Gydymo darbas ir terapija

Klausimas: Norėčiau užduoti klausimą apie psichologinę koncepciją, vadinamą Darbu su Šešėliu. Regis tai turi nemažai panašumų su tuo, apie ką kalba mokytojai sakydami, kad „turime leisti savo atskirosioms savastims mirti“. Kartais šį darbą gali lydėti intensyvus diskomfortas beveik pereinantis į skausmą, širdies čakroje ir kitur. Ar šie nemalonūs epizodai vyksta dėl to, kad šio pasaulio princas vis dar turi priėjimą prie mūsų keturių žemesniųjų kūnų? Ar galėtų mokytojai pakomentuoti šią koncepciją ir su tuo susijusius nemalonius epizodus, kuriuos galime patirti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, užuot specifiškai komentavusi šią koncepciją, norėčiau bendrai pakomentuoti bet kokį gydymo darbą ir terapiją. Užsiimdami psichologija, ar naudositės tuo ar anuo metodu pasąmonei tirti, neišvengiamai išjudinsite dalykus, kurie gali būti ganėtinai nemalonūs.

Kai kuriais atvejais, tai gali būti tamsos jėgų projekcijos, kurios siekia jus atbaidyti nuo savo pasąmonės tyrinėjimo, arba kurios siekia, kad tai daryti jums būtų kuo sunkiau ir skausmingiau. Kitais atvejais taip yra dėl to, kad turite netransmutuotos baime grįstos energijos, pavyzdžiui, savo emociniame kūne. Kai nusileidžiate į pasąmonę ir pasiekiate šį energijos rezervuarą, tai gali sukelti skausmą jūsų širdies čakroje ir kitose čakrose, net ir fiziniame kūne.

Tad bendras atsakymas, kurį noriu duoti, yra, kad ir kokią terapiją betaikytumėte, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, yra svarbu išsakyti dvasinės apsaugos prašymus, taip pat paprašyti Astrėjos, kad ji jus išlaisvintų nuo astralinės plotmės ir žemesnių būtybių, bei kviesti Violetinę Liepsną, kad transmutuotumėte bet kokią jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose esančią energiją, ypač emociniame kūne. Jeigu darysite šį dvasinį darbą, šį gydymo Alfa aspektą, tuomet Omega aspektas – bet kokia terapija – bus veiksmingesnis ir ne toks skausmingas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels