Fobijos ir negatyvios įkyrios mintys

Klausimas: Prašau man pasakyti, kaip galėčiau įveikti negatyvius nusistatymus, kurie yra automatiški ir aš juos tampausi su savimi nuo vaikystės. Taip pat turiu daug su sveikata susijusių fobijų ir daug mane kamuojančių negatyvių įkyrių minčių. Dažnai jaučiu, kad kovoju su jomis ir nuvarau jas šalin, ir tai man sukelia dar daugiau baimės ir verčia mane pykti ant savęs. Lankausi pas psichologą, tačiau pagerėjimas būna laikinas.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Na, atsakymas čia iš tiesų būtų tai, kad turėtumėte naudotis mūsų įrankiais ir mokymais apie atskirąsias savastis, ir apie būtinybę naudotis šaukiniais bei invokacijomis, išrišant energiją, kuri yra saugoma jūsų fiziniame, emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose. Tai yra energijos išrišimo procesas, per kurį pamatote savastį, vieną savastį, pamatote iliuziją, kuria ji remiasi, ir ją išrišate. Tuomet pereinate prie kitos savasties. To neįmanoma padaryti per trumpą laiką, tačiau tai yra įmanoma padaryti.

Visos šios fobijos, įkyrios arba įsiveržiančios mintys – jūs esate jų pažeidžiami būtent dėl atskirųjų savasčių. Kai kurios iš jų yra projekcijos, ateinančios iš žemesniųjų jėgų, tačiau priėjimą joms prie jūsų proto suteikia būtent atskirosios savastys, kurios verčia jus kažkuo tikėti. Naudoti jėgą, mėginant jas užgniaužti, nėra geriausias būdas. Kaip matai, veiksminga tai tėra laikinai. Iš tiesų tai neveikia. Kodėl? Todėl, kad tai nieko neišsprendžia. Tai neišriša atskirųjų savasčių.

Na ir dabar, turite suprasti, kad būdami dvasingu žmogumi jūs esate puolusių būtybių ir žemesniųjų jėgų taikinys. Jos pastoviai į jus projektuoja mintis ir emocines energijas, ir jos tai darė visą jūsų gyvenimą. Jos tai darė ankstesniuose gyvenimuose, ir jos tai darys visą šį jums likusį gyvenimą. Net jeigu pasieksite 144 sąmonės lygį Žemėje, vis dar sulauksite projekcijų iš šių žemesniųjų jėgų. Skirtumas yra tas, kad jeigu nebeturėsite savasties, kuri tikės šiomis projekcijomis arba reaguos į šias projekcijas, jūs jų netgi nepastebėsite. Jos tiesiog pereis jus kiaurai. Kaip Jėzus sakė: „Šio pasaulio princas ateina ir nieko manyje neranda.“ Tai yra vienintelis būdas to atsikratyti ilgalaikėje perspektyvoje. Išriškite savastis ir tuomet, kai būsite išrišę kai kurias šias savastis, pasieksite tašką, kai galėsite suvokti: „O, tai juk tik projekcija.“

Šis pasiuntinys ilsėjosi po vakarykštės dienos, ir staiga pajautė tam tikras į jo protą atėjusias mintis, ir jis iš karto suvokė: „O, tai tik projekcijos“, ir jis tiesiog jas ignoravo ir leido joms pereiti kiaurai. Nes, žinoma, tamsos jėgos nesidžiaugia, kad jis yra pasiuntinys ir priima diktavimus, kuriuos priėmė vakar, ir veda invokacijas bei šaukinius, tad jos mėgina suprojektuoti kažkokią mintį, kuri galėtų jį sutrikdyti. Ir tas pats galioja jums visiems. Kuo aukščiau pakylate kelyje, tuo, tam tikra prasme, didesniu taikiniu tampate, tačiau tuo mažiau pažeidžiami esate puolimo. Jūs tiesiog leidžiate, kad tai pereitų jus kiaurai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels