Aš vis dar sapnuoju slogius sapnus

Klausimas: Prašiau jūsų pagalbos paskutiniame vebinare dėl slogių sapnų, kuriuos sapnuoju beveik kiekvieną dieną, maždaug 90% visų dienų maždaug nuo rugpjūčio 1-osios. Tai tęsiasi ir toliau ir aš nesijaučiu gerai. Prašau man dar kartą padėti. Motina Marija paskutinį kartą sakė, kad viena iš priežasčių gali būti maistas, bet nemanau, kad tai yra maistas. Tačiau kita priežastis gali būti štai kas. Eksperimentavau, maždaug po 50 kartų kartodama šias frazes: Om Guru Mykolai, padėk man, padėk man. Ir Om Guru Mykolai Astrėja, išlaisvink mane nuo visų tamsos jėgų. Su mala, po malos palaiminimo su Om Učiramani, tą pačią naktį pradėjau sapnuoti slogius sapnus. Anksčiau buvau patyrusi slogius sapnus, kai tam tikrą dieną kartodavau neteisingas mantras, bet tai po poros dienų praeidavo. Tačiau šį kartą tai jau tęsiasi ilgiau nei penkis mėnesius, ir būtent dėl to pamaniau, kad Učiramantra, kuri, kaip yra teigiama, padaugina mantras milijonus kartų, padaugino tas dvi mantras. Tačiau tos dvi mantros yra neteisingos. Manau, kad Motina Marija turėtų tai žinoti, dėl viso pikto. Ir aš taip pat kalbėjau invokacijas ir šaukinius, kuriuos nurodė Motina Marija, apsaugos, išvalymo ir transmutavimo šaukinius ir invokacijas. O taip pat Arkangelo Mykolo šaukinį, dėl egzistuojančio 33 kartų padauginimo faktoriaus, tai aš jį sukalbėjau tikriausiai virš tūkstančio kartų, bet net ir to, regis, neužteko. Kiek kartų turėčiau sukalbėti Motinos Marijos nurodytas invokacijas ir šaukinius, kad išspręsčiau šią problemą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Naujųjų Metų vebinare.

Esmė čia nėra daug kartų sukalbėti šaukinius ir tai taip pat nebuvo sukelta išskirtinai dėl neteisingų mantrų kalbėjimo. Gilesnė priežastis čia yra ta, kad tu turi disbalansą savo psichologijoje, kuris tave verčia viską daryti ekstremaliais būdais. Tu, tikrąja to žodžio prasme, mėgini užimti dangų jėga, ir tuomet gali nutikti taip, kaip tai nutiko daugeliui žmonių, kad kai kažką darote per jėgą, dar labiau pagilinate savo disbalansą. Kai kurie žmonės tai vadina Kundalini pakėlimu, ir tai gali turėti įvairų poveikį jūsų psichologijai, taip pat ir sapnams.

Tau tiesiog reikia į tai pažvelgti ir ryžtis naudotis mūsų įrankiais, ieškant pasąmonės savasčių, kurios sukelia šį disbalansą, šį norą užimti dangų jėga. Ir turi tai atskleisti bei pamatyti, ar ryšiesi tai paleisti, ar priešingai – nenorėsi to paleisti. Jeigu nenorėsi to paleisti, negalėsiu tau padėti, jeigu ryšiesi tai paleisti, tuomet naudokis mano įrankiais pasąmonės savastims įveikti, ir iš tiesų tau padėsiu tiek, kiek būsi atvira priimti šią pagalbą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels