuo gali būti tvarkoje. Tai gali būti dermėje su jūsų dvasiniu augimu.

Tačiau, jeigu norite iš tiesų tai išspręsti jūs, žinoma, turite suvokti, kad bet kokie žemesni troškimai, bet kokie, galėtume sakyti, neteisėti troškimai, nedvasingi troškimai ateina iš atskirosios savasties. Naudodamiesi mūsų įrankiais ir dirbdami su šiomis atskirosiomis savastimis, sugebėsite palaipsniui paleisti šiuos žemesnius troškimus.

Jeigu esate dvasingas žmogus ir norite padaryti maksimalų progresą, ir ypač jeigu tai yra jūsų paskutinis gyvenimas, turite suvokti, kad galite turėti daug žemesnių troškimų, kuriuos būtų visiškai įmanoma išpildyti šiame gyvenime, tačiau jie atitrauks jūsų dėmesį. Jiems bus reikalingas laikas, energija ir ištekliai, ir tai atitrauks jus nuo jūsų pagrindinio tikslo – dvasinio augimo.

Jūs turite, ir tai yra jūsų kelio dalis, pereiti šį procesą, ištirdami savo troškimus, pažvelgdami, kurie troškimai ateina iš atskirosios savasties, ir tuomet, užuot galvoję, kad turite išpildyti šį troškimą, kurio išpildymui gali prireikti daug laiko, jūs leidžiate savasčiai mirti, o tai nebūtinai gali užtrukti daug laiko, ir šitaip sutaupysite daug laiko savo kelyje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels