Laisvai prieinami narkotikai

Klausimas: Šiuo metu Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstane, o taip pat kai kuriose kitose buvusiose sovietinėse respublikose, daug daugiau žmonių nei kada nors anksčiau yra nuteisiami už prekybą narkotikais. Faktas tas, kad tiek tie, kurie pardavinėja narkotikus, tiek tie, kurie juos perka ir juos naudoja, paprastai tai daro savanoriškai. Ar nebūtų logiškiau ir sąžiningiau patraukti juos atsakomybėn tik tuomet, jeigu jie pakenkia kitiems? Juk ne visi narkotikų vartotojai kelia grėsmę kitiems. Kodėl turėtume juos tramdyti, versdami juos pasukti į juodąją rinką? Kodėl tiesiog nepadarius taip, kad narkotikai būtų laisvai prieinami, kaip yra laisvai prieinamas alkoholis ir cigaretės? Suprantu, kad tai yra nerealistiškas pasiūlymas dabartinei taip vadinamai teisingumo sistemai mūsų šalyse. Tačiau mane šis klausimas domina tiesiog iš Laisvos Valios Įstatymo perspektyvos.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. konferencijoje Kazachstane.

Na, turėtumėte suprasti, kad kiekviena visuomenė privalo sukurti įstatymus. Tai galioja tiek Rusijai, tiek buvusioms sovietinėms respublikoms, tiek šalims Vakaruose, tiek kitoms demokratinėms šalims visame pasaulyje. Šalis turi sukurti įstatymus, ir jeigu šalis tinkamai funkcionuoja, tie įstatymai bus sukuriami remiantis tuo, kas yra geriausia daugumai žmonių. O kai jau šie įstatymai yra sukurti, jūs, žinoma, turite turėti aparatą, kuris galėtų prižiūrėti šių įstatymų vykdymą ir todėl galėtų su tais, kurie pažeidžia įstatymus, pasielgti tuo būdu, kaip su jais elgtis nurodo šalis ir įstatymai. Tai yra individualu kiekvienai šaliai ir priklauso nuo kolektyvinės sąmonės lygmens.

Žinoma, yra šalių, yra valstijų Jungtinėse Valstijose, kurios tam tikrus narkotikus paskelbė nelegaliais, ir daugelyje šalių vyksta debatai, ar tam tikrus narkotikus reikėtų legalizuoti. Tačiau čia nepakanka atsižvelgti vien į narkotikų vartotojų laisvą valią ir sakyti, na, jie turėtų teisę vartoti narkotikus, kaip kad egzistuoja teisė vartoti alkoholį, kadangi čia yra daugiau sudėtingų dalykų. Mes jau anksčiau šiek tiek apie tai kalbėjome kai kuriuose atsakymuose į seniau užduotus klausimus, tačiau šiuo metu kol kas noriu pasakyti, kad yra akivaizdu, jog ateityje, aukso amžiuje, kai būsime toliau pasistūmėję į aukso amžių, bus sukurti sintetiniai narkotikai, kurie leis žmonėms įvairiais būdais pakeisti savo proto būseną. Šie narkotikai bus įteisinti ir jie turės mažiau pašalinių poveikių sveikatai nei, pavyzdžiui, tabakas, alkoholis arba narkotikai, kurie egzistuoja šiandien.

Narkotikai, kurie egzistuoja šiuo metu, tokie kaip marihuana, kelia labai didelį pavojų sveikatai, ir taip pat turi labai pavojingą dvasinį šalutinį poveikį, ir todėl negalite taip paprastai sakyti, kad jeigu leidžiame žmonėms vartoti šiuos narkotikus, jiems nesuprantant su tuo susijusių pavojų, mes tiesiog leidžiame jiems išreikšti savo laisvą valią. Ar tai yra laisva valia, jeigu jie nesupranta pavojaus savo sveikatai? Ar žmonės naudojosi savo laisva valia prieš 50 metų, kai nieko nežinojo apie rūkymo pavojų? O tuomet taip pat egzistuoja dvasiniai pašaliniai poveikiai, kurie taip pat gali būti labai pavojingi daugelyje šių narkotikų, ir jie iš tiesų gali įstumti žmones į vėžes, kuriose jie atbukina savo dvasinius gebėjimus, ir jiems gali prireikti keleto gyvenimų, kad tai įveiktų. Ar galite iš tiesų sakyti, kad kai žmonės šito nesupranta, jie naudojasi savo laisva valia?

Yra akivaizdu, kad mums judant vis toliau į aukso amžių, narkotikus reguliuojančiuose įstatymuose įvyks pokyčiai, tačiau pokytis taip pat įvyks žmonių požiūryje į narkotikus, kadangi daugelis žmonių vartoja narkotikus dėl to, jog nori atbukinti savo protą, nes turi tokių didelių psichologinių problemų, kad jiems tai kelia pernelyg didelį psichologinį, emocinį skausmą. Ir tai, žinoma, išnyks, mums pereinant į aukso amžių, nes žmonės nuo vaikystės bus mokomi, kaip elgtis su savo psichologija. Narkotikų poreikis, troškimas vartoti narkotikus, sumažės. Vis dar bus žmonių, kurie turės troškimą pakeisti savo proto būseną įvairiais būdais ir jie norės tai padaryti cheminiu būdu, kadangi neturės noro eiti dvasiniu keliu.

Ir kai visuomenės pasidarys vis labiau ir labiau tolerantiškos skirtumams, jos leis šiems žmonėms tai daryti, tačiau, kaip sakiau, atsiras tam tikri narkotikai, kurie leis jiems tai daryti saugesniu būdu. Na ir dabar, žinoma, visada egzistuoja tam tikra galimybė, kaip yra rašoma kai kuriose knygose, pavyzdžiui knygoje „1984“, kur yra kalbama apie tai, jog narkotikai yra naudojami populiacijai kontroliuoti ir populiacijai atbukinti. Ir tai jau, tam tikru laipsniu, vyksta, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl puolusios būtybės daro viską, ką gali, kad kuo plačiau paskleistų narkotikus visuomenėje ir sukliudytų veiksmingai veikti teisėsaugos institucijoms, kurios galėtų tai sustabdyti, nes jos naudojasi narkotikais kaip būdu atbukinti žmones dvasiškai. Ir šitai, žinoma, taip pat išnyks, mums pereinant į aukso amžių ir pakeliant sąmoningumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels