Dvasinė priežastis psichopatiškai asmenybei

TEMOS: Pagarbos trūkumas laisvai valiai – epinis mąstymas – psichopato bruožai – nebemato skirtumo tarp suvokimo ir realybės – smurtauja prieš kitus, kad pavogtų jų šviesą – reikia daug gyvenimų tapti psichopatu – daugelis psichopatų nėra tokie ekstremalūs ir todėl jų niekas nesuseka – 10% visuomenės yra psichopatai – žemyn traukiančiame sūkuryje įstrigę žmonės gali elgtis kaip psichopatai – epinė drama padalija žmones į grupes: geriečius ir blogiečius – geri žmonės gali elgtis kaip psichopatai su blogais žmonėmis – net ir dvasingi žmonės gali susivilioti epiniu mąstymu – tiktai skaudžių smūgių mokykla gali padėti psichopatams – jų neįmanoma pasiekti argumentais ar kokiais nors samprotavimais – daugelis psichopatų patiria antrąją mirtį – nemėginkite padėti psichopatams – kai bus įveiktas epinis mąstymas, psichopatai pradės vis labiau išsiskirti

Klausimas: Norėčiau paklausti, kokia yra dvasinė priežastis psichopatiškai asmenybei? Ir ar yra koks nors būdas padėti šį sutrikimą turinčiam žmogui?

Vikipedijoje pateikiamas apibrėžimas:

Psichopatija yra asmenybės sutrikimas, kurį turinčiam žmogui nebūdinga empatija. Robert Hare, psichopatiją tyrinėjantis mokslininkas, apibūdina psichopatus taip: „Tai žmonių giminėje egzistuojantys grobuoniai, kurie naudojasi žavumu, manipuliacija, grasinimais, seksu ir smurtu, mėgindami kontroliuoti kitus ir patenkinti savo savanaudiškus poreikius. Neturėdami sąžinės ir empatijos, jie ima, ką nori, ir daro, kas jiems patinka, pažeidinėdami socialines normas ir lūkesčius, be jokių kaltės ar gailėjimosi jausmų.“ „Tad, kitaip tariant, jiems trūksta būtent tų savybių, kurios leidžia žmogui gyventi socialinėje harmonijoje.“

Psichopatai yra gražbyliautojai ir turi paviršutiniško žavesio, ir daugelis psichopatų puikia sugeba imituoti įprastines žmogiškas emocijas; kai kurie psichopatai gali įsilieti ir išlikti nepastebėti įvairiose aplinkose, tame tarpe ir korporacinių įmonių aplinkose. Nėra jokių vaistų ar efektyvaus gydymo metodo psichopatijai; nėra jokių medikamentų ar kitų technikų, kurie galėtų sužadinti empatiją, ir psichopatai, kuriems būna pritaikoma tradicinė kalbėjimo terapija, tampa tik dar geresniais kitų žmonių manipuliavimo meistrais. Tyrėjai sutaria, kad psichopatijos priežastis yra specifinis neurologinis sutrikimas, kurio kilmė yra biologinė ir įgimta. Yra manoma, kad 1 procentas visuomenės yra psichopatai.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sutinku su apibrėžimu, kad psichopatiškos asmenybės sutrikimo skiriamasis bruožas yra empatijos trūkumas. Tačiau, tai nėra pilnas supratimas. Nes kas gi sukelia empatijos trūkumą? Jį sukelia pagarbos nebuvimas kitų žmonių gyvenimams ir/arba jų laisvai valiai. Ir iš kur kyla šis pagarbos kitiems nebuvimas? Jis tegali kilti iš aklumo būsenos, kurią pagimdė asmens daugelį gyvenimų trukęs nugrimzdimas į epinį mąstymą ir epines dramas.

Asmeninės dramos gali paskatinti žmones imtis įvairių veiksmų, mėginant patenkinti savo asmeninius troškimus, tačiau asmeninis troškimas negali jūsų priversti prarasti visą empatiją kitiems žmonėms. Net jeigu jaučiate stresą dėl neišpildyto asmeninio troškimo, vis dar tebejaučiate, kad kiti žmonės taip pat gali turėti neišpildytų troškimų, ir todėl jumyse tebėra likę empatijos liekanų. Absoliutus nesugebėjimas jausti arba įvertinti kitų žmonių jausmus tegali kilti iš labai ilgą laiką trunkančio įsitraukimo į epines dramas, kuomet yra išpildomos šios sąlygos:

  • Gyvybės srautas yra absoliučiai įsitikinęs, kad tikslas gali pateisinti visiškai bet kokias priemones. Tad kitus žmones jis telaiko įrankiais savo tikslams pasiekti, kuriuos yra apibrėžusi jo asmeninė epinė drama. Kaip sakiau, epinės dramos užgimė protuose būtybių, kurios sukilo prieš Dievo Laisvos Valios įstatymą, ir todėl yra grįstos pagarbos laisvai valiai nebuvimu ir empatijos trūkumu, kuris iš to neišvengiamai seka.

  • Gyvybės srautas yra taip stipriai apakintas epinio mąstymo, jog mano, kad jo suvokimas nėra tiesiog suvokimas, sukurtas jo paties proto būsenos; jis mano, kad tai yra aukščiausia realybė. Kitaip tariant, gyvybės srautas suvokimą yra sumaišęs su realybe. Psichopatas yra absoliučiai įsitikinęs, kad jo būdas žiūrėti į gyvenimą yra teisingas, ir galbūt netgi vienintelis teisingas būdas. O jeigu visi kiti žmonės su tuo nesutinka, tai tuomet taip tiesiog yra dėl to, kad kažkas su jais yra negerai.

  • Gyvybės srautas yra susikūręs asmeninį žemyn traukiantį sūkurį, kuris yra tapęs toks intensyvus, jog yra užvaldęs žmogaus sąmoningą protą, yra paveikęs jo suvokimą, ir iš esmės neutralizuoja jo gebėjimą laisvai rinktis. Kraštutiniais tokių sūkurių atvejais, žmonės nepripažįsta jokių apribojimų savo troškimams patenkinti, kad ir kokias pasekmes tai turėtų kitiems žmonėms. Tačiau net ir tuo atveju, kai psichopatas nėra pasiruošęs naudoti fizinio smurto, jis vis dar gali tebeturėti absoliutų nenorą gerbti kitų žmonių laisvą valią. Ir esmė čia tėra tokia, kiek stipriai kitą žmogų galima spausti, mėginant priversti jį pasiduoti psichopato valiai.

Gali atrodyti, kad psichopatas, kuris grobia moteris, jas kankina ir prievartauja, daro tai, kad patenkintų savo asmeninį sekso troškimą. Tačiau pamatinis mechanizmas čia iš tiesų yra epinė drama, kuri savitu iškrypusiu būdu pateisina šias ekstremalias priemones, kad priverstų aukas iškreipti ir atiduoti maksimalų šviesos kiekį, kuri psichopatui reikalinga, kad galėtų išgyventi fizinėje karalijoje. Tai paprastai yra pateisinama kokiu nors aukštesniu tikslu nubausti moteris už tai, kad jos gundo vyrus, ar kokia nors panašiai iškrypusia logika.

Teiginys, kad psichopatijos priežastis yra neurologinis sutrikimas prieštarauja teiginiui, kad jokie medikamentai negali sužadinti empatijos. Jeigu sutrikimas turėtų mechanišką priežastį, turėtų egzistuoti mechaniška priemonė atstatyti tai, kas akivaizdžiai egzistuoja daugumoje žmonių. Todėl tikrąją priežastį galite atrasti tik gyvybės sraute, ir psichopatu netampama per vieną ar net per kelioliką gyvenimų. Tam reikia šimtų gyvenimų, nugyventų epiniame mąstyme, kad būtų pasiektas toks proto uždarumo lygmuo.

Tiesą sakant, daug daugiau nei 1 procentas visuomenės turi įvairaus laipsnio psichopatiškos asmenybės sutrikimą. Visus žemiausius 10 procentų būtų galima laikyti visapusiškais psichopatais, kadangi jie labai mažai gerbia arba visiškai negerbia laisvos valios ir didžiajai žmonių daliai nejaučia jokios empatijos, ir empatiją tejaučia keliems išrinktiesiems. Ir vienas iš pavyzdžių čia būtų nacių mirties stovyklos komendantas, kuris myli savo vaikus kaip normalus tėvas, tačiau be jokio sąžinės graužimo siunčia kitų žmonių vaikus į dujų kameras.

Tiesą sakant, reikėtų suprasti, kad visi žmonės tam tikromis aplinkybėmis gali būti priversti prarasti empatiją ir pagarbą kitų žmonių laisvai valiai. Tai ypač galioja tuo atveju, kai žmonės patenka į negatyvų sūkurį. Vienas iš esminių žemyn traukiančio sūkurio komponentų yra tai, kad į jį patekę žmonės nenori prisiimti atsakomybės už save, ir tai paprastai yra pateisinama, paverčiant kitą žmogų arba žmonių grupę atpirkimo ožiu, kuriuos galima kaltinti įvairiausiais blogais dalykais, regimai pateisinančiais, kodėl žmonėms, kurių suvokimą iškreipė žemyn traukiantis sūkurys, nereikia jausti normalios empatijos arba pagarbos laisvai valiai atpirkimo ožio atžvilgiu. Tik pažvelkite į žmones, kurie pasmerkė mane teismo metu ir kurie spjaudė ant manęs bei tyčiojosi iš manęs, man nešant kryžių Jeruzalės gatvėmis. Ir tuomet pažvelkite, kiek daug panašių situacijų vyko istorijoje.

Esminė epinių dramų charakteristika būtent ir yra šis žmonijos padalijimas į dvi atskiras grupes, remiantis kokia nors pasaulėžiūra arba tikėjimo sistema, kuri pateisina epinę dramą. To pasekoje, tie, kurie yra „blogoje“ grupėje, yra laikomi nenusipelniusiais normalių žmogiškų teisių, pagarbos ir apsaugos. Tad tie, kurie yra „gerojoje“ grupėje gali daryti tokiems žmonėms tai, ko niekada nedarytų savo grupėje esantiems žmonėms. Istorijos eigoje tuo buvo naudojamasi įvairiausiems žiaurumams pateisinti, kuriuos vykdę žmonės paprastai nebūtų sugebėję šių žiaurumų pateisinti. Tad šis žmonijos padalijimas į dvi atskiras grupes taip pat yra esminis psichopatiškos asmenybės sutrikimo bruožas. Šis padalijimas NIEKADA nėra pateisinamas, remiantis Kristaus protu, ir būtent dėl to sakiau: „Ką padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“

Žmogus, kuris paprastai yra vadinamas psichopatu, gali turėti tik vieną asmenį „geroje“ grupėje – save, kai tuo tarpu su dauguma kitų žmonių arba su visais žmonėms galima elgtis be empatijos. Tačiau, kaip sakiau, dauguma žmonių gali susivilioti tokiais padalijimais, galvodami, kad tai yra pateisinama tam tikromis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, didelė Amerikos visuomenės dalis prarado bet kokią empatiją tam tikroms musulmonų grupėms (galbūt netgi visiems musulmonams) po rugsėjo 11-osios incidento. Net ir šiandien matote, kaip buvęs Nacionalinio Saugumo vadovas teigia, jog žmogus, kuris mėgino susprogdinti lėktuvą, nenusipelno turėti tokias pačias teises kaip Amerikos piliečiai. Tačiau juk šis žmogus yra prisiekęs laikytis konstitucijos, kuri remiasi Nepriklausomybės Deklaracija, teigiančia, kad VISI žmonės turi neatimamas teises.

Net ir dvasiniu keliu einantys žmonės gali susivilioti epiniu mąstymu, susikurdami sūkurį, kuriame kitus žmones ima laikyti atpirkimo ožiais ir praranda jiems empatiją. Pavyzdžiui, visas šis mąstymas, kad turite atnešti teismą kitiems, gali labai lengvai iškraipyti žmonių suvokimą iki tokio taško, kuomet jie praranda bet kokią empatiją žmogui arba žmonėms, kurie turi būti nuteisti. Dvasingi žmonės gali – priklausomai nuo savo tikėjimo sistemos – susikurti savo individualias priežastis laikyti kitus žmones blogais. Pavyzdžiui, jie gali kitus žmones laikyti esančiais iš velnio, iš antikristo, gali laikyti juos puolusiais angelais, apsėstais demonų ar kad ir kokia bebūtų etiketė, ateinanti iš jų dvasinės tikėjimo sistemos, kuri vis dar tebeturi dualizmo elementų.

Tad tie, kurie mano esantys verti teisti kitus, nesugeba matyti, kad tai jų pačių užterštas suvokimas skatina juos manyti, kad jie yra verti teisti kitus, ir kad tie kiti žmonės turi būti nuteisti. Jie teisia, remdamiesi savo užterštu suvokimu, o ne remdamiesi Kristaus proto realybe (nors jie ir gali tai teigti). Štai kodėl sakiau: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“ ir „Neteiskite pagal išorę.“ Tad atkreipkite dėmesį į mano mokymus apie teismą, kuriuos daviau kitur.

Ar yra koks nors būdas padėti psichopatiškos asmenybės sutrikimą turinčiam žmogui? Daugumoje atvejų, žmonėms, kurie yra nuėję į šio sutrikimo kraštutinumus, gali padėti tik skaudžių smūgių mokykla. Ir tai dažnai nutiks tik tuomet, kai jie bus perkelti į aplinką, kurioje bus apsupti gyvybės srautų, turinčių tokią pačią žemą sąmonę, ir todėl jie šiuos smūgius dalins vieni kitiems. Niekas kitas neturi jokių šansų juos pažadinti, kadangi jų suvokimas yra taip stipriai užterštas – ir jie yra taip tvirtai įsitikinę, kad tai yra realybė – jog negalite jų pasiekti jokiais argumentais. Retais atvejais, iš tiesų nekaltas žmogus gali pažadinti psichopatą, leisdamas jam arba jai žiauriai su savimi elgtis, tačiau tai yra labai reti atvejai, ir niekam nerekomenduoju specialiai mėginti tai daryti. Didelė dalis psichopatų galiausiai patirs antrąją mirtį, kadangi net ir pakylėtieji mokytojai negali jų pasiekti.

Jeigu aptikote psichopatą savo aplinkoje, paprastai yra geriau pasitraukti jam iš kelio ir leisti veikti Dievo Įstatymui ir visuomenės įstatymams. Tuo nenoriu pasakyti, kad neturėtumėte pranešti tokio žmogaus neteisėto elgesio pareigūnams, tačiau neturėtumėte mėginti jiems padėti, jeigu nesate apmokyti tą daryti. Ir net ir tuomet turėtumėte būti labai atsargūs, kadangi kai kurie psichopatai taip gudriai geba naudotis dualistine logika, kad tiktai Kristaus įžvalgumą turintis žmogus gali atskirti drumzlinus vandenis ir saugiai juos perbristi. Akivaizdu, kad tai yra vienas iš tų atvejų, kai yra būtinas kalėjimas arba psichiatrinė ligoninė, kad būtų apsaugoti kiti žmonės nuo tų, kurie yra tapę dvasiniais grobuoniais, vaikštančiais ir ieškančiais, ką praryti.

Tai yra pakylėtųjų mokytojų planas apnuoginti epines dramas ir epinį mąstymą, kuris galiausiai atneš aukštesnį sąmoningumą, paskatinsiantį daugelį žmonių nubusti iš epinio mąstymo ir įveikti tikėjimą, kad žmoniją galima padalinti į dvi atskiras kategorijas. Šis tikėjimas yra labai viliojantis, ir labai mažai tuo patikėjusių žmonių, gali atsispirti tikėjimui, kad jiems reikia padėti Dievo planui, nusikratant žmonėmis, kurie šiam planui priešinasi.

Kylant visuomenės sąmonei ir vis didesniam skaičiui žmonių pakylant virš epinio mąstymo, žmonės su psichopatiškos asmenybės sutrikimu ims vis labiau išsiskirti, ir elgesys, kuris šiandien yra laikomas „normaliu“ ir yra nepastebimas, bus aiškiai laikomas psichopatišku. Ir palaipsniui bus pasiektas taškas, kuomet visuomenė išvystys priemones padėti žmonėms įveikti šį sutrikimą – jeigu jie to norės. Aukso Amžiuje terapija bus derinama su technologija, ir bus išrasti įrengimai, kurie galės pakeisti elektromagnetines smegenų savybes, tuo būdu ištaisydami psichopatiškas arba kriminalines tendencijas. Tačiau, ši technologija netaps prieinama tol, kol nebus sumažinta rizika, kad ji bus panaudota politiniams disidentams „perauklėti.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2009 Kim Michaels