Kaip psichodelinės medžiagos paveikia tris aukštesniuosius kūnus

Klausimas: Mylimi Mokytojai, prašau jūsų pasakyti, kas nutinka žmogaus trims aukštesniesiems kūnams ir jo sąmonei, jeigu jis vartoja įvairius psichodelinius augalus ir grybus. Kiek pavojingos dvasinio augimo progresui yra tokios patirtys ir medžiagos, kurios patenka į žmogaus kūną? Man regis, kad tokios praktikos yra mėginimas užimti dangų jėga.

Atsakymas iš Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Na, iš tiesų nejaučiu, kad mokytojai norėtų tai pakomentuoti, nes jie jau yra komentavę tai anksčiau ir sakė, jog to nerekomenduoja. Turite čia suprasti vieną labai paprastą dalyką. Pakylėtieji mokytojai nemėgina nieko nuteisti, pasmerkti ar pažeminti. Jie visada mėgina duoti žinią, kuri padėtų žmonėms augti. Jie žino, kad yra daugybė žmonių nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio ir net ir šiandien, kurie vartojo įvairiausius narkotikus, psichodelines medžiagas ar kad ir kas tai būtų. Ir jie jokiu būdu nenori atstumti šių žmonių nuo tikrojo kelio priėmimo ir ėjimo šiuo keliu. Jie nemėgina sakyti, kad jeigu kada nors vartojote narkotikus, negalėsite užsitarnauti savo pakylėjimo.

Jie niekada nieko panašaus nesakytų. Ir iš tiesų nemanau, kad tai būtų tiesa. Tačiau yra akivaizdu, jog tai daro poveikį identiteto, mentaliniam ir emociniam kūnams. Ypač emociniam kūnui, jis gali, žinote, – sąmoningas protas turi funkciją įvertinti, ką jūs įsileidžiate į savo energetinį lauką. O kai jūs tarsi neutralizuojate sąmoningą protą vartodami narkotikus, tampate atviresni, ypač emociniame lygmenyje. Yra daug žmonių, kurie save atvėrė šiems žemesniems padarams, vartodami narkotikus arba alkoholį. Tačiau, žinoma, yra daug ir kitų veiklų, kurios gali padaryti tą patį. Mokytojai nori, kad žmonės suprastų, jog nuoširdžiai eidami keliu jūs galite įveikti šiuos padarinius. Tai nėra kažkas nepataisomo. Tačiau, žinoma, žinote, kad negalite paimti pakylėtųjų mokytojų mokymų, studijuoti mokymus, taikyti invokacijas ir šaukinius, ir galvoti, kad toliau galėsite vartoti narkotikus ar gerti alkoholį.

Jeigu iš tiesų norite užsitarnauti savo pakylėjimą, turite viską palikti Žemėje, įskaitant ir šias medžiagas. Turiu omenyje, žinote, ateina toks momentas, kai turite pasirinkti. Akivaizdu, kad tai daro poveikį. Akivaizdu, kad tai nepadeda jums augti. Tačiau nėra taip, kad negalėtumėte to įveikti. Tačiau, žinoma, kažkuriuo metu tiesiog turite sustoti. Jums turi būti gana ir turite nuspręsti, ko jūs norite. Norite pakilti, ar norite toliau turėti šiuos įsikūnijimus, kuriuose tyrinėjate, ką šios fizinės substancijos gali padaryti fiziniam kūnui ir smegenims.

Ir tai yra tiesa, kad yra žmonių, kurie naudojasi šiomis substancijomis, mėgindami užimti dangų jėga, kadangi jie mano, jog jeigu patirs kažkokį patyrimą, kuris peržengs jų įprastinį sąmonės lygį, tai bus tapatu dvasiniam augimui. Tačiau taip nėra, nes patyrimas nebūtinai pakelia jūsų sąmonės lygį ilgalaikėje perspektyvoje. Jūs pakeliate savo sąmonės lygį, išrišdami psichologiją, pamatydami iliuzijas, atsikratydami šių atskirųjų savasčių.

Ir jūs galite patirti bet kokį patyrimą. Tačiau net ir tikras mistinis patyrimas, kuris nėra paremtas narkotikais, nėra tas pats kaip jūsų sąmonės kėlimas. Tai gali tapti impulsu arba atskaitos tašku kelti savo sąmonę. Tačiau automatiškai tai nepakels jūsų sąmonės.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels